Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 719452x
Příspěvků:
37114

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Líbí se mi, jak se to počasí za okny…
01.02.24 14:16:31 | #19499

*34694* Líbí se mi, jak se to počasí za okny mění... *29742* *9540* *29742*| Předmět: RE: Líbí se mi, jak se to počasí za…
01.02.24 14:17:45 | #19500 (1)

*3445* Je to zajímavý první únor! *13842*| Předmět: RE: RE: Líbí se mi, jak se to počasí za…
01.02.24 14:55:30 | #19509 (2)

Bůh s námi prostě vtipkuje! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: Líbí se mi, jak se to…
01.02.24 14:57:07 | #19511 (3)

*15741* Tak se mějte hezky! *23658*| Předmět:
01.02.24 14:04:14 | #19493


| Předmět: RE:
01.02.24 14:10:45 | #19494 (1)
*16860* *16860*


| Předmět: RE:
01.02.24 14:14:23 | #19497 (1)

Já tu vidím poletovat hejna ptáků často - jedná se o holuby! Hnízdí nám na střeše paneláku! *16860*| Předmět: RE: RE:
01.02.24 14:23:52 | #19501 (2)

Kdysi hnízdili i v lodžiích, ale při zateplování domu, se tam nemohli vracet, a tak se přestěhovali na střechu! Když jsem si ten byt koupil, tak mi hnízdili u kuchyně a já pozoroval dvě holoubátka jak rostou... *34029*| Předmět: RE: RE: RE:
01.02.24 14:30:34 | #19502 (3)

*27179* Nejlegračnější bylo, když se začali po lodžii procházet! Už byli "dospělácky" opeření, ale na hlavičkách měli ještě chmýří jako malá holoubátka... A potom se odhodlali a začali létat. Nejdříve jeden a příští den se odhodlal i druhý. - - - Ono to už bude pomalu 10 let... *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.02.24 14:32:22 | #19503 (4)

*13842* Ubíhá to, ubíhá... *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.02.24 14:49:54 | #19505 (4)

*24611* Hezký zážitek mám i s rorýsem! Vletěl na lodžii a nemohl odletět - oni to ze země neumí. Máme totiž dvě lodžie zasklené a pod zaskleným "zábradlím" není mezera. Ta prostřední lodžie sice zasklená není, ale on vletěl do té zasklené. Tak jsem ho opatrně vzal, chvěl se, ale asi tušil, že mu nechci ublížit, a vypustil jsem ho do prostoru. Okamžitě roztáhl křídla a odletěl pryč. Jinak já to sklo mám pořád na straně, nezatahuji ho! Nemám k tomu důvod, v bytě chladno není! Jak to namontovali, tak to je! Ani jsem je ještě nemyl, i když to vnější sklo už je pěkně špinavé! Ve výhledu mi to totiž nebrání!!! Ale sklo v "zábradlí" jsem už myl při mytí oken. Ale ty posouvací skla ne! Jsou tam dokonce ještě čísla, jak ta posouvací skla měli očíslovaná pro montáž. *2351*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.02.24 14:54:14 | #19507 (5)

Oprava: "Ale ta posouvací skla ne!" (Chybička se vloudila! To jsem nezvládl. Napsal jsem to hovorově!) *4502*| Předmět:
01.02.24 14:03:22 | #19492


| Předmět: RE:
01.02.24 14:12:48 | #19495 (1)

*6681* Je únor, ale venku je "aprílové" počasí... Před chvílí svítilo sluníčko, nyní je pod mrakem, ale mezi mraky vidím modrou oblohu... *29742* *9540* *29742*| Předmět:
01.02.24 14:00:52 | #19489

*6769* Tak se tu mějte a polepšete se *27179* Aby Vás neutopili v Gehene *11155*| Předmět: RE:
01.02.24 14:01:40 | #19491 (1)

*12694* Čest práci! *12694*| Předmět:
01.02.24 13:59:12 | #19487

Zvolal mocným hlasem: “Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka; neboť z vášnivého vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepychu. *27179* S Vaší úpravou jste chtěl říci *27179*| Předmět: RE:
01.02.24 14:01:04 | #19490 (1)
*16860* *16860* *16860* *22497* *16860* *16860* *16860*| Předmět:
01.02.24 13:56:57 | #19483
*6681*


| Předmět: RE:
01.02.24 13:58:13 | #19486 (1)
*6681*


| Předmět:
01.02.24 13:54:41 | #19478

*27179* Toma hluchoněmý ten Vám je podobný *27179*| Předmět: RE:
01.02.24 13:56:22 | #19481 (1)

*27179* Kdepak, to je Váš dvojník! *27179*| Předmět:
01.02.24 13:53:56 | #19477

*27179* Přijde válka Synu nezbedný kam se schovame? *3456*| Předmět: RE:
01.02.24 13:55:30 | #19479 (1)

*12216* O BUDOUCNOSTI NEPŘEMÝŠLÍM, NEZBEDNÝ BRATŘE. *2351*| Předmět: RE: RE:
01.02.24 13:56:23 | #19482 (2)

Budoucnost je v knize Zjevení *11809*


 #19479 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.02.24 13:57:44 | #19484 (3)

*5726* Tam je to s úpravou provedenou Satanem! *5726*
| Předmět:
01.02.24 13:52:53 | #19474

Měl jste dneska hrachovou kaši? *27179*| Předmět: RE:
01.02.24 13:53:54 | #19475 (1)

Neměl. *33684*
| Předmět:
01.02.24 13:51:28 | #19472

Potřebujete chodit do práce Človíčku a makat *27179* Ne jen doma pořád kakat *27179* *30242*| Předmět: RE:
01.02.24 13:59:36 | #19488 (1)

*27179* Chcete se stát šlechticem? Práce prý šlechtí. *27179*