Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 489172x
Příspěvků:
24446

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
13.01.24 11:45:39 | #14951

Synu boha co když si to co vám údajně říká bůh špatně vykladate?Jak tu čtu vaše komentáře připadá mi že nikdo není ve vašich očích hodný Boha.| Předmět: RE:
13.01.24 22:56:01 | #14960 (1)

Bůh je svatý! My svatí nejsme!!! *33684*

Vyhodnotíme-li své životy ve světle pravdy, kdo má nárok na Milost Boží? *3456*

Naštěstí není Otcova Boží Milost o lidských zásluhách, ale o "nekonečném" Božím milosrdenství! *34027*| Předmět: RE: RE:
14.01.24 03:34:51 | #14980 (2)

1P 1:16 ‚Buďte svatí, neboť já jsem svatý.‘


 #14960 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.01.24 07:29:47 | #14981 (3)

*4502* Dát tu radu je velmi snadné!!! *4502*

*3456* Ale stát se to může pouze tehdy, KDYŽ NÁS NÁŠ OTEC OMILOSTNÍ A MORÁLNĚ UZDRAVÍ. *3456*| Předmět:
13.01.24 09:18:46 | #14950

K čemu jest vam svátost boží kdy v sobě zkryvate křivdu?| Předmět: RE:
13.01.24 22:57:47 | #14961 (1)

Nevím, o jaké svátosti píšete! *33684*

A jestli mi bylo ukřivděno, stalo se to právem! PRÁVEM BOŽÍM. *34027*| Předmět: Opakuji: "Máme jednoho Boha!"
12.01.24 20:06:37 | #14944

*33770* Opakuji: "My všichni lidé máme jednoho Boha!" *34027*| Předmět: RE: Opakuji: "Máme jednoho Boha!"
12.01.24 20:07:37 | #14945 (1)

*33770* Naším jediným Bohem je Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! *33792*| Předmět: RE: RE: Opakuji: "Máme jednoho Boha!"
12.01.24 20:33:56 | #14946 (2)

*33770* Ano, naším jediným Živým Bohem je náš milující Tatínek a spravedlivý Panovník! *34027*| Předmět:
12.01.24 19:58:36 | #14938
&ab_channel=Fe­arlessSoul

klidný večer a *4585*


1  

| Předmět: RE:
12.01.24 20:03:16 | #14941 (1)
*15154* *30416* *15154*
 • *23655*


| Předmět: Někdo nám tu uvízl....
12.01.24 19:40:08 | #14934

Stav bytí bez Boha,
kde uvízla duše ubohá.

Bezbožných řev,
trudný to zpěv.

V jeho srdci běs,
děs,
démonů ples.

Zde není záchrana,
zde naděje zaniká.

To peklo jest,
v souhvězdí padlých hvězd.

Ze sbírky: Soli Deo Gloria| Předmět: RE: Někdo nám tu uvízl....
12.01.24 20:00:39 | #14940 (1)

*11171* Co nebo kdo Vám tedy brání navrátit se přímo k Bohu Otci svému? *3456*

 • Jinak Vás tu vítám! *5519*


| Předmět: RE: RE: Někdo nám tu uvízl....
12.01.24 20:50:24 | #14947 (2)

Tet jsem koukala na krasobruslení muži a ženy krasobruslí jinak :-).
Jistě je to tak je i u Bohů :-).


 #14940 

| Předmět: RE: RE: RE: Někdo nám tu uvízl....
13.01.24 00:44:42 | #14948 (3)

jAK JINAK?


 #14947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Někdo nám tu uvízl....
13.01.24 22:59:40 | #14963 (4)

Nadčasově! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: Někdo nám tu uvízl....
13.01.24 22:58:46 | #14962 (3)
*4502*

Bůh je jeden Bůh! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Někdo nám tu uvízl....
14.01.24 03:30:37 | #14978 (4)

Jeden a nebo jedna je jedno.
Jan 17: 21 aby všichni byli jedno..


 #14962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Někdo nám tu uvízl.…
14.01.24 07:34:40 | #14983 (5)

*3456* Není snadné žít v jednotě s Bohem Otcem svým! *3456*

*3456* Tatínek má přehled o našem chování a to lidem často nedochází! *3456*

*6578* Ovšem je snadné sebe i druhé lidi obelhávat! *6578*| Předmět: Lidem vládne Bůh!
12.01.24 19:16:44 | #14921

Lidem vládne Bůh, který vládne i Ježíšovi a Muhammadovi, kteří jsou lidmi také!!! *13842*| Předmět: RE: Lidem vládne Bůh!
12.01.24 19:31:08 | #14932 (1)

*33792* Ano, Živý Bůh je jediným Panovníkem všech lidí a s nikým se o svou moc nedělí, i když si to mnozí pyšní světští nebo církevní "vládci" myslí a dokonce to i tvrdí!!! PANOVNÍKEM JE POUZE BŮH OTEC NÁŠ! *33792*| Předmět: RE: RE: Lidem vládne Bůh!
12.01.24 19:42:14 | #14935 (2)

Hledáš, hledáš,

avšak nenacházíš.

Prázdnota prázdnotu střídá.

Okovy hříchu jsi spoután

a ne a ne se z nich vymanit.

Bezcílně putuješ

nemáš smysl života,

nemáš Krista- nemáš nic!


 #14932 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidem vládne Bůh!
12.01.24 19:57:51 | #14936 (3)

Neměl bych nic, kdybych nebyl milován Bohem Stvořitelem a Otcem svým! *34027*

A jinak!? Já sám jsem Kristus! Ale moc na tom nelpím... *2* *2* *2* *2* *2* *2*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidem vládne Bůh!
12.01.24 19:59:11 | #14939 (4)
*4585*

 #14936 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidem vládne Bůh!
12.01.24 20:04:13 | #14943 (5)
*2210*


| Předmět: Ano, Človíček je svérázný!
12.01.24 17:57:58 | #14890

Ano, Človíček je svérázný! *34029*

Pro Človíčka je jediným Živým Bohem Stvořitel vesmíru! *13842*

A Bůh Stvořitel a Otec náš si rozhodně v popravách lidí nelibuje!!! *33684*

I proto omilostnil a vzkřísil Ježíše, aby si ho lidé nepletli s tyranem, který nechává své proroky popravovat! *4502*| Předmět: RE: Ano, Človíček je svérázný!
12.01.24 18:00:45 | #14892 (1)

Tatínek netrestá za lidskou hříšnost někoho jiného!!! *33684*

Kdo se proviní, je za svou vinu potrestán!!! (Nebo omilostněn...) *4502*| Předmět: RE: RE: Ano, Človíček je svérázný!
12.01.24 18:06:22 | #14893 (2)

(Bible, Ezechiel 18:20)

Duše, která hřeší, ta umře; syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za nepravost synovu; spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na svévolníkovi.

(Živé Slovo Boží)

 • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Človíček je svérázný!
12.01.24 18:14:15 | #14894 (3)

(Bible, Ezechiel 18:21-23)

Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře. Žádná jeho nevěrnost, jíž se dopustil, mu nebude připomínána, bude žít pro svou spravedlnost, podle níž jednal.
COŽ SI LIBUJI V SMRTI SVÉVOLNÍKA? je výrok Panovníka, (našeho jediného) Živého Boha. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ?

(Živé Slovo Boží)

 • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček je…
12.01.24 18:17:00 | #14897 (4)

*4502* Lidé, čiňme tedy pokání a neobelhávejme sebe ani ostatní, že jsme čistí! *6578*

 • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: KRISTUS
12.01.24 13:57:05 | #14830

KRISTUS = člověk "pomazaný" nebo "osvícený" Duchem Božím! *34694*

Kdyby byl Ježíš Bohem, nemohl by být Kristem!!! (Žvásty o bohočlověku si odpusťte!!!) *4502*| Předmět: RE: KRISTUS
12.01.24 14:00:51 | #14832 (1)

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům! *10736*

A stejně tak nemůže řádně sloužit ani trojici pánů!!! *10736*| Předmět: RE: RE: KRISTUS
12.01.24 14:05:21 | #14833 (2)

Pokřtění lidé, smiřte se s tím, že veškerou moc v nebi i na zemi má Bůh Stvořitel a Otec náš!!! *4502*

Omluvte se Tatínkovi! Navraťte se v srdci k Živému Bohu - K BOHU NAŠEMU JEDINÉMU... *13842*

PŘESTAŇTE SLOUŽIT SATANOVI, DÉMONŮM A POKŘTĚNÝM PODVODNÍKŮM... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: KRISTUS
12.01.24 14:06:41 | #14834 (3)
 • *3456* *12694* *15154* *22971* *15154* *12694* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: KRISTUS
12.01.24 14:19:36 | #14835 (4)

*24611* *4468* A nyní si zdřímnu... *31844* *3421*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: KRISTUS
12.01.24 15:12:27 | #14871 (5)

*4483* TROCHU JSEM TO ODLOŽIL, ALE UŽ SE JDU NATÁHNOUT. *4468*

 • *6665* *6665* *6665* *6665* *6665*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: KRISTUS
12.01.24 17:45:09 | #14884 (6)

*6084* A jsem vyspinkaný a odpočinutý! *6084*
| Předmět: Pravda
12.01.24 13:27:39 | #14819

Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě.

Ano, Ježíš má VŠECHNO od Otce, tedy i slávu, moc a Božství:-)," to dá rozum..pokud ho ovšem někdo má.

A dokonce!!! Bohužel Otce oznami to, co přijme od Ježíše..

A zase Bum bum bum| Předmět: RE: Pravda
12.01.24 13:30:23 | #14820 (1)

*Bůh Otec


 #14819 

| Předmět: RE: RE: Pravda
12.01.24 13:36:04 | #14824 (2)

Bůh Otec náš je jediným Živým Bohem, Pánem a Panovníkem lidstva!!! *24611*

 • *17601* *17601* *17601* Bum! Bum! Bum! *17601* *17601* *17601*


| Předmět: RE: Pravda
12.01.24 13:44:02 | #14828 (1)

(Bible, Matouš 11:25-26)

V ten čas řekl Ježíš: "Velebím Tě Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. ANO, OTČE, TAK SE TI ZALÍBILO." *34027*

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Proč ten PRAVÝ JEŽÍŠ nazývá Tatínka PÁNEM NEBES A ZEMĚ? *27179*

 • *22640*


| Předmět: RE: RE: Pravda
12.01.24 13:52:44 | #14829 (2)

*9388* Proč pravý Ježíš neradí lidem, aby se modlili takto:

 • Otče, Synu a Duchu náš svatý, . . .

Staň se VAŠE vůle . . .

Náš denní chléb DEJTE nám dnes.

A ODPUSŤTE nám naše viny, . . .

A NEVYDEJTE nás v pokušení . . .

*9388*

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí Otec, Syn a Duch svatý... *9397*| Předmět: RE: RE: RE: Pravda
12.01.24 14:26:56 | #14837 (3)

Kdybys nebyl ULTRA hlupákem a primitivním rádoby-vymývačem mozků (který sám ovšem nemáš), tak by ses musel zeptat, proč Ježíš (na základě Tatínkova doporučení) vyslal učedníky, aby křtili VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO-)))))))))))))­)))))))))) ANEB ultra bum bum bum bum bum.... a zase ti to všechno spadlo...-))))


 #14829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pravda
12.01.24 14:42:48 | #14846 (4)

*4502* Vida, Satan Vás obelstil... *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pravda
12.01.24 15:03:22 | #14868 (4)

*4502* Kdyby to řekl pravý Ježíš, řekl by jim: "Křtěte ve jménu Ducha, ve jménu Otce a ve jménu mém!!!" Ale takového rouhání by se náš bratr a přítel Ježíš nedopustil... *4502*

*4502* JEŽÍŠ KŘTIL LIDI STEJNĚ JAKO JAN KŘTITEL - KŘTIL JE VE JMÉNU ŽIVÉHO BOHA, BOHA IZRAELE, BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
12.01.24 15:28:54 | #14872 (5)

Ježíš křtil stejně jako Jan? Hlupáku a demagogu....již mě značně, ale značně nebavíš...

Matouš 3:11 B21
Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.


 #14868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
12.01.24 17:47:31 | #14885 (6)

Ohněm? Ohnivými plameny? TO ALE DĚLALI POHANÉ... *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
12.01.24 18:29:39 | #14898 (7)

(Bible, Druhá královská 16:2-3)

Achazovi bylo dvacet let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nečinil, co je správné v očích Živého Boha, jeho Boha, jako činil jeho otec David. Chodil po cestě králů izraelských. DOKONCE DAL SVÉHO SYNA PROVÉST OHNĚM PODLE OHAVNOSTÍ PRONÁRODŮ, které Živý Bůh před Izraelci vyhnal.

(Živé Slovo Boží)

 • *6578* *6578* *6578* *6578* *6578* *6578* *6578*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
12.01.24 17:50:17 | #14887 (6)

Sdělíte nám, kde má Vaše církev to ohniště ke křtu lidí? *15389*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
12.01.24 17:51:51 | #14889 (6)

A mám ještě jednu otázku: "Když jste kdysi upalovali lidi na hranici, to jste je křtili?" *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
12.01.24 15:42:42 | #14875 (5)

Je psáno: Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha, to jest o tom že se tak jako Otec, protože je na prvním místě, první v pořadí, mají všichni jmenovat, tak jako Otec: JSEM.


 #14868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
12.01.24 17:48:26 | #14886 (6)

*8734* JSEM. *8734*

*8734* A BUDU! *8734*| Předmět: Opakuji: "BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH."
12.01.24 12:53:22 | #14810

Opakuji: "BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH." *12694*

"Trojjediný bůh" neexistuje! Je to smyšlená modla sloužící k ujařmení pokřtěného lidstva pod nadvládu Satana! O to jediné pokřtěným hodnostářům jde! Chtějí mít celosvětovou moc nad všemi lidmi, jak jim Satan lživě slíbil. Současně chtějí získat veškeré bohatství, které na této planetě Zemi je!!! *6578*| Předmět: RE: Opakuji: "BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ…
12.01.24 13:19:15 | #14817 (1)

(Bible, Matouš 4:10)

Tu mu Ježíš odpoví: "JDI Z CESTY, SATANE; neboť je psáno: 'ŽIVÉMU BOHU, BOHU SVÉMU, se budeš klanět a JEHO JEDINÉHO UCTÍVAT.'" *34027*

(Živé Slovo Boží)

*7266*

P.S.
Kdysi mohli pokřtění hodnostáři ďábelsky lhát, protože když na to někdo upozornil, tak byl uvězněn, mučen a umučen nebo popraven!!! DNES UŽ TO TAK SNADNÉ NEMAJÍ, ale neštítí se lhát a podvádět dál! *6578*

*7266*
Bum! Bum! Bum! *19969* *19969* *19969*| Předmět: RE: RE: Opakuji: "BŮH JE JEDEN…
12.01.24 13:33:37 | #14822 (2)

*34027* (Bible, Marek 12:29-30)

Ježíš odpověděl: "První je toto: 'Slyš, Izraeli, ŽIVÝ BŮH, BŮH NÁŠ, JEST JEDINÝ PÁN; miluj Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly.'"

(Živé Slovo Boží) *34027*

*34027*

P.S.
Opakuji: "Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán!" *34027*

"ŽIVÝ BŮH, BŮH NÁŠ, JEST JEDINÝ PÁN, Boha milující lidé, tak to konstatoval i pravý Ježíš! *34027*

 • *34027*