Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1514812x
Příspěvků:
57954

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: PRAVDA
17.06.22 10:33:58 | #40149

A zase PRAVDA Boží zvítězila nad lži a demagogie, haleluja| Předmět: RE: PRAVDA
17.06.22 10:41:10 | #40156 (1)

Odstup, satane, Živému Bohu, Pánu lidstva jedinému a jednojedinému, se klaním já i pravý Ježíš! *34027*| Předmět: RE: PRAVDA
17.06.22 10:48:08 | #40158 (1)

Lidé mají milovat Živého Boha - Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého - z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! *15154* *22063* *15154*

A jestliže to tu neustále zamlčujete, abyste lidstvo donutil padnout na kolena před Vaším falešným "Ježíšem", za kterého se Vám Satan Syn Boží lstivě vydává, potom byste si to mohl už uvědomit... *3456*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
17.06.22 11:00:47 | #40169 (2)

Já cituji Bibli, nic nezamlcuji| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
17.06.22 11:03:56 | #40171 (3)

Ano, a já Vám předávám Otcova slova... *15154* *3775* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
17.06.22 11:05:03 | #40172 (4)

Nepredavas, Bůh vyvýšil Ježíše, aby byl Pán, a tohle ty Nepredavas, takže lzes a zamlčujes| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
17.06.22 11:10:34 | #40177 (5)

Ježíš je můj velmi dobrý kamarád - oba máme stejného Pána! Našeho milovaného Otce!!! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
17.06.22 14:36:01 | #40211 (5)

1. Korintským 11, 3Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.


 #40172 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
17.06.22 14:29:32 | #40208 (2)

Ptali se Ježíše které přikázání v zákoně je největší..(Mt22/36-40)

A je fakt že Ježíš neučí: Milujte mne a bližní své tak jako sebe :-).


 #40158 

| Předmět: Lidstvo má jednoho Boha!
17.06.22 10:24:54 | #40142

Ano, celé lidstvo má jednoho JEDNOJEDINÉHO Boha - našeho Otce!!!

A tento JEDNOJEDINÝ BŮH je jediným Panovníkem celého lidstva! Je Panovníkem i Ježíše a Muhammada!!!
Snaha o zotročování lidstva zneužíváním jména Ježíše je letitá, ale lidstvu vládne jen a jen náš Otec!!! Amen.

  • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: Ll
17.06.22 09:18:03 | #40137

Vtom se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas: „Toto je můj milovaný Syn. Toho POSLOUCHEJTE" Mk 9.7
Tady čtu, že mám poslouchat Ježíše, to říká sám Bůh. Ne, že mám poslouchat nějakého človíčka| Předmět: RE: Ll
17.06.22 09:32:55 | #40138 (1)

Nemusíte mě poslouchat! Necpu se na místo Boha Otce svého a necpu tam ani nikoho jiného!!! *33684*

Ale před Živým Bohem, naším Otcem, byste se sklonit měl... *17063*

Cituji: "Tu mu Ježíš řekne: 'Odejdi, satane! Neboť je psáno: PÁNU, SVÉMU BOHU, SE BUDEŠ KLANĚT A JEN JEMU SLOUŽIT.'"

*12216* A Člověk Syn Boží (Človíček) Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli svému slouží jako mu slouží PRAVÝ Ježíš Syn Boží! *2351*

Ano, my dva (Ježíš a já) sloužíme JEN Bohu Otci svému, který je pro nás oba JEDINÝM PÁNEM lidstva!

  • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: RE: Ll
17.06.22 10:07:28 | #40139 (2)

9Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
10aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –
11a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Flp 2,9| Předmět: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:18:10 | #40140 (3)

*11171* Opakuji slova samotného Ježíše, která stále ignorujete: "Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a JEN jemu sloužit." *11171*

Je tam naprosto jasně řečeno: "...JEN JEMU SLOUŽIT." *34027*

A Človíček slouží JEN Živému Bohu, našemu Otci a Pánu! Proč Vás to tolik štve? *3456*

(A to jsem záměrně použil překlad, který používají "katolíci" a ne překlad ekumenický!!!) *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:24:29 | #40141 (4)

A, já ti píšu slovo Boha, který vyvýšil Ježíše natolik, aby před ním pokleklo každé koleno a všichni vyznali, že je Pán.
Čemu na tom nerozumíš????| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:27:20 | #40144 (5)

A já píši o tom, že Ježíš klekává před Bohem Otcem lidstva jako jeho věrný syn a služebník! *34027*

Čemu na tom nerozumíte? *2386*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:29:43 | #40146 (6)

Nerozumím tomu, proč nerekneš, že je Ježíš Pán. Když to chce samotný Bůh, aby tak byl nazýván.. Loool aneb KO v prvním kole, game over, konec, šlus ende| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:34:14 | #40150 (7)

Proč bych měl lhát? Ježíš Syn Boží je naším bratrem a přítelem... *15154* *3775* *15154*

JEDINÝM PÁNEM LIDSTVA JE ŽIVÝ BŮH - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! *15154*

A i Ježíš Syn Boží mu věrně a oddaně slouží... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:36:58 | #40151 (8)

MYSLI
9Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
10aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –
11a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Flp 2,9| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:39:13 | #40154 (9)

*30513* Mým Pánem a Pánem Ježíše je Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! *24611*

  • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.22 14:33:23 | #40210 (10)

Je fakt že jediný prostředník mezi Bohem a lidmi je :

1. Timoteovi 2, 5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,


 #40154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 14:24:06 | #40206 (8)

Jan 15
13 Většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své.
14 Vy přátelé moji jste, učiníte-li to, což já přikazuji vám.
15 Již vás nebudu více nazývati služebníky, nebo služebník neví, co by činil pán jeho. Ale vás jsem nazval přáteli, nebo všecko, což jsem koli slyšel od Otce svého, oznámil jsem vám.


 #40150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:25:52 | #40143 (4)

A prosím tě, o překladech vůbec nepiš, když tomu nerozumíš..ty katolický a ekumenický preklade| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:28:31 | #40145 (5)

*2* Oproti Vám tomu rozumím velmi dobře!!! *2* *2* *2*

*3775* JSEM ŽIVÉ SLOVO BOŽÍ. *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:31:14 | #40147 (5)

A CHCETE-LI TU LIDEM TVRDIT, ŽE SE TY DVA PŘEKLADY NELIŠÍ, POTOM SI UŽ NEMÁME CO ŘÍCI.

  • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:32:51 | #40148 (6)

Lol, žádná bible se nemůže lišit v tom, že Ježíš je vyvysen od Boha tak, že má být nazýván Pánem, mysli!!!!| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:37:34 | #40152 (7)

Vaše pohanská modla, pro kterou zneužíváte jméno Ježíše, přestože ve skutečnosti sloužíte satanovi, který jediný si potrpí na to, aby se mu lidé klaněli, mou modlou není!!! *6578* *33684* *6578*

Ježíš Syn Boží je i dnes člověkem a naším bratrem a přítelem... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:40:03 | #40155 (8)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Záštiplný útok!| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 10:43:37 | #40157 (9)

Ovšem to, co citujete, je bez lásky a úcty k Bohu Otci lidstva! *3456*

Mým Bohem Bible není a Satan, Váš Pán, to ví!!! Mým Bohem je Stvořitel a Otec náš, který je i jediným Bohem našeho bratra a přítele Ježíše... *15154* *3775* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.22 10:53:29 | #40161 (10)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nenávistný vulgární útok!| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ll
17.06.22 11:02:44 | #40170 (9)

Škoda, že jsem tu nemohl Váš poslední záštiplný příspěvek nechat... *35060*

Lidé by hned poznali, jako povahu ve skutečnosti máte! *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.22 11:06:07 | #40173 (10)

Nepredavas, Bůh vyvýšil Ježíše, aby byl Pán, a tohle ty Nepredavas, takže lzes a zamlčujes| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.22 11:12:24 | #40180 (11)

Pánem Ježíše i Pánem mým je Živý Bůh - náš milovaný Otec. *15154* *3775* *15154*| Předmět: Bůh Otec náš vnímá naše prosby!
17.06.22 07:30:15 | #40127

*15154* Živý Bůh - BŮH JEDINÝ a JEDNOJEDINÝ - je naším milujícím Otcem a vnímá naše prosby! *15154*

*17063* Ano! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš vnímá naše prosby!!! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Bůh Otec náš vnímá naše prosby!
17.06.22 07:31:58 | #40128 (1)

*34027* Amen, pravím Vám, kdo neprosí Otce přímo a od srdce, neprosí ho vůbec! *34027*| Předmět: RE: RE: Bůh Otec náš vnímá naše prosby!
17.06.22 07:42:13 | #40129 (2)

To jsou tva slova a mohou být subjektivně pokrivena. Ale já citoval Boží slovo z Bible, která je co je svet svět věřícím lidem uznávaná jako pravé Boží slovo| Předmět: RE: RE: RE: Bůh Otec náš vnímá naše…
17.06.22 07:48:39 | #40130 (3)

Aneb, pravda a hlavně Pravda vždy zvítězí!!!!| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh Otec náš vnímá naše…
17.06.22 08:55:01 | #40135 (4)

Naše životy nejsou o vítězstvích nebo prohrách! *33684*

Naše životy jsou o CELÉ LÁSCE k Živému Bohu, našemu Otci. *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Bůh Otec náš vnímá naše…
17.06.22 08:53:24 | #40134 (3)

I náš bratr a přítel Ježíš našeho milujícího Otce často prosil - a Vy to víte!!! *17063*

Já mám k našemu milovanému Otci naprostou důvěru, kterou má i Ježíš!!! *15154* *3775* *15154*| Předmět: PRAVDA
17.06.22 06:32:15 | #40125

Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v MÉM JMÉNU, to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá. J 16.23| Předmět: RE: PRAVDA
17.06.22 07:52:26 | #40131 (1)

Jan 16
26 V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás;


 #40125 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
17.06.22 07:53:52 | #40132 (2)

J 14:20 V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.


 #40131 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
17.06.22 08:56:02 | #40136 (2)

*4585* I proto prosím Otce přímo!!! *15154* *22971* *15154*| Předmět: Otče náš!
17.06.22 05:31:25 | #40113

Otče náš milovaný! Lásko naše! Bože a Pane náš jediný...

Prosím Tě! Moc a moc Tě prosím! Smiluj se nad námi všemi hříšnými lidmi a zločinci...

Jsme morálně, psychicky i fyzicky nemocní! A jen Ty, Tatínku náš milovaný, nás můžeš uzdravit! Prosím Tě o Tvou milost pro celé lidstvo, kam dnes patřím! Vím! Jsem Hříšník hříšníků! Jsem nejhorší z nejhorších...

Vím to! Neskrývám to! Opakovaně zveřejňuji, že jsem v Česku právem započten mezi výjimečně nebezpečné zločince, aby se lidé přede mnou měli na pozoru! Ale miluji Tě, Tatínku můj milovaný; mám Tě moc a moc rád, Lásko moje jediná... Mám Tě moc a moc rád... *15154* *22063* *15154*

Nemám právo o cokoli žádat! Nemám právo o cokoli prosit! Tvá láskyplně moudrá a milosrdná vůle myslí na blaho celého lidstva, ale má vůle je převážně sobecká! Vím to a bolí mě to!!! *3456*

A přesto Tě prosím o milost pro celé lidstvo všech generací člověka od počátku! Prosím Tě o naše morální, psychické i fyzické uzdravení... Miluji Tě! Děkuji Ti! Omlouvám se Ti... *15154* *22971* *15154*| Předmět: RE: Otče náš!
17.06.22 06:03:43 | #40122 (1)

Vidím, že máte zase kocovinu


 #40113 

| Předmět: RE: RE: Otče náš!
17.06.22 06:08:40 | #40123 (2)
*2615*


| Předmět: RE: RE: Otče náš!
17.06.22 06:15:29 | #40124 (2)

Právě jsem tu trochu po Vás uklidil... *2615*

A rozhodl jsem se, že Vám dočasný zákaz psaní v této diskuzi prospěje! *3775*

Uklidníte se, budete moci zpytovat svědomí a můžete si nastudovat, jak se lidé mají k sobě chovat, aby to bylo společensky únosné... Modlím se za spásu Vaší duše! *15154* *3122* *15154*| Předmět: RE: RE: Otče náš!
17.06.22 08:51:02 | #40133 (2)

*33794* A na závěr Vám dám radu, kterou jste nám tu tak často dával Vy:

"Pořiďte si sešitek a tam si své nenávistné útoky proti věřícím lidem, menšinám a trpícímu lidu na Ukrajině zapisujte! Vždy si je alespoň 3x přečtěte! A snad si konečně uvědomíte, jakou máte povahu!" *3456*

V Lásce Boží: Člověk Syn Boží. *34027*

  • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: Dobrou noc!
16.06.22 21:22:28 | #40089
  • *6665* *6665* *6665* *23670* *6665* *6665* *6665*


| Předmět: Bůh nás zná!
16.06.22 20:26:14 | #40082

*24611* Bůh nás zná! *6084*| Předmět: RE: Bůh nás zná!
16.06.22 21:21:46 | #40086 (1)

*15154* A tak se nemusíme nikoho a ničeho bát. *15154*| Předmět:
16.06.22 19:11:16 | #40060

pozor na hastrmanka 😂| Předmět: RE:
16.06.22 19:32:24 | #40064 (1)
  • *18444* *18446* *18444*

1  

| Předmět: RE:
17.06.22 02:26:05 | #40104 (1)

Jojo :-)
Hilki midriikí nisidivij i pitiky hilki midriki nisidivij tim :-)


 #40060 

| Předmět: RE: RE:
17.06.22 05:36:52 | #40115 (2)

Tato písnička byla často takto nebo podobně dětmi interpretovaná... *30513*| Předmět: Usmívám se tu!
16.06.22 18:49:54 | #40045

Usmívám se tu! *24611*

Aby také ne! *15154* *32830* *15154*

Zobrazení diskuze dospělo k zajímavé hranici... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Usmívám se tu!
16.06.22 18:51:13 | #40046 (1)

V tomto okamžiku je to: 1.000.011x! *18432*| Předmět: RE: Usmívám se tu!
16.06.22 18:51:14 | #40047 (1)
*33286* *5847*


| Předmět: RE: RE: Usmívám se tu!
16.06.22 18:52:00 | #40048 (2)
  • *32830* *23655* *32830*