Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 715460x
Příspěvků:
36854

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
11.02.24 21:14:44 | #20833

Nu pane človíčku občas se sem podívám, ale řeknu vám číst si to tu byt jen chvilku, tak to opravdu stojí za to , kdybyste věděl,jak se v mnoha věcech mýlíte . Říkáte tu že máte rád Nebeského Otce, tedy Tatínka ale podívejte se do svého svědomí, zda li se tak ,jak to tu prohlašujete opravdu chováte ! Píšete např. že náš Nebeský Tatínek má nás všechny bez rozdílu moc rád, to znamená že respektuje svobodnou vůli každého z nás svých dětí a tedy nikoho neodsuzuje !! Když tedy On to nedělá ,proč to děláte vy?? Každý má na víru ,bibli na nebeskou rodinu atd. jiný názor , nebot je na různém stupni cesty poznání a hledání opravdové pravdy a proto to také Tatínek respektuje a pomáhá mu dál tu pravdu nalézt . Co děláte vy? Rozhazujete tu lásky plná srdíčka, rozplýváte se podivnou láskou k Nebeskému Otci a když má na to někdo jiný názor ,na což má na své cestě v hledání pravdy právo , tak vy místo, abyste mu to vysvětlil svými slovy , tak, jak by mu to asi i řekl Tatínek z nebes, tak tam prdnete citáty z bible a pokud tomu onen člověk nerozumí a má protinázory, tak ho nazvete Satanem !!!!!!! No nevím, nevím jestli by v tomto s vámi Nebeský Tatínek souhlasil, radím vám zamyslete se nad tím, vaše chován totiž , zavání farizejstvím a myslím si, že dobře víte o co se jedná a v jakém podobenství o tom Ježíš mluvil .....


1  

| Předmět: RE:
11.02.24 22:26:52 | #20834 (1)

:)| Předmět:
11.02.24 20:54:34 | #20832

Pořádně se vysrat a je to🤣
| Předmět:
11.02.24 20:03:53 | #20831

Zjevení 1:7 B21
Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen. ... Vracím jak od Vás ďáblovo sluho dostávám
| Předmět: Pokrytců sem chodí hodně!
11.02.24 19:47:37 | #20829

*3456* Pokrytců sem chodí hodně! *6578*
| Předmět: Modleme se!
11.02.24 19:40:39 | #20821

*2210* Modleme se za člověka s přezdívkou: "jitrnice"! Ano? *22971*

  • *12694* *15154* *3122* *15154* *12694*| Předmět:
11.02.24 19:40:31 | #20820
*6266* *6266*


| Předmět: RE:
11.02.24 19:42:12 | #20823 (1)
*34089* *6266* *6266* *34089*


| Předmět:
11.02.24 19:34:48 | #20814

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.Vy ale spravedlivý nejste *5726* Sluho ďáblovo *6323*| Předmět: RE:
11.02.24 19:36:44 | #20816 (1)

*27179* A co když je to číslo 616. *27179*


1  


| Předmět:
11.02.24 19:03:15 | #20805

Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
2
Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,
3
na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
4
Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku.Synu Boha co bude s Tebou *27179* ? *6980*


1  

| Předmět: RE:
11.02.24 19:23:30 | #20810 (1)

*6578* *6578* *6578* Znamení na čelo přijímají pokřtění lidé!!! *4502*| Předmět: RE: RE:
11.02.24 19:24:44 | #20811 (2)

*6578* Tady máte ukázku: *8149*| Předmět: RE: RE:
11.02.24 19:31:07 | #20812 (2)

*27179* To jste vzal kde? *27179* Vůbec nic z bible neznáte *27179* Jen pridavate a ubíráte co se Vám hodí *21952* Jako oddaný sluha ďáblův *6323*


 #20810 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.02.24 19:35:44 | #20815 (3)

*3456* Kdy si přiznáte, že jste to Vy, koho Satan zneužívá ke svádění lidí na scestí! *2386*| Předmět: RE:
11.02.24 19:32:59 | #20813 (1)

(Bible, Žalm 34:22)

Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. *5671*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: Ano, pro mne je Bůh LÁSKOU.
11.02.24 18:55:25 | #20803

*12694* Ano, pro mne je Bůh Stvořitel a Otec náš i Živou LÁSKOU. *12694*| Předmět: RE: Ano, pro mne je Bůh LÁSKOU.
11.02.24 19:38:20 | #20818 (1)

*33792* Ano, miluji Tatínka!!! A to se o člověku s přezdívkou "jitrnice" říci nedá! *33684* *6578*


1  

| Předmět: RE: RE: Ano, pro mne je Bůh LÁSKOU.
11.02.24 19:39:33 | #20819 (2)

A čím?že cituji z Bible kterou Vy zneužívate *27179*


 #20818 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, pro mne je Bůh LÁSKOU.
11.02.24 19:45:22 | #20825 (3)

*3456* Nejprve jste tu opakovaně sprostě nadával - nyní citujete na přání Satana z Bible, ale je pouze otázkou času, kdy opět "vybouchnete" a budete tu znovu sprostě nadávat!!! *6578* *6578* *6578*| Předmět:
11.02.24 18:42:39 | #20796

2Korintským 11:13-15 Slovo na cestu (SNC)
Vždyť jsou to podvodníci, tihle „lžiapoštolové“, kteří se za Kristovy vyslance pouze vydávají! Není se tomu ovšem co divit, vždyť i sám satan na sebe často bere andělskou podobu. Jaký tedy div, že jeho pomahači se maskují za služebníky Boží! Však je nakonec spravedlivá odplata nemine. *6323* Tak je to i s Miulanem Mělnickým *3456*| Předmět: RE:
11.02.24 18:46:25 | #20797 (1)

*3456* *12694* Satane, už se uklidněte! *12694* *3456*| Předmět: RE:
11.02.24 18:53:29 | #20801 (1)
  • Bůh je milosrdný a plný milosti, ale nehřešte na to! *4502*

1