Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2354966x
Příspěvků:
64331

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Miluj!
07.05.21 14:45:28 | #14202

Miluj! *3474*

A zažiješ překvapení, jak je Tvůj život úžasný! *6364*

*15154* *11295* *15154* *14568* *15154*


| Předmět: (Zjevení Janovo)
07.05.21 14:11:02 | #14194

(Bible, Zjevení Janovo 17:18 + 18:4-10) *11171*

Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země.
+
A slyšel jsem jiný hlas z nebe:

"Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby Vás nestihly jeho pohromy.
Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.
Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob ji odplaťte za její činy!
V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;
kolik si užila slávy a hýření, tolik ji dejte teď trýzně a žalu.
Protože si namlouvá:
Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku - proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy;
smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm.

  • Neboť mocný je Živý Bůh /JHVH/, Bůh, který ji odsoudil.

Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města;
z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat:

  • "Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!"
    *11171*

(Bible, První Mojžíšova 19:24)

Živý Bůh /JHVH - Hospodin/ začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň;
od Živého Boha /JHVH - Hospodina/ z nebe to bylo.

(Živé Slovo Boží)

*3456* *3456* *12216* *3456* *3456*


| Předmět:
07.05.21 13:46:54 | #14192

Přemysl Otakar zahořel hříšnou láskou ku vnadné manželce Benešově; jelikož Beneš byl nepřemožitelnou překážkou ukojení sžírající vášně, dal jej král, podobně jako učinil kdysi David s Uriášem, potají násilně dopraviti na hrad Veveří a tam v žaláři stíti. Toto hanebné a neodůvodněné zabití Beneše prý bylo příčinou, proč bratr jeho Milota z Dědic r.1278 Přemysla Otakara v bitvě proti Rudolfu Habsburskému na Poli moravském v D. Rakousích zradil, tak že Rudolf vyhrál a Přemysl Otakar bídně zahynul.| Předmět: RE:
07.05.21 13:49:49 | #14193 (1)

chtíč je chtíč a karma je karma...| Předmět: RE:
07.05.21 14:14:04 | #14195 (1)

Hodně lidí bylo v minulosti zavražděno chtíčem posedlými vrahy! *3456*| Předmět: Je mi to líto!
07.05.21 13:46:15 | #14191
  • Ano!

Je mi to líto,
že i dnes žijí lidé,
co otvírají svá ústa a rouhají se Bohu!

  • Ano!

Ti lidé otevírají svá ústa, rouhají se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku!
Rouhají se i všem, kdo přebývají v nebi! I všem, co Boha Otce svého milují a neskrývají to!

  • Ano!

Ti lidé zdánlivě vyhrávají, bylo jim Otcem dáno, aby vedli válku proti svatým a aby nad nimi dočasně dominovali.

*3456* *3456* *3456*

------ !!! ------

*33792*

Ale!
Je to pouze dočasné!
Boží lid musí osvědčit svou trpělivost a víru! Musí prokázat, že Otci cele důvěřuje...

*15154* *30457* *15154*


| Předmět: I toto zaznělo!
07.05.21 13:28:56 | #14190

(Bible, Zjevení Janovo 9:20-21)

A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra a mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.

(Doplněk: "Křižovali se na čele i na hrudi, žmoulali v prstech své křížky a růžence, vyvolávali dávno zesnulé a v zemi pohřbené, které jim jejich církevní a sektářští vůdci označili za svaté lidi. Ale u Otce pomoc nehledali...")

(Živé Slovo Boží)

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: I toto zaznělo!
07.05.21 14:32:07 | #14196 (1)

ty musiš mit v sobe horouci peklo:-)vyživajic se a lčnic po techto statich a veršich biblickych jakobys chtel ukojit svou vnitřni tryzen a živit ji v sobě,to musi byt hrozne:-)a svetlo přesto v te tmě wviti a tma ho nepohltí a to je nadeje pro tebe.-)| Předmět: RE: RE: I toto zaznělo!
07.05.21 14:34:02 | #14197 (2)

tahaš za sebou minulost a tlačiš před sebou budoucnost musi to byt velice stresujici a bolestne se stale tešit na levici paně kdy už tam budeš musi to byt tak strašně strastne to očekavani a touha:-)| Předmět: RE: RE: RE: I toto zaznělo!
07.05.21 14:34:39 | #14198 (3)

a nejistota:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: I toto zaznělo!
07.05.21 14:35:38 | #14199 (4)

je zajimave že i bible se muže stat peklem pro ty kdo nerozumí a přetvoři si ji k obrazu svemu.-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: I toto zaznělo!
07.05.21 14:36:22 | #14200 (4)

starýho psa novým povelům nenaučíš☺☺| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: I toto zaznělo!
07.05.21 14:42:13 | #14201 (5)

Ano, já svého a našeho nebeského Otce nepřestanu milovat, i kdyby mě svádělo několik miliard křesťanů nebo pohanů! Pro mne je náš nebeský Tatínek Bohem, Pánem, Králem i Láskou... *3474* *3775*| Předmět: (Bible, Zjevení Janovo 7:9-12)
07.05.21 13:18:08 | #14189

(Bible, Zjevení Janovo 7:9-12)

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.
A volali velikým hlasem:

  • "Díky SPASITELI, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."

A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi, klaněli se Bohu a volali:

  • "Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!"

(Amen! Živé Slovo Boží!)

*15154* *34089* *15154* *17063* *15154* *34089* *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Zjevení Janovo 7:9-12)
07.05.21 21:04:06 | #14229 (1)

A kdopak je míněn tím beránkem? jestlipak si to uvědomujete?
| Předmět: Zazpívejme si!
07.05.21 13:04:03 | #14188

Zazpívejme si píseň Božího služebníka Mojžíše! Ano?

"Veliké a podivuhodné jsou Tvé činy, Pane Bože všemohoucí;
spravedlivé a pravdivé jsou Tvé cesty, Králi národů.
Kdo by se nebál Tebe, Pane a nevzdal slávu Tvému jménu, neboť Ty jediný jsi Svatý;
všechny národy přijdou a skloní se před Tebou, neboť Tvé spravedlivé soudy vyšly najevo."

*7122* ------- *7122* ------- *7122* ------- *34689* ------- *7122* ------- *7122* ------- *7122*| Předmět:
07.05.21 12:51:43 | #14184

chcešli byt štastnyminutu,,kup si mrdlinu:-)zmrzlinu:-)chcešli byt štatsny občas sni o raji a nebesich,chcešli byt štastny den a noc sežen si ženu.-)chcešli byt štatsny cely život pořid si zahradku abys citil tep života ročnich období a plynul jako voda v proudu řeky života svou praci a nemyl se ze zahalky povstava veškera neřest a svuj osud mužeš vyčistiti jen s potzem na svem čele a tvaři svou praci.-)| Předmět: RE:
07.05.21 12:53:46 | #14185 (1)

je to tak smutne že i staři mužove tzv kazatele vidi v ženach jen špinu a nebezpeči pro svou tzv svatost.-)a desdi se i jen slova sex,ktery snižili jen na otazku plozeni a to je zviřecke,nikdy nikdo nevidel zviřata při pařeni aby se usmivala a ale braly to jen jako pudovou zaležitost a jako okovy z nichž se nedokaží uvolnit:-)jak smutne jak smutne.-)| Předmět: RE: RE:
07.05.21 12:55:23 | #14186 (2)

co asi delaji se svymi pudy kterych se nezbavi ani svetci? .)potzlači je aby nekde vystřikly jako sopka v hnevu nenavisti trudnomyslnosti a jinych nešvaru? kdo ví ale neco s tim musi delat nebot energii nejde zničit ale jen promenit nebo transformovat.-)| Předmět: RE: RE: RE:
07.05.21 12:56:08 | #14187 (3)

nebo navratiti do zdroje,ale to bude asi nepochopitelne pro tyto kazatele dvojnosti:-)
| Předmět: Umím...
07.05.21 11:53:04 | #14178

Umím si přiznat svou hříšnost...
A co Vy?
Umíte si přiznat svou chlípnost?

*3456* *3456* *3456* *12216* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: Umím...
07.05.21 12:42:48 | #14179 (1)

tve ego te tak tryzni:-)copak neviš že jsi chramem ducha.-)o jak trpiš a tve ego ti našeptava a tryzni te.-)jsi potencialně božsky ale jen potencialně nebot tve božstvi neni na povrchu ale je mocně střeženo zavojem nevedomosti a klamu a sklonu a zavislostí.-)| Předmět: RE: RE: Umím...
07.05.21 12:44:08 | #14180 (2)

snažiš se lidi sražet k obrazu svemu aby nemohli uniknout ze společne klece a a proto sis vytvořila spon utechu do budoucna že budeš nekdy sedet po levici paně v raji,ale veř to je velice nejista jistota a budoucnost ,proto jsi tak neuroticky agresivni.-)| Předmět: RE: RE: RE: Umím...
07.05.21 12:45:50 | #14181 (3)

tahaš za sebou minulost rajskou a sniš a tlačiš před sebou budoucnost ale přitomnost ti unika a jen přitomnost je branou do večnosti a proto jsi tak neuroticky chaoticky despoticky a jako diktator ale ponech nmladym jejich svet nebot svet patři mladym a jejich snu,maji vše před sebou nepotřebuji tvoji minulost tvou tzv viru a tzv moudrost.-)sevřenou jen do jedne knihy to delaš velikou chybu.-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: Umím...
07.05.21 12:46:47 | #14182 (4)

ukoval jsi si postel podle sve velikosti a snažiš se do ni nacpat všechny a ten kdo je menši toho bys natahopval na skřipec a ten kdo je vyšši toho chceš zkratiti,delaš velikou chybu.-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Umím...
07.05.21 12:48:44 | #14183 (5)

tvuj neuroticky neklid a agrese nejsou projevem lasky a moudrosti ,ale jen egoistickych a sebestřednych představ jak by se veci mely dit podle obrazu tveho ale nejdou:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Umím...
07.05.21 21:00:39 | #14228 (5)| Předmět:
07.05.21 11:44:09 | #14177

Někteří novodobí kazatele.-)mají zvláštní přistup k životu i ženam,asi je ale ženy děsi a take jejich vzednute poklopce kdy bežna samovolna např ranni erekce.-),neboť si je spojují s vašni sexema utikaji od nich,ale nechapou a dokud nepochopi, a nebudou se divat na ženy ve spojeni s laskou a Božstvim jednoty tak se stále budou jen trýznit a točit v začarovanem kruhu a neodejdou odsud dokud nezaplatí do posledního haleře.-)ale nejdřiv by museli se sami usebrat,vnitřně usebrat a poznat božstvi podstatu jako svůj zaklad otevřit s eBohu jako jednotě aby Buh jako laska a byti rozpustil jejich egopoznat sama sebe a potom tzv milovat bližni a ženy jaiko sama sebe.-)a dokonce tito kazatele druhé a v druhých vidi ,že ženy svadeji a lakaji dos svých osidel,ale asi je to jen skryty strach z jejich vlastního nitra.-)ale budme k nim ohlduplni,neboť dokud toto nepochopi a nepřijmou,tak budou se stále jen abstrakně utikat k bohu a nemž mají zkreslene představy omezene svým egem,které povyšili vyš než boha a potom stále píši jen o pyše druhých.-)