Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2242321x
Příspěvků:
64281

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
10.09.21 00:45:29 | #27062


| Předmět: RE:
10.09.21 00:58:03 | #27063 (1)

Ahoj toto znám je krásná znám to v kratší verzi.A už tenkrát na lidé cz jsem to musel dát jako další co se mi ukázali na YouTube.


 #27062 

| Předmět: RE:
10.09.21 01:01:54 | #27064 (1)

 #27062 


| Předmět:
10.09.21 00:34:55 | #27061

Lekce od divokých hus
Už tě někdy napadlo zamyslet se nad tím, proč létají divoké husy v hejnu ve tvaru „V“? Jako u chování všech zvířat Bůh i zde měl dobrý důvod, aby husy obdařil právě takovým chováním. Jakmile husa zamává svými křídly, vytvoří se zvedající proud vzduchu pro husu, která letí za ní. V hejnu ve tvaru „V“ celá skupina urazí nejméně o 71% delší cestu, než kdyby každý pták letěl sám. Když se vedoucí husa unaví, zařadí se na konec hejna, aby si mohla odpočinout, a na její uvolněné místo v čele se posune jiná.
Kdyby lidé měli alespoň tolik rozumu jako divoké husy, už by přišli na to, že jejich úspěch záleží na spolupráci, střídavě by konali těžkou práci a sdíleli by těžkosti ve vedení skupiny – „hejna“. Lidé, kteří spolupracují a jdou stejným směrem, se dostanou k cíli rychleji, než ti, kteří se tam zkoušejí dostat sami. Stejně jako divoké husy…
Jakmile husa opustí hejno ve tvaru „V“, najednou má pocit, jako kdyby ji táhlo k zemi těžké závaží, protože není nadlehčována. Proto se hned vrátí ke skupině. Husy letící na konci hejna hlasitě povzbuzují ty v čele skupiny. Důležité je, aby hlasy zezadu byly skutečně povzbudivé, jinak to bude pouze „breptání”.
Jestli některá z hus onemocní nebo se zraní, další dvě se s ní oddělí od hejna, aby jí mohly poskytnout ochranu. Zůstanou s ní do té doby, než opět bude schopna pokračovat v cestě nebo neskoná. Poté se vydají na cestu, aby buď dohnaly své hejno, nebo se připojily k jinému.
Kéž bychom i my byli takhle obětaví, abychom si zasloužili takové přátele, kteří v případě nouze budou stát při nás...
(Převzato)| Předmět:
10.09.21 00:23:09 | #27059

TRANSFORMACE V PRAXI aneb 12 STUPŇŮ VZESTUPU: Jasmuheen
Všichni se vyvíjíme a absorbujeme Světlo svou vlastní rychlostí.
Někteří vědomě pracují na těchto změnách a proto je jejich přeměna rychlejší,jiní si jí nejsou vědomi a absorbují toto světlo a změnu v přímém vztahu k planetárním změnám. Nicméně tento vývoj lze rozdělit do stupňů...

 1. když tělu klesá hustota většinou se to projeví mutačními symptomy chřipky, bolestí hlavy, průjmem, vyrážkou,bolestí svalů a kloubů. Většina chřipkových epidenií jsou ve své podstatě Světelnou epidenií! Chemické složení mozku se mění, mísí se funkce pravé a levé mozkové hemisféry a hypofýza s epifýzou začínají měnit svou velikost. Začíná se měnit struktura DNA a chemické složky se začínají měnit a přijímají další atomy vodíku a chemikálií potřebných pro buňky k příjmu nerozlišeného vyššího Světla a k jeho rozložení do použitelného Světelného kódování pro DNA.
 2. éterická mapa (éter) je zaplavena sětlem a uvolňuje karmické zážitky, jedinec se může cítit dezorientovaný stejně tak jako zažívat "vlny chřipky". Mnozí se začínají ptát "Proč jsem tady?" Světlo v éterické mapě uvolňuje struktury 4-té dimenze a způsobuje rotace v geometriích emočních, mentálních a spirituálních těl. Změna je rychlá a mnozí se cítí unavení.
 3. fyzické smysly se stávají silnějšími. Vaše těla nejen že absorbují Světlo pro svou vlastní přeměnu, ale také se chovají jako převodník - dekodér vyšších světelných energií pro planetu jako pro celek. Proces nádechu je nyní nevratný, jako elastická guma která byla natažena na maximální kapacitu, pak uvolněna a vrátí se ke svému přirozenému stavu.
 4. -zásadní změny probíhají v mozku, jeho chemii a elektromagnetických polích - symptomy jsou často bolesti hlavy, rozmazaná vize, ztráta sluchu a někdy bolest na hrudníku. Krystalové regulátory v éterickém těle* udržují dráhy světla v 5-té dimenzionální mapě od znovuspojování se do doby, než budete plně připraveni. Bolesti v hrudníku jsou následky expandujících energií srdce, které se otevírá na a do hlubších úrovních. Vidění a slyšení se přelaďují na jinou funkci.

Mentální tělo začíná přemýšlet zda je opravdu ve vedení a jedinci cítí silnou nevysvětlitelnou a nevyvratitelnou nutnost následovat bez váhání svého ducha. Jedinci mohou zažít záblesky telepatie, jasnovidění a brzy všichni začnou zažívat empatii. Toto je doba cítění,ocenění, přijetí a uznání emočního těla a učení se jej kontrolovat a pracovat s ním.

 1. -mentální tělo se rozhodne vyladit se na ducha, mění se sny které se mohou stát více lucidními, zažíváte pocity de-ja-vu. Myšlenkové procesy se stanou nelineárními. Uvědomujeme si podstatu myšlení a chování založenou na zvyku, deprogramujeme a reprogramujeme abychom stvořili "Já",kterým chceme býti, ne "Já" kterým jsme byli díky působení rodičů, vrstevníků, společnosti, atd. Změny jsou konstantní a my vědomě začínáme vnímat sdcem více než odsuzovat na základě "ovlivněných reakcí".
 2. -přitahujeme si do svého života druhé k vzájemné podpoře a stimulaci růstu. Dotazujeme se co je opravdové. Náš mentální proces, to jak poznáváme druhé a sami sebe se rapidně mění. Přehodnocování může být nepohodlné, ale cítíme že to musí být uděláno - díváme se na své vztahy, práci, domácí prostředí, životní styl, je to čas propuštění a pokračování dále. Měníme přátele, vše vypadá že se hroutí, ale cítíme se lehčeji a nějak volněji. V tomto stupni je kvocient Světla v našem bytí 33%- cítíme, že se otevíráme, naše vnitřní smysly a jasnovidnost, jasnoslyšení atd. nám připadají přirozené a normální.
 3. -srdeční čakra se více otevírá, stáváme se více "opravdovými" díky dalším emocím, potřebujeme být sami sebou! Uvolňujeme bloky a staré vzorce - je to doba velké emoční očisty a velké intezity kdy se snažíme zbavit sami sebe emočního zatížení. Cítíme se více zharmonizování s každým okamžikem, velmi přítomní a prosyceni životem.

Často stará přátelství končí nebo se rychle mění když Bytosti sáhnou hluboko a oceňují své pocity - tam zkrátka není místo pro sebezapření na žádné úrovni. Začínáme ztrácet emoční napojení na druhé. Jak srdce pokračuje v otevírání svých energetických polí, bolesti v hrudníku (angína) se objevují častěji.
V tomto období se uvolňuje strach tím, jak se slaďují energetická pole všech těl skrze srdce. Když se zharmonizují, strach odpadá. Tlak na čele nebo v hlavě je důsledkem otevírání hypofýzy a epifýzy jak absorbují více a více světla. Když jsou tyto žlázy plně otevřeny, aktivovány a funkční na nejvyšší úrovni, stárnutí a smrt mizí. Když je epifýza plně otevřená, zažíváme multidimezionalitu, avšak jak opouštíme dualitu, vypadá to, jako by narůstala.
V některé dny se cítíme v napojení a radostní,jindy ve strachu a chyceni v záležitostech přežití. Mnozí si přejí vzestoupit a opustit planetu v momentech,kdy ucítíme reálnou možnost vzestupu skrze prohlubování našeho spojeí s duchem. Jak se učíme následovat svoji radost, můžeme potom chtít "zachránit planetu" a nechat každého vydat se směrem své radosti.
Vše je stupněmi progrese a odrazem změny našeho vnímání. Co se týče stravování, jíte méně, lehčeji, živé jídlo-mnozí v tomto stadiu přestanou jíst maso, cukr a pít alkohol, protože "cítí" účinky těchto substancí na vibrační pole těla.

 1. -opouštíme model "spasení a zachránění". Epifýza a hypofýza mění svůj tvar. Pokud bolesti hlavy přetrvávají ,požádejte Bytosti které s vámi pracují aby to jednoduše utlumily nebo je požádejte o uvolnění endorfinů - mozkových přirozených opiátů. Mozek se aktivuje - zejména cerebrum,"spící obr". Lebeční rozšíření je běžné, trojstranná "semínka krystalů" na čele a záznamové krystaly v pravé části mozku jsou aktivovány zároveň s 8-mou, 9-tou a 10-tou čakrou. Začínáme být vtaženi do jazyka Světla.

Epifýza a hypofýza jsou plně otevřeny,pracují společně a vytváří "Archu Úmluvy"-duhové světlo,které překlenuje vrchol hlavy do třetího oka které je dekódujícím mechanismem vyššího dimenzionálního jazyka. Může být pro vás obtížné nalézt slova abyste se vyjádřili když už přemýšlíte v geometriích a tónech. Začínáte si být mnohem více vědomí rozsáhlosti a multidimenzionality vlastní přirozenosti, že můžete být čímkoli chcete být,přestáváte fungovat z povinnosti a vztahy začínají být transpersonální.
Sdílíte slova ze srdce a duše a druzí se mohou cítit dezorientovaní když s vámi jednají,protože již nemají "háčky" které by je s vámi spojovali.Fungujete z hludoké hladiny vyrovnanosti se zvýšenou citlivostí a uvědoměním,přitom se cítíte uzemněni a transformováni. V tomto stupni je možná výživa čistě ze Světla a prany,být zdravě živen etericky bez přijímání výživy z atmosférických sfér.

 1. -dekódování geometrií a tónování je jednodušší,duch používá řeč světla která povznáší mapu šesté dimenze do nového vzoru pro Světelné tělo páté dimenze.Vaše tělo může měnit tvar tím,jak se energetická pole posunují. Cítíte se propojeni se všemi Bytostmi kolem a jste méně ve spojení s názory druhých.Uvolňujete touhu po a energii k udržení "hry na oddělenost a omezení" a cítíte se opravdově svobodní.Devátý stupeň se stará o sestup Světelného těla do fyzické formy.Stejně jako ve třetím a šestém,tento stupeň přináší silné přehodnocení před tím než začneme finálně oddávat svému Duchu a opravdově se staneme Božským nástrojem. Zde Duch určuje náš plat,práci,další bytosti v našem životě,zkrátka vše.

Toto je rozplynutí ega-sebe a přestože zažíváme extázi,může to být velmi bolestivé. Udělat takový skok může být zastrašující,přes­tože jsme se vyvíjeli eony věků k dosažení tohoto bodu.Můžeme se pohybovat dopředu a nazad,vstupovat do starých pohodlných zón než totálně necháme vše odejít-zde není možnost otočit se a vrátit se zpět.Vše musí být propuštěno.Devátý stupeň je oddání se a pak zažití extáze,propuštění "Já"-uvědomujeme si,že zatímco svobodná volba je opravdová,je to také iluze a existuje pouze proto,aby nás vedla a zplnomocnila nás být s Duchem Jedním.Strachy o přežití odchází - zaměřujeme se na Nyní a v tento moment. Přestože strachy mohou znovu vystoupit, vypadají nereálně a jsou velmi snadno odložitelné.
Odpojujeme se od reality souhlasu a naše volby a realita vypadá nereálná druhým. Od sedmého,osmého a devátého stupně z vás viditelně vyzařuje vnitřní světlo a cítíte se silně uzemněni,napojeni, ve svém středu, naplněni záměrem a toužíte jen sloužit. Na chvíli můžete sklouznout mezi osmý a devátý stupeň, z pocitu celistvého v jednom momentě opět do "omezeného lidského bytí".Toto se ustálí na konci devátého stupně. Potom se následně cítíte napojeni a fungujete z vaší Kristovské úrovně a váš záměr motivace je vždy tím nejvyšším, přestože druzí, v závislosti na jejich vlastních spouštěčích a závislostech, se ne vždy rozhodnou to vidět.
Poslední tři stupně spojují všechny energetická pole, všechny čakry jsou sjednoceny a vy se stáváte totálně propojeni s vaším JÁ JSEM.

 1. -se Zdrojovým vědomím jste jedním a víte,že vše je možné. DNA již není dvou vláknová, ale 12-ti vláknová, teleportace, manifestace atd. jsou okamžité. Merkaba (další jméno pro naše Světelné tělo) je vytvořena a dovoluje nám projít prostorem ,časem a dimezemi ve vaší realitě. Má vlastní vědomí, které řídíte tím svým.
 2. -všechny stupně Světelného těla byly zkonstruovány, aktivovány a jsou propojeny s vaším fyzickým tělem prostřednictvím "točivých bodů". Tato světelná síť leží podél fyzických akupunkturních meridiánů a jsou liniemi světla protínajícími se v nádherné geometrie - nový 5-ti dimenzionální oběhový systém Světla. Bylo dosaženo buněčné regenerace. Čas již není lineární ale souběžný-minulost, přítomnost a budoucnost spoluexistují v paralelách. Není zde separace a vy budete plně manifestovat vaše vize Ráje na Zemi a vyjadřovat extázi Ducha. V tomto "rámci" vědomého uvědomění mnozí nyní vstoupí a vytvoří nové, na Světle založené typy technologií, nové žití v komunitách, nový systém vlády a potravinové a zdrojové distribuční systémy.
 3. -pokračování Tvoření a implementace Nových Světových systémů - se propojuje s dalšími 12-ti stupni zasvěcenců, kteří vnesou do této existence nové vlády, nové finanční a vzdělávací systémy,lepší systém potravin a rozdělování zdrojů etc. jak se bude vše předefinovávat v konečných stupních vzestupu Země tak, aby všichni mohli žít v radosti, rovnosti a harmonii. Do této doby planeta a její obyvatelé budou "přetkáni" do Světla aby zářily ve své plné nádheře jak se budou konečné fáze Božského Plánu rozvíjet. Planeta vchází do Světla, vystupuje z této dimenze a přechází do multi-hvězdného systému, kde je každý světelným tělem a následuje Ducha v totálním Mistrovství.

............Výtažek z knihy "The Art of Resonance" napsané Jasmuheen

 • od jistého momentu na své cestě vnímám na energetických rovinách ve svém éterickém tělel krastaly,které pomáhají harmonizovat a vyrovnávat energetické změny v mých tělech /Pozn. překladatele/

Autor: Jasmuheen
Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu
Zdroj: Keeper of the Platinum Ray
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.| Předmět:
09.09.21 15:22:40 | #27052

Ahoj Božani,ještě to tady funguje nebo si hrajete na kočku a myš?| Předmět:
09.09.21 13:45:54 | #27050

A Tibeťané jsou poslední lidé propadvsi z Atlantidy co tu jsou .| Předmět: RE:
09.09.21 18:29:48 | #27055 (1)

Pojďme si hrát tedy na kočku a myš, když je venku tak krásně , Bohem milovaní.🤪🤍💋


 #27050 

| Předmět: RE: RE:
09.09.21 18:31:06 | #27056 (2)

Jeee mne se vložilo pod tvůj Atlantský příspěvek, ňu nevadí.😁


 #27055 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.09.21 00:24:21 | #27060 (3)

To nevadí


 #27056 

| Předmět:
09.09.21 08:28:28 | #27042

Už pomůže jen zázrak

…včera jsem se chtěl jen zeptat na něco na pobočce Vodafonu v Brně..byli tam dva blonďatí fašounci, jinak úplně prázdná provozovna bez jedinýho zákazníka..už od pohledu jsem viděl, že to jsou převtělení nacisté, jelikož se sem vracejí, poněvadž Brno bylo po stovky let ryze němčourské město…než jsem řekl slovo, tak na mě vybafnul, že pokud chci obsloužit, tak si musím nasadit res-pirátor..já že to ne..tak já vás neobsloužím, já říkám že to je proti zákonu, protože cokoliv poškozuje moje zdraví je protizákonné..on že ho to nezajímá, já na to že mu ukážu papír, že to porušuje více paragrafů a že to minimálně dvacetkrát správní soud zrušit toto nařízení vlády..marně jsem jemu i jeho albínskému nažehlenému až polobuzíkovskému šéfíkovi v růžovém kvádru za ním ve výklenku se pokoušel vysvětlit, že nikoliv vláda zrušila soudní zrušení jejího nařízení nejen ohledně roušek, ale naopak vláda že nedoržuje platná zrušení nařízení, což jí přikázala vyšší instance z ústavy..pak z šéfika vylezlo, že oni to musejí mít na držkách celý den v práci a já na to že právě proto oni by měli proti tomu bojovat…je to nezajímá, tak jsem si to nasadil pod nos a prodejce pokud že si to nenasadím správně, tak mě neobslouží..tak jsem jim řekl, že lidé budou umírat a umírají na nošení roušek, protože z neprokrvenosti orgánů včetně mozku tyto odumírají..to už se začínali usmívat a ve mě to vřelo..tak jsem se na to vy.ral a na odchodu jsem se jich ještě zeptal jestli jsou naočkovaní a než jsem zmizel, tak jsem prohodil, že to není vakcína a že všichni opíchaní do dvou let zemřou…a co mě pak překvapilo, že za zády jsem po tomto uslyšel výbuch smíchu a takový ten americký potlesk tupého stáda..fakt nekecám…to vám pak dojde, že lidi jsou fakt už zralí na tuto “nejlepší péči”..fanouškům ameriky se dostalo amerických injekcí smrti..svůj ke svému….otočil jsem se, vidím je opravdu tleskat a smát se, tak jsem ještě prohodil: však vás ten smích přejde a vypařil jsem se…..to je konec..kdo chce kam…chtějícímu se neděje bezpráví….| Předmět: RE:
09.09.21 09:02:14 | #27043 (1)

Asi jsi měl zavolat obchodní inspekci.....| Předmět: RE: RE:
09.09.21 09:14:08 | #27044 (2)

To by nebylo k nicemu. Oni by to neresili. Vkazali by mu, ze ta provozovna muze od neho pri obsluhovani vyzadovat vyhlaskou vyzadovane ochranne pomucky.

Tezko rict jak by reagovali, kdyby jim sel dat vypoved sluzeb, az neni vazan a oznamil by jim, ze odchazi jinemu operatorovi s tim, ze podava stiznost na chovani tech 2 lidi, co ho odmitli obslouzit.

Jinak hodne veci se da dnes vybavit i bez osobniho kontaktu.| Předmět: RE: RE: RE:
09.09.21 13:54:19 | #27051 (3)

Vyzadovat ale od nekoho pri obsluhovani rousku je bezduvodna sikana. Nestesti ji lidi nemusi mit apson na miste kde se podavaji napoje a jidlo, ale spravne by ji uz nemeli vyzadovat nikde, nebo tu zadny stav epidemie neni a vyhlasky MZ CR jsou nejen v rozporu s Ustavou chranici lidska prava i svobody, ale je i v rozporu se zakonem na ochranu zdravi, kde epidemii a potrebna omezeni mohou vyhlasovat az pri poctu 1600 nakazenych lidi na 100 000 obyvatel v prubehu asi 1 tydne. V CR je to asi 1,6% celkove populace cili 160 000 nakazenych a skutecne nemocnych diagnostikovanych a ne pouze pozitivne testovanych lidi.

Vyhlaska MZ CR tedy nemuze byt postavena nad stale platny zakon a nemuze se na tento zakon odvolavat a byt v rozporu s nim.

Navic nelze nijak ani zakonem omezovat prava zdraveho cloveka, ktery nema prokazane onemocneni kterym by mohl vazne jine lidi ohrozit a ani nevykazuje zadne priznaky nemocneho.

Tu je zneni zakona primo ze stranky MZ CR.
https://www.mzcr.cz/219-2021-1-jakym-zpusobem-je-narizene-testovani-pcr-a-ag-testy-myslim-tim-jaka-je-nastavena-prahova-hodnota-cyklu-ct-zajiste-existuje-nejaky-metodicky-pokyn-pro-laboratore-ohledne-doporucene-pra/

Cituji

"Jaká je prahová hodnota pro vyhlášení epidemie SARS-CoV-2? Aby výskyt nemocí bylo možné označit za epidemický, je nutné, aby počet případů začal prudce růst v porovnání se svým dosavadním výskytem v dané oblasti (růst incidence). Jedno z kritérií, která vypovídají o počínající epidemii, je počet nemocných na 100 000 obyvatel. Například u chřipky jde v ČR o hranici 1 600–1 800 případů. Nemocnost je však nutno hodnotit v souvislostech, hodnotí se trend nemocnosti, a ne jednorázový nárůst. Při dosažení epidemického prahu 1 600–1 800 případů je vyhlašována chřipková epidemie"

A jaky je aktualni stav ohledne nakazenych a nemocnych v souvislosti s Covid virem.
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

je evidovanych 22 nakazenych na 100 000 obyvatel.

Je tedy zrejme, ze MZ CR nema pravo vyhlasovat zadne mimoradne opatreni a nema pravo nijak omezovat prava a svobody obcanu, nebo zde neni zakonny stav pro vyhlaseni epidemie a to je jinak i duvod proc jim i Najvyssi spravni soud CR pravidelne ty jejich vyhlasky omezujici prava a svobody rusi a vyhlasuje za nedostatecne zduvodnene ci nezakonne.| Předmět: RE: RE: RE:
09.09.21 15:37:54 | #27053 (3)

https://rouskudolu.cz/

Zajímavž právní pohled


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.09.21 18:14:00 | #27054 (4)

Děkuji doma si to dám bokem abych se tím mohl ohánět.


 #27053 


| Předmět: ❤️💛🤍
09.09.21 03:24:35 | #27039

Pramen lásky v řece, nechat plout.o)


1  

| Předmět: RE: ❤️💛🤍
09.09.21 03:26:47 | #27040 (1)

„Moudrý ten vždy přímo jde k úpřimným úpřimně. A k těm kteří jsou podlí? Jde také úpřimně, tak v moudrosti své prodlí.“🤍💛❤️


 #27039 

| Předmět: RE: RE: ❤️💛🤍
09.09.21 03:27:34 | #27041 (2)

Milovaná milá Míla.❤️💛🤍


 #27040 

| Předmět: RE: ❤️💛🤍
13.09.21 23:28:37 | #27268 (1)

nechat plout do oceánu bez hranic... *13735*


1  

| Předmět:
09.09.21 01:48:20 | #27037

Podobné nesmislůy z bible odvozují i jehovisté...
Ussher se nyní soustředil na výzkum a psaní a vrátil se ke studiu chronologie a církevních otců. Po roce 1647 pracoval na původu víry a o rok později vydal pojednání v kalendáři. To byla pouze zkušební práce před napsáním jeho nejslavnější práce Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti (Kroniky starého zákona vyvozující původ světa), která se objevila roku 1650 a její pokračování Annalium pars postierior roku 1654. V této práci spočítal datum stvoření světa na soumrak předcházející neděli 23. října, roku 4004 př. n. l. Jiní akademičtí učenci spočítali jiná data stvoření, jako například akademik z Cambridge, John Lightfoot. Čas je často chybně uváděn jako 9 hodin dopoledne nebo dopoledne 23. října. Ohledně diskuse a metodologie výpočtu data stvoření světa pojednává článek Ussherova chronologie.

https://cs.wikipedia.org/wiki/James_Ussher| Předmět: RE:
09.09.21 01:55:45 | #27038 (1)

Vtip je v tom, že lidí, věříccí takovímto koninám se stále snaží vnucovat svojí ujetou ideologii dalším.....
Jsou to lidé, kteří chápou bibli doslovně a snaží se své nesmysly nutit dál...
V USA dokonce mají muzeum kreace, kde dětem ukazují, jak lidé jezdili na dinosaurech....

Další skupinou jsou takzvané placky, kteří věří nejen, že svět je starý 6.000 let, ale že Země je placka....

www.placata-zeme.cz na fb je to skupina svět věrně podle bible

Je to neuvěřitelné, ale opravdu takoví fanatikové existují| Předmět: RE:
09.09.21 10:55:53 | #27045 (1)

Ahoj pyramidy jsou staré 100 tisíc let i více, nejstarším náboženstvím je dle historických poznatků Islám až do roku 5000 let před kristem. Archeologové v Egyptě chtěli vyvrátit Islám jako nejstarší náboženství a chtěli na území,kde se praktikuje Islám Zkoumat právě pyramidy a však ,bylo jím umožněno,jen do některých vztoupit,zbytek pyramid je utajován před zraky všech vědců. Říká se v archeologických kruzích, že v jedné z těch zakázaných, má být vše o historii naší řasy,odkud pochazime a tak se archeologové domnívají že muslimové, záměrně nechtějí odkrýt zbytek pyramid,aby se jím nezhroutil svět.Objevila se v Jugoslávii bývalé pyramida, která vypadá jako zarostlý kopec a z letadla je vidět z videa co jsem viděl i vchod,co by mohl být vztupem do pyramidy .Tato pyramida je stářím až 150 tisíc let stará. Další artefakt o kterém zaznamenávají archeologové z celého světa je Sfinga, stáří je zhruba 13 tisíc let stará,dokonce různými poznatky zjistili, že hlava Sfingy není původní, vůbec nepasuje do trupu těla a hlava je větší. Vědci se domnívají že původní hlava měla být hlava psa, což se v Egyptě značí k Bohu podsvětí Anubisovi, nyní u Sfingy dělají nové poznatky a to že Sfinga střeží také původ naší řasy,odkud pochazime a kdo jsme. Leží prý na místě kde skrývá vchod pod Sfingu. Uvidíme na co dále přijdou.A to není vše takové pyramidy jsou po celém světě, třeba v Číně kdy se povedlo vyfotit je v 50 letech minulého století z nebe jednomu Angličanovi,hned se strhla odborná rozepře a Čína,aby jím nekoukal nikdo do kuchyně,nechali tyto pyramidy zarůst aby nebyly vidět.


 #27037 

| Předmět: RE: RE:
09.09.21 11:45:34 | #27046 (2)

Islám vznikl v roce 610 našeho letopočtu, kdy bylo Mohamedovi 40 let a dostalo se mu zjevení Mohameda.... Byla to reakce na úpadek křestanství. Nejstarší jsou Védská písma...

Určování stáří může být někdy problematické... Ale máme tu svatyně, které jsou staré 12.000 let a lze spočítat, že v době jejich vzniku dopadaly při slunovratu paprsky na oltář...| Předmět: RE: RE: RE:
09.09.21 12:03:51 | #27047 (3)

Jsou tedy byly tři rasy které po úpadku do tohoto bytí spadli sem do tohoto bytí a rozdělili se do všech koutů planety.Tady jím říkáme Mayové, starší lidé před Egyptem a Tibeťané.Tyto rasy dle jmén odešli, Mayové do dnešní Jižní Ameriky, původní lidé Egypta zůstali v Egyptě a Tibeťané do Asie. Jediný prapůvodní lidé Tibeťané, zůstali v izolaci až do 19 století mimo všechny .


 #27046 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.09.21 12:24:56 | #27048 (3)

Ano i Sfinga je otočená k slunci a pyramidy v Egyptě v Ghize jsou postaveny podobně za sebou, údajně se vědci domnívají že v dobách stavení takto se klaněli k božstvům a jsou postavený dle hvězd té doby a už se vypočítává i dle toho kdy takto mohla být hvězdná obloha v konstituci a díky tomu stáří těchto staveb.


 #27046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.09.21 22:25:37 | #27057 (4)

ano. Tohle je nejspolehlivější určení času. Jinak se používá obhvykle radioaktivní rozpad látek a tomůže být velmi nepřesné...

„Touto komplikovanou a velice nákladnou metodou zjistil, pokud tedy Cimrman v těchto botách do Liptákova přišel, že se tak stalo na podzim roku 1906 plus mínus 200 let.”
| Předmět:
08.09.21 23:14:50 | #27036

Proroctví Gabriel
Část 1.
Neuvěřitelný Rok 2022. Zlom v nových cestách planety přichází pomalu ale o to víc z největším překvapeni a změnou celého světa v lásce prosperitě. Rok který nám dává do vínku tři dvojky které nám přináší obrovské změny které se budou držet víc než patnáct let příštích v těchto změnách a převratného působení zvlášť Matky přírody. Nazván věkem Vodnáře především se bude svět potýkat v poslední fázi kapitalismu budou zde vymezený obrovské pravdy covidové doby kdy rok podpořeny archanděli duchovních světu Božích bude poukazovat čistoty planety tedy urcire můžeme počítat v tomto roce neuvěřitelné změny počasí a skutečné silných živlů. Rok 2022 nám nabídne novou hvězdu vesmíru která se srazí při explozi supernova. Výsledné těleso přinese hvězdu tisíckrát jasnější a stane se tak jednou z nejjasnějších hvězd na obloze. Tato nová hvězda provádí změny planety která se zbaví jednou provždy nepřítele vírů a vytvoří nové zdravé podmínky života na zemi Svět bude nejkrásnějším místem vesmíru za posledních 1000 let a všude budou nové čištění oceánu a moři lesů a pralesů. Lidé začnou chránit přírodu neboť jim od počátku roku bude převádět neuvěřitelně krásné změny přímo před očima. Nebude jíž žádných velitelů zlá a temnot Rok 2022 přivádí nebeské jezdce brány lásky k plné výši a moci do rukou těchto kvalitních Božích staveb obnovy. Lidé se konečně začnou více otvírat novým způsobem života a pěstování vlastních potravin srazí na kolena zlo Evropské unie. Státy především Česko a Slovensko budou znova zažívat nárůst ekonomiky a zemědělství ale především celé krásné roční symfonie ozdoby převratné změny zdravotnictví. Rok 2022 přivádí také ztrátu osobnosti Světa velitele národa. Především Amerika bude velkou výměnou politické scény a Británie zažije velké změny Královské.. Pokračování článku zítra Anděl Gabriel.
| Předmět: 🤍🕊️🤍
08.09.21 21:43:00 | #27031

Kéž jsou všechny bytosti šťastné, vyzdy si vzpomenu na Eduarda, na jeho milou tvář a na nebeskou úctu, kterou nepřetržitě vyzařoval, proto je krásné mít úctu ke všem úplně ke všem.🤍💛❤️💐| Předmět: RE: 🤍🕊️🤍
08.09.21 21:44:01 | #27032 (1)

Bohem milování.o)


 #27031 

| Předmět: RE: 🤍🕊️🤍
08.09.21 22:01:02 | #27035 (1)

Ano, byl moc fajn.
A Míla ještě víc.


1  

| Předmět: RE: 🤍🕊️🤍
09.09.21 13:37:32 | #27049 (1)

škoda že ale eda kolaboroval s tím politickým zločincem a lupičem co si říká dalajláma co ukradl celý zlatý tibetský poklad a dodnes z něho žije...a podporoval fašistické USA a zatajoval jejich zločiny...to vše mu bude spočítáno na posledním soudu..papež pavel druhý byl zločinec srovnatelný, dokonce připravoval v polsku krveprolití a dle jedné jasnovidky se teď opravdu smaží v pekle, protože jeho největší láskou v jeho srdci byly peníze a s tímto zemřel....totéž havel...