Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1511078x
Příspěvků:
57873

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: (Bible, Zjevení Janovo 11:15-17)
20.04.21 11:13:25 | #12630

(Bible, Zjevení Janovo 11:15-17)

Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi:

"Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků."

Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali:

"Dobrořečíme Tobě, PANE BOŽE VŠEMOHOUCÍ, který jsi a kterýs byl,
že ses chopil veliké moci, která Ti náleží, a ujal ses vlády."

(Živé Slovo Boží)

*3596*| Předmět: .
20.04.21 10:09:50 | #12627

Človíček nese hřích mnohých, náš nebeský Tatínek jej postihl místo nevěrných!

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: .
20.04.21 10:18:27 | #12628 (1)

*11295*
Človíček nemá vzhled ani důstojnost!
Človíček je v opovržení, kdekdo z lidí se ho zřekl a kdekdo mu nadutě spílá!
Človíček je tak opovržený, že ho kdejaký zloduch nebo zločinec bez skrupulí výsměšně pomlouvá!

  • Ale pro našeho nebeského Tatínka je Miláčkem. *3474* (Jedidjáškem i Ješurúnkem!) *4585*

    *18805* (Živé Slovo Boží) *3775*| Předmět: (Bible, Matouš 13:16-17)
20.04.21 09:56:05 | #12623

(Bible, Matouš 13:16-17)

Blažené Vaše oči, že vidí, i Vaše uši, že slyší.
Amen, pravím Vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět,
na co Vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co Vy slyšíte, ale neslyšeli.

(Živé Slovo Boží)

*6364* *15154* *34089* *15154* *34089* *15154* *6364*


| Předmět: RE: (Bible, Matouš 13:16-17)
20.04.21 10:05:51 | #12625 (1)

Většině pokřtěných lidí, ale Živý Bůh /JHVH/ praví:

"Mé úmysly nejsou úmysly Vaše, a Vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Živého Boha /JHVH/.
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty Vaše a úmysly mé úmysly Vaše."

(Bible, Izajáš 55:8-9)

*33084* *15154* *3975* *15154* *3975* *15154* *3775*


| Předmět:
20.04.21 09:48:38 | #12622

Leze lezla lezete a pan se smazal| Předmět: RE:
20.04.21 09:58:58 | #12624 (1)

*2* Veze Madla knížete, aby se pán neumazal? *2*

*34089* *15154* *2756* *15154* *34089*


| Předmět: :-((
20.04.21 08:29:21 | #12618

*3456* Někdo si do Človíčka "kopne"!

*3456* Někdo na Človíčka "plivne svůj chrchel".

*3456* Někdo Človíčka záštiplně a nenávistně pomluví.

*3456* Někdo Človíčkovi sprostě a "nekřesťansky" nadává.

*3456* Někdo se Človíčkovi pyšně, povýšeně a cynicky vysmívá.

*3456* A světe div se, dost často se jedná o lidi pokřtěné nebo prý jejich "božstvem" "osvícené"!

*34003*


| Předmět: RE: :-((
20.04.21 08:30:36 | #12619 (1)

A Človíček jim odpouští a odpouští...

*15154* *34089* *15154* *4436* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: RE: :-((
20.04.21 08:32:17 | #12620 (1)

Človíček je vnímá jako své vlastní sestry a bratry před Bohem...

*15154* *4542* *15154* *34089* *15154* *4542* *15154*


| Předmět: RE: RE: :-((
20.04.21 08:33:28 | #12621 (2)

*34031* TAKOVÁ JE VŮLE NAŠEHO NEBESKÉHO TATÍNKA *34031*

*15154* *34089* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: RE: :-((
20.04.21 10:08:30 | #12626 (1)

MOURKU ..vše pracuje s předpokladem, ne s určitostí .. Zatím neexistuje 100% ,a je pouze ted . Vše co se stalo ,se mělo stát .......,a pokud poukazuješ, na lásku k bohu v max. myšlenkách , ,umocńuješ možnosti boha ,čili bud happy....ps ..bez chyb ,by nic nevzniklo ..| Předmět: RE: RE: :-((
20.04.21 10:59:00 | #12629 (2)
*32167*


| Předmět: Víte to?
20.04.21 08:19:34 | #12617

Víte to? *2386*

Kdo žije v lásce a úctě k Bohu Otci svému, nemůže Boha milujícího Človíčka nemilovat! *3474*

Přemýšlejte o tom! *34089* Jste-li toho schopni... *4585*

*5519* *30457* *33973*


| Předmět: Lásko! Miluji Tě!
20.04.21 07:30:47 | #12615

*15154* LÁSKO *15154* MILUJI TĚ *15154*

*15154* *33792* *15154*

1  

| Předmět: RE: Lásko! Miluji Tě!
20.04.21 07:31:44 | #12616 (1)
*15154* *34089* *15154* *23658* *15154* *34089* *15154*

1  

| Předmět: Proč?
20.04.21 07:23:24 | #12613

Proč? *3456*

Proč je pro mnohé lidi zábavné, když mohou někoho pomlouvat? *33902*
Proč se mnohým líbí, když mohou někomu nadávat, spílat a lát? *33902*
A proč je nikdo nenapomene, tvrdí-li tolik lidí, že milují bližního svého jako sebe samého? *33902*

Nejsou ti lidé tak trochu pokrytečtí? Nejsou dokonce zlí? *3456*

*18805* *3775*

1  

| Předmět: RE: Proč?
20.04.21 07:29:12 | #12614 (1)

*4437* Nebojte se, ihned jsem se tu rozesmál při představě, jak si to někteří lidé vyloží! *2*

*12216* Lidé, jsem tu mezi Vámi všemi rád. Možná jsem i Váš kamarád. *24611*

*3605* Přeji Vám i sobě láskyplný den v LÁSCE našeho nebeského Tatínka! *3775*

*34694*

1  

| Předmět: ???
20.04.21 06:55:16 | #12612

*12805* Tak čím mě dnes Tatínek překvapí? *12805*

*29742* *29742* *9540* *29742* *29742*

1  

| Předmět: Dobré ráno!
20.04.21 06:53:29 | #12611

*35094* Dobré ráno! *34089*

*3474* Dnes se tu na mne usmívá za okny sluníčko. *9540*

*32830* Je to hezké! *8734* Mír s Vámi všemi. *4585*


1