Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2242481x
Příspěvků:
64282

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
13.09.21 12:20:53 | #27219

Reakce konwalinky na můj text:

ďábel by byl hlupák, kdyby bibli neupravil...

taskže se můžete domnívat, že k vám bůh promlouvá biblí, ale to neznamená, že tomu tak je.....

Kromě toho, jak jsem pochopil, dáváte přednost nepravdě ale jednotě, přeed pravdou a nejednotou....

Raději vykládat nepravdy, ale jednotně, než Pravdu, ale nejednotn

konwalinka [Uživatel je online]

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:

před hodinou | #31115 (10)

Bible má autora Boha anando a ten si svůj dopis pěkně hlídá, dokonce ho tak napsal, že nepovolaný, text nikdy nepochopí.

Text pochopí jen ten, kdo zná autora.

Ale je pravda, že ďábel ví, že Bible od první knihy Mojžíšové do poslední kapitoly Zjevení o něm píše, jak je prolhany, falešný, podvodník.....a proto tuto knihu, Boží Slovo neničí, ale používá jinou taktiku. Taktiku, kterou používá od začátku.

Překrucuje Boží Slovo, chybně ho vyklád ...{color: fuchsia}

** Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“ Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“

Genesis 3:2‭-‬3‭, ‬5 B21**

nyní kvůli blokování fanatickým abukou tam nemohu opdpovědět:
Bible nemá za autora boha, neboť by ten bůh musel být schizofrenik:

Genesis 6, 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
Numeri 23, 19Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?

  1. Samuelova 15, 29Věčný Bůh Izraele neklame ani nebude litovat; není to přece člověk, aby litoval.“
  2. Samuelova 15, 35A Samuel už nikdy až do dne své smrti Saula nespatřil, avšak pro Saula truchlil. Hospodin litoval, že Saula ustanovil králem nad Izraelem.

1  

| Předmět: RE:
13.09.21 20:19:53 | #27230 (1)

Tak jsem tady. Předem se omlouvám, nevím jakým stylem se u tvého příspěvku objevil čert za mě. Nejsem si vědoma, že bych ho tam klikla. Takže zázraky se dějí *30944*

Jen pro upřesnění, raději se stráním komunikovat s lidmi, kteří urážejí mého Boha, Bibli. A proč? Nechci, abych dávala člověku prostor pro rouhání a on pak bude nést důsledky následky... takže tím vás chci chránit, to je ten důvod. Záleží teď na Vás jak si se mnou udržíte komunikaci. *32199*

Co se týče slovo litovat ve spojitosti s Bohem, citace tady psána.

S tím nemám problém. Bůh svou lítost neprojevuje nad věcmi, nad kterými my jako lidé, člověk by projevil. Naopak jeho lítost se projevuje tam, kde my jako lidé by jsme selhali s lítosti.

Samuel, jako člověk pro Saula truchlil, kdežto Hospodin litoval, že Saula ustanovil krále.

Vidíš ten rozdíl jak Bůh nahlíží na stejnou situaci a jak člověk?


 #27219 

| Předmět: RE: RE:
13.09.21 20:35:01 | #27231 (2)

Imformace, že bůh nikdy nelituje, je tedy nepravdivá. Je li někdo vše-vědoucí, pak přece předem věděl, že že Pavel selže.
Pokud vševědoucí předem ví, že někdo selže, nemůže přece neselhat. Vševědoucí, který by něco předem nevěděl, nebyl by vševědoucí.


Jak lze urazit bibli? Existuje mnoho biblí, a ne každá má 66 knih....

http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2005040004#[16]


Už proto je sporné, která z těch biblí je ta pravá, když o jejich složení se hlasovalo....| Předmět: RE: RE: RE:
13.09.21 20:42:43 | #27232 (3)

taky jsi tvrdila, že bůh si pravdivost bible ohládal... Proč by to dělal? vždyt právě na tom, že tam dovolí nepravdivé informace se nádherně ukáží charaktery těch věřících....

Kdyby chtěl bezchybnou bibli, může jí vytvořit s optimálním překladem každému na stůl....

Existuje stoprocentně autentický text celé Bible?

Na takto položenou otázku odpovídáme stručně: "NE a ani existovat nemůže.". Už proto ne, že Bible je sborníkem řady knih a dodnes nepanuje všeobecná shoda, které všechny texty do ní vlastně patří [2] (viz. kánon). Je tedy smysluplnější posuzovat autenticitu jednotlivých biblických knih samostatně či v rámci jejich skupin (Hebrejská Bible, Tóra, Proroci atd.).
http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2002090002| Předmět: RE: RE:
13.09.21 20:43:26 | #27233 (2)

Moudře napsané, není potřeba trávit čas s lidmi, kteří od rána do večera haní bibli, ani toto není téma diskuze.
Lidé se často upínají k jednomu, místo toho aby otevřeli své srdce ke všemu.💕


 #27230 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.09.21 20:54:14 | #27234 (3)

Dokud lidé budou považovat bibli za jedinou správnou knihu a špinit východní moudrost, tak se nepohnou z místa....
Naopak, uvědomí li si nesrovnalostí v bibli, mohou ubrat na fanatismu.
Pak mají šanci pochopit, že bible může sloužit, jakko inspirace| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 21:06:05 | #27235 (4)

Nemusíš to psát, zde.
Není to předmětem diskuze, nyní už ne.
Ale máš tady spoustu jiných kde se každý den baví o tom co nepodporuješ, tam můžeš začít.o)
Tady většina chápe kde je skutečná pravda .💕


 #27234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 21:12:55 | #27238 (5)

Lidé si Tím musí projít, aby to mohli pak pustit.
Bohužel je jich moc co se nechali, chytit, ale každý jednoho dne prozře.
Je.jedno jestli na této planetě , tomto životě, ..o))


 #27235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 21:14:16 | #27240 (6)

však ano, ale jsou li otevřeni slušné diskusi, tak já se nebráním.....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 21:18:52 | #27242 (6)

Možná to pak přendám na logickou analýzu náboženství| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 21:23:38 | #27243 (6)

tohle je sranda)))) https://www.facebook.com/flat.earth.czech

Ti věří, že Země je placka a vesmír neexistuje| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 21:13:16 | #27239 (5)

Většina, to je otázka.... ))) Fora, která spravuji, jsou určena na hlubší problematiku. Toto forum, je takové nejméně náročné.... Fora, kde se probírá atmavičára k tomu vhodná nejsou.| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 21:54:24 | #27244 (4)

Přesně tak souhlas,nikdy jsem Bibli nečetl,ale co tak tuším není dokonalá, poněvadž jí psal člověk a ten je vždy nedokonalý, takového jakého stvořil Bůh.


 #27234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 22:09:00 | #27248 (5)

Starý zákon, je částečně i vojensko - ekonomický manuál| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 22:10:23 | #27250 (6)

Mám doma kreslenou bibli pro děti a je tam pár bitev ve starém zákoně jak Bůh vede ve válce lid židovský


 #27248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 22:16:30 | #27251 (7)

no jistě.... starý zákon je velmi násilná kniha. O proti ní je Korán mírumilovný| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 22:19:23 | #27252 (7)

Exodus 20, 5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,


Jinými slovy, vyvraždím tvoji rodinu i tvé pravnuky| Předmět:
13.09.21 11:39:11 | #27218

Láska očima buddhistického mnicha
Legendární učitel zen buddhismu Thích Nhất Hạnh o tom, že milovat znamená především chápat druhého.

1. Jestliže rozmícháme hrst soli v šálku vody, nedá se ta voda pít. Jestliže však stejnou hrst soli vysypeme do řeky, budeme z ní dál moci brát vodu na pití, vaření i mytí. Řeka je nesmírná a dokáže přijímat, objímat a měnit. Je-li srdce maličké, pak jeho schopnost chápat a vcítit se je omezena a my strádáme.
Nedokážeme přijmout nedokonalost druhých a vyžadujeme, aby se změnili. Když však je naše srdce větší, pak nás úplně stejné věci k strádání nepřivedou. Máme dostatek porozumění i schopnosti vcítit se a dokážeme druhým otevřít svou náruč. Přijímáme je takové, jací jsou, a oni tak dostávají šanci se změnit.
2. Ve skutečně hlubokém vztahu hranice mezi námi a druhým člověkem mizí. On jste vy a vy jste on. Vaše trápení je jeho trápením.
Když si uvědomíte vlastní trápení, pomáháte milovanému člověku, aby se trápil méně. Trápení ani štěstí už pro vás nejsou osobními pojmy. To, co se děje s milovaným člověkem, děje se i s vámi.
Skutečná láska nezná žádné oddělující meze ani diskriminaci. Jeho štěstí je vaše štěstí. Vaše trápení je jeho trápení. Teď už nedokážete říct: „To je tvá starost“.
3. Podstata hluboké lásky spočívá v umění přinášet štěstí. Dokázat se druhému stát paprskem světla. Nemůžete někomu dát štěstí, pokud je sami nepociťujete. Proto si uvnitř sebe zbudujte útulný příbytek, v němž budete sami sebe přijímat, budete se v něm učit mít rádi sami sebe a sami sobě hojit svá trápení.
Praktikujte záměrnost, abyste dokázali sami pro sebe vytvářet okamžiky štěstí a radosti. Pak budete mít co nabídnout i jinému člověku. Když podporujeme a napájíme své vlastní štěstí, pěstujeme svou schopnost milovat. Právě proto milovat znamená umět napájet vlastní štěstí.
Jestliže máte dost porozumění a lásky, pak každá minuta, ať už budete chystat snídani, řídit auto, zalévat zahradu nebo se zabývat jakoukoli jinou denní činností, může být minutou radosti. Ten nejlepší dárek, který můžete druhému dát, je porozumět jeho trápení. Porozumění je jen jiné jméno lásky. Nemáte-li porozumění, nemůžete milovat.
4. Často se zamilujeme nikoli proto, že opravdu milujeme a chápeme předmět své vášně, ale abychom sami sebe odvedli od svých vlastních trápení, životních zádrhelů a nepříjemných emocí.
Když se učíme milovat, sami sobě opravdu porozumět a vcítit se do sebe, pak můžeme skutečně milovat a vcítit se také do jiného člověka. Milovat a neuvědomovat si jak milujeme, znamená zraňovat.
Abychom věděli, jak máme milovat, musíme druhému porozumět. Abychom porozuměli, musíme naslouchat. Jestliže milujete, musíte být schopni přinést milovanému člověku úlevu v jeho trápení. To je umění. Jestliže nechápete kořeny jeho trápení, nedokážete mu pomoci, stejně jako lékař nemůže vyléčit váš neduh, nezná-li jeho příčiny.
Je zcela nezbytné pochopit příčiny trápení milovaného člověka, abyste mu mohli ulevit. Čím více mu rozumíte, tím více ho milujete; čím více milujete, tím více rozumíte. Jsou to dvě strany téže reality. Schopnost chápat a schopnost milovat je v podstatě jedno a totéž.
5. Často říkáme „Miluji tě“ a zdůrazňujeme v té větě vlastní JÁ, které miluje. Nezamýšlíme se nad láskou, kterou nabízíme, nad tím, jak hluboká je. To vše proto, že jsme v zajetí vlastního ega. Pokládáme se za něco odděleného, na světě však neexistují takové věci, jako oddělené JÁ.
Kvítek se skládá výhradně z nekvetoucích prvků, jako je chlorofyl, sluneční světlo, voda. Když z něj všechny ty nekvetoucí prvky odstraníme, nezbude z květu nic. Nemůže být sám o sobě. Květ může existovat pouze ve spojení s námi, ve vzájemně propojené existenci.
Stejné je to s lidmi. Nemůžeme existovat sami o sobě. Můžeme existovat pouze ve vzájemně propojeném bytí. Já sám se skládám pouze z prvků, které nejsou mnou: ze země, slunce, rodičů, předků. Pokud jste schopni vidět podstatu vzájemně propojeného bytí mezi vámi a tím, koho milujete, pak cítíte, že jeho trápení je vaše vlastní trápení a vaše štěstí je jeho štěstí.
S tímto viděním lásky člověk mluví a jedná jinak. A to samo o sobě může ulehčit mnoho trápení.| Předmět:
13.09.21 10:04:47 | #27215
| Předmět: RE:
13.09.21 10:05:10 | #27216 (1)

Doporučuji shlédnout


 #27215 

| Předmět: RE: RE:
13.09.21 10:33:04 | #27217 (2)

bacha na tu organizaci... Jinak neříkají nic nového, že vesmír může být jen hologram, je známo dávno| Předmět:
13.09.21 09:26:51 | #27214

http://www.straznavez.cz/Dokumenty/Dingir01_1999.htm

článek od společnosti npro studium sekt....

o bývaslých členech, někteří vyloučení již v roce 1978...| Předmět:
13.09.21 09:08:09 | #27212

tak mě vyhodili jehovisté))))

ananda777 [Uživatel je online]

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:

před 6 minutami | #31100 (9)

ďábel by byl hlupák, kdyby bibli neupravil...

taskže se můžete domnívat, že k vám bůh promlouvá biblí, ale to neznamená, že tomu tak je.....

Kromě toho, jak jsem pochopil, dáváte přednost nepravdě ale jednotě, přeed pravdou a nejednotou....

Raději vykládat nepravdy, ale jednotně, než Pravdu, ale nejednotně

abuka [Uživatel je online]

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:

před 5 minutami | #31101 (10)

Přeji hodně úspěchů na JINÝCH diskusích.
Dávám tě na BL.


Ani netuší, jakou mě tím udělali radost)))

Když dojdou argumenty, létají bany... *27179*| Předmět: RE:
13.09.21 09:25:31 | #27213 (1)

lidé byli vždy z této sekty vyhazováni, když tvrdili něco jiného, než vedení....
A to se nesmí....
Za to je vyhazov ze sekty....

Například mnohokrát tvrdili, že tehdy a tehdy bude konec světa... Kdyby někdo zpochybňoval tento argument z centrály, tak byl vyobcován ze sekty, pokud vím....

Dobré bylo, jak si prezident v těch 20 letech nechal postavit luxusní sídlo pro biblické proroky, kteří sem z nebe přijdou a pak, když nepřišli, obýval to sám...))) Pokud se pamatuji))))

Opravteč mě, pokud se mýlím| Předmět:
13.09.21 01:43:33 | #27209

Můj spolužák,. klterý se v roce 1990 dak k srktě Svědků, měl později problém s civilní vojenskou službou. Kdyby na ní nastoupil, byl by podle všeho, prohlášen za odpadlíka a byl vyobcován... Důvod byl, řže by šlo o kompromis se státní mocí....

Podrobněji zde: http://www.straznavez.cz/Zdomova/sjacs.htm?sid=9b8606fced242033636af2f8124c6101

Podrobně vše zde v článku| Předmět: RE:
13.09.21 02:10:26 | #27210 (1)

V teto veci jde skutecne o opravnenenou vyhradu smerem k vedeni Svedku Jehovovych, nebo ti co takto rozhodovali zcela nepochybne jednali v primem rozporu s ucenim Krista.

Nikdo, kdo nastoupil civilni sluzbu s vyhradou svedomi vuci vojenske sluzbe jiste nemel byt za podobnou vec vylucovan z krestanskeho zboru SJ, nebo nastoupit podobnou sluzbu nebylo porusenim krestanskych zasad i kdyz tato sluzba byla od statu vyzadovana jako alternativa k vojenske sluzbe.

Kdyz by prisla valka a verici krestane dostanou prilezitost slouzit statu v civilne sluzbe a nebudou se primo podilet na vyrobe zbrani, ci valceni jiste by s tim nemeli mit zadny problem nebo tu jde o poslusnost cezarovi, ale zde cezar nepozaduje od vericiho krestana neco co je v rozporu s jeho krestanskym svedomim, kde se odmita podilet primo na vyrobe zbrani ci valceni.

Paradoxne by ale zrejme vecsina vericich buddhistu jiste nemeli problem jak s vyrobou zbrani tak ani s tou vojenskou sluzbou i kdyz hlasaji ve svem presvedceni nenasili a soucit se vsemi zivymi bytostmi. Jiste by si sve zlocinne jednani, kde mrzaci nici majetek a zabijeji jine lidi obhajili jako nutnou sebeobranu.

Tato opravnena vyhrada smerovana k vedeni SJ i to jaky zaujali nasledne postoj k vyloucenym pro to, ze sli na civilni sluzbu je tedy neomluvitelnym selhanim tech co takto rozhodovali. Je to znak chovani sektarskych vudcu, kteri jdou nad to, co je zapsano i primo v uceni Jezise Krista.

Ti co takto rozhodovali si za to jiste pred Bohem i Kristem ponesou odpovednost, bez ohledu na to, ze uz dnes podobny pozadavek odmitat misto vojenske civilni sluzbu povazuji uz za prijatelnou vec i v zivote vericiho krestana. O to spis zde bylo namiste oslovit ty vyloucene za podobnou vec a pokorne se jim omluvit za podobne selhani a kladeni nerozumnych a nebiblickych nekrestanskych pozadavek.

V tomto ohledu se ale lidi z vedeni spolecnosti SJ zachovali stejne jako farizeji a zakonnici.| Předmět: RE: RE:
13.09.21 08:37:18 | #27211 (2)

To, že svědkové na oko odmítají násilí, ale ve skutečnosti páchají psychické násilí na svých členech, je vsmutný faktr. Mnozí buddhisté by zbraně nikdy nevyráběli, ani by se nedali nikam naverbovat.
Takových buddhistů je možná více, než svědků.
A to nemluvím o džinistech i mnohých dalších...
A kdo ví, kolik svědků vlastní akcie zbrojních koncernů a nikdo to nezjistí....
Neboť nemusí předkládat, jaké akcie vlastní své církvi....


Vylučovali za vzívání Krista.....| Předmět: RE: RE: RE:
13.09.21 12:52:37 | #27221 (3)

V teto veci se ale mylis. Tohle je spis individualni problem a i kdyz z vedeni nekdo obcas dava podobne nesmyslne pokyny neznamena, ze s tim vsichni souhlasi a chovaji se podle tech pokynu.

Buddhiste nemaji problem s vyrobou zbrani ani se zabijenim. Lehce si to omluvi sebeobranou.

Vedome si nikdo ze SJ akcie zbrojnich koncernu urcite nebude, ale je tu moznost, ze neco podobne se stane predmetem dedictvi po nekom z blizkych kdo SJ neni a nemusi o tom ani vedet, kdyz se o to sami blize nazajimaji v banke, co ty investice muze klidne udelat za nich i bez jejich vedomi, kde jen staci, ze daji souhlas banke nakladat i s jejich vlozenymi penezi.

O tom vzyvani Krista se ale mylis. Tam slo o uctivani Krista jako Boha a to je v jasnem rozporu s Kristovym ucenim. Vim presne o co slo a psal sem si i tim vyloucenym, ktereho se to tykalo a napsal sem mu i to kde delal zcela chybne zavery i vyklad urcitych slov z Bible co vytrhnul z kontextu.| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 13:40:16 | #27226 (4)

ale klidně, proč by tam peníze svědkové nedali. řeknou si, že je tam jinak dá někdo jiný, že to je jedno atd....
to, že bys to neudělal ty, neznamená, že to neudělají jiní....
Buddhisté mnozí zbraně odmítají, opět se tedy mýlíš, ne li dokonce lžeš....

Ne, tam bylo vczývání, a je i nahraný celý rozhovor. Kdy ho měli soudiut veřejně, ale oni to dělali v soukromí....| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 13:42:31 | #27227 (4)

bůh, kterého by se například dotklo, že se někdo modlí k někomu jinému je chudák... a to pěkně zoufalý.....
proto říkám, že většina lidí, je morálnějších, než tento ndomělý bůh.-.. ovšem, že by démon, který se vydával za boha, chtěl být uctíván a byl by tím horší než lidi, to smysl dává| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 22:34:18 | #27257 (4)

z žádného vzývání, jako boha obviněn nebyl. poslechni si ty nahrávky| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.09.21 22:41:53 | #27284 (5)

Tak si to podivej jeste jednou *35245*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.09.21 22:52:41 | #27285 (6)

ale nebyl. Obviněn byl pouze z toho, že dělal to, co svatý Pavel. A chteěl, aby mu dokázali nebiblické jednání.,....
A oni mu říkali, že to bylo proti učení strážné věže, nikoli nebiblické....| Předmět:
12.09.21 18:01:35 | #27198

Povrchnim a zevním lidem není dáno vnímat sílu těchto obrazů....

těm lze říci toto: Jděte mi k šípku se svou
knihou ód a s prstem, jenž hryže omletý řádek, nemoha se dobrati
smyslu. Jděte, vy vykladači ohavnosti, klábosících liter a
dýchavičných řádků, jimž se zmanulo kulhati podle pravidla.“ Vladislav Vančura Rozmarné léto

http://www.zdenekhajny.com/cz/c20-tvorba.html| Předmět: RE:
12.09.21 18:44:42 | #27201 (1)

1. Korintským 12
2 Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám.


 #27198 

| Předmět: RE: RE:
12.09.21 19:29:17 | #27202 (2)

a co jako???

1. K sochám se buddhisté neobracejí, to je ghlopost a Tvá neznalost. Vždy se obrací k nitru...

v bibli, kde země stojí na Sloupech, prorok zastravuje Slunce, Země je placatá....

V takové knize nelze mnohé ani brát vážně| Předmět: RE: RE: RE:
12.09.21 22:57:58 | #27204 (3)

Přesně dole jsem ti psal že u té sochy Buddhy pouze meditují a mají jí jako styčný bod k vnitřnímu sklidneni.Oblak(Mi­rek) vždy psal že je dobrá meditace na něco soustředit zrak a i on soustředil zrak třeba na plamen svíčky,tak i ti co meditují u sošky to tak mají podobně. Já třeba medituji že se spojuji se svou Srí Yantrou z orgonitu.


 #27202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.09.21 23:28:24 | #27205 (4)

Mě to vysvětlovat nemusíš, spíše fanatikům trypu lorak| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.09.21 23:41:57 | #27206 (5)

Jemu už vnic nevysvetluj ,strata času a nehazej perly sviním, či hrách o zeď,oni to nechtějí slyšet ani se zamyslet. Světlo přinášej všem a pozoruj kdo bude chtít s tím světlem pracovat.


 #27205 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 00:37:30 | #27207 (6)

v podstatě lže.... A chce špinit. Přitom jeho učení je v praxi sektářské a nesnášenlivé.­....Cožpotvrzu­jí i bývalí svědkové

Tady vyhodili člena za vzívání Krista http://www.straznavez.cz/PrVybory/PrVybory.htm

Tahle stránka využívý podobnosti s názvem jejichgh časopisu strážní věž

A tvoří jí bývalí svědkové| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 00:39:57 | #27208 (7)

Jehovisti jsou *11435* *11435* *11435* *11435*


 #27207 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.09.21 12:53:30 | #27222 (8)

Kdo jsou to ti jehovisti ?
| Předmět:
12.09.21 13:04:51 | #27193

Mám dotaz k bibli.. Jak můžete vědět, že jí neupravil ďábel? Předem děkuji....| Předmět: RE:
12.09.21 22:11:27 | #27203 (1)

zřejmě žádný pánbíčkář nemá odpověď| Předmět:
11.09.21 13:12:01 | #27132

„Je-li vaše štěstí podmíněné, nebudete šťastní nikdy.“ — Osho

Zdroj: https://citaty.net/autori/osho/