Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2377621x
Příspěvků:
64333

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Není více Bohů!
09.05.21 14:12:39 | #14300

Ano! Není více Bohů!!! *17063*

Živý Bůh /JHVH - Hospodin/, náš nebeský Otec, je jeden jednojediný! *30457*
A lidé, co Živého Boha /JHVH - Hospodina/ svévolně, rouhavě, drze a pohansky roztrojují, budou už brzy Tatínkem rázně umravněni. Vatikán lehne popelem jako kdysi Sodoma a Gomora! Živý Bůh /JHVH/ se o to postará! Celé církevní panstvo bude zrušeno beze zbytku! Už nikdo nebude svádět Boží lid na scestí a do otroctví pozemských církví a sekt! Nikdo!!! *18805*

Amen! Živé Slovo Boží. *3775*| Předmět: RE: Není více Bohů!
09.05.21 14:20:21 | #14301 (1)

Ano, to všechno se stane, nebudou-li pokřtění lidé OKAMŽITĚ činit pokání a nenavrátí-li se k Živému Bohu /k JHVH/, našemu jedinému a jednojedinému Bohu! Amen! *34031*| Předmět: RE: Není více Bohů!
09.05.21 14:25:40 | #14302 (1)

to jsou jen představy Vaší mysli....| Předmět: RE: RE: Není více Bohů!
09.05.21 15:34:12 | #14308 (2)

*21450* To jsou pouze Vaše domněnky... *3775*| Předmět: RE: RE: RE: Není více Bohů!
09.05.21 15:51:08 | #14312 (3)

cokoli máte v mysli, je objekt mysli| Předmět: RE: RE: RE: RE: Není více Bohů!
09.05.21 16:01:02 | #14315 (4)
*4511*


| Předmět: Tatínku! Miluji Tě!
09.05.21 14:01:17 | #14299
*15154* *2351* *15154*

"Tatínku! Miluji Tě!" - to žije v mém srdci, v mé duši i v mé mysli.
Neskrývám svou lásku a úctu k Bohu Otci svému!
A neskrývám, jak moc náš nebeský Tatínek miluje nás všechny... *3474*

Ano! Bůh žije! Bůh je Živý Bůh, který se lidstvu představil pod jménem "JHVH".
A jiný Bůh neexistuje! Našemu nebeskému Otci není nikdo roven!!! Více Bohů není!
Vím, jsou tu rouhači, co tvrdí opak, ale i kdyby celé lidstvo tvrdilo: "Bohů je více!", Boží Človíček zůstane Otci věrným synem a služebníkem a nikdy se nenechá těmito rouhači a svévolníky svést!
Pohané a křesťané šíří své rouhavé učení po celém světě, nejsou zdánlivě k zastavení, ale to si myslel i farao a egyptský lid! A jak dopadli! Náš Otec zesměšnil všechny jejich smyšlené bohy a bohyně...
To samé poznají i lidé pokřtění, co neuznávají, že křest je pouze aktem na znamení pokání! Poznají, že jejich smyšlené modly, Ježíš a Marie, nemají žádnou moc! Živý Bůh /JHVH/ je jediný Panovník! Živý Bůh /JHVH/ je pro lidstvo Pán a Král! Ano, představil se nám i jako náš Otec! Ano, lze ho nazvat LÁSKOU lásek! Ale nelze ho zavrhnout a opustit a nahradit ho modlami v podobě soch, totemů, obrazů a lidských textů! To Bůh Otec náš povolil pouze dočasně, aby ukázal svou moc, až tyto vzbouřence srazí na kolena!

Amen. Člověk Syn Boží. *3474*

*12216*


| Předmět: RE: Tatínku! Miluji Tě!
09.05.21 14:30:49 | #14303 (1)

Ježíš o bohu židů:

Jan 8, 44Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.| Předmět: RE: RE: Tatínku! Miluji Tě!
09.05.21 15:40:51 | #14309 (2)

Ježíš o "JHVH", našem Bohu a Otci!

(Marek 12:29-30)

Ježíš odpověděl: "První je toto: 'Slyš, Izraeli, Živý Bůh /JHVH - Hospodin/, Bůh náš, jest jediný Pán; miluj Živého Boha /JHVH - Hospodina/, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly.'"

(Živé Slovo Boží)

*3456*
P.S. Zvedá se mi z Vás žaludek! Pro své ďábelské lži zneužíváte i jméno Ježíše!!! *3456*

*3456* *3456* *11021* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: Tatínku! Miluji Tě!
09.05.21 15:52:41 | #14313 (3)

Nic takového, VYMÝŠLÁÍTE SI

žádný JHVH....

Nic takového v Novém zákoně není

Klamete| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tatínku! Miluji Tě!
09.05.21 16:03:42 | #14316 (4)

Neklamu, pokřtění lidé svévolně nahradili jméno Boží "JHVH" slovem Hospodin! *24611*

Ověřte si to! (Omlouvat se mi nemusíte, nevzdělanost cti netratí!) *6942*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku! Miluji Tě!
09.05.21 18:13:14 | #14318 (5)

On Hospoinu se v Novém zákoně prakticky nepíše....

Ve skutečnosti již v první větě Genesis se píše o bozích.....

Genis 1.1 Brešit bara Elohim... Elohim = bohové| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku! Miluji…
09.05.21 20:43:59 | #14323 (6)

Proč si nepřiznáte, že jste neznal pravdu? *33902*

*5671* Jistě jste objevil, jak se pokřtění lidé vyhnuli používání Božího jména "JHVH" v NZ i SZ!
Ale co od Vás mohu chtít? Pokládáte se za nejvzdělanějšího člověka na světě, že!? *2615*

Mlžíte, vytahujete další biblické texty, a stačilo říci:
"Ano, máte pravdu, Ježíš používal Boží jméno 'JHVH', a já to nevěděl."

Pá, pá, pá! *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku!…
09.05.21 21:04:35 | #14325 (7)

údajný bůh prohlásil: 22. Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, [vyžeňme jej].

JAKO JEDEN Z NAS čili těch bohů bylo mnoho| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku…
09.05.21 21:04:59 | #14326 (8)

JHVH byl jedním z mnoha bohů| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 21:25:51 | #14330 (9)

Stvořitel je jeden!
Stvořitel je jeden Bůh!!! *34027*

Ano, Tatínek nás občas žertovně nazýval bohy, ale nikdo z nás se skutečným Bohem nestal... *4585*

Ovšem, to Vy, člověk, který na svého nebeského Otce kydá jen špínu, těžko pochopíte! *3456*

*15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.21 23:19:48 | #14335 (10)

Vážně si myslíte, že by se údajný bůh zmohl jen na člověka? 6e by nedokázal nic lepšího, než vytvořit tvora se zapáchajícími výkaly???

Už to ukazuje, jak neschopný ten bůh musel být....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 07:37:34 | #14341 (11)

Mnohé bytosti, které Otec stvořil, jsou lidstvu neznámé. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 12:35:56 | #14345 (12)

Je zcela evidentní, že člověka žádný bůh nestvořil....

Nebylo by ho to důstojné.... Taková fušeřina| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 15:13:43 | #14350 (13)

Mýlíte se! Člověk je dílem Božím! To samé platí i o celém lidstvu včetně Vás, Vaše Blahorodí!

*8598* *8598* *8598* *8598* *8598* *8598* *8598*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 16:41:41 | #14363 (14)

fekální bůh???

bůh milující hovna?

No potěš...

Váš bůh se zmohl jen na hovna....

tady máte stvořitele lidstva https://magazin.gnosis.cz/podstata-archontu/

I to odpovídá tomu, proč zde :

22. Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, [vyžeňme jej]. JEDEN Z NÁS.... z KOHOPAK???| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 17:35:00 | #14403 (15)

Všímáte si, jak jste hnusný?

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.21 19:40:03 | #14428 (16)

Hnusný? Ne, Vaše představy jsou hnusné.....

Jelikož si myslíte, že bůh takový hnus vytvořil....

Protože žijete v iluzích.... Což by nevadilo, pokud by jste to nevnucoval ostatním| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku! Miluji Tě!
09.05.21 18:16:40 | #14319 (5)

A to, co se vznášelo nad vodami byl Bůh větru El Ruach, něktří překladatelé se to snaží upravovat podle své víry a překládat,. jako boží vítr....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku! Miluji…
09.05.21 18:37:08 | #14320 (6)

nebo dokonce duch| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku! Miluji…
09.05.21 21:31:53 | #14331 (6)

*3431* *19969* *3476* *3429* Pohanská věrouka zabíjí víc lidí než současná pandemie viru "COVID-19"! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku!…
09.05.21 23:35:51 | #14336 (7)

Nevidím žádný důvod, proč by pohanství zabíjelo, když pohané jsou lidé laskaví a srdeční....

Co zabíjelo, byla nauka vašeho JHVH....

1.samuel 15/2-3 Povražděte všechny, včetně kojenců.

Také nařízoval kamenování| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku…
10.05.21 07:40:57 | #14342 (8)

Mnohé Vaše zuřivě napsané příspěvky, bych za laskavé neoznačil.

Vaše nenávist a zášť k Bohu Otci lidstva je patrná až bolestně... *3456*| Předmět:
09.05.21 10:48:22 | #14285

Krásný den vám přeji ,venku svítí sluníčko a hezky se nám mysl otvírá k Bohu. Namaste| Předmět: RE:
09.05.21 11:49:40 | #14292 (1)
*34703* *23658* *34702*


| Předmět: Hodně slov bylo napsáno...
09.05.21 07:49:34 | #14281

Hodně slov bylo napsáno,
ale to nevadí: "DOBRÉ RÁNO!"

*15154* *30045* *15154*


| Předmět: RE: Hodně slov bylo napsáno...
09.05.21 07:59:19 | #14282 (1)

Sdílím: "Toto je den, který učinil Živý Bůh /JHVH/, jásejme a radujme se z něho." (Žalm 118:24)

Pravím jako žalmista: "Ty jsi můj Bůh, Tobě vzdávám chválu, vyvyšuji Tě můj Bože. (Žalm 118:28)

A pokračuji: "Chválu vzdejte Živému Bohu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! (Žalm 118:29)

A dodávám: "Živý Bůh /JHVH/ je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?" (Žalm 118:6)

*34027* *34027* *34027* *12216* *34027* *34027* *34027*| Předmět:
08.05.21 21:32:52 | #14280

Dívka u řeky
Putovali spolu dva zenoví mniši Tansan a Ekido a dospěli k brodu. Na břehu stála překrásná mladá dívka v hedvábném kimonu. Očividně měla strach přejít přes řeku, protože ji vzedmuli silné deště.
Ekido se rychle podíval jinam. Naproti tomu Tansan nezaváhal a beze slova vzal dívku do náruče a přenesl ji přes řeku. Na druhém břehu ji opatrně postavil a oba mniši pokračovali mlčky v cestě. Uplynula čtvrthodina, půlhodina, celá hodina. Tu Ekido vyhrkl: “Co to do tebe vjelo, Tansane! Porušil si několik mnišských pravidel naráz. Jak sis té hezké dívky vůbec mohl všímat, natož se jí dotknout a přenést jí přes řeku?” Tansan klidně opáčil: “Já jsem jí nechal u řeky, ty jí ještě neseš.”


1  

| Předmět:
08.05.21 21:02:39 | #14275

Vidět přítomnost
“Setkal jsem se v Himálajích se svatým mužem, který dokáže vidět do budoucnosti a cvičí své žáky, aby to uměli také,” vypravoval s velkým zaujetím jeden mladý muž.
“To umí každý,” řekl zenový mnich znuděně, “moje cesta je daleko těžší.”
“A jaká je?” dotazoval se zvědavě mladý muž.
Mistr řekl: “Přivádím lidi k tomu, aby viděli přítomnost.”| Předmět: RE:
08.05.21 21:04:40 | #14277 (1)

a ješte težši je odpovedet na otazku,jak zni tlesknutí jednou rukou:-)| Předmět: RE:
08.05.21 21:06:15 | #14278 (1)

trochu bych to opravil ono videt přitomnost,nebot to co v nas vidi je přitomnost sama proto je to jako lit vodu do vody:-)| Předmět:
08.05.21 21:00:20 | #14274

po Bohu začnete patrat až tehdy,když jste Ho již našli:-)| Předmět: RE:
08.05.21 21:03:27 | #14276 (1)

..krása ,Pravda a dobro.)možna to jsou tři tvaře Boha,možna to je pravě svata trojice.-)a každa z techto tváří je stejně nedefinovatelna jako Buh sam:-)| Předmět: RE:
08.05.21 21:13:26 | #14279 (1)

Pojem bůh by lidé měli vyřadit ze svého slovníku, neboť mají tisíce definic a pak jsou zmatení...
Křestané se do krve hádají o trojjedinost i mezi sebou, muslimové a židé to odmítají....

Pokud by lidé jen byli a milovali, vše by se jim zjednodušilo....


Potíž je v tom, že strach jim nedovolí myslet. Oni se bojí, že boha urazí a ten je potrestá....

V jejich představách je bohem nesnášenlivý despota, jehovisté například myslí, že mají zabít své děti, jen aby nedostali transfuzi krve, jelikož to boha urazí....

A tak lidé sice vyřvávají, jak boha milují, ale nelze milovat někoho, z koho máte strach....
A proto s láskou a soucítěním nic společného nemají....| Předmět: RE: RE:
09.05.21 11:53:00 | #14295 (2)

Vy se bojíte, co!? A svůj strach promítáte do nás, že!?

Vzhledem k tomu, jak jste vůči Bohu Otci svému arogantní a zlý, je to pochopitelné!

*3474* Človíček se Tatínka nebojí, proč také! *24611* *24611* *24611*

*15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE:
09.05.21 13:43:16 | #14298 (3)

Do Vás, jste magor))) Čeho bych se bál?

To, že jste pošahaný, je jiná věc....

Tak jste údajného boha miloval, až jste se stal zločincem???| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.05.21 15:44:17 | #14310 (4)

Ano, nyní jste sám sebou! *3456* (Vyšší princip mravní pláče...) *3456*

(Přeji Vám, aby Vás Živý Bůh /JHVH/, náš Otec a Spasitel, morálně uzdravil. Amen!)

*34089* *34089* *3775* *34089* *34089*


| Předmět:
08.05.21 20:45:48 | #14270

Povězte mi, něžné květy, slzičky hvězd, když stojíte v zahradě a nakláníte hlavičky ke včelkám zpívajícím o rose a slunečních paprscích, zdalipak tušíte, jaký hrozný osud vás čeká? Možná květiny plně oceňují význam své oběti. Nejsou zbabělé jako lidé. Některé květiny jdou radostně na smrt — zcela jistě tak činí japonské třešňové květy, když se volně nechávají unášet větrem. Okamžik poletují jako okrášlená oblaka a tančí nad křišťálovými potoky, a pak na smějících se vodách odplouvají pryč, jako by říkaly: 'Sbohem, jaro! Odcházíme na Věčnost


1  

| Předmět: RE:
08.05.21 20:55:51 | #14273 (1)

..lide to mají vše pomotane:-)starci a stařeny vzpomínají na rozkoš s lítostí,jako na chby spachané v opilosti,lítost však jen mlží mysl mračny,lítost není trest...na rozkoš by měli vzpominat s vděčností,pos­kytujeli jim však litost útechu,at se jí utěšují:-) a jsou mezi vami.)takoví,jež nejsou ani mladí aby hůedali,ani staří,aby vzpominali,a ve svem strachu z hledaní a vzpomínaní se rozkoše straní:-)aby nezanedbali ducha či ho snad nepohoršili,jejich rozkol je však v odříkaní,i oni nachazeji poklad,když třesoucima se rukama vyhrabavaji kořínky.-)řekněte mi však ustrašeni,kdo muže pohoršit ducha?,urazí snad slavík ticho noci a světluška hvězdu? .-)myslite že duch je ticha tůň,kterou lze rozviřit holí?.odpirateli si rozkoš,často jen ukladate tužby do skrytych koutů nitra,kdo ví,zda to,nač jste dnes zapomněli,nečeka na zitřek?.tělo je harfou duše,je na vas,zda vyloudíte sladkou hudbu,či jen rozpačite zvuky...ve svem srdci se možna ve strachu ptate-jak rozpozname co v rozkoši je dobre a co v ni neni dobré?.vyjděte do polí...a do zahrad,tam poznate,že rozkoš včel je sbirat med z květů a rozkoš květů je davat med včelkám:-)nebot pro včelu je květina fontanou života a pro květinu je včela poslem lasky,a pro obě,pro včelu i květinumje dávání a přijimaní rozkoše potřebou a opojenim.)| Předmět:
08.05.21 14:16:26 | #14262

Jeden mladý mnich se rozhodl, že odejde do horského kláštera a podstoupí těžkou zkoušku mlčenlivosti, která mu dovoluje říci jen dvě slova za deset let. Po prvních deseti letech jde za otcem představeným. Vejde do kanceláře, otec přikývne a on povídá: "Mizerné jídlo!" Otec znovu kývne a ukáže rukou ven. Mnich tedy odejde. Uplyne dalších deset let a audience se opakuje, mnich tentokrát říká: "Tvrdá postel!" Konečně po třiceti letech mnich předstoupí před otce se zamračenou tváří a říká: "Odcházím odtud!" A otec se jen tak mírně usměje a povídá: "Ani se nedivím. Co jste tady, pořád si jen stěžujete


3  

| Předmět: RE:
08.05.21 16:44:05 | #14265 (1)
*3605*


| Předmět: (Bible, Kniha moudrosti 15:1-6)
08.05.21 12:22:44 | #14261

(Bible, Kniha moudrosti 15:1-6)

  • Ty, Bože náš, jsi dobrotivý a věrný, shovívavý a všechno spravující milosrdenstvím.
  • Neboť i když zhřešíme, jsme Tvoji a uznáváme Tvou moc;

nebudeme však hřešit, protože víme, že patříme Tobě.

  • V poznání Tebe je celá spravedlnost a zvědět o Tvé moci je kořen nesmrtelnosti.
  • Nás neomámil neblahý lidský výmysl ani neužitečná námaha malířů stínů,

postava pomalovaná pestrými barvami.

  • Pohled na ně vzbuzuje žádostivost pošetilců,

že zatouží po bezduché postavě mrtvého obrazu.

  • Milují zlo a takových nadějí hodni jsou ti, kdo modly vyrábějí,

i ti, kdo po nich dychtí a je uctívají.

(Živé Slovo Boží)

*15154* *18805* *15154* *3632* *15154* *3775* *15154*