Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1187115x
Příspěvků:
48265

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
19.05.22 09:32:04 | #36482

*6980* přítel a bratr hřeben je stále uvězněn *6980* Slavas Marii ať ho propustí z temnoty| Předmět: RE:
19.05.22 09:34:46 | #36485 (1)

*6578* Tato Marie? *3450*| Předmět:
19.05.22 09:29:59 | #36480

*17365* Narodil jsem se v království nebeském s človíčkem,jsme udělali velký hřích *11923* Potom jsme oba museli na zem do lidských těl *6655*| Předmět: RE:
19.05.22 09:33:48 | #36483 (1)

*4585* Pokání je hezké, ale nesmí druhé očerňovat - když zpytujete své svědomí, nesuďte ostatní, protože potom se o pokání nejedná... *3456* (Mám s tím také problémy!) *3456*| Předmět:
19.05.22 09:27:43 | #36479

Slíbil jste,neutralitu na Vaši půdě *6859*| Předmět: RE:
19.05.22 09:30:27 | #36481 (1)

*34091* Zajímavý postřeh! *34091*

Ale jsou tu i administrátoři, kteří se občas ozvou, protože udavači dosud nevymřeli... *3456*| Předmět: RE: RE:
19.05.22 09:35:14 | #36486 (2)

Vzpomínás si človíčku na mě svého bratra když jsme byli v nebi? Stál jsem vedle Tebe *6655* Pak jsi mě praštil do hlavy a musel jsem do lidského těla *6859*| Předmět: RE: RE: RE:
19.05.22 10:56:40 | #36492 (3)

*6578* Nepraštil jste se sám? Človíček Vás určitě neuhodil. *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
19.05.22 13:24:24 | #36561 (4)

Kdž má človíček záchvat, tak nená ani bratra...


 #36492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
19.05.22 14:03:57 | #36577 (5)

*33684* Nejsem takto nemocný! Vy ano? Vy máte záchvaty? *5671*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.05.22 14:06:57 | #36581 (6)

Nemám záchvaty jen my lidé nevěří a ty také ne rozpomeň se přeci bratře *6980*| Předmět:
19.05.22 09:26:25 | #36477

*6655* Jsem, pán temnoty Satan přítel a bratr človíčka *6655*| Předmět: RE:
19.05.22 09:27:35 | #36478 (1)

*4585* Vítejte mezi námi všemi lidmi. *4585*| Předmět:
19.05.22 09:21:33 | #36473

*11923* *11923* Dny jsou sečteny *6927* Kotel, už bublá| Předmět: RE:
19.05.22 09:23:32 | #36474 (1)

Kam jste ukryl hřebena mého a vašeho bratra? *6980*| Předmět: Je jeden Bůh!
19.05.22 09:03:51 | #36466

*34027* Je jeden Bůh! Náš Otec! A jiného už není!
Ano, je jeden Bůh! Stvořitel vesmíru a celé flóry a fauny v něm!
Ano, je jeden Bůh! Živý Bůh! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš milující... *22063*

Kromě Živého Boha, našeho Otce, jiného Boha není!
A není ani více Božích osob, jak se tu rouhavě tvrdí stovky let! *33684*

A neexistuje ani žádná bohorodička! *33684*
Všechny ty sochy a obrazy ženy, kterou tu někteří lidé označují rouhavě za bohorodičku, jsou podvrhem pohanů mezi pokřtěnými lidmi, kteří zradili, zavrhli a opustili Živého Boha, našeho Otce, BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO, SVATÉHO a láskyplně milosrdného a slitovného... *3456*| Předmět: RE: Je jeden Bůh!
19.05.22 10:54:35 | #36489 (1)

Poradím vám vřele, své spamy si strčte rovnou... za klobouk


 #36466 

| Předmět: RE: RE: Je jeden Bůh!
19.05.22 10:58:02 | #36493 (2)

*4585* Dobře si radíte, ale mně Vaše bezduché průpovídky nevadí... *4585*| Předmět: Hezký den! Nám všem!
19.05.22 08:13:48 | #36444

*2572* Hezký den! Nám všem! *7129*

  • *22063* *23658* *22063*


| Předmět: RE: Hezký den! Nám všem!
19.05.22 08:15:41 | #36447 (1)

*33792* Bůh žije! Bůh nás ochraňuje! Bůh nás miluje... *33792*| Předmět: RE: RE: Hezký den! Nám všem!
19.05.22 08:19:32 | #36452 (2)

*16360* Je psáno: "Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu,
rozpoltí skálu a v hojnosti potekou vody." *6084*| Předmět: RE: RE: RE: Hezký den! Nám všem!
19.05.22 08:25:23 | #36456 (3)

*16360* Je psáno: "Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step ani sluneční žár,
neboť je povede ten, jenž se nad nimi slitovává, a dovede je ke zřídlům vod. *6084*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hezký den! Nám všem!
19.05.22 08:36:06 | #36459 (4)

*16360* Je psáno: "Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Živý Bůh, /náš milující Otec/: Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky," praví Živý Bůh, /náš milující Otec/. *22063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hezký den! Nám všem!
19.05.22 08:41:26 | #36460 (5)

*16360* Je psáno: "Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí,
jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto,
tak Panovník - Živý Bůh! - dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody. *22063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hezký den! Nám…
19.05.22 08:50:03 | #36464 (6)

*16360* Je psáno: "Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory,
vždyť Živý Bůh, /náš milující Otec/, potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými!" *22063*

  • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět:
19.05.22 07:02:36 | #36433

Že nedostanete vždy,co chcete, je někdy obrovské štěsti…… *12946* *12946* *12946*| Předmět: RE:
19.05.22 07:56:32 | #36434 (1)

To, co dostáváme, je tím nejlepším, co v té které chvíli můžeme od Boha Otce svého dostat. *22063*
Všechny Boží dary jsou smysluplné a nadčasově láskyplné k obdarovaným lidem i k celému lidstvu. *22063*

A to i když se jedná o nemoc nebo zmrzačení, což možná zní cynicky, ale jak řekl náš bratr a přítel Jób:

  • "To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?" *22063*


| Předmět: pravda!
19.05.22 06:38:21 | #36432

Stále teplé, stále?| Předmět: RE: pravda!
19.05.22 07:58:06 | #36436 (1)

*3456* Stále pyšné a ledově bezcitné, stále? *3456*| Předmět:
19.05.22 01:43:21 | #36431

Dokonce i nebe pláče Hattori Hanzó

*29716*


| Předmět: RE:
19.05.22 07:59:30 | #36437 (1)

*3456* Kdo viděl Boha Otce svého bolestně plakat, nechce to už více zažít. *3456*| Předmět: RE: RE:
19.05.22 08:26:50 | #36457 (2)

Vaše fantazie je opravdu bujná


 #36437 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.05.22 08:43:34 | #36462 (3)

*6084* A bujný a Boha milující je i samotný Človíček, bratr a přítel všech lidí i andělů! *6084*| Předmět: RE: RE: RE:
19.05.22 08:44:25 | #36463 (3)

*4585* Mír s Vámi. *34041*