Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2258157x
Příspěvků:
64293

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
26.09.21 22:13:23 | #27622

Roztáhnout nohy umí každá - jenže většina žen není schopna ani ty základní věci - ()-
| Předmět:
26.09.21 18:20:03 | #27619

Lépe držeti v ruce suchy troud než zelený pahýl.| Předmět:
26.09.21 16:52:05 | #27614

A hele ,Voblak si tu hraje a měni nick za nickem *33693*| Předmět: RE:
26.09.21 17:08:01 | #27615 (1)

a? Co je na tom? Když ho to tak baví, proč ne?| Předmět: RE: RE:
26.09.21 17:33:47 | #27617 (2)

Tak to tady dělejte vsichni *32645* at se podiváme na ty pomatené lidi *33684*


 #27615 

| Předmět: RE: RE: RE:
26.09.21 17:45:33 | #27618 (3)

Potrebu—ješ si Barunko pořadne za Šukati s pořádným brkem - ne s párátkeM .Už si tady milá toho napsala dost…| Předmět: RE: RE: RE: RE:
26.09.21 18:22:15 | #27620 (4)

Hele ty učiteli teď si stoupňi před zrcadlo a podivej se do tvých smrdicich trenek nebo co nosiš za spodní prádlo a napis nam co nebo kdo si za šupináče)))))


 #27618 


| Předmět:
26.09.21 15:50:55 | #27612

Sarva mangalam.| Předmět: RE:
26.09.21 15:51:31 | #27613 (1)

Kdo hledá odpovědi tam kde nejsou, nalezne ne já.| Předmět:
25.09.21 15:38:50 | #27611
Hezky den..tak to funguje?? V životě?? V přírodě??ta ví víc...než člověk..tak i když jsem host !! Nezvaný!!! Tak...pokoru..ke všemu..


| Předmět:
24.09.21 18:45:45 | #27609

Když zemřeš, už se nestarej o své tělo...

Tvoji příbuzní udělají, co je nutné podle svých možností.

Omyjí tě

Oblečou tě

Vyvezou tě z domu a vezmou tě na novou adresu.

Zařídí poslední rozloučení.

Mnozí přijdou na pohřeb, aby tě přivítali. Někteří zruší své plány a odejdou i z práce, aby mohli jít na tvůj pohřeb.

Tvoje věci budou po čase prodány, rozdány, vyhozeny.

klíče

nářadí

knihy

CD

sbírky

oblečení

osobní věci...

A buď si jist, že svět se nezastaví.

Ekonomika bude pokračovat.

Budeš nahrazen ve své práci. Někdo s rovnými dovednostmi tě zastane.

Tvůj majetek půjde k dědicům.

Nějaký čas budeš nadále citován, souzen, zpochybňován a kritizován nebo chválen a vyzdvihován za malé a velké věci, které jsi v životě udělal, ale po pár měsících se staneš jen vzpomínkou.

Lidé, kteří tě znali jen podle obličeje, řeknou; "Chudák!"

Upřímní přátelé budou plakat. Pár hodin, pár dní, pár měsíců, ale potom se zase budou smát.

Na nového majitele si tvoji mazlíčci zvyknou.

Tvoje fotky budou chvíli viset na zdi, poté na nějakém nábytku, a nakonec budou uloženy ve spodní části šuplíku.

Někdo jiný bude sedět na tvé židli u tvého stolu a jíst z tvého talíře.

Hluboká bolest ve tvém domě potrvá týden, dva, jeden měsíc, dva. Jeden, dva, tři roky.... Pak se staneš vzpomínkou a poté tvůj příběh skončí.

Dokončeno mezi lidmi, dokončeno zde, dokončeno na tomto světě.

Ovšem tvůj příběh začne ve tvé nové realitě..., ve tvém jiném životě po smrti.

Tvůj život, kde ses občas nemohl posunout dál, s věcmi, které jsi zde měl ztratí hodnotu, kterou měly.

Krása

Jméno

Příjmení

Nemovitosti

Půjčky

Dluhy

Výhry

Pracovní pozice

Bankovní účet

Domov

Auto

Titul

Spolužáci

Trofeje

Přátelé, kamarádi

Manžel, manželka

Děti

Rodina...

V novém životě budeš potřebovat jen svého ducha.

Jediný majetek, který trvá, je majetkem ducha!

Proto žij naplno každou minutu, každou hodinu, každý den a buď šťastný, dokud jseš tady, protože jak řekl Francesco D'Assisi;
"Odsud si nevezmeš, co máš.
Bereš jen to, cos dal!" ♥️| Předmět:
24.09.21 16:38:52 | #27606

Jaký jsi zažehla oheň v srdci mém
jiskřičky štěstí zazářily znovu
volání Věčnosti zní buňkami všemi
je kovem tekutým, co mně jimi proudí

Šepoty s výkřiky jsou tichem mým
a slova kvetou na oltáři lásky
kroky zní ozvěnou nekonečných časů
na březích věčna malé dítě hraje si

Je hlasem ticha nalezené mládí
zářivý démant v mých rukou se skrývá
v komůrce srdce plamínek nepohasl
kyvadlo času k bezčasí se kývá

Na svět jsme přišli nalézat sebe
spojit se s tím, co nelze popsat slovy
roztočit kolo pravdivých skutků
volně si tančit jak vážky nad vodou

Cesta je trnitá, poklad zakopaný
motyka těžká a z čela pot stéká
a my jsme hledači na cestách spletitých
to člověk nahoře i dole bývá

Zoufalství s nadšením sourozenci jsou
hledání nalézání jen jednou mincí je
nálady všechny paleta Mistra skrývá
kdo štětec namáčí a tvoří skutečnost?

Kéž vítr vlahý vám odvane chmury
a ve vodách svatých se duše očistí
neslyšená lyra rozezní struny
a srdce gongem je bez hráče zvučícím

Staňte se flétnou na niž Milovaný hraje
kéž Jeho rty vám sladkou jsou odměnou
bez sebe když naleznete sebe
nástroj i hráč hned jedním jsou

Jde každý cestou, kterou sám tvoří
někdo má rád však, je-li vyšlapaná
snadno se podléhá těm, kdo vás svádí
snadno se ztrácí ta draze vykoupená.🤍| Předmět: RE:
24.09.21 17:33:36 | #27607 (1)

Nádherné) *13735* *13735* *13735*| Předmět: RE: RE:
24.09.21 17:53:37 | #27608 (2)

Pravdu a lásku nalézáš v Srdci,
Pravdu a lásku vždy v sobě máš,
Pravdu a lásku nalézáš tehdy,
Když jednou pro Vždy sebe se vzdáš.| Předmět: RE: RE: RE:
25.09.21 13:08:54 | #27610 (3)

❤️


 #27608 

| Předmět:
24.09.21 02:44:27 | #27605

🤍❤️🤍| Předmět:
23.09.21 18:18:33 | #27604

Démoni v našich životech.

Prokletí, či démonické síly?
Dostávám poměrně často dotazy zaměřované na fenomén spojený s prokletím. Moje zkušenost je taková, že se mnohdy nejedná o jedovaté ovoce druhých, těch co by nám chtěli takovýmto prokletím ublížit, ale mnohem častěji jde o procesy daleko komplikovanější. Mám na mysli fenomén zvaný démon.

Principy vzniku démonických bytostí.
Naše mysl a emoce mají obrovský tvůrčí potenciál, na jehož základech mnohdy stojí celý princip a fungování astrálních říší a pravidel v nich panujících. Jak jsme si řekli, emoce ovlivňují prostor, ve kterém se pohybují bytosti podobné těm, které můžeme zaznamenat v našem světě. Nalezneme tam astrální hmyz, ale i něco jako astrální zvířata, bytosti myslící a to jak pozitivně, tak negativně, různé druhy inteligencí a různých řádů, ale i neřádů. Těm pozitivním říkáme andělé, či astrální inteligence. Negativní zveme démony. Tradice tvrdí, že skupina jedněch i druhých stojí v rovnováze a že jejich existence je navázána na silové shluky mající jakousi oporu v našem světě. Můžeme si představit náš svět a věci v něm jako kořeny leknínů. To co je nad hladinou, to co z našeho světa pozorujeme mlhavě, či skoro nevnímáme je oním projevem - skutečným vyzářením povahy dějů, těles a věcí nacházejících se ve světech našich. Proto hovoříme o géniích a astrálních inteligencích různých planet, dnů v týdnu. To je ten důvod, proč rozpoznáváme duchy stromu a můžeme s nimi hovořit. Avšak oporou pro takovéto bytosti nejsou pouze věci hmatatelné, ale i různé děje a procesy v rodině, skupině osob, městě, regionu, státě, prostě ve společenských procesech majících schopnost jitřit emoce. Vzpomeňte, že projevy diktátorů jsou zaměřeny právě tímto směrem – společnost jitřit a spolu s tím dráždit emoce a tak vyprovokovat kolektivní myšlenku. Tato má jak jsme si již na začátku řekli obrovský tvořiví, ale i destruktivní potenciál.

Nástin vzniku géniů a sil démonických.
Magie je schopná takovéto procesy cíleně zaměřovat, řídit a následně využít pro potřebu dosažení svých záměrů v souladu s vůlí. Takovéto magické disciplíně říkáme Theurgie. Jedná se o proces tvoření a volání do života bytostí, jenž povstávají z vůle magie znalých operatérů za účelem následně působit na světy duchovní, ale i hrubohmotné. Takovéto působení bývá často velice diskutabilní, pokud ve zmiňovaných procesech dojde ke koncentraci negací. Potom nepovstávají andělé, či inteligence, ale démoni a astrální zmetci toho nejodpornějšího charakteru.

Kterak entita působí, aby svou existenci udržela.
Takové entity se za každou cenu snaží udržet zdroj své síly otevřený, aby chlemtaly to, co je činí životným a tím je právě lidská emoce. Jmenujme si některé: Úlek, úžas, údiv, sexuální chtíč, či momentální fascinace. Emoce tohoto ražení působí jako prvotní impulz uvolňující obrovská kvanta astrálních fluidů přirovnatelná k početí nové bytosti, či výstřelu z pistole. Jde o náboj, který aby na astrální úrovni nabyl na životaschopnosti, bezpodmínečně potřebuje následný a hlavně stálý přísun emocionálních vzruchů. Takovými to vzruchy jsou emoce dlouhodobějšího a trvalejšího charakteru, jako je zbožnost, úcta, nenávist, strach, deprese, závist, prostě vše, co v nás dokáže dlouhodobě udržet pocit duševního vychýlení a to jak dobrým, ale i špatným směrem. Je celkem pochopitelné, že snahou astrálních bytostí je takovýto proud emocí neustále udržet, neboť je napojuje na jejich zdroj života a tou je naše životní síla. Proto tak často strůjci revolucí končí pod gilotimami, aby byli záhy nahrazeni diktátory novými, neboť síly, které započaly pracovat v duchovních světech, nemají nejmenší zájem na zklidnění situace a vhánějí společnost do dalších a dalších chřtánů zrůd válek a teroru.

Důsledky démonických sil ve světovém měřítku.
Po Prvé Světové Válce následoval, jak všichni víme krach na burzách a následný konflikt války ještě strašnější, následně po Druhé Světové Válce nastala válka studená a rudý bolševický teror ve východním sektoru a v USA procesy vedoucí k nejvážnějším politickým aférám novodobých dějin. Připadá Vám to temné, že? Přiznám se, že i já z řádků, které právě píši, mám trochu husí kůži. Jak jsem již uvedl – tyto síly stojí v jisté rovnováze a proto i v duchovním světě pracují mocnosti a dominia zastávající ne revoluci, avšak poklidný a přirozený řád evoluce – přirozeného a pokojného vývoje.

Nevědomý vznik démonických sil.
Chtěl bych popsat ještě jeden fenomén, jedná se totiž o nevědomé vytváření takovýchto bytostí a duchovních entit bytujících na astrálních rovinách. Jejich princip vzniku je totožný jako u géniů a démonů, který jsem popsal výše, avšak co je zákeřnější na celé této záležitosti je to, že o jejich existenci nemáme mnohdy ani ponětí. Takovéto bytosti vzniklé vleklou nedůvěrou v sama sebe, častou depresí, strachem o budoucnost a pocity osamělosti potom skutečně započnou roztáčet kolo doslova ďábelské spirály, a pokud se k těmto pocitům přidá ještě pocit nenávisti, je člověk doslova lapen v osidlech démonické posedlosti. Zde však nejde o princip, který je patrný v Holivoodských filmech, kde nezávislá entita posedne člověka, zde jde o cosi, co my lidé tvoříme sami ze sebe, jde o něco co vystupuje z našich niter, z pekla našich obav a z nedostatku víry v lepší zítřek, jde o něco, čeho jsme my sami tvůrci. Toto něco je tím co nazýváme DÉMON. Jedná se o fenomén, který existuje, avšak není skutečný. Jde o astrální shluk čerpající sílu z našich nejtemnějších strachů, obav a zloby z neuspokojujících a beznadějných dní.

Obrana a boj s démonem.
Jak se proti takovémuto působení bránit? Tradice na obranu proti ďáblům, používala amulety, různé posvěcené předměty, svaté relikvie, či aspoň předměty, které se těchto relikvií byť i jenom dotkly. O takových věcech hovoří tradice jako o škapulířích dotýkaných. Princip a mechanizmus účinku je překvapivě snadný. Jde o to, že předmět v čisté víře dotýkaný o relikvii světce – člověka, jenž byl ochoten pro víru v dobro a lásku často položit svůj život za ty druhé nasaje něco z této vibrace, kterou dle zákonů rezonance následně přenese na svého nositele. Jak jsem popsal výše, démon jest bytostí čerpající životnost z nevíry a čirého zoufalství, avšak relikvie, či škapulíř je injektován silou opačnou, silou a hlavně vírou v dobro, změnu, v zítřek a pozítřek, což nutně do vzorců negativních astrálních spirál zanáší něco jako počítačový vir, jenž začne efektivně rozkládat destruktivní procesy démonického působení. Je však ještě jeden, rychlý a okamžití způsob, jenž je schopen učinit okamžitou přítrž autodestrukčním procesům takovýchto neblahých působení. Je to POKÁNÍ!!! ANO ČTETE DOBŘE – P O K Á Ň Í !!! Přiznání si vlastních chyb, vlastních proher a nezdarů, ale hlavně přiznání si toho, ŽE TEN, KDO JE VINÍKEM, JSEM JEN A JEN JÁ SÁM. Vykřičením všech svých omylů, chyb, zklamání a bolestí obrátíte pomyslné zrcadlo vlastní introspekce tváří v tvář neexistujícímu, avšak vysoce negativně působícímu ZLU, které se rázem rozplyne. Při tomto rozhodnutí je také třeba ODPUŠTĚNÍ!!! Zloba je tím nejsilnějším impulzem pro negativní síly, jenž při setrvání na těchto postojích roztáčí spirálu a síly, které nevědomky živíc destruují naše životy více a více. Pokud se povede člověku takto stíhanému vlastním stínem otevřít své srdce světlu – temnota se rázem rozplyne a démon je shledán jako neexistující, neboť kde je panství tmy v záři Slunce. Přeji Vám všem, aby přicházející dny rovnodennosti napomohli Vám i Vašemu okolí vyzpytovat svá srdce a obrátit je vstříc všem Sluncím ve všech Vesmírech.
Zbyněk Milner NA VĚTŘE - Vodě, Ohni a Zemi| Předmět: Dekameronovi😁
23.09.21 17:21:41 | #27599

Problém je v tom, že si děláme věci příliš složité, než aby jsme si život ,,zjednodušili,,.
Pak člověk zjistí, že živ je z hodně prostých ,,věci ,, a momentů života.❤️| Předmět: RE: Dekameronovi😁
23.09.21 17:22:53 | #27600 (1)

Navíc i Fráña říkal, nevěř všemu co ti ,,mysl,, naservíruje tzv pod nos.o)


 #27599 

| Předmět: RE: RE: Dekameronovi😁
23.09.21 17:23:30 | #27601 (2)

Proč se lidé boji splynout a rozpustit se? o)


 #27600