Rozcestník >> Náboženství >> Odpovědi Svědkům Jehovovým.

Informace

Název: Odpovědi Svědkům Jehovovým.
Kategorie: Náboženství
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 15.05.2021 13:17
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 26435x
Příspěvků:
558

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Odpovědi Svědkům Jehovovým. - Nezávislé fórum pro diskusi se svědky i jinými přispěvateli. Prosím ale jen slušné příspěvky.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
12.05.22 11:29:40 | #574

Musím přesněji vysvětlit z čeho byl vytvořen jediný pravý celosvětový vůdce.
Původně si tento titul přisvojil zakladatel Russel, dnes je to skupina lidí.

Vycházel z tohoto verše:

Matouš 24:

44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.

Dokonce 47.verš je vykládán tak, že Kristus už přišel neviditelně v roce 1914 a obhlédnul nevěrné světové vůdce jako papeže a ostatní........a shledal je nevěrnými, jen

pana Russela shledal jediným pravým a proto ho už USTANOVIL NADE VŠÍM SVÝM MAJETKEM!!

V té době neexistoval nikdo téměř, komu by mohl dávat pokrm.........kromě několika málo adventistů.....| Předmět: RE:
12.05.22 11:32:53 | #575 (1)

Na základě těchto veršů, které znamenají něco jiného si vedení Svědků Jehovových v Americe, nyní sídlící ve Warwicku, kdysi vybudovalo postavení Bohem vyvoleného , jediného pravého, vůdce, na úrovni papeže.
Ovšem s jinými mocenskými platformami. Hlavně je to bezchybný výklad Bible, který musí být bezezbytku akceptován do nehlubšícho rozumu a duše svědka po celý jeho život.
V podstatě už žádná myšlenka ani pocit, cit, činy,nepatří svědkovi, je dokonale vypreparován údajně Biblí.
V této podobě se to nepodařilo žádnému diktátorovi, který kdy žil

Synoptické verše v evangeliích hovoří o jednom a totéž....., Kristus v nich povzbuzuje všechny křesťany k bdělosti ve víře k ostražitosti před oklamáním nebo selháním.
Vedení svědků tvrdí, že se jedná v těchto verších o prorocké ustanovení celosvětového vůdce pro křesťany. A má to být onen služebník, neboli , podle nich Otrok.
A protože vycházejí jen z veršů v Matouši, hodí se jim pro to ten služebník, který rozdává pokrm.
Ale podle Marka se tyto verše vztahují na všechny křesťany, ...každý z nich přijímá nějakou službu pro vzájemnou podporu, abychom mohli vytrvat ve víře do příchodu Krista.

Marek 13.kap.:

33Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.
34Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl.
35Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno;
36aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde.
37Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“

Matouš 24:

44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde,‘
49a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.

Lukáš 12.kap:

40I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.“
41Petr mu řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“
42On odpověděl: „Když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný?
43Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
44Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
45Když si však onen služebník řekne: ‚Můj pán dlouho nejde‘ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se,
46tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými.
47Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit.
48Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

Posuďte si sami, zda se jedná o ustanovení vůdce nebo je to prostá výzva k bdělosti.


 #574 

| Předmět: RE: RE:
25.05.22 21:30:34 | #592 (2)

na urovni papeže nemůže být když je jediný a pravý musí být nadevšemy


 #575 

| Předmět: RE:
14.05.22 00:57:28 | #576 (1)

Skoro to vypadá, že by mohlo být vedení SJ tou šelmou ze Zjevení.


 #574 

| Předmět: RE: RE:
14.05.22 01:19:51 | #577 (2)

Vždyť oni degradovali Boha, Ducha svatého, nádhernou osobu na nějaké pouhé to. Na pouhou neosobní sílu. A na místo Ducha svatého si vlezli sami. Stačí se jen podívat na jejich formuli při křtu. Ve jménu duchem řízené organizace. A o antikristovi je napsáno, že se bude vydávat za Boha.


 #576 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.05.22 01:25:42 | #578 (3)

Popírají, že je Kristus Bohem. Tudíž jsou pro mne antikriste.


 #577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 10:26:39 | #579 (4)

SJ jsou falešný prorok ze Zjevení.


 #578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 16:59:01 | #580 (4)

Když ale kde je v Bibli že je Kristus Bohem ?
O antikristovy je v 1.Jan 4/3.


 #578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 17:06:27 | #581 (5)

VRO by mohl být i antikrist.


 #580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 17:17:58 | #584 (6)

Ale v Bibli je že antikrist je už za Ježíše, tak že svádět to jenom na svědky může být alibizmus.


 #581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 17:22:37 | #585 (7)

Antikristů je moc a byli už za Ježíše a jsou dodnes. Byli to i někteří papežové, jsou to i vůdci některých sekt.


 #584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 17:26:02 | #588 (8)

Jo a v 1 .Jan 4/1-6 je jak máme rozpoznávat Ducha pravdy a ducha bludu :-)


 #585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.05.22 21:27:48 | #590 (8)

co je to ten antikrist?


 #585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.05.22 17:23:07 | #586 (7)

Tak například vyznavači Trojedinného Boha a nebo Panenky Marie mohou být také antikristové, neb to Kristus neučil :-)


 #584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.05.22 21:27:07 | #589 (8)

co si také mám představit pod pojmem vyznavač? *6365*


 #586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
25.05.22 21:28:52 | #591 (5)

asi na 20ceti místech i ve starém zákoně *691* *27179*


 #580 

| Předmět:
07.05.22 17:28:49 | #562

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.| Předmět: RE:
07.05.22 17:34:46 | #563 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #562 

| Předmět: RE: RE:
07.05.22 17:37:33 | #564 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #563 

| Předmět: RE:
07.05.22 17:39:45 | #565 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #562 

| Předmět: .
07.05.22 16:59:50 | #551

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Mimo téma.| Předmět: RE: .
07.05.22 17:03:39 | #552 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #551 

| Předmět: RE: .
07.05.22 17:05:31 | #553 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #551 

| Předmět: RE: RE: .
07.05.22 17:07:41 | #554 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #553 

| Předmět: RE: RE: RE: .
07.05.22 17:09:03 | #555 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: .
07.05.22 17:15:49 | #557 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #555 

| Předmět: RE: .
07.05.22 17:10:59 | #556 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #551 

| Předmět: RE: RE: .
07.05.22 17:17:12 | #558 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #556 

| Předmět: RE: RE: RE: .
07.05.22 17:20:52 | #559 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #558 

| Předmět: RE: .
07.05.22 17:20:55 | #560 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #551 

| Předmět: RE: RE: .
07.05.22 17:26:12 | #561 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #560 

| Předmět: RE: RE: .
07.05.22 19:44:44 | #566 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Mimo téma.


 #560 

| Předmět: RE: RE: RE: .
07.05.22 19:58:26 | #567 (3)

Myslím že tady není.


 #566 

| Předmět: RE: RE: RE: .
07.05.22 20:05:01 | #568 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: .
07.05.22 20:27:04 | #569 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: .
07.05.22 20:31:25 | #570 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Vulgarita


 #568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: .
07.05.22 20:35:41 | #571 (5)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: .
07.05.22 20:44:06 | #572 (6)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #571 

| Předmět:
07.05.22 16:21:48 | #547

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.| Předmět: RE:
07.05.22 16:28:23 | #549 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #547 

| Předmět: RE:
07.05.22 16:31:30 | #550 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #547 

| Předmět:
07.05.22 16:07:40 | #537

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.| Předmět: RE:
07.05.22 16:10:16 | #539 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #537 

| Předmět: RE: RE:
07.05.22 16:11:48 | #540 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #539 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.05.22 16:13:55 | #542 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Trolování.


 #540