Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 490652x
Příspěvků:
24586

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: BŮH JE MILOSRDNÝ!
11.01.24 19:28:46 | #14753

*33792* BŮH JE MILOSRDNÝ! *33792*| Předmět: RE: BŮH JE MILOSRDNÝ!
11.01.24 19:30:27 | #14754 (1)

*3456* Nebýt Božího milosrdenství, žádný člověk by už nežil. A přesto si toho mnozí lidé neváží! *3456*| Předmět: RE: BŮH JE MILOSRDNÝ!
11.01.24 19:38:43 | #14756 (1)

*12694* Ano, Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je velmi milosrdný! *12694*| Předmět: RE: RE: BŮH JE MILOSRDNÝ!
11.01.24 19:41:15 | #14757 (2)

*34089* Nedivte se tedy, že mám Tatínka tolik moc rád. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: BŮH JE MILOSRDNÝ!
11.01.24 19:42:27 | #14759 (3)

*34089* A velmi moc rád má Tatínka i náš bratr a přítel Ježíš! *33792*
| Předmět: BŮH JE SVATÝ!
11.01.24 19:14:41 | #14745

*33792* BŮH JE SVATÝ! *33792*| Předmět: RE: BŮH JE SVATÝ!
11.01.24 19:16:34 | #14746 (1)

*34031* Boží rozhodnutí platí a co se mu líbí, uskuteční! Nikdo z lidí mu v tom nezabrání!!! *4502*| Předmět: RE: RE: BŮH JE SVATÝ!
11.01.24 19:20:09 | #14749 (2)

*12694* Živý Bůh, náš Panovník, praví:

"Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti!
Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není, nebude už prodlévat má spása."

(Živé Slovo Boží) *34027*| Předmět: Obrátíš-li se . . .
11.01.24 19:06:58 | #14741

Obrátíš-li se, člověče, je výrok Živého Boha, obrať se přímo ke mně. *12216*| Předmět: RE: Obrátíš-li se . . .
11.01.24 19:09:51 | #14742 (1)

*12694* Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. JÁ JSEM BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ.

(Bible, Izajáš 45:22) *12216*| Předmět: RE: Obrátíš-li se . . .
11.01.24 19:12:36 | #14743 (1)

U Živého Boha, našeho Tatínka i Panovníka, nalezne spravedlnost a jím se bude chlubit celé lidstvo! *34027*| Předmět: Miluji Boha Otce svého!
11.01.24 18:56:03 | #14739

*33770* Miluji Boha Otce svého! *6904*

*4502* Tak se nerozčilujte a uklidněte se! *4585*| Předmět: RE: Miluji Boha Otce svého!
11.01.24 19:01:51 | #14740 (1)

*5477* Hluboce dýchejte, to Vás uklidní... *34027*| Předmět: RE: RE: Miluji Boha Otce svého!
11.01.24 19:18:01 | #14747 (2)

Ponižovat, urážet, to ti jde. Ty svatostánku. *27482* *30413*


 #14740 

| Předmět: RE: RE: RE: Miluji Boha Otce svého!
11.01.24 19:22:12 | #14751 (3)

*3456* Vy se ponižujete sama! Sama sobě jste urážkou!!! *3456*

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ.
11.01.24 18:22:37 | #14714

BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ. *16360*

Když se pozdvihují svévolníci, člověk se skrývá, když však mizí, rozhojní se spravedliví. *13842*

Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn, ale falešný obojetník rázem padne. *13842*

Blaze člověku, který se stále bojí Boha, ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí. *13842*| Předmět: RE: BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ.
11.01.24 18:26:50 | #14717 (1)

*4502* Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. *13842*| Předmět: RE: RE: BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ.
11.01.24 18:29:07 | #14719 (2)

Když jásají spravedliví, je to nádherné, ale když se pozdvihují svévolníci, člověk se ukrývá. *13842*| Předmět: RE: RE: BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ.
11.01.24 18:34:25 | #14724 (2)

Toto jest nesmyslné a hloupé


 #14717 

| Předmět: RE: RE: RE: BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ.
11.01.24 18:37:36 | #14727 (3)

*4502* Lidé zlí nerozumějí právu, kdežto ti, kdo hledají Živého Boha, rozumějí všemu. (Přísloví 28:5) *260*| Předmět: RE: BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ.
11.01.24 18:35:41 | #14726 (1)

*4502* Kdo svede přímé na špatnou cestu, padne sám do jámy, kterou přichystal,
ale bezúhonní nabudou dobrého dědictví. *13842*| Předmět: RE: BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ.
11.01.24 18:43:15 | #14730 (1)

*7266* Krvežízniví nenávidí bezúhonného, kdežto přímí usilují zachránit mu život. *13842*| Předmět: RE: BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ.
11.01.24 18:45:50 | #14732 (1)

*3456* Rozhojní se přestupky, když se rozhojňují svévolníci, ale spravedliví spatří jejich pád. *13842*| Předmět: RE: BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ.
11.01.24 18:52:48 | #14736 (1)

*6578* Hněvivý člověk podnítí svár a vznětlivý napáchá mnoho přestupků! *6578*

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ.
11.01.24 19:19:50 | #14748 (2)

To, že sám nad sebou pláčeš, tvé přestupky nanapraví. *5726*


 #14736 

| Předmět: RE: RE: RE: BIBLICKÁ PŘÍSLOVÍ.
11.01.24 19:24:20 | #14752 (3)

*3456* Lituji Vás! Vaše ďábelská pýcha Vás ničí jako rakovina!!! *3456*| Předmět: Být pravdomluvný . . .
11.01.24 18:09:19 | #14709

Být pravdomluvný mezi pokřtěnými lidmi je těžkou rolí! *3456*

Mezi pokrytci, lháři a podvodníky není pravda oblíbená! *3456*| Předmět: RE: Být pravdomluvný . . .
11.01.24 18:12:12 | #14710 (1)

*6904* Ale Bůh Otec náš pravdomluvné lidi ochraňuje, a tak ochraňuje i Človíčka... *4585*| Předmět: RE: Být pravdomluvný . . .
11.01.24 18:18:13 | #14713 (1)

Tvoje křivé obviňování pravda není ale porušení přikázání božího.


1 2  
 #14709 

| Předmět: RE: RE: Být pravdomluvný . . .
11.01.24 18:24:26 | #14715 (2)

*35239* Tak já jsem viníkem? Potom je otázkou, proč jste mi neodpustila, když tvrdíte, že jste zbaštila kus z těla Krista! *3456*| Předmět: RE: RE: Být pravdomluvný . . .
11.01.24 18:48:49 | #14734 (2)

*4502* Člověka poníží jeho povýšenost, kdežto kdo je poníženého ducha, dojde slávy. (Přísloví 29:23) *260*| Předmět: Miluji Boha Otce svého!
11.01.24 18:01:33 | #14706

*22063* Miluji Boha Otce svého! *22063*

*34089* Mou lásku a úctu k němu nezničíte! *4511*

  • *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: Miluji Boha Otce svého!
11.01.24 18:06:12 | #14708 (1)

Žádný člověk mi nemůže ublížit! ALE SOBĚ TI LIDÉ, CO SE O TO SNAŽÍ, UBLÍŽIT MOHOU! *3456*


1  

| Předmět: RE: RE: Miluji Boha Otce svého!
11.01.24 18:25:00 | #14716 (2)

Vyhrožovat, a zároveň jakoby plakat, tomu říkám pokrytectví. *16449*


1 1  
 #14708 

| Předmět: RE: RE: RE: Miluji Boha Otce svého!
11.01.24 18:30:59 | #14721 (3)

*3456* Modlitby za Vaši spásu vnímáte jako vyhrožování!? *6578* *6578* *6578*

  • *3456* *3122* *3456*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Miluji Boha Otce svého!
11.01.24 18:50:40 | #14735 (4)

Nedělej se hloupějším než jsi. *34711*


1  
 #14721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Miluji Boha Otce…
11.01.24 18:54:01 | #14738 (5)
  • *12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*


| Předmět:
11.01.24 15:42:02 | #14693

1 1  

| Předmět:
11.01.24 15:10:21 | #14689

Jste zlý na jiné ! To se s Bohem neslučuje. A pýcha předchází pád.

Popřemýšlejte o tom....človíčku.
hezký den *13845* *30740*


1  

| Předmět: RE:
11.01.24 17:43:56 | #14695 (1)

Tak pozor ať neupadnete! *32570*| Předmět: RE: RE:
11.01.24 18:27:36 | #14718 (2)

Pozor si dej v první řadě ty, Adame, Kriste, Živé Slovo Boží. *2468* *2*


1  
 #14695 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.01.24 18:32:34 | #14723 (3)

Držím se Tatínka pevně za ruku! *17305*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.01.24 18:35:25 | #14725 (4)

Ty máš ještě tatínka? Je dosud soběstačný nebo se o něho musíš starat? *3421*


1  
 #14723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.24 18:39:44 | #14728 (5)

*15154* Bůh Stvořitel, Panovník a Spasitel můj je mým vlastním Tatínkem... A je velmi čiperný! *8734*


1  

| Předmět:
11.01.24 15:07:41 | #14688

Nehledej Boha na nebesích,
v kamenných chrámech není též,
svoboden prohání se v lesích
a v srdci svém jej nalezneš!

Spatřit jej smíš jen vnitřním zrakem,
co dělat máš, ti napoví,
je rybou, zvířetem i ptákem,
větrem, co hvízdá ve křoví!

A pokud jej chceš uctívati,
učiň tak láskou v činech svých,
v čase, který se rychle krátí,
dej světu poznat šťastný smích.

Rozdávej něhu a upřímný
buď v řeči své i v konání,
kde pomoct třeba, sám si všimni,
nečekej poděkování...

Buď prostě člověk, jak se patří,
nežij jen planým životem,
jsou lidé, sestry tvé či bratři,
ukaž jim Boha v srdci svém!


1 1 1  

| Předmět: RE:
11.01.24 16:02:04 | #14694 (1)
*34708* *34708* *34708* *34708* *34708* *34708*

1  
 #14688 

| Předmět: RE: RE:
11.01.24 18:15:56 | #14711 (2)
  • *16860* *16860* *16860* *6318* *16860* *16860* *16860*


| Předmět: RE:
11.01.24 17:48:54 | #14698 (1)

*4502* Bůh není rybou, zvířetem ani ptákem! *33684*

*4502* Bůh není ani větrem, co hvízdá ve křoví! *33684*

*6578* S touto pohanskou věroukou se zalíbíte pouze ďáblovi! *3456*