Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1293118x
Příspěvků:
50725

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
18.06.22 11:19:37 | #40295

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Duplicita| Předmět:
18.06.22 11:02:39 | #40293

Dokud lidé budou mít chápání 2,000 let staré, do té doby budou žít ve starých konceptech...| Předmět:
18.06.22 10:29:48 | #40287

*6859* chodíme a koukáme *6859*| Předmět:
18.06.22 10:29:14 | #40286

*5239* tak povedal velký Abbé dal amnestiu *5239*| Předmět: Človíčci!
18.06.22 07:26:04 | #40272

*22063* Človíčci! *15154* *23658* *15154*| Předmět: RE: Človíčci!
18.06.22 07:31:46 | #40273 (1)
*34027* *34027* *34027*

V lásce a úctě k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva, který je milujícím Tatínkem nás všech, vyhlašují další jarní amnestii! A doufám, že si omilostnění lidé konečně uvědomí, že tato diskuze je zasvěcena Živému Bohu, Otci nás všech, a že by se podle toho zde měli chovat! *34031*

Mír s Vámi všemi! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: Človíčci!
18.06.22 07:42:43 | #40275 (2)

Jaro odchází za tři dni je letní slunovrat, první letní den:-)
*35188* *7228* *15730*


 #40273 

| Předmět:
17.06.22 23:39:33 | #40263

Ježíš syn Boží skutečně přišel k nám na svět, ale měl zde úplně jiné poslání, stejně jako Buddha, Ramana, či Marpa....
Ukázal nám cestu, kterou můžeme jít i my.
S Bohem po boku.
S láskou, kterou nejde měřit ta lidská.
Ukázali nám mnohé skryté v našich myslích, co je v našich myšlenkách a co je v našich srdcích.
Jaký potenciál máme, co můžeme udělat a kam jít.
Věřit v Boha a jít v Jeho stopách, po cestě a stopách míru a lásky.
Ukazuje nám dnes a denně jak krásný život může být, otevírá nám možnosti a ukazuje, že vše co přichází odchází, ale on je zde stále a září nekonečným světlem a láskou.
Že není čeho se bát, že to co vyvolává strach je vrtkavá a nezkrotná mysl, že do hloubejsich ponoření a upokojení je obrovský soucit a laska, kterou k nám chová.🤍
Proto učení soucitu s druhými otevírá pochopení jednoty a propojení s námi všemi, že není rozdílu mezi mnou či tebou.🤍❤️🤍


1 1  

| Předmět: RE: ⚓
18.06.22 02:32:07 | #40264 (1)

Jeremjáš 31
31 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem Izraelským a s domem Judským smlouvu novou.
32 Ne takovou smlouvu, jakouž jsem učinil s otci jejich v ten den, v kterýž jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. Kteroužto smlouvu mou oni zrušili, a já abych zůstati měl manželem jejich? dí Hospodin.
33 Ale tatoť jest smlouva, kterouž učiním s domem Izraelským po těchto dnech, dí Hospodin: Dám zákon svůj do vnitřnosti jejich, a na srdci jejich napíši jej; i budu Bohem jejich, a oni budou mým lidem.
34 A nebudou učiti více jeden každý bližního svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: Poznejte Hospodina. Všickni zajisté napořád znáti mne budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich, dí Hospodin; milostiv zajisté budu nepravosti jejich, a na hřích jejich nezpomenu více.


 #40263 

| Předmět: RE: RE: ⚓
18.06.22 03:51:41 | #40265 (2)

Milá kroky, jsi moc milá, ale tohle je na mne moc velký přepych já žiju skromně a má láska je jen čistá láska, která tancuje ve všech srdcích jako ohnivé plamínky.
Ale děkuji za Tvůj čas a přečtení kousek z bible.
Opatruj se.🤍


 #40264 

| Předmět: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 04:01:03 | #40266 (3)
&list=RDzSEz9bq1­olw&index=1 Milanům k svátku :-)

 #40265 

| Předmět: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 04:04:03 | #40267 (3)

Pro mně to byla informace že nás Bůh již nevede za ruku, že nejsme "S Bohem po boku." ale že je v nás, že již není našim partnerem, manželem ale že je v nás...


 #40265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 04:28:28 | #40268 (4)

Jojo vyvede z otroctví a umí dát "svobodu".


 #40267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 12:56:23 | #40300 (4)

Ono právě když zmizí to hmotné přání, aby byl někým a někde....
Nejsi tu ty nejsem tu já a přec Tě tolik mám, že zmizelo i přání poslední ......Míla Tomášová.🤍


 #40267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 13:08:35 | #40301 (5)

Když to mám z Bible informaci že Boha živých máme oslavovat ve svém těle:

1. Korintským 6
19Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.


 #40300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 14:48:38 | #40305 (6)

Bible psáno pro lidi, s velmi kruté a primitivní kultury....

Pro lidi, kteří byli otroci představ.

Kteří věřili, že Slunce obíhá okolo Země, že země je kruh, který stojí na Sloupech. Že z nebe padají hvězdy...

Lidi, kteří nic netušili o vesmíru a galaxiích. Věřili, že boží trůn je nad oblohou....

Bible (nový zákon), je knihou pro lidi, kteří jsou předpojatí...

Je to smutné...


 #40301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 15:08:08 | #40306 (7)

Tak ji nečti a mně se svými nářky porád neotravuj, díky :-)


 #40305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 15:10:41 | #40307 (8)

Ubrečený stálý úsměv :-).
To taky nejde dohromady :-).
*3456* *14967*


 #40306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 15:21:32 | #40313 (8)

Nečtu jí, přečetl jsem si jí jednou...

Proč bych měl bibli číst? Je to jedna z nejhorších knih, co znám


 #40306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 15:28:27 | #40316 (9)

To jsi v ní našel sebe :-)
Ja v ní našla Hospodinku :-)
Každý v ní najde svůj vnitřní obsah, samu a nebo samého sebe :-).
Je pro každého :-)


 #40313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 15:30:02 | #40317 (10)

Jojo své JSEM :-).


 #40316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 15:34:10 | #40319 (11)

Svědci Jehovovi Ti dokonce Jehovu :-).
Si ho tam vepsali a bylo a je :-).


 #40317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 16:16:53 | #40320 (12)

Vepsali ho hlavně do nového zákona...

Problém je v gumování mozku lidem


 #40319 

| Předmět: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 07:22:22 | #40270 (3)
  • *15154* *4919* *15341* *35235* *15154*


| Předmět: RE: RE: ⚓
18.06.22 09:50:04 | #40276 (2)

Již slovo smlouva je obchodní termín....

¨Nemá nic společného ani s láskou, ani soucítěním...

Šlo o velmi omezené lidi... Své doby....


 #40264 

| Předmět: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 09:59:55 | #40278 (3)

No jasně :-) ale to neměl by jsi posuzovat podle sebe :-)


 #40276 

| Předmět: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 10:01:11 | #40280 (3)

z výsledků vyhledávání fráze "smlouva" (celkem 31 veršů - 2 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=smlouva&search=Hledat


 #40276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 10:23:06 | #40283 (4)

no a? Kdo by to měl posuzovat, než člověk sám?

Od toho má člověk rozum, aby takovéto nesrovnalosti viděl. A byl velmi opatrný.

Protože bible je mnohdy knihou manipulací...


 #40280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 10:24:45 | #40284 (5)

V Bibli se každý najde a ty jelikož v ní nacházíš samé negativní věci tak jsi asi že (podle toho) negativní člověk :-)
*32238*


 #40283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 10:30:43 | #40289 (6)

Vy ty negativní obhajujete, a tím překrucujete text... Který už je dost pomíchaný... A pak vykládáte vzájemně se vylučující věci....

Vy obhajujete satanismus a satanistické rituály v bibli, v důlsledku čehož setrváváte zatvrzele v omylu...

V podstatě obhajujete démony.


 #40284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 10:31:52 | #40290 (7)

No jasně :-)
Ty máš ve všem pravdu Veliký náš pane :-).
Ty jsi bůh :-).


 #40289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 10:56:31 | #40292 (8)

JSEM.

A jako čisté vědomí JSEM po ničem netoužím, ani po uctívání, ani po poklonkování, nedotýká se mě chvála ani hana.

Písky Gangu
Buddha o nich řekl: Kdyby po nich chodilli všichni svatí, písky by se neradovaly, kdyby na ně kálel dobytek, písky by se nehněvaly...

Písky jen JSOU.

A podobně je to i s vědomím své existence.

Ale lidé si to komplikují tím, že musí stále někam patřit...

Uvěřili, že je nějaký bůh odměňuje a trestá... A nechápou, že jde o zpětné působení na své egoistické jednání...


 #40290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ⚓
18.06.22 11:04:01 | #40294 (9)

Proč to píšeš mně ?
Ja vyznávám Boha živých JSEM:
Dočetla jsem se o tomto jméně Boha živých v Bibli:
Exodus 3
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


 #40292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 11:57:40 | #40297 (10)

Karel řekl, vždy mluvím pravdu. A dále, včera jsem potkal sedmihlavého draka...

To je tvrzení kruhem....


Musíš věřit, že Karel řekl pravdu o tom, že říká vždy pravdu. Pak sedmihlavý drak je pravda...

Pokud bible něco tvrdí, neznamená, že to je pravda.... Ani to, že se Mojžíšovi zjevil JSEM.
Jsem není jméno, ale čisté vědomí....


A to je podstatný rozdíl....

Za JSEM se může prohlašovat klidně jakýkoli démon....
A vidíme li mnohé z toho, co údajný bůh nařizoval, včetně mnou zmiňovaných masakrů, tak je vidět, že něco není v pořádku....

Takže je otázka, kdo top byl, a s kým Mojžíš běžně spolupracoval na genocidách....
Ale každopádně to, co ho nutilo dělat genocidy, nebylo nic dobrého (světlého)


 #40294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 12:00:16 | #40298 (11)

Tak když věříš na démony tak máš démony ale snad nemusíš s nimi porád prudit všechny lidi v diskuzích.


 #40297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 12:02:13 | #40299 (12)

Ta má ráda démony ta Kjara https://profil.chatujme.cz/Kjara, se zkus nalepit na ni, si budete určitě rozumět :-).


 #40298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 14:01:50 | #40302 (12)

Démonicky se choval každý, kdo páchal genocidy, nebo je nařizoval....

Je úplně jedno, jestli řeknu extrémní sobectví, či démon, to je to samé....

Prostě sobectví škodí a působí utrpení...

Ty takového tvůrce genocidy považuješ za boha....


Slepě věříš všemu, co se tam dočteš, i když to jiná část bible popírá....

NIKDY NIKDO - boha neviděl.

Mnozí ho viděli a jedli u toho....


Nemůže být pravdivé oboje.... Mojžíš ho navíc viděl zezadu


 #40298 

| Předmět: RE: ⚓
18.06.22 07:20:21 | #40269 (1)
*15154* *22063* *15154*

Ježíšova cesta byla od roku 6 před tímto letopočtem až do roku 28 tohoto letopočtu cestou převeliké lásky a úcty k Živému Bohu, Bohu Izraele a milujícímu Otci lidstva! *34027*

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: ⚓
18.06.22 07:24:38 | #40271 (2)
*15154* *22063* *15154*

A svou převelikou lásku a úctu k Tatínkovi, našemu jedinému Živému Bohu, má i dnes... *22063*

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: ⚓
18.06.22 10:44:54 | #40291 (2)

Jan 8, 44Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.


tolik k údajnému Otci. Jeshua za otce považoval entitu, která s izraelem neměla nic společného


 #40269 

| Předmět:
17.06.22 21:22:46 | #40262
*21129* *21465*


| Předmět: Všichni jsme synové a dcery Boží.
17.06.22 19:22:03 | #40257

*15154* VŠICHNI JSME SYNOVÉ A DCERY BOŽÍ. *15154*

Ano, my všichni lidé jsme synové a dcery Boží a to bez ohledu na naši víru nebo nevíru v Boha! *13293*

*15154* Živý Bůh - BŮH JEDEN JEDNOJEDINÝ - je vlastním milujícím Otcem všech lidí! *15154*

Ano, Bůh je vlastním milujícím Tatínkem každého člověka! Současně je i naší ŽIVOU LÁSKOU. *13293*| Předmět: RE: Všichni jsme synové a dcery Boží.
17.06.22 19:30:11 | #40259 (1)

Aha, všichni jsme k obrazu podle podobenství Boha jen často býváme pod obraz.


1  
 #40257 

| Předmět: RE: RE: Všichni jsme synové a dcery…
17.06.22 19:45:33 | #40260 (2)

*6195* Pravdou je, že svým chováním se dost často chlubit nemůžeme... *3456*| Předmět:
17.06.22 18:16:38 | #40249

To je pravda Ježíš nebyl první byl jeden z mnoha co propojen s universem blíže propojit v duchovnu lidi *29716* .| Předmět: RE:
17.06.22 18:19:46 | #40250 (1)

To by u křesťanů neprošlo.


 #40249 

| Předmět: Ježíš Syn Boží.
17.06.22 17:50:24 | #40225

*24611* Ježíš Syn Boží je velmi hodný a Boha milující člověk! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Ježíš Syn Boží.
17.06.22 17:51:56 | #40228 (1)

Syn Boží :-)


 #40225 

| Předmět: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
17.06.22 17:53:38 | #40231 (2)

1.Jan 4.
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.


 #40228 

| Předmět: RE: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
17.06.22 17:55:54 | #40235 (3)

Ježíš Syn Boží je naším milovaným bratrem a přítelem! Máme společného Otce! Boha! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
17.06.22 17:57:11 | #40237 (4)

Koloským 1:18  On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem.


 #40235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
17.06.22 18:00:24 | #40239 (5)

Zjevení 22
13Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
*825*
Matouš 25
40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘


 #40237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
17.06.22 18:05:41 | #40245 (5)

Prvenství ve všem má Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš!!! Amen! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
17.06.22 18:12:44 | #40248 (6)

Jojo kdyby neoslovil svoji partnerku k učinění člověka nebyl by člověk, muž a žena :-)


 #40245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn…
17.06.22 18:36:15 | #40251 (7)

Stvořitel nemá partnerku!!! *33684*

Bohu Stvořiteli a Otci lidstva není nikdo roven! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš…
17.06.22 18:39:00 | #40253 (8)

No jo ale koho to tedy oslovuje?
Genezis 1
26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.


 #40251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.22 18:49:36 | #40254 (9)

Už ses na to ptala tak buď to byl Ježíš nebo človíček máš na výběr 🤣🤔| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.22 19:00:18 | #40255 (10)

To by člověk vypadal jako muž a muž.


1  
 #40254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.22 19:09:06 | #40256 (11)

Nebo Tvoje hospodinkova ..... nedá ti to spát 🤣🤣| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 15:11:03 | #40308 (11)

byli to archonti a žádný bůh....

to je celý problém....


22. Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, [vyžeňme jej].

Kdyby pojedl ovoce ze stromu života, žil by na věky a údajný bůh se obával, že strom je mocnější, než on....


 #40255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 15:11:50 | #40309 (12)

Bla bla bla.. *3456* *14967*


 #40308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 15:20:33 | #40311 (13)

Člověk musí mít nadprůměrnou inteligenci, aby pochopil, co píšu....


1  
 #40309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
17.06.22 18:06:59 | #40246 (5)

A Ježíš nebyl prvním vzkříšeným člověkem!!! *15154* *3775* *15154*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
17.06.22 18:10:24 | #40247 (6)

jo, to jsi byl ty viď ,o)))


2  
 #40246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn…
17.06.22 18:38:03 | #40252 (7)

To ví jen Bůh! *34027*

A Človíček Bohem není! *15154* *3775* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
18.06.22 10:00:10 | #40279 (3)

Co to znamená vyznat?

Ono není vyznat, jako vyznat. V Německu to "vyznávalo" 90% obyvatel...

A pak šli do války.


Ne každý, kdo mě říká pane, vejde...

Matouš 7, 21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.


Láska a soucítění vedou člověka. Kdo miluje, nepotřebuje bibli...


1  
 #40231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
18.06.22 10:02:22 | #40281 (4)

Porád je se co učit ale ty jsi asi že spadl učený z nebe :-)


 #40279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
18.06.22 10:19:49 | #40282 (5)

učit se = prožívat.
rozlišovat. A navíc, bible je porokazatelně plná chyb a omylů...

Pokud kniha tvrdí, že někdo za stejný obchod zaplatil pokaždé jinou částku, není to v pořádku. vzájemně se to vylučuje.
Takže inteligentní člověk se u takové knihy má na pozoru a uvědomuje si, že pravdivé mohou být jen některé její části...


 #40281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn Boží.
18.06.22 10:29:50 | #40288 (6)

A proč o ni porád diskutuješ - proč se pleteš do diskuzí o Bibli ?
Vždyť by jsi se měl mít na pozoru a z takovýchto diskuzí odstoupit při svoji inteligenci :-).
To Ti Tvá inteligence takovéto základní věci nevelí ?
A nebo si myslíš že spasíš svět když budeš porád do ní a do lidí co ji čtou rejt?
To by jsi byl ale jenom jeden s těch falešných spasitelů co mají přijít po Kristu :-).
A že jich bylo i je :-).


 #40282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš Syn…
18.06.22 15:19:53 | #40310 (7)

Protože bible žel ovlivňuje kulturu, kde žiju...

například část věřících stála za církevními restitucemi....
Takže pohledy pánbíčkářů jsou důležité....

Mají vliv, chodí k volbám, část


 #40288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ježíš…
18.06.22 15:21:15 | #40312 (8)

Ubrečený a ufňukaný stálý úsměv :-).
To nejde dohromady :-).
*3456* *14967*


 #40310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 17:09:57 | #40321 (9)

Není nic, co by mě způsobovalo pláč, ale soucítím s trpícími, kterým fanatismus ublížil....

Jako třeba katolické slaboduché lesbičce, která se bála žít se ženou, protože kněz s tím měl problém... A takových obětí církve a fanatismu je spousta....


 #40312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.22 17:37:26 | #40325 (10)

No a co ja mám společného s katolíkama ?
Katolíci Bibli ani moc nečtou..
Oni mají katechizmus.
Jeden zdejší katolík mne zde ve svých diskuzích dokonce blokuje. asi že mu vadilo Slovo Boží, nebyla s ním možná nijaká řeč.


 #40321