Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 475529x
Příspěvků:
23552

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Otče!
14.01.24 16:55:11 | #15126

Otče! *15154*
Bože a Pane náš milosrdný! *15154*
K Tobě, Živý Bože, pozvedám svou duši! *15154*
V Tebe doufám, Tatínku můj milovaný, a k Tobě mám důvěru! *15154*| Předmět: RE: Otče!
14.01.24 16:56:50 | #15127 (1)

*15154* Miluji Tě! *15154*| Předmět: RE: Otče!
14.01.24 17:00:03 | #15128 (1)

Tvá je planeta Země! Tvá je se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí! *34027*

A děkuji Ti, že to dnes už vím, ctím a z Milosti Tvé zvěstuji... *34027*| Předmět: RE: RE: Otče!
14.01.24 17:03:39 | #15131 (2)

*3456* Je možné, že svou duši zneužívám, přestože Ti patří! *3456*

*3456* Mé ruce nejsou čisté! A nebýt Milosti Tvé, mé srdce by muselo plakat... *3456*

*3456* Miluji Tě, Tatínku můj milovaný, a moc a moc se Ti omlouvám... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Otče!
14.01.24 17:25:32 | #15136 (3)

Ty jsi dobrá plačka. Chodíš s tím na pohřby? *27482*


 #15131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Otče!
14.01.24 17:51:36 | #15137 (4)

"Nechte mrtvé, ať pohřbívají své mrtvé!" (To řekl Ježíš a ta rada je dobrá!) *4506*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
14.01.24 17:52:20 | #15139 (5)

To je nesmyslné


 #15137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
14.01.24 17:52:40 | #15140 (6)
*4502*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
14.01.24 17:54:20 | #15141 (7)

Ale ano je


 #15140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
14.01.24 17:55:32 | #15144 (8)
*7478*


| Předmět: (Bible, Žalm 25:22)
14.01.24 16:48:32 | #15122

*3577* (Bible, Žalm 25:22) *3577*

*34758* BOŽE, VYKUP IZRAELE ZE VŠEHO SOUŽENÍ. *3122* (Prosím!)

*22971* (Živé Slovo Boží) *22971*| Předmět: RE: (Bible, Žalm 25:22)
14.01.24 16:49:27 | #15124 (1)

*15154* *22971* *15154* Děkuji Ti! *15154* *3122* *15154*| Předmět: (Bible, Žalm 27:13-14)
14.01.24 12:41:35 | #15113

(Bible, Žalm 27:13-14)

Jak bych nevěřil, že budu hledět na dobrotivost Živého Boha v zemi živých! *2351*

Naději slož v Živého Boha. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Živého Boha! *12216*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, Žalm 27:13-14)
14.01.24 12:44:42 | #15114 (1)

(Bible, Žalm 27:1) *33792*

*12694* ŽIVÝ BŮH JE SVĚTLO MÉ A MOJE SPÁSA, KOHO BYCH SE BÁL?

*12694* ŽIVÝ BŮH JE ZÁŠTITA MÉHO ŽIVOTA, Z KOHO BYCH MĚL STRACH?

(Živé Slovo Boží) *33792*| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 27:13-14)
14.01.24 12:46:19 | #15116 (2)

*34089* Nedivte se tedy, že mám Tatínka tolik moc rád... *34027*


1  

| Předmět:
14.01.24 12:26:34 | #15108
?si=tjpWr65EUM8ZDPpw

1  

| Předmět: RE:
14.01.24 12:32:04 | #15111 (1)

*33684* Neznám ten film, a tak jsem pointu té ukázky nepochopil. Omlouvám se Vám! *3456*


1  

| Předmět: (Bible, Žalm 29:11)
14.01.24 12:24:04 | #15106

(Bible, Žalm 29:11)

Živý Bůh dává svému lidu sílu, Živý Bůh žehná svůj lid pokojem. *15741*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, Žalm 29:11)
14.01.24 12:28:07 | #15109 (1)

(Bible, Žalm 29:1)

*17601* Přiznejte Živému Bohu, synové Boží, přiznejte Živému Bohu slávu i sílu! *17601*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 29:11)
14.01.24 12:37:32 | #15112 (2)

*17601* (Bible, Žalm 28:7-8) *17601*

*17601* Živý Bůh je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá.
*17601* Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.
*17601* Živý Bůh je síla svého lidu, SPÁSNÁ ZÁŠTITA SVÉHO POMAZANÉHO.

*17601* (Živé Slovo Boží) *17601*
| Předmět: Hezky si tu rozumíme!
14.01.24 12:15:32 | #15097

*17323* Hezky si tu rozumíme! *17323*


1  

| Předmět: RE: Hezky si tu rozumíme!
14.01.24 12:16:44 | #15101 (1)
*33572*

1  

| Předmět: RE: Hezky si tu rozumíme!
14.01.24 12:21:30 | #15105 (1)

*12694* Je to radost tady diskutovat. *24611*

  • *2918* *2437* *2918* *2437* *2918*

1  

| Předmět:
14.01.24 11:37:10 | #15047

Ten hrobník a troll to jsou lidé kteří vám tu oponovali?Nebo vaši přátelé? Když je zmiňujete?| Předmět: RE:
14.01.24 11:39:18 | #15051 (1)

*3617* To jsou přezdívky jednoho jediného člověka! VÁS OSOBNĚ. *2468*

  • *27179* *27179* *27179* *27179* *27179*


| Předmět: RE: RE:
14.01.24 11:41:02 | #15055 (2)

Děkuji za informaci.Sice netuším kdo to je ale přesto děkuji.


 #15051 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.01.24 11:52:00 | #15070 (3)

Asi jsem Vás přechválil, když už nevíte, kým vším jste tu byl... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 11:52:59 | #15072 (4)

Co prosím?Já sem tu pod nickem Michael -myers


 #15070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 11:54:53 | #15074 (5)

Ale to Vám neberu, v tom okamžiku, kdy jste to psal, tomu šlo věřit! *9397*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 11:56:09 | #15078 (6)

Přijdu dýl teď už píšete jen hlouposti


 #15074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 11:59:49 | #15083 (7)

*12640* Proč si to myslíte? NAJEDNOU NEJSEM HLUPÁKEM NEUSTÁLE? *9391*


1  

| Předmět: RE: RE:
14.01.24 11:42:07 | #15057 (2)

Jen otázka ti lidé opravdu existují nebo jsou pouze ve vaší hlavě?


 #15051 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.01.24 11:53:37 | #15073 (3)

V mé hlavě? Na to je specialistkou paní "kroky"! Ta Vám z Bible odcituje, že jsou všichni ve všech! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 11:55:13 | #15077 (4)

Nic přijdu až se uklidnite.


 #15073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 11:57:07 | #15079 (5)

Jste neklidný? NEDIVÍM SE. *3456*

Tak se uklidněte a bude-li se Vám po Človíčkovi stýskat, klidně se tu znovu zastavte! *34694*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 12:16:39 | #15100 (6)

Nemusíš soustavně ukazovat, že jsi padlý na hlavu a nerozumíš psanému textu.
Michael ti jasně napsal: ,,Nic přijdu až se uklidnite." Ty však, jak je tvým trapným zvykem, to obrátíš proti němu: ,,Jste neklidný? NEDIVÍM SE. *3456*" *16449*


1 1  
 #15079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 12:18:57 | #15103 (7)

*14347* Vzhledem k tomu, že já neklidný nejsem, musel být zákonitě velmi neklidný on! *4502*

  • *14347* *14347* *14347* *14347* *14347*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 14:57:06 | #15117 (8)
*4502* *22147* *14967*

 #15103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 16:44:00 | #15120 (9)
*4502* *34003* *4502*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 17:23:51 | #15135 (10)

Vyhrožovat a fackovat, to by ti šlo.
Být k lidem laskavý, to už je bohužel nad tvé síly. Kriste pane.


 #15120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 17:54:54 | #15142 (11)

*4502* S tím násilím jste začala Vy! Jukněte se na svůj příspěvek! *32223*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 10:47:25 | #15284 (12)

*4502*
Násilím se vyznačuješ ty, zloduchu a zločinče. *4502*


1  
 #15142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 11:13:55 | #15318 (13)
*19975*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 17:02:13 | #15129 (7)
?si=v7RI4aHq26B3RARC *27179* myslíš tento Mayers *27179*

1  
 #15100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 17:02:42 | #15130 (8)

Myers


 #15129 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 17:09:11 | #15133 (9)

*6578* K tomu odkazu se tu "hrdě" hlásí! ASI DOUFÁ, ŽE TEMNÉ ZLO HO SPASÍ... *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 17:56:20 | #15145 (10)

Já se k němu klidně hlásím jelikož mám nick podle něj.Coz už jste doufám zjistil.


 #15133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 18:15:25 | #15150 (11)

Nezjišťoval jsem to, až tak moc mi na Vás nezáleží! *5726*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 21:21:44 | #15171 (12)

Vám záleží jen na vaší osobě to už jsem zjistil podle toho jak se chováte k ostatním.


 #15150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 21:35:23 | #15176 (13)

Omyl, záleží mi na Tatínkovi, který je mým a naším jediným Živým Bohem! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 21:37:15 | #15181 (14)

Proč se tedy chováte k ostatním jako ......


 #15176 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 21:56:06 | #15189 (15)

Démoni ví, že nesmí proti mně lidi štvát!!! Zpychli!!! A tak jsem k nim rázný, ale zatím je nechávám žít!!! *17063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 21:57:38 | #15190 (16)

To někomu vyhrozujete smrtí?


 #15189 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 22:01:34 | #15195 (17)

On je takový náš malý dobráček. *34713* *30039*


 #15190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 22:32:48 | #15197 (18)

Oproti Vám lidem nelžu!!! *4502*

Mnohokrát jsem se tu nazval zloduchem a zločincem a myslel jsem to vážně!!! *4502*

To Vy si hrajete na dobračku!!! Já takovým pokrytcem nejsem!!! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 10:14:06 | #15229 (19)

Jistě, ty nejsi pokrytec, ty jsi jen zloduch a zločinec. *27482* *2*


 #15197 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 11:14:55 | #15320 (20)
*32567*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 22:30:20 | #15196 (17)

Jsem snad Bůh!? Bůh rozhoduje o našich životech!!! *4502*

Uvědomte si ale, že jsem pouhým Božím nástrojem! Loutkou! Figurkou! DĚJE SE VŮLE BOŽÍ A NE MÁ!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 01:17:55 | #15213 (18)

To Vám nevysvětlili že páchat zlo je zločin ?
Izaiáš 1
16Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.
17Učte se činit dobro.


 #15196 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 10:08:13 | #15224 (19)

Omýváte se pravidelně? Často to není vidět! *4609*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 10:18:40 | #15230 (20)

Zloduch a zločinec promluvil. *34713* *3425*


 #15224 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 11:15:33 | #15321 (21)

*10681* (Poznáváte se?)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 01:15:21 | #15212 (17)

Taky to na mně tak působí že vyhrožuje.


 #15190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 10:10:44 | #15227 (18)

*4502* Opakuji Vám, já nejsem Bůh! *33684*

*12216* JSEM POUHÝ BOŽÍ NÁSTROJ V TATÍNKOVĚ RUCE. *2351*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 10:19:50 | #15232 (19)

Tohle tvrdí každý terorista který jde ve jménu své víry vraždit.Trochu se uklidněte už to tady opravdu prehanite.


 #15227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 11:16:21 | #15322 (20)

Pohybujete se mezi teroristy? *6578*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 11:36:34 | #15326 (21)

Co si to dovolujete?


 #15322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 16:50:18 | #15331 (22)

Opak je skutečností, Vy jste si dovolil víc, než je zdrávo!!! JEN SI TEN SVŮJ PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVEK PŘEČTĚTE!!! *4502*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 17:28:41 | #15355 (23)

Prosím?Už tady zase prevracite?To je hnus co jste za člověka.


 #15331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.24 10:12:43 | #15228 (18)

*4502* Naše životy, vážená paní, jsou v moci Boží! *13842*

*3456* Dokud to nepochopíte, budete otrokyní Světlonoše!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 17:06:44 | #15132 (8)

*12907* Temná hudba! *23335*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 15:06:55 | #15118 (6)

Už se s vámi dá zase normálně psát?


 #15079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 16:42:29 | #15119 (7)

*4037* Nedá! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 17:51:44 | #15138 (8)

Výborně


 #15119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 17:57:27 | #15146 (9)
*34710*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.24 17:58:22 | #15147 (10)

Ve vašem věku není vám to trapné


 #15146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 18:12:56 | #15148 (11)

Vím, není to obvyklé, když je člověk ve věku několika tisíc let, ale netrapte se tím! *4585*

  • *2756*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 21:20:26 | #15170 (12)

Vám není několik tisíc let


 #15148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 21:36:15 | #15179 (13)
*27179*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 21:38:05 | #15182 (14)

Nechápu proč se smějete vlastní hlouposti


 #15179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 21:57:45 | #15191 (15)

*3617* Směji se Vám!!! Ateista vysvětluje prvorozenému, že nežije tisíce let!!! *2468*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 21:59:00 | #15194 (16)

Nejste prvorozený ani náhodou.


 #15191 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 22:34:28 | #15199 (17)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: Buďme k sobě upřímní!
14.01.24 11:17:51 | #15017

*9388* Buďme k sobě upřímní! *13842*

Človíčka tu lidé často vnímají jako lháře a podvodníka nebo jako pomateného blázna! *3456*

Ovšem, a to pozor, pro lháře a podvodníky jsou lháři a podvodníky vždy ti ostatní! *4502*

Stejně tak vnímá lidstvo každý psychicky nemocný člověk! VŠICHNI JSOU PRO NĚJ BLÁZNY! *6578*

*27179* A pak se v tom vyznejte... *27179*


1  

| Předmět: RE: Buďme k sobě upřímní!
14.01.24 11:21:41 | #15025 (1)

S tím co tu píšete se nedivte.


1  
 #15017 

| Předmět: RE: RE: Buďme k sobě upřímní!
14.01.24 11:30:13 | #15038 (2)

*13842* Správně!!! *13842* Zatleskám Vám! *3685* *18432* *5264* *18432* *3685*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: Buďme k sobě upřímní!
14.01.24 11:32:22 | #15042 (3)

Takova reakce? Člověk se brání ale takhle?


 #15038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Buďme k sobě upřímní!
14.01.24 11:40:28 | #15053 (4)

*12694* To víte, občas někoho i pochválím! *4585*


1  

| Předmět: RE: Buďme k sobě upřímní!
14.01.24 11:28:35 | #15037 (1)

Jo, nejlepší je hodit vše na jiné.
Tvoje přesvědčení: Všichni jsou blázni, jen já jsem letadlo. *6942* *30039*


1  
 #15017 

| Předmět: RE: RE: Buďme k sobě upřímní!
14.01.24 11:31:08 | #15040 (2)

*35239* Pokládáte se za letadlo? *9391*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: Buďme k sobě upřímní!
14.01.24 11:59:01 | #15082 (3)

Proč si neustále myslíš, že jsou všichni stejní jako ty?
Nejsi poněkud sebestředný (egocentrický)? *27482*


 #15040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Buďme k sobě upřímní!
14.01.24 12:02:19 | #15084 (4)

Omyl. Nesčetněkrát jsem tu napsal, že je každý člověk jedinečný! *4502*

No podívejte se na sebe: *3840*

Vypadám snad tak? *2* *2* *2* *2* *2*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Buďme k sobě upřímní!
14.01.24 12:12:22 | #15096 (4)

A ještě jednou Vás potěším! *12318*

  • *29742* *29742* *14347* *29742* *29742*

1  

| Předmět: RE: RE: Buďme k sobě upřímní!
14.01.24 12:10:57 | #15095 (2)

Potěším Vás! *14347*| Předmět: Netrap se neláskou lidí...
14.01.24 09:28:53 | #15003

*4585* Netrap se neláskou lidí ve virtuálním světě... *4585*


1  

| Předmět: RE: Netrap se neláskou lidí...
14.01.24 09:30:11 | #15004 (1)

*4585* Netrap se, když Tě pomlouvají nebo zesměšňují! Jsou to životní ztroskotanci! *3456*| Předmět: RE: RE: Netrap se neláskou lidí...
14.01.24 09:31:41 | #15005 (2)

*2210* Netrap se ani, když Ti vulgárně nadávají nebo když Ti sprostě spílají! TI LIDÉ JSOU NEŠŤASTNÍ. *3456*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: Netrap se neláskou lidí...
14.01.24 11:05:54 | #15007 (3)

*3577* Modli se za ně! *3122* Pros za ně Boha Otce svého! *33770* Uleví se Ti! *17063*| Předmět: RE: RE: RE: Netrap se neláskou lidí...
14.01.24 11:06:16 | #15008 (3)

Pozor vy jim děláte to samé.


 #15005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Netrap se neláskou lidí…
14.01.24 11:09:07 | #15011 (4)

Omyl, nemám v sobě tu zášť a agresivitu jako oni! *33684*

ALE KLIDNĚ SI TO MYSLETE, NÁŠ ZMRTVÝCHVSTALÝ HROBNÍKU! *6548*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se neláskou…
14.01.24 11:13:07 | #15014 (5)

Kdo???


 #15011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se…
14.01.24 11:18:31 | #15018 (6)

Vy! *34713*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se…
14.01.24 11:20:52 | #15024 (7)

Já vím co jste myslel


 #15018 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap…
14.01.24 11:31:57 | #15041 (8)

*34089* Taky nejste žádný hlupák! *34089*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:33:08 | #15043 (9)

Děkuji za lichocení


 #15041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:41:53 | #15056 (10)

*35239* To není lichocení, to je konstatování! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:42:48 | #15058 (11)

Dobře


 #15056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:58:03 | #15080 (12)
*2614*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se…
14.01.24 11:20:23 | #15022 (6)

To nic, to jsou jen známé Človíčkovy bludy: za každým nickem vidí zemřelého hrobníka. Nemá totiž ve vztahu k němu čisté svědomí, tak ho hrobník chodí strašit. *2241*


1  
 #15014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se…
14.01.24 11:23:15 | #15027 (7)

Kdo to byl ten hrobník?


 #15022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap…
14.01.24 11:34:15 | #15044 (8)

Kdo je ten "troll"? Nevím! Ani po jeho identitě nepátrám! *33684*

ALE PŘEKVAPUJE MĚ, ŽE VY NEVÍTE, KDO JSTE! *9397*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:35:28 | #15045 (9)

Troll to je zase kdo?Já vím kdo jsem.


 #15044 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:44:26 | #15059 (10)

Skutečně? *34091*

Žádné pochybnosti o sobě nemáte? *33902*

Oloupejte si mandarinku, jsou v ní vitamíny! *19810*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:46:14 | #15061 (11)

Opravdu nemám.Proc mandarinka?Kiwi 🥝 je zdravější.


1  
 #15059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 12:05:09 | #15085 (12)

Mandarinka se většinou lépe loupe! *13842*

Ale klidně si dejte kiwi! *13842*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se…
14.01.24 11:27:35 | #15034 (7)

*12216* Kdepak, Vás mám zařazenou mezi komunisty a ateisty!!! *12216*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap…
14.01.24 11:30:53 | #15039 (8)

Co je na komunismu a atheistech špatného?


 #15034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:36:35 | #15046 (9)

Já jsem nepoužil slova: "Špatný, špatná, špatné nebo špatní!", odhalil jste tedy, jaký náhled na ně máte Vy! *4502*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:38:22 | #15050 (10)

To je pravda používáte ohledně církve a ateistů horší vyrazi


 #15046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:45:49 | #15060 (11)

Horší výrazy? *11295*

Najednou jste útlocitný! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:47:11 | #15062 (12)

Proč utlocitny?


 #15060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 12:05:41 | #15087 (13)

To nevím... *5671*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:48:21 | #15064 (12)

Vám se také nelíbí když se do vás někdo naváží.Tak proto děláte jim?


 #15060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 12:06:37 | #15089 (13)

Kdepak, mne to většinou pobaví! *8734*

  • *6084*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se neláskou…
14.01.24 11:16:46 | #15016 (5)

Michael-myers je v hororovém světě sériový vrah.Tak ten hrobník dejme tomu i tak ho můžete pojmenovat.


 #15011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se…
14.01.24 11:19:16 | #15019 (6)

Je Váš život hororový? *11104*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se…
14.01.24 11:24:02 | #15029 (7)

Můj život je stejně hororový jako vaše rozmlouvání s bohem.


 #15019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap…
14.01.24 11:26:32 | #15032 (8)

*27179* CO TAKÉ MOHL ATEISTA JAKO VY VYMYSLET. *27179*

*2210* Žárlíte, co!? *34931*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:27:52 | #15036 (9)

Na co?


 #15032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:37:49 | #15048 (10)

*7478* Na Človíčkovu radost ze života! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:39:19 | #15052 (11)

Tu vám snad nikdo nebere


 #15048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:47:27 | #15063 (12)

Psal jsem o Vaší žárlivosti! *4502*

Mou radost ze života mi nikdo sebrat nemůže! *4502*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:49:07 | #15065 (13)

Nezarlim na vás nemám důvod.


 #15063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 12:07:43 | #15090 (14)

Pravda, důvod k tomu skutečně nemáte! Ale máte to v povaze... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se neláskou…
14.01.24 11:19:22 | #15021 (5)

Vaše zášť k církvi a pro krtenym?To není zášť?


 #15011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se…
14.01.24 11:20:48 | #15023 (6)

*33684* Omyl, já ty nešťastníky lituji... SATAN JE OBELSTIL. *3456*

  • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se…
14.01.24 11:22:38 | #15026 (7)

Lítost znamená tu na ně pořád nadavate?Trochu zvrácená ne?


 #15023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap…
14.01.24 11:24:45 | #15030 (8)

Já je bratrsky napomínám! NA NADÁVÁNÍ JSTE TU VY A VÁM PODOBNÍ LIDÉ! *4502*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:27:19 | #15033 (9)

No ty vaše výčitky moc bratrské nejsou ale dobře nebudu vám to vymlouvat.K tomu druhému já sem vás tady oslovil nadávkou?


 #15030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:49:27 | #15066 (10)

Nikdy tu nejste sám! Vždy je s Vámi nějaký démon!!! *4502*

Ale nebudeme to tu rozebírat, já Vám permanentně odpouštím... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 11:51:01 | #15068 (11)

Jaký démon?Teď nerozumím.


 #15066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 12:06:22 | #15088 (12)

To nic, to jen Milan žije ve svém vysněném světě. Vzhledem k tomu, že díky jeho bludům ho předčasně propustili z basy, tak se mu ty bludy zjevně vyplácí a tudíž nemá důvod se léčit. *27839* *31247* *11435*
*16449*


1  
 #15068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 12:08:54 | #15092 (13)
  • *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 12:08:14 | #15091 (12)
*22640*


| Předmět: RE: RE: Netrap se neláskou lidí...
14.01.24 11:05:38 | #15006 (2)

Nesuďte ostatní.O vás si mohou myslet to samé.


1  
 #15004 

| Předmět: RE: RE: RE: Netrap se neláskou lidí...
14.01.24 11:06:54 | #15009 (3)

A nemyslí si to snad, Vy "veselá kopo"! *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2* *2*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Netrap se neláskou lidí…
14.01.24 11:14:10 | #15015 (4)

To je přesně ono to vaše vysmivani ostatním


 #15009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se neláskou…
14.01.24 11:23:31 | #15028 (5)

A nejste směšný? Kolik profilů jste si tu založil? A ČLOVÍČKA JSTE NEOBELSTIL... *4502*

  • *6548* *6548* *4585* *6548* *6548*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se…
14.01.24 11:25:47 | #15031 (6)

Mám tu jeden z kterého píšu.Proc vás mám chtít obelstít?Stačí že se tu obelhavate sám.


 #15028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap se…
14.01.24 11:50:47 | #15067 (7)

*35239* Smí se lhát? *9391*

*4502* Nikdy jste tu jinou přezdívku nepoužíval? *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap…
14.01.24 11:51:33 | #15069 (8)

Ne nepoužíval.


 #15067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 12:09:17 | #15093 (9)
*4502*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Netrap…
14.01.24 11:52:05 | #15071 (8)

Proč se ptáte?


 #15067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.24 12:10:05 | #15094 (9)

Abyste si osvěžil svou paměť. *34713*| Předmět: Důvěřujme Bohu Otci svému!
14.01.24 07:55:32 | #14993

*17063* Důvěřujme Bohu Otci svému! *17063*


1  

| Předmět: RE: Důvěřujme Bohu Otci svému!
14.01.24 07:56:48 | #14994 (1)

*16905* A milujme Boha Otce svého takového, jaký je! *9507*| Předmět: RE: RE: Důvěřujme Bohu Otci svému!
14.01.24 07:58:11 | #14995 (2)

*12694* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je sice svérázný, ale miluje nás! *12694*| Předmět: RE: RE: RE: Důvěřujme Bohu Otci svému!
14.01.24 07:59:34 | #14996 (3)

*4502* A neobelhávejme se! My jsme hříšní! BŮH HŘÍŠNÝ NENÍ. *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Důvěřujme Bohu Otci…
14.01.24 08:31:33 | #14997 (4)

*8164* A Človíček Živého Boha, našeho Boha jediného, vnímá jako svého vlastního milovaného Tatínka! *17063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Důvěřujme Bohu Otci…
14.01.24 08:32:41 | #14998 (5)

*33792* Pro Človíčka je Živý Bůh, Stvořitel a Otec náš, Láskou lásek pro celé lidstvo! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Důvěřujme Bohu…
14.01.24 08:38:19 | #14999 (6)

*12694* Živý Bůh je naším Panovníkem! Ale přistupuje k nám všem jako náš milující Otec! *12694*

*12694* Živý Bůh nás v Lásce své Boží nedělí na lidi v něm věřící a lidi v něj nevěřící! (A ANI POKŘTĚNÍ LIDÉ U NĚJ NEMAJÍ ŽÁDNOU PROTEKCI, I KDYŽ TO ČASTO PYŠNĚ A AROGANTNĚ TVRDÍ.) Živý Bůh vnímá celé lidstvo jako své vlastní milované syny a dcery! (A TO ANI PAPEŽ NEZMĚNÍ...) *12694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Důvěřujme…
14.01.24 08:39:38 | #15001 (7)

*13842* Ano, Bůh Tě miluje! *34027*


1