Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1521422x
Příspěvků:
58094

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
21.04.21 15:12:21 | #12646

Bůh Tě miluje a nabízí Ti dokonalý plán pro Tvůj život.

Boží láska:

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."| Předmět: RE:
21.04.21 17:10:33 | #12648 (1)

*3359* Myslíte si, že biblické záznamy o Božích synech jsou lživé?
*3456* Potom máte velkou odvahu!!!

*5671* A jinak? Jistě máte na mysli Syna Člověka, Ježíše zvaného Kristus! Znám ho - je to náš bratr a přítel a náš nebeský Otec ho nikam ani nikomu nedal. *3449* Když jsem žil v nebi, byl tam také...
*33794* Je sice pravdou, že jsem tu už 25 a půl roku, ale nemyslím si, že by ho Tatínek někomu dával - to On nedělá.

*34027* Tatínek nás miluje! Nás všechny miluje!!! A to je tak DOKONALÉ, že jiný plán není třeba!
Váš plán je lidský, který si vymysleli vůdci pokřtěných lidí k jejich ujařmení - ze mne ale svého otroka neudělají!

*3775*

A ty biblické záznamy?

"Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Živého Boha /JHVH/; ..." (Jób 1-6)

"A nastal opět den, kdy synové Boží přišli, aby předstoupili před Živého Boha /JHVH/; ..." (Jób 2:1)

"Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery,
viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské... (První Mojžíšova 6:1)

"Přiznejte Živému Bohu /JHVH/, synové Boží, přiznejte Živému Bohu /JHVH/ slávu a sílu." (Žalm 29:1)

"Vždyť kdo v oblacích se může Živému Bohu /JHVH/ rovnat?
Kdo z Božích synů se podobá Živému Bohu /JHVH/? (Žalm 89:7)

A jsou tam i záznamy další!!!

TAK SE VZPAMUTEJTE NEBO PROBUĎTE a važte si toho, že i my všichni lidé jsme synové a dcery Boří!| Předmět: Tatínku! Miluji Tě!
21.04.21 14:02:08 | #12645

Tatínku můj! Lásko moje! Miluji Tě!

*15154* *34089* *15154* *12318* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: Víš to?
21.04.21 13:44:30 | #12644

Nejsi Žid - jsi člověk!
Nejsi hinduista - jsi člověk!
Nejsi buddhista - jsi člověk!
Nejsi křesťan - jsi člověk!
Nejsi muslim - jsi člověk!
Nejsi ateista - jsi člověk!
Nejsi Bůh ani Kristus - jsi člověk!
Nejsi světec ani zločinec - jsi člověk!

A člověk je milované dítě Boží! *3474*

Amen. *3596*

*15154* *34089* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: !!!
21.04.21 13:37:59 | #12643

V nebi i na zemi vládne jediná bytost!

Je to Bůh!
Jasněji řečeno: Živý Bůh /JHVH/!
A tento Živý Bůh je Stvořitelem vesmíru a přírody s veškerým tvorstvem v něm!

Amen!

*15154* *34089* *15154* *30457* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: My jsme lidé!
21.04.21 13:29:42 | #12642

Ano, my všichni jsme lidé! Boží lidé!!! Milované děti Boží... *3474*

A jednou to Otec zjeví i pokřtěným lidem, kteří pyšně tvrdí, že jsou křesťané a tím nadlidé!
Jejich vůdci jim slibují, že je Bůh po smrti odmění, ale jinak se jim chechtají, jak si je podmanili...
Jejich vůdci jsou dost často velmi chytří, tvrdí jim, že mají v nebi protekci a že tam budou vládnout!
A to lidem lichotí, že budou po své smrti v nebi vládnout! Netuší, že to není pravda!!! *11171*
*3456* *3456* *3456*

Ano, křesťanství je zlá politika! Křesťanství je největší zlo, které existuje! *3456*

My všichni lidé si jsme totiž před Bohem rovni! A to pokřtění vůdci hanebně popírají!!! *3456*| Předmět: Divíte se?
21.04.21 13:17:25 | #12641

Divíte se, že se sem stahuje tolik darebáků se svými pomlouvačnými a záštiplnými příspěvky?

Nedivte se! Náš nebeský Otec chce, aby lidé věděli, co jsou ti pyšní "duchovní velikáni" zač!

Mně ublížit nemohou, žiji v Lásce Boží, ale sobě dělají ze života peklo!

*3456* *3456* *3456* *23658* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: Lidé!
21.04.21 06:03:35 | #12635

Lidé! *6364*

Vyhodnotíte-li si chování Ježíše, potom zjistíte, že uznával našeho nebeského Otce za svého "šéfa"!

Ano, náš nebeský Otec byl nadřízený, který vydával Ježíšovi příkazy, jak má mluvit a co má dělat a Ježíš, jako jeho poslušný podřízený, tyto příkazy plnil. Ježíš sice občas "reptal", znáte podřízené, ale potom vždy sklonil poslušně hlavu a příkazy svého "šéfa" vykonal.

Mnozí, co si Ježíše po způsobu pohanů odlidštili a zbožnili, namítnou: "Ježíš "nereptal!" *10736*
(Pro tyto modláře mám tyto odkazy: "Matouš 26:39, 26:42 + Marek 14:36 + Lukáš 22:42") *11110*

Tak se už konečně vzpamatujte a navraťte se do služby k našemu nebeskému Otci, který je i Vaším "šéfem"!

*33794* Pá, pá, pá! *33987*| Předmět: RE: Lidé!
21.04.21 06:11:52 | #12636 (1)

Nevěříte mi? V pořádku! Proč ale nevěříte Ježíšovi?

(Bible, Matouš 11:25-26)

V ten čas řekl Ježíš: "Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se Ti zalíbilo."

*15154* *34089* *15154* *18805* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: RE: RE: Lidé!
21.04.21 06:27:40 | #12637 (2)

Další otázkou je, proč nevěříte Živému Bohu /JHVH/, který skrze proroka Izaiáše řekl:

"Zde je MŮJ SLUŽEBNÍK, jehož podepírám..." (Izajáš 42:1)
"Hle, SLUŽEBNÍK MŮJ, kterého jsem vyvolil..." (Matouš 12:17)
/Zkrátil jsem to!/

/Ano! Právě o Vás platí!/
Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o Vás POKRYTCÍCH, jak je psáno:
'Tento lid ctí mě rty, ALE SRDCE JEJICH JE DALEKO ODE MNE;
marná je ZBOŽNOST, kterou mě ctí, učíce naukám, jež jsou jen PŘÍKAZY LIDSKÝMI.'
OPUSTILI JSTE PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ A DRŽÍTE SE LIDSKÉ TRADICE."
(Bible, Marek 7:6-8)

*11171* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *11171*


| Předmět: Dobré jitro!
21.04.21 05:41:44 | #12633
*35094* *35094* *35094*

*33794* Dobré ráno! *23323*

*21215* *21215*

1 1  

| Předmět: RE: Dobré jitro!
21.04.21 05:42:47 | #12634 (1)
*34089* *15154* *5676* *23658* *7127* *15154* *34089*

1  

| Předmět: Dobrou noc.
20.04.21 23:25:17 | #12632

Lidé! Přeji Vám poklidný spánek!

*6665* *3461* *6665* *3461* *6665* *3461* *6665*

1  

| Předmět: Lidé!
20.04.21 20:20:31 | #12631

Lidé!
Náš nebeský Tatínek nás miluje i dnes!

*15154* *34089* *15154* *23655* *15154* *34089* *15154*