Rozcestník >> Náboženství >> Duchovní diskuze

Informace

Název: Duchovní diskuze
Kategorie: Náboženství
Založil: tom-sawyer
Správci: tom-sawyer , soucet , jonatan1
Založeno: 03.02.2020 21:06
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 74273x
Příspěvků:
1036

Toto téma sledují (5):


Předmět diskuze: Duchovní diskuze - Bůh vdechl do neživé hmoty svého Ducha a proměnil ji v Duši živou, tedy v Člověka. Toto platí v omezené míře též na zvířata. V této diskuzi se budeme zabývat člověkem, jeho činností a tím co na něj má vliv v jeho základu. Tato Duchovní diskuze by to mohla ozřejmit. Přípustné jsou videa například z YouTube s poznámkou v které minutě videa je zmínka k danému tématu. Jinak je zakázáno ve velké míře tapetovat a trollovat. Snažte se sem dávat informace s věrohodným zdrojem. Názory lidí se cenzurovat nebudou. Je zakázáno používat nadávky označující pohlavní orgány a činnosti s tím související, nebo to co z člověka vychází.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
15.12.20 16:31:08 | #1014

ananda777 Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 13:51:53 | #989 (12)
nesnášenlivost je to vždy. Nesnáší porušování zákonů, to je nesnášenlivost

slavidan Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.12.20 10:16:59 | #1000 (13)
Teď ti selhala logika.

ananda777 Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.12.20 02:18:59 | #1004 (14)
ne, neselhala. uvězsnit člověka, který ohrožuje společnost, i když za to nemůže je důležité, kvůli ochraně společnosti
_____________­__________

reagoval jsme na reakci nahoře, jde to stopovat v rámci stromu| Předmět: RE:
16.12.20 00:51:57 | #1015 (1)

moc se omlouvám, ale nechápu, co máte na mysli| Předmět: RE: RE:
24.12.20 17:12:44 | #1016 (2)

Jde o vaši odpověď ve vláknu. mnou výše citované předcházelo:

- ananda777 Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 11:28:17 | #985 (10)
ano, tykže soudci jsou nesnášenliví, i žalobci, když obviní vraha?

soucet Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 13:10:13 | #988 (11)
Pokud jsou nestranní, tak ne, přece.


 #1015 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.12.20 00:05:55 | #1018 (3)

už jsem tam napsal..... Rozhodnutí v konkrétním čase je vždy a pouze jedno...

Dnešní oběd si buď dáte, nebo nedáte... Pokud si ho dáte, nemohl jste si ho nedat a pokud si ho nedáte, nemůžete si ho dát| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.01.21 19:19:16 | #1027 (4)

Najděte si celý ten řetězec, nemělo by to být tak těžké.


 #1018 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
02.01.21 21:00:21 | #1028 (4)

Ale vyhledat řetězec tady možné je ... *355*


 #1018 

| Předmět:
10.12.20 03:58:12 | #961

Chuang-po řekl: Všichni Buddhové a všechny vnímavé bytosti nejsou ničím jiným než Jedinou Myslí a mimo ni nic neexistuje. Tato Mysl je bez počátku, nezrozená a nezničitelná. Není ani barevná nebo bez barvy, nemá tvaru ani vzhledu. Nepatří do žádné kategorie existujících nebo neexistujících věcí, nelze ji brát jako novou nebo starou. Není ani dlouhá ani krátká, ani velká ani malá, protože překonává všechny míry, jména, rozměry a přirovnání. Je prostě tím, co vidíte před sebou - a počnete-li o tom přemýšlet, padáte do omylu. Je jako nekonečná prázdnota, kterou nelze změřit ani nijak obsáhnout. Ta mysl sama o sobě je Buddhou a není rozdílu mezi Buddhou a vnímavými bytostmi, ale vnímavé bytosti jsou připoutány k formám a hledají Buddhovství vůkol. A tím hledáním jej ztrácí, protože používají Buddhy k tomu, aby našli Buddhu a používají mysli, aby dosáhli Mysli. A i když se budou vrcholně usilovat po celé věky, nebudou moci tohoto dosáhnout. Oni neví, že když zarazí koncepční myšlenku a zapomenou na úzkostnou touhu, pak se jim Buddha zjeví, protože tato Mysl je Buddhou a Buddhou jsou všechny živé bytosti. Projevení se v běžných bytostech není o nic menší a projevení se v Buddhovi není o nic velkolepější.| Předmět: Láska a soucítění
10.12.20 03:23:21 | #960

To je jediné, co je třeba...... Žel, fanatikové to nechápou.| Předmět: RE: Láska a soucítění
11.12.20 10:54:49 | #962 (1)

Jací fanatikové?


 #960 

| Předmět: RE: RE: Láska a soucítění
11.12.20 11:38:47 | #963 (2)

takoví, kteří jsou nábožensky nesnášenliví.... Lorak a další....| Předmět: RE: RE: RE: Láska a soucítění
11.12.20 11:39:56 | #964 (3)

tebe taky řadím k nábožensky nesnášenlivým.


 #963 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Láska a soucítění
11.12.20 11:58:45 | #965 (4)

Řad si mě tam. Ale nejsem. Pouze neuznávám fanatismus. Žádného hinduistu by nenapadlo nadávat na Ježíše, ale jsou to křestané, kteří nadávají na Kršnu, Shivu atd.... To je prostě fakt. Dále, většina křesťanů schvaluje masakry malých dětí ve starém zákoně, protože to údajně nařídil bůh, též kamenování atd..... V pohodě jsou například unitáři...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a soucítění
11.12.20 11:59:59 | #966 (5)

No výborně, takže nadáváš.


 #965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
11.12.20 12:57:05 | #967 (6)

ne, to má společné s pozemským učením, nebo s démonickým, nikoli se Světlem, které přinesl Jeshua. A pokud schvaluje starozákonní masakry, je satanistou.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
11.12.20 14:49:34 | #969 (7)

Jaký Jeshua? To má být Ježíš Nazaretský? Ten taky schvaloval starozákonní události.


 #967 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
11.12.20 14:57:13 | #970 (8)

a proto ho pěkně pochválili a udělali ho svým králem, dodnes tam spokojeně vládne...


 #969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
11.12.20 14:57:54 | #971 (8)

kdo jsi bez viny, první hoď kamenem...


 #969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
11.12.20 15:15:21 | #973 (8)

Jak to víš? Ty jsi tam byl? nebo jsi si to přečetl??? To je velký rozdíl. Bibli psali lidé..... A zkurvili ji| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.12.20 18:23:00 | #975 (9)

A jak ty víš, že jí zkurvili? Ty jsi tam byla?


 #973 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.12.20 20:02:35 | #977 (10)

vy jste si tu nevšimli, že je to mužský nick? jsi už druhý, ale možná se pletu a nějak "ji" znáte z dřívějška...
v každém případě Jehova vzor žena *33054*


 #975 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.12.20 20:50:54 | #978 (10)

bible obsahuje záznamy historických událostí, které se nejprve vyprávěly a pak psaly. A zapsaly se mnohem později, evangelia obsahují prokazatelné nesrovnalosti­.......

Posmívali se Ježíšovi oba dva povstalci, kteří byli ukřižováni po jeho levici a pravici (Matouš 27; 44) nebo jen jeden a druhý se ho zastal (Lukáš 23; 39-40)? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Roztrhla se chrámová opona předtím, než Ježíš zemřel (Lukáš 23, 44-45), nebo poté, co zemřel (Matouš 27; 50-51, Marek 15; 37-38)? To závisí na tom, které evangelium čtete.

Konkrétní evangélium určuje pravdu, druhé zase jinou pravdu

Kdo přišel třetího dne ke hrobu? Marie Magdalská samotná (Jan 20; 1), nebo Marie a další ženy (Matouš 28; 1, Marek 16; 1, Lukáš 24; 10)? A pokud přišly i další ženy, kolik jich bylo a jak se jmenovaly? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Byl kámen, který zakrýval vchod do hrobu odvalen (Marek 16; 4, Lukáš 24; 2, Jan 20; 1), nebo ne (Matouš 28; 2)? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Viděly ty ženy mládence (Marek 16; 4), dva muže (Lukáš 24; 4), jednoho anděla (Matouš 28, 2) nebo dva anděly (Jan 20; 12)? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Co měly vzkázat učedníkům? Že mají zůstat v Jeruzalémě (Jan 20; 17), nebo jít do Galileje?(Matouš 28; 10, Marek 16; 7))? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Pověděly ty ženy někomu o tom, co viděly (Matouš 28; 8, Lukáš 24; 9), nebo ne (Marek 16; 8)? To závisí na tom, které evangelium čtete.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 05:02:53 | #983 (11)

A jaká je pointa? Co z toho má vyplývat?


 #978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 11:30:24 | #986 (12)

Odpověd na totázku, jak ty víš, že jí zkurvili....?

evidentně vzájemně se popírající text| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 13:06:40 | #987 (13)

A co je na tom zkurveného? Rozpory jsou v drobnostech. Ono totiž jestliže se jedná o jednotlivá svědectví, tak je přirozené, že si po čase člověk nevybaví úplně všechny detaily přesně. To je přece normální i při reprodukci události, která se odehrála před měsícem, natož před desítkami let. Třeba pro policii je to běžný jev, že se výpovědi svědků úplně přesně neshodují.
Podezřelé by naopak bylo, kdyby se všechna evangelia naprosto ve všem shodovala. To by zpochybňovalo, že se jedná o jednotlivá svědectví.


 #986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.12.20 23:07:40 | #1002 (14)

ani jedno svědectví nemusí být pravé.... zapisovalo se to, co se povídalo, dávno po událostech... Dnešní guru je nahrán na video.... a není pochyb o tom, co říkal......

Malý příklad:

Čechovoiva hra. Přišel telegram, ohledně odsouzence, který žádal o milost.

popravit nelze dát milost stop chybí čárka

popravit,nelze dát milost stop

popravit nelze, dát milost stop

Čárka otáčí význam.

Věta
Ježíš umřel za hříchy lidí
Ježíš umřel pro hříchy lidí

Z pro se stalo za.... A celá nauka je špatně| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.21 10:29:22 | #1043 (14)

Každá pohádková knížka je daleko od skutečného života. Proč by Bible mněla být jiná. *6561*


 #987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.21 14:54:58 | #1044 (15)

Třeba proto, že to není pohádková knížka. *32299*


 #1043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.12.23 09:46:07 | #1085 (16)

Když ne pohádková knížka, tak je to výtvor bujné fantazie se záměrem ovládat lidi. Kuchařka pro duchovní. *2929*


 #1044 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.23 00:13:17 | #1086 (17)

si naprostý amatér a nikdy si Bibli neviděl natož četl. *6554*


 #1085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.23 21:45:45 | #1087 (17)

To má být vtip?


 #1085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.24 18:07:05 | #1088 (17)

Pleteš si Bibli s marxismem-leninismem.


 #1085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.01.24 23:21:28 | #1089 (17)

Když píšeš o Bibli, napiš zde z ní nějaký tvůj oblíbený kuchařský recept. *27179*


1  
 #1085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
13.12.20 10:05:29 | #998 (7)

Takovéto nálepkování satanismem je opravdu dosti hrubým nadáváním.


 #967 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a soucítění
11.12.20 14:44:27 | #968 (5)

Tak přijde mi, že děláš přesně to, co dělají ti, co kritizuješ. *29716*


 #965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
11.12.20 15:15:48 | #974 (6)

Já schvaluju masakry????| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
11.12.20 18:27:32 | #976 (7)

To nevim, jestli schvaluješ masakry, ale jsi stejně tak nesnášenlivá.


 #974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
11.12.20 20:52:57 | #979 (8)

jestliže někdo schvaluje mučení lidí, a někdo ne, tak je nesnášenlivý??? možná bvy jsme měli zrušit vězení, at rozhoduje právo silnějšího, vězit zločince a vrahy je netolerantní... A vpustit bsem co nejvíce migrantů.-.... abychom bili tolerantní......| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.12.20 23:02:36 | #980 (9)

kdo je trochu nad věcí, tak zlo schvalovat nebude, i kdyby bylo tisíckrát posvěceno "Bohem"...


 #979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.12.20 23:18:22 | #981 (10)

ale minimálně 70% křestanů toto historické zlo schvalují| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 02:18:45 | #982 (11)

všiml jsem si...


 #981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 05:07:28 | #984 (9)

Nesnášenlivý je, jestliže projevuje nesnášenlivost, a ne jestliže schvaluje nebo neschvaluje mučení. To dá přece rozum, ne?


 #979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 11:28:17 | #985 (10)

ano, tykže soudci jsou nesnášenliví, i žalobci, když obviní vraha?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 13:10:13 | #988 (11)

Pokud jsou nestranní, tak ne, přece.


 #985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 13:51:53 | #989 (12)

nesnášenlivost je to vždy. Nesnáší porušování zákonů, to je nesnášenlivost| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 14:30:54 | #990 (13)

Tak takto vzato jsme potom nesnášenliví úplně všichni, protože každý něco nesnášíme (každý asi bolest a finanční nouzi) *27179*


 #989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 18:21:07 | #991 (14)

Ano. Já jsem nesnášenlivý, pokud někdo schvaluje masakry neviných a zvlášť dětí.... Bez ohledu na to, jestli se opravdu ty masakry staly. Ono to svědčí hlavně o charakteru daného věřícího| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 19:36:41 | #992 (15)

Tak pak nikomu tu nesnášenlivost nemůžeš vyčítat. To jsme vlastně všichni podle tohoto pojetí fanatici. Ale tak to samozřejmě není. Chce to trochu použít rozum a rozlišovat.
To ani nevim, jestli nějaký věřící schvaluje masakry nevinných. Já nikomu do hlavy nevidim.


 #991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 20:02:11 | #993 (16)

je rozdíl, nesnášet a nesnášet...... nesnáším ubližování jiným a tím i ty, kteří ubližování schvalují| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 21:08:15 | #994 (17)

A schvaluješ trestání přečinů proti zákonu?


 #993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 22:31:02 | #995 (18)

spíš izolaci zločinců...... pro ochranu druhých.... Dnes už se i ukazuje, že je zločinnost spíše genetický problém...... Navíc, svobodná vůle je iluze, zločinec za své zločiny nemůže| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 22:32:46 | #996 (19)
iluze svobodné vůle


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.12.20 14:04:56 | #1001 (19)

Jenže trest je taky ublížení. Tresty jsou různé, např. peněžité, nebo i ta izolace (zavření do vězení).

Genetika se tam může nějak projevovat, ale člověk má v každém případě schopnost regulovat svoje jednání. Pamatuju si na zprávu, že takovýmto způsobem se snažil obhajovat nějaký zločinec v USA, a soud na základě výpovědi soudních znalců v oblasti genetiky takový argument neuznal. Mimochodem, vědomí sebe sama by bez svobodné vůle nemělo žádný smysl.


 #995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.12.20 02:17:42 | #1003 (20)

pro svobodnou vůli není místo......

Soud nerozhoduje podle reality... nelze popsat žádné svobodné jednání| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.12.20 11:08:03 | #1010 (21)

Je tam naopak místa dost *29716*

To tedy rozhoduje. Realita je taková, že člověk má schopnost korigovat svoje jednání. Pokud je ve stavu příčetnosti, tak si je schopen uvědomit význam svých činů (neboli ví, co dělá) a impulzy či pohnutky k negativním činům má možnost odmítnout (tedy nejednat podle nich). A tedy má za své jednání odpovědnost.


 #1003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.12.20 11:34:27 | #1011 (22)

nemá. můžete si nedat včerejší oběd, pokud jste si ho dal? příčiny vás 100% modifikují..... může je odmítnout jen tehdy, je li odolný. a pak je nemůže neodmítnout... jako když se podíváte 1000x na film, herec se vždy v daném každém okamžiku rozhodne stejně....... Navíc rozhodnutí probíhá na podvědomé úrovni. máte li se dotýkat náhodně rukami nosu, pravou, nebo levou, lékař to ví dřív, než vy, pokud Vám skenuje mozek...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.12.20 12:16:44 | #1013 (23)

Můžu, dneska si ho můžu, a také dám znova. *29716* To odmítnutí je právě ta svobodná volba, ta se projevuje v následování či odmítnutí impulzů.
Jistě že děj, který se odehrál, už se nemůže odehrát jinak.
Ano, našich rozhodnutí je účastno uvědomění v různé míře.


 #1011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.12.20 00:03:00 | #1017 (24)

pokud si ho dáte, nemůžete si ho nedat...... v tom konkrétním okamžiku času..... a pokud si ho nedáte v tom konkrétním čase, nemůžete si ho dát.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.20 05:23:35 | #1019 (25)

To je přece jasné, že nemůžu dělat dvě opačné věci naráz. Oběd jíst a zároveň ho nejíst. *29716* Můžu už z principu buďto jedno nebo druhé. To nijak nerozporuje svobodnou volbu.


 #1017 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.20 11:17:33 | #1020 (26)

ta volba je vynucená příčinami. co určují příčiny, není svobodné| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.20 11:46:05 | #1021 (27)

Pokud je něco vynuceného, tak se nejedná o volbu, nýbrž o nutnost. Volit ale klidně můžu mezi různými nutnostmi či determinacemi, např. při rozhodování v restauraci když si nemůžu dovolit moc utrácet, jestli si dám jídlo levné, anebo to, na které mám chuť. Čili rozhoduji se mezi tím, jaké kritérium zohledním.


 #1020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.20 11:56:20 | #1022 (28)

Jenže není možné zohlednit jiné kritérium, než zohledníte v tom konrétním bodě časoprostoru| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.20 12:15:15 | #1023 (29)

No jestliže zvolím jedno z daných kritérií a pak si to rozmyslím, tak budu muset stornovat objednávku. Nebo jaká je pointa? *29716*


 #1022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.20 22:37:52 | #997 (18)

furt dokolečka, jak se provinilo malé dítě nebo kojenec? jen tím údajným dědičným hříchem? proto mu může nějaký vyvolenec podříznout hrdlo?


 #994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.12.20 10:16:59 | #1000 (13)

Teď ti selhala logika.


 #989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.12.20 02:18:59 | #1004 (14)

ne, neselhala. uvězsnit člověka, který ohrožuje společnost, i když za to nemůže je důležité, kvůli ochraně společnosti| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.12.20 10:09:29 | #999 (9)

A jakou pak by mělo mít tohle souvislost?


 #979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.12.20 11:46:07 | #1012 (10)

protože neexistence svobodné vůle, nijak nesouvisí s uvězněním, je to ochranné opatření.....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a soucítění
11.12.20 15:08:40 | #972 (5)

Tys mluvila se všemi křesťany? *27179*
Víš vůbec, co je křesťanství?
Doplň si mezery v téhle oblasti a pak se vyjadřuj. Ani pak ale se nestav do role soudce.


 #965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
14.12.20 02:49:39 | #1005 (6)

pouze posuzuji, neodsuzuji| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
14.12.20 06:00:44 | #1006 (7)

Matouš 7
1 Nesuďtež, abyste nebyli souzeni.
2 Nebo jakým soudem soudíte, takovýmž budete souzeni, a jakouž měrou měříte, takovouž bude vám zase odměřeno.


 #1005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
14.12.20 07:29:06 | #1007 (8)

sou je, dotyčný patří do pekla. Nevaruje snad bible před společenstvím špatných lidí? Jak by jste to poznala, bez posuzování???| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.12.20 08:05:11 | #1009 (9)

Odsuzovat je nemáme ale vyhnout se jim může být rozumné :-)
Jíti po cestě Hospodinově nikoliv po cestě zlo synů :-)


 #1007 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska a…
14.12.20 07:29:52 | #1008 (8)

Sírachovec 11, 33Varuj se zlosyna; osnuje zlo, aby navěky poskvrnil tvou pověst .
Sírachovec 22, 13S pošetilcem nenadělej mnoho řečí a k nerozumnému nechoď! Varuj se ho, abys neměl těžkosti a tvá pověst neutrpěla, až se s ním střetneš! Vyhni se mu a najdeš klid a nebudeš znechucen jeho ztřeštěností.
| Předmět:
19.09.20 09:40:43 | #951

taky si říkám už delší dobu...| Předmět: RE:
19.09.20 09:44:30 | #952 (1)

A co si říkáš už delší dobu?


 #951 

| Předmět: RE: RE:
19.09.20 09:51:09 | #953 (2)

co je s Tomem Sawyerem


 #952 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.09.20 09:55:07 | #954 (3)

ano...


 #953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
25.09.20 23:01:16 | #956 (4)

Tak zase není to zas tak dlouho, co tu nebyl.


 #954 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.09.20 10:02:07 | #955 (3)

Asi ho Bůch povolal k sobě, možná se ještě tady zjeví a poví nám jaké to bylo.


 #953 

| Předmět: ví někdo?
18.09.20 23:03:14 | #950

ví někdo, co je s tomem-sawyerem?| Předmět: RE: ví někdo?
26.09.20 10:14:57 | #957 (1)

někde se zakecal...


 #950 

| Předmět: RE: RE: ví někdo?
05.10.20 12:28:48 | #958 (2)

už 2 mesiace tu nie je...


 #957 

| Předmět: RE: RE: RE: ví někdo?
05.10.20 13:44:08 | #959 (3)

Tom v poslední době míval dlouhé periody nečinnosti. Dva měsíce jsou ještě krátká doba na vyvozování nějakých závěrů.


 #958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ví někdo?
08.08.21 15:03:22 | #1033 (4)

Zítra to bude rok od posledního jeho přihlášení a soucet se taky vytratil..?


 #959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ví někdo?
07.10.21 00:30:54 | #1035 (5)

kterej? *29716*


 #1033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ví někdo?
07.10.21 07:33:50 | #1036 (6)

ty ještě žiješ?


 #1035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ví někdo?
07.10.21 11:55:07 | #1037 (6)

kde jsi byl tak dlouho?


 #1035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ví někdo?
07.10.21 12:47:08 | #1038 (7)

Inu, umřel jsem, ale nebavilo mi to, tak jsem zase vstal z mrtvých. *29716*


 #1037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ví…
07.10.21 12:58:55 | #1039 (8)
*330*

 #1038 

| Předmět: RE: ví někdo?
22.04.22 21:33:53 | #1046 (1)
| Předmět: hořící stůl
21.07.20 16:16:48 | #941
| Předmět: RE: hořící stůl
21.07.20 22:39:46 | #944 (1)

nejde o duchovno ale o psichyku já bych ten stůl taky spálil kdyb to na mě působilo, tak jak na něj


 #941 


| Předmět: reklama na kontaktérku
19.07.20 23:55:50 | #938

Tohle mi padlo do očí na seznamu dneska, když jsem tam zavítal. Tak jsem se rozhodl s vámi o ten zážitek podělit. Tato slova neměla vyznít pochvalně ani ironicky. Nejsem její souvěrec. *355*

https://www.prozeny.cz/clanek/spojka-mezi-nebem-a-zemi-lucie-je-tlumocnice-andelu-65574

http://hvezdanadeje.cz/cenik-sluzeb.html| Předmět: RE: reklama na kontaktérku
21.07.20 01:39:25 | #939 (1)

kámo okultizmus a Bílá magie to si měl dát sem :
https://diskuze.chatujme.cz/esoterika-zahady


 #938 

| Předmět: RE: RE: reklama na kontaktérku
21.07.20 10:20:33 | #940 (2)

to není okultismus, ale šarlatánský byznys...


 #939 

| Předmět: RE: RE: RE: reklama na kontaktérku
21.07.20 16:24:54 | #942 (3)

Propaguje i cestu do Bosny, s šamanským rituálem. Líbí se jí kýče v Medjugorje.


 #940 

| Předmět: RE: RE: RE: reklama na kontaktérku
21.07.20 22:35:08 | #943 (3)

má to asi spojení v jednom
jo a moje přítelkyně má na zahradě uprstřed trpaslíka, mám zakázané o něm říkat že to je kýč. Podle ní to kýč není. *27179*


 #940 


| Předmět: Středověká duchovní kultura v…
26.06.20 15:28:27 | #924

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/139883/2_ArchaeologiaHistorica_15-1990-1_22.pdf

Aneb, co se lze o tom dozvědět z archeologických výkopů a sběrů.. . :)| Předmět: RE: Středověká duchovní kultura v…
03.07.20 22:01:44 | #932 (1)

máš špatný příspěvek nutíš mě zasírat PC něčím, co nevím o co jde, nestáhl jsem to, máš smůlu


 #924 

| Předmět: RE: RE: Středověká duchovní kultura v…
04.07.20 20:13:56 | #934 (2)

Ale kdyby sis ho přečetl, tak bys už věděl o čem to je. *3*


 #932 

| Předmět: RE: RE: RE: Středověká duchovní kultura…
05.07.20 03:18:58 | #935 (3)

Máš otočenou časovou posloupnost. Přece si to nestáhnu a až dodatečně zjistím, že je to v pohodě a rozhodnu se,si to sáhnout? nevím o čem to je OK?


 #934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Středověká duchovní…
05.07.20 12:03:30 | #936 (4)

Jsi zbytečně složitej... *30446*


 #935 

| Předmět: Pokus o propojení homeopatie s …
19.06.20 00:05:17 | #920
| Předmět: RE: Pokus o propojení homeopatie s …
19.06.20 14:06:48 | #921 (1)

Vstupní konzultace - konstituční homeopatie:

rvá cca 90 min. a zahrnuje komplexní pohovor o vás a vašem životě (více o průběhu interview v tomto článku >>>). Budu vám klást hodně otázek, abych vás mohla co nejlépe poznat - kdo jste, jak žijete, co vás trápí, z čeho máte strach, jak reagujete v určitých situacích, zajímá mě celková anamnéza od vašeho dětství až po současnost…

Vstupní konzultace: 1200 Kč
Kontroly: 400 Kč
Ostatní konzultace (i akutní mimo konstituční léčbu): 400 Kč
Následná konzultace po přestávce v léčbě delší než půl roku: 600 Kč

Upozornění: V poradně přijímám pouze hotovostní platby.

................

*27179* *27179* a tak je to vždy ,prostě si jen tak pokecat za cenu nadprůměrné hodinové mzdy *1*


 #920 

| Předmět: RE: RE: Pokus o propojení homeopatie s…
22.06.20 11:38:27 | #923 (2)

vychcaná potvora...


 #921 

| Předmět: RE: RE: RE: Pokus o propojení…
03.07.20 09:33:08 | #927 (3)

proč jsi tak zlý?| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pokus o propojení…
03.07.20 19:29:51 | #931 (4)

co? jako proč jsem nepřívětivý na šmejdy a jehovisty? jakože nevěřím kdejakým samozvancům, že ti vyléčí duši za mastný poplatek, propána, co je na tom zlého?
jsem tvrdý, ale ne zlý, pochop...


 #927 

| Předmět: RE: RE: Pokus o propojení homeopatie s…
29.06.20 23:21:10 | #925 (2)

navíc homeopatie neléčí je napojena na okultizmus. *6365*


 #921 

| Předmět: RE: RE: RE: Pokus o propojení…
05.08.20 10:57:14 | #945 (3)

Homeopatii przni hromada lidi, aniž by chapali jeji smysl a jeji fungovani....
Pomluvy se dají napsat i na acylpyrin. ....
To uz je bitka obchodníků.....


 #925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pokus o propojení…
14.08.20 19:56:41 | #946 (4)

když něco zředím tak, že už tam není žádná molekula, tak čím léčím satanisto Rosse666? Satanem přece ,ten za tím stojí. Bílá magie je to.


 #945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pokus o propojení…
15.08.20 12:18:52 | #947 (5)

Ubohost!!!


 #946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pokus o…
18.08.20 23:28:03 | #948 (6)

jehovosti by ti dali, kdyby věděli, že miluješ homeopatii, ty modloslužebníku vyznavači bílé magie *5683*


 #947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pokus o…
19.08.20 12:41:22 | #949 (7)

Ubohost...


 #948 

| Předmět: RE: Pokus o propojení homeopatie s …
03.07.20 22:02:54 | #933 (1)

slavidane ty si provokatér


 #920 

| Předmět: RE: Pokus o propojení homeopatie s …
18.07.20 00:05:54 | #937 (1)

tak ta víš o co jde? tak sem s tím


 #920 


| Předmět: Hačikó
21.04.20 16:32:52 | #906

Křesťané vlastně připomínají psa jménem Hačikó. Ten taky až do své smrti čekal před nádražím na svého zemřelého pána.| Předmět: RE: Hačikó
21.04.20 19:14:31 | #907 (1)

Nene, to ten pes připomíná křesťany. *32299*


 #906 

| Předmět: RE: Hačikó
09.05.20 10:27:58 | #913 (1)

kdežto Goro, bílý pes, nečekal a naběhal stovky kilometrů, aby svého pána našel...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Goro_%E2%80%93_b%C3%ADl%C3%BD_pes


 #906 

| Předmět: RE: RE: Hačikó
09.05.20 10:44:31 | #915 (2)

Předpokladem je, že ten koho hledáme, existuje. Jinak se můžeme uběhat k smrti. *1*


 #913 

| Předmět: RE: RE: RE: Hačikó
09.05.20 12:18:31 | #917 (3)

To právě že se vůbec neběhá ani nikam se nejde:-).


 #915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hačikó
05.06.20 21:57:55 | #919 (4)

Běhání - ne smyslu hledání. A tomu tak doopravdy je.


 #917 

| Předmět: RE: Hačikó
19.06.20 14:38:45 | #922 (1)

Pořídil by jste si pro sebe tohoto psa nebo nějakou uštěkanou potvoru?| Předmět: RE: RE: Hačikó
03.07.20 09:32:26 | #926 (2)

máš tam opět gramatickou chybu, przniči českého jazyka| Předmět: RE: RE: RE: Hačikó
03.07.20 14:15:08 | #930 (3)

who cares?


 #926