Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 719449x
Příspěvků:
37114

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
31.01.24 19:33:58 | #19346

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Agresivně ďábelský útok proti Bohu Otci lidstva!| Předmět:
31.01.24 19:24:48 | #19325

At zije buh *3438*| Předmět: RE:
31.01.24 19:25:56 | #19329 (1)

*12694* Sláva Bohu Stvořiteli a Otci lidstva! *12694*| Předmět: RE: RE:
31.01.24 19:27:40 | #19333 (2)

To ani náhodou ne tomu vašemu.Tomu hamba pokud poslal na zem vás jako svého posla


 #19329 

| Předmět: RE: RE: RE:
31.01.24 19:30:18 | #19337 (3)

*4502* Je jeden Bůh!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
31.01.24 19:32:13 | #19342 (4)

Ten váš určitě ne.Bozsto v olimpu to bylo co?


 #19337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
31.01.24 19:32:45 | #19343 (5)
*27179*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
31.01.24 19:33:17 | #19345 (6)

🤦


 #19343 

| Předmět: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:08:27 | #19293

*12694* K Bohu se upněte! *12694*

*12694* Bůh lidstvo nezklame! *12694*

  • *12694* *22971* *12694*


| Předmět: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:10:24 | #19295 (1)

*4502* Žádná církev nebo sekta ani žádná politická strana lidstvu mír nezajistí!!! *4502*| Předmět: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:11:27 | #19297 (2)

*13842* Milosrdný je pouze Bůh! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:13:04 | #19298 (3)

*34027* Ano, láskyplně slitovný a milosrdný je pouze Bůh Stvořitel a Otec náš! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:15:03 | #19301 (4)

*3456* My lidé jsme většinou sobečtí a chamtiví! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:18:01 | #19306 (5)

*3456* JAKÁKOLI LIDSKÁ VLÁDA OSTATNÍ LIDI "PODRAZÍ", TO SE UŽ STALO MNOHOKRÁT. *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se…
31.01.24 19:19:06 | #19309 (6)

Proč tomu bůh nezabrání?


 #19306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se…
31.01.24 19:20:54 | #19314 (7)

*3456* Máme důkladně poznat, jak jsme zlí. *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu…
31.01.24 19:22:14 | #19316 (8)

To je nám k čemu?


 #19314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
31.01.24 19:23:43 | #19320 (9)

Tak to ví pouze Bůh! Sám víte, že mně se to moc nelíbí... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.24 19:26:48 | #19332 (10)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Ďábelský ůtok proti Bohu!


 #19320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu…
31.01.24 19:22:40 | #19319 (8)

Poznání se nenajite


 #19314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
31.01.24 19:24:58 | #19326 (9)

Tak si kupte chléb... *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.24 19:26:04 | #19331 (10)

🤦


 #19326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se…
31.01.24 19:20:07 | #19312 (6)

Pořád si jen stezujete.Mate kde bydlet co jíst tak co vám chybí?


 #19306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se…
31.01.24 19:22:23 | #19317 (7)

*4502* To není stížnost, to je konstatování a varování. *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu…
31.01.24 19:24:09 | #19324 (8)

Jaké zase varování? Ostatní lidé normálně žijí.Jemim vy si tu pořád stezujete na církev na vlády na to že lidé nevěří ve vašeho boha


 #19317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
31.01.24 19:27:57 | #19334 (9)

*6578* Kdo žije normálně? Většinu lidí někdo zneužívá a vykořisťuje!!! A to podle mne normální není! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.24 19:30:54 | #19338 (10)

Vy nerozhodujete co je pro koho normální tak mlcte


 #19334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.24 19:32:00 | #19340 (11)
*30410*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.24 19:32:53 | #19344 (12)

Mlcte!!


 #19340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.24 19:36:49 | #19352 (13)

*27179* Jste směšný! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:17:20 | #19304 (3)

Ale ale ale


 #19297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
01.02.24 08:44:47 | #19405 (4)
  • Modlím se za Vaši spásu. *15154* *22971* *15154*


| Předmět: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:16:20 | #19303 (2)

A vy nebo váš fotrik snad ano?


 #19295 

| Předmět: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:19:39 | #19310 (3)

*3456* OPĚT JSTE HNUSNÝ, ale co také od Vás čekat. *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:20:34 | #19313 (4)

Proč je to pravda!!!


 #19310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:29:11 | #19335 (5)

*11295* Já žádnou moc nemám! Vládne Tatínek! *11295*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se…
31.01.24 19:31:32 | #19339 (6)

Hanba takovému bohů!


 #19335 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se…
31.01.24 19:34:44 | #19347 (7)

*35239* Kterému? Koho uctíváte jako boha? Pamatujte si! Není boha komě Boha!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu…
31.01.24 19:35:19 | #19350 (8)

Ten váš to rozhodně není


 #19347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
31.01.24 19:38:33 | #19355 (9)

Můj Bůh je Bohem veškerého tvorstva! *24611*| Předmět: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:14:01 | #19300 (1)

Buh nas ma rad


 #19293 

| Předmět: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:15:47 | #19302 (2)

*30457* Ano, Bůh nás má moc a moc rád... *34027*| Předmět: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:17:54 | #19305 (3)

Proto nechá lidi ať se vraždí?


 #19302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:39:47 | #19356 (4)

*34089* I zavražděné lidi Bůh jednou vzkřísí k životu věčnému! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:47:34 | #19366 (5)

Jste jako ten co rozpoutal 2 sv ten si taky vše upravil tak jak se mu to hodilo


 #19356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se…
31.01.24 19:50:21 | #19371 (6)

*4502* Málokdo zná lidi, co rozpoutali druhou světovou válku!!! A vy mezi ně rozhodně nepatříte!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se…
31.01.24 19:55:58 | #19377 (7)

Vy se jako ten co to zpusobyl chováte!!


 #19371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu…
01.02.24 08:46:36 | #19406 (8)

Má vina je převeliká, v tom pravdu máte! *3456*

Ovšem pochybuji, že Vy jste nevinný! *35060*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se…
31.01.24 20:11:20 | #19385 (7)

Vy taky ne


 #19371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu…
01.02.24 08:49:22 | #19407 (8)

Opět máte pravdu, já osobně nehledám konkrétní viníky jmenovitě, vím, že Bůh Otec můj a náš je zná! Navíc nejsem mstivý a přeji všem zločincům MILOST BOŽÍ našeho milujícího Tatínka. *3122*| Předmět: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:21:39 | #19315 (3)

A co pro nás dělá??


 #19302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:24:05 | #19323 (4)

Nic zkoousi nas co snesem za bolest a utrpeni


 #19315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:25:17 | #19328 (5)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nechutně ďábelská snaha Boha znectít!


 #19323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
01.02.24 08:50:57 | #19408 (4)

Dělá toho pro nás hodně! A mnozí lidé si to uvědomují. *13293*| Předmět: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:18:29 | #19308 (2)

Možná ale tím to z jeho strany končí


 #19300 

| Předmět: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:44:08 | #19361 (3)

*4502* Mýlíte se! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:45:37 | #19363 (4)

Ne mám pravdu


 #19361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se upněte!
31.01.24 19:47:48 | #19367 (5)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se…
31.01.24 19:48:52 | #19370 (6)

🤦


 #19367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K Bohu se…
01.02.24 08:51:35 | #19409 (7)

*33770* Bůh Vám žehnej. *6904*| Předmět:
31.01.24 18:16:53 | #19291
*3438*


| Předmět: RE:
31.01.24 19:06:33 | #19292 (1)
*16360*

1  

| Předmět:
31.01.24 17:56:23 | #19275

👹
👹
👹
👹| Předmět: RE:
31.01.24 17:58:20 | #19280 (1)

4 v 1. *34029*

(Jeden člověk v roli trolla a tři démoni!) *27179*| Předmět: RE: RE:
31.01.24 18:00:28 | #19285 (2)

💩💩💩💩💩💩💩


 #19280 

| Předmět: RE: RE: RE:
31.01.24 18:01:50 | #19288 (3)

*192* Dobrou chuť! *193*| Předmět:
31.01.24 17:53:44 | #19269

,
,
,
,| Předmět: RE:
31.01.24 17:56:55 | #19277 (1)
*2*
*2* *2*
*2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE:
31.01.24 17:58:09 | #19279 (2)

🤟👹🤘
💩👹💩
🖕👹🖕
🤘👹🤘


 #19277 

| Předmět: RE: RE: RE:
31.01.24 17:59:38 | #19282 (3)

Pá, pá, pá... *3775* *3775* *3775*
| Předmět:
31.01.24 17:45:32 | #19258
*4585*


| Předmět: RE:
31.01.24 18:00:32 | #19286 (1)
*16217*| Předmět:
31.01.24 17:25:30 | #19221

Tak co?Už jste se rozmyslel?| Předmět: RE:
31.01.24 17:29:54 | #19230 (1)

Nechápu souvislosti, Satane! *9391*| Předmět: RE: RE:
31.01.24 17:31:39 | #19236 (2)

Co já s tím?


 #19230 

| Předmět: RE: RE: RE:
31.01.24 17:34:31 | #19240 (3)
*4037*


| Předmět:
31.01.24 17:20:54 | #19215

Toma hluchoněmý *27179* *27179*


1  

| Předmět: RE:
31.01.24 17:30:49 | #19233 (1)

*27179* Ale sluší Vám to tam. *27179*| Předmět:
31.01.24 17:17:12 | #19208

Co je psany to je dany *3438*


1  

| Předmět: RE:
31.01.24 17:32:08 | #19237 (1)

*34031* Tady se dost lže a podvádí, buďte tedy opatrný. *22542*| Předmět: RE: RE:
31.01.24 17:33:47 | #19239 (2)

Ano to děláte.


 #19237 

| Předmět: RE: RE: RE:
31.01.24 17:35:33 | #19241 (3)

*2210* Klid, Satane! Už jste tu "provařený"! *15741*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
31.01.24 17:36:42 | #19243 (4)

Mně ale nikdo neprovaroval


 #19241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.02.24 08:53:17 | #19410 (5)
*27179*