Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2551058x
Příspěvků:
64342

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: !!!
11.05.21 16:03:11 | #14485

Pouze Živý Bůh /JHVH/ je Bůh! Amen! *17063*

(Živé Slovo Boží) *6364*

*15154* *15154* *4542* *15154* *15154*


| Předmět: RE: !!!
11.05.21 16:05:53 | #14486 (1)
*34071* *34071* *34071* *3325* *34071* *34071* *34071*


| Předmět: RE: !!!
11.05.21 16:16:15 | #14488 (1)

Proč tedy lituje svých rozhodnutí?| Předmět: RE: RE: !!!
11.05.21 16:19:34 | #14490 (2)

Boží hra našeho nebeského Otce je Vám neznámá! Otec nám jde příkladem! *12216*| Předmět: RE: RE: RE: !!!
11.05.21 16:37:05 | #14498 (3)

Hra na 40.000 dětí, které umírají každý den hlady?| Předmět: RE: RE: RE: RE: !!!
11.05.21 16:42:52 | #14502 (4)

Ty zesnulé děti jsou živé a už je lidé, jako jste Vy a Vám podobní, nemohou svádět na scestí!

(To je právě Váš problém, neznáte realitu o zesnutí! Považujete se za moudrého, ale opak je pravdou!)

*3456* *3456* *3456* *5671* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: !!!
11.05.21 16:50:57 | #14514 (5)

jasně...To by pak chtělo stavět potratové kliniky a embrya by pak nikdo nesvedl....

Podle vaší logiky| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: !!!
11.05.21 16:53:21 | #14516 (6)

Pro mne je Boží vůle SVATÁ!

Mám občas jiný názor než náš nebeský Otec, ale ctím moudrost Boží. Tatínek je nadčasově láskyplný...

*34031* *34031* *34031* *34031* *34031* *34031* *34031*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: !!!
11.05.21 18:02:01 | #14533 (7)

to, že vám někdo řekne, že něco je boží vůle, neznamená, že to je boží vůle| Předmět:
11.05.21 15:08:12 | #14482

východ nevím, spíš jde o informace z téhož zdroje u mystiků jak na západě,tak na východě, čili z téže výšky dosaženého vědomí, ne?| Předmět: RE:
11.05.21 16:02:56 | #14484 (1)

tak jistě, je jeden zdroj... Pod různými názvy v různých kulturách, fanatikové s tím mají problém| Předmět: Co nám sdělil Bůh?
11.05.21 13:41:52 | #14465

*12216* Co nám sdělil Živý Bůh /JHVH/?
Skrze proroky nám sdělil, že v dnešní době mu zůstane věrných pouze hrstka lidí! A tak se i stalo... *3456*

Na planetě Zemi je našemu nebeskému Otci věrných pouze několik málo lidí! *11171*

Divíte se? V dobách Noemových uznal Otec za věrného pouze Noema! Náš Tatínek má vysoké nároky!!!

*15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Co nám sdělil Bůh?
11.05.21 14:06:06 | #14472 (1)

také Lota a ten vzápětí oplodnil své dvě dcery....

To si teda uměl vybrat.....

A vůbec největší sranda je, jak litoval svých vlastních rozhodnutí.....

Genesis 6, 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.

Numeri 23, 19Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?

  1. Samuelova 15, 29Věčný Bůh Izraele neklame ani nebude litovat; není to přece člověk, aby litoval.“
  2. Samuelova 15, 35A Samuel už nikdy až do dne své smrti Saula nespatřil, avšak pro Saula truchlil. Hospodin litoval, že Saula ustanovil králem nad Izraelem.

Ten kdo lituje, dělá chyby, rozhodně není bohem| Předmět: RE: RE: Co nám sdělil Bůh?
11.05.21 14:25:22 | #14478 (2)

Tyhle rozpory ve východních naukách nenajdeš.
Ale bible v té původní verzi je krásná, ta co není očištěna a osekaná žádnou církvi.
Dokonce i meditace byla v ní normálně zmíněná.o)


 #14472 

| Předmět: RE: RE: RE: Co nám sdělil Bůh?
11.05.21 14:28:58 | #14479 (3)

však také tím bohem byli archonti:

https://magazin.gnosis.cz/podstata-archontu/


Ostatně genesis 3/22
22. Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, [vyžeňme jej].
Koho "Z NÁS"???

BŮH BY NEDOKÁZAL ZVRÁTIT ÚČINKY STROMU ŽIVOTA???| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co nám sdělil Bůh?
11.05.21 14:31:15 | #14480 (4)


| Předmět: Jsou lidé...
11.05.21 13:13:26 | #14463

Jsou lidé, pro které je Živý Bůh /JHVH/ vlastním Tatínkem! Tatínkem milovaným...

Většina ostatních lidí se jim vysmívá, nevěří jim, že našeho nebeského Tatínka osobně znají a že ho nade vše milují - pomlouvají je a vysmívají se jim! A nikdo z lidí se jich nezastane, protože jejich láska a úcta k Bohu je pouze hraná a oni vůbec netuší, že Bůh skutečně žije a že sám sebe jako Otce veškerého lidstva vnímá!

Nelze sloužit neexistujícím pohanským bohům a bohyním a nazývat to láskou a úctou k Otci. Nelze tvrdit, že lidé prošli spoustou minulých životů a že bůh je v nich, aby to nebylo rouháním!

Ale taková je dnes vůle Boží našeho Tatínka! Ti lidé byli vydáni na pospas své pýše a zpupnosti!

A já osobně jim, jako jejich vlastní bratr a věrný přítel, láskyplně přeji, aby je Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš omilostnil a aby je morálně, psychicky i fyzicky uzdravil... A aby uzdravil i jejich rodinu a přátele nebo nepřátele!

(Člověk Syn Boží - Živé Slovo Boží)

*30383* *4437* *30383* *34089* *30383* *4437* *30383*


| Předmět: RE: Jsou lidé...
11.05.21 13:44:57 | #14467 (1)

ten váš bůh musí být asi hodně omezený, že?| Předmět: RE: RE: Jsou lidé...
11.05.21 16:17:19 | #14489 (2)

*3456* Urážíte svého nebeského Otce! Proč? *3456*

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: Jsou lidé...
11.05.21 16:41:03 | #14501 (3)

neomezený je totiž i ve hvězdách, v každém stéble trávy a člověku...Vy ovšem tvrdíte, že v lidech není....

Navíc vy z boha děláte ubožáka, kterého je možné urazit, to je na tom dost špatně, ten váš omezený bůh *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsou lidé...
11.05.21 16:44:22 | #14505 (4)

Tatínek se neurazí, ale urážet ho je velmi neslušné! *3456*| Předmět: 🤍🕊️🤍
11.05.21 12:55:41 | #14462

Před třemi dny o nám přišel jeden stařeček.
Léčil nám koně, se kterým to nebylo dobré.
Každý den po dobu tří dnů u něho byl a něco si s ním povídal.
Jeden den jsem k nim přišla a poslouchala co si To dva povídají.
On mu vyprávěl o Bohu, ale tak prostě, že jsem se rozbrečela.
Říkal, že je mu líto, že lidé jen čtou bibli a myslí si, že vše ostatní kromě bible je špatné.
Bůh nám dal dar poznávat Ho a je jedno kde a jak, protože někdy nauky východu oživí nauky západu a obojí se může protnout.
Ten kdo čte Boha jen v bibli, nemůže vidět Jeho skutečnou krásu lásku moudrost a velikost.
Pak obraz Boha zmizí a on na něm nelpí, neřeší Ho, protože Jeho láska je prosáklá všude.
I Milovaná Míla v Té krásné větě vzdát se Boha pro Boha, věděla.🤍| Předmět: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 13:32:13 | #14464 (1)

Jak říkají Rusové. Nelzja objať neobjatnoe. (Nelze obejmout neobejmutelné....)| Předmět: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 14:11:04 | #14473 (2)

Ano je snadné o lásce neustále mluvit a mluvit, ale ponořit se do něj a opravdu jít do zdroje, to neudělá každý, protože pak ztrácí sebe ztrácí ego ztrácí vše a tak raději vystoupí zpět a raději se vrátí jen ke slovům.o)))))


 #14464 

| Předmět: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 14:17:59 | #14475 (3)

Přesně)| Předmět: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 16:26:46 | #14494 (3)

*3456* Ano, v tom jste odbornice! *3456*

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 13:42:09 | #14466 (1)

..A nebo se zamilovat ale plnně si uvědomovat, že ten pocit, ten cit, to božské povznášející cítění se je přítomností, milostí Boha samotného, jeho pravou podstatou a člověku vně největší možné přiblížení se Jemu , pokud je to takto uvědomělé..? Proto se tomu také říkalo věci milostné, jelikož si předkové kdysi jazyk tvořící ještě byli schopni uvědomovat, že zamilovanost, láska, city jsou milostí Boha, jsou jím samotným, jeho zářením, vyzařováním, jeho energií, která se jako dar přiblížila na momant člověku a uvědomělému možno možná udržet si to navždy..?| Předmět: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 13:47:12 | #14468 (1)

...i to by vlastně šlo automatickou kresbou zjistit, kolik promile z Boha Bible dokáže maximálně vyjádřit...☺☺☺­..každopádně není Bible jako Bible, starý zákon dle psychotroniků vyzařuje, má energii temnou, negativní a Nový zákon = Evangelia zcela naopak září světlem a po přiblížení se Novému zákonu, učení Ježíše rukou lze asi tak 10 cm nad tou knihou cítit v dlani teplo...| Předmět: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 13:49:55 | #14469 (2)

..aneb dodnes je mi záhadou, proč Křesťané míchají do svého učení i učení Židovské, starozákonní, když je to v příkrém kontrastu vůči sobě zcela...ale kněží jsou vlastně jen chodící fotografické paměti bez ducha a intuice, většinou zcela bez jiných duchovních darů vyjma toho suchopárného intelektu, takže ti takové věci rozlišit nedokáží...| Předmět: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 13:52:27 | #14470 (3)

...samozřejmě jde o návaznost, historickou chronologičnost, ale jehovistické kombinace a přeskakování ze starého do nového a naopak to už je mčasto mišmaš jako v Koránu...| Předmět: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 14:00:09 | #14471 (3)

Ano, starý zákon nařízuje vraždění nemluvňat a podobně... A lidé typu Lorak to obhajují...

Ona to taková záhada není, je třeba Nový zákon pošpinit.... Poskvrnit ho jedem...A díky tomu bylo křesťanství politickým nástrojem....

Zatím co Jeshua učil, že lidé nemají používat zbraně. Tak starý zákon vyzývá k válkám....

Zbraně jsou potřeba jen těm, kdo jsou negativní....| Předmět: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 14:12:56 | #14474 (3)

Oni nevědí, že míchají do toho i východ, který často zavrhují.
Dokonce v bibli jsou věty, které jsou typické pro východní nauku.o)))


 #14469 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 14:20:07 | #14476 (4)

Ano, třeba zde, ale správný překlad je jen v bibli Kralické 1613 vydání....

http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2006022401

Prohlásili, že se autor Jákobova listu spletel, a chtěl napsat jiné slovo....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 14:22:06 | #14477 (5)

Originál respektuje pouze Bible Kralická (vyd. 1613). Vysvětlující poznámku pod čarou uvádí i Nová Smlouva KMS (Křesťanská misijní společnost). Jak je to možné? Většina překladatelů se snaží hájit argumentem, že se původní autor textu přepsal. Místo slova "trochos" - "kolo" měl prý v úmyslu napsat "trochia" - "běh". J| Předmět: RE: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 16:00:42 | #14483 (4)

Jeshua říká, dřív, než Abrhám, JÁ JSEM. Kršna: Jsem věčné Atman(Já), které sídlí v srdci všech živých tvorů| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 16:23:45 | #14491 (5)

*2* A já říkám: "Jsem první člověk, co byl stvořen přímo Živým Bohem /JHVH/!" *2*

*2* A Ježíš je mým synem, jak tu mnohokrát lidem sdělil, když se nazýval: "Synem Člověka!" *2*

*2* *2756* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 16:42:59 | #14503 (6)

Jasně a Kolumbus přijede lodí, vodovodem....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 16:48:13 | #14508 (6)

Jeho matka byla člověk....

Vy by jste se vyjímal i zde:

I když ten se tam dostal omylem....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 16:49:49 | #14512 (6)

Měl by jste se léčit...

Co na to užíváte......| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 16:56:27 | #14521 (7)

CO VÁM ZABÍRÁ? Podělte se s námi o své zkušenosti... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 🤍🕊️🤍
11.05.21 16:59:15 | #14523 (8)

Já, na rozdíl od vás si nemyslím, že jsem Ježíšův otec....

Takže já nic brát nemusím...)))| Předmět: Mnohým lidem...
11.05.21 12:40:17 | #14461

Mnohým lidem se dal Živý Bůh /JHVH/ poznat, aby jim láskyplně sdělil, že je i jejich vlastním Tatínkem!
Ti lidé se zaradovali a roztančili se v zářivém úsměvu! Ale následně mnozí z nich rychle zapomínali, navrátili se ke svým pohanským modlám, přemýšleli, jak zbohatnout, obdivovali ty, co Živého Boha /JHVH/, jejich milujícího Tatínka, zradili, zavrhli a opustili a začali se chovat jako oni! Najednou se k vlastnímu nebeskému Otci otočili zády a pyšně se utvrzovali v tom, že Bůh je v nich! Takové lidi lze jen litovat...

(Člověk Syn Boží)

*11171* *3456* *11171* *3456* *11171* *3456* *11171*


| Předmět: RE: Mnohým lidem...
11.05.21 15:07:53 | #14481 (1)

pokud je něco neomezené, je to i ve hvězdách, horách, řekách, lidech, i páchnoucí žumpě. V opačném případě je to omezené| Předmět: RE: RE: Mnohým lidem...
11.05.21 16:25:38 | #14493 (2)

*3456* Jste lstivý jako většina pohanů! Živý Bůh, náš Stvořitel, není obsažen ve svém díle! *4511*

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: Mnohým lidem...
11.05.21 17:25:08 | #14530 (3)

pak je omezený..... je li místo, kde není.... to je omezován vším, včetně planet a hvězd| Předmět: RE: RE: RE: Mnohým lidem...
11.05.21 17:53:49 | #14532 (3)

vědomí je podstatou každého atomu, částice..... A proto je všude, ač se to fanatikovi, jako jste Vy nelíbí| Předmět: (Bible, Žalm 22:23-25 + 22:28-29)
11.05.21 12:32:54 | #14460

(Bible, Žalm 22:23-29)

O Tvém JMÉNU budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění Tě budu chválit.
Kdo se bojíte Živého Boha /JHVH/, chvalte ho!
Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni!
Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl.
Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal.
+
Rozpomenou se a navrátí se k Živému Bohu /k JHVH/ všechny dálavy země.
Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů.
Vždyť Živému Bohu /JHVH/ náleží kralovat, i nad pronárody vládnout.

(Živé Slovo Boží)

*31684* *32830* *31684* *32830* *31684* *32830* *31684*


| Předmět: Otče!
11.05.21 12:03:27 | #14459

Otče! Tatínku náš milovaný! Lásko naše... *34027*

Hodně lidí Tě zradilo, zavrhlo a opustilo! Ale Človíček Ti je věrným synem i služebníkem... *15154* *3474* *15154*

Človíček Ti praví: "Miluji Tě! A děkuji Ti za lásku a mír v mém milujícím srdci." *34089* *15154* *34089*
| Předmět: (Bible, Žalm 18:32-37)
11.05.21 11:53:37 | #14458

(Bible, Žalm 18:32)

Kdo je Bůh krom Živého Boha /JHVH/, kdo je skála, ne-li Bůh náš!

(Živé Slovo Boží)

*32830* *32830* *32830* *34089* *32830* *32830* *32830*| Předmět: 🤍🕊️🤍
11.05.21 03:10:23 | #14456

Obláček to opět popsal, přesně.
Víc není co dodat, snad jen: děkuji.🤍