Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 725975x
Příspěvků:
37504

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: I Ježíš pravil:
12.03.24 21:30:50 | #21844

*4502* I Ježíš pravil: "Slyš, Izraeli, ŽIVÝ BŮH, BŮH NÁŠ, JEST JEDINÝ PÁN; miluj Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!" (Bible, Marek 12:29-30)| Předmět: RE: I Ježíš pravil:
12.03.24 21:33:58 | #21845 (1)

*34089* A dnešní, v nebi žijící vzkříšený Ježíš, má k Otci stejnou, ne-li větší lásku a úctu jako tenkrát! *34027*

*7266* (To jen Satan vnáší nevraživost mezi Otce a Ježíše tvrzením, že Ježíš vládne místo Otce!) *7266*


 #21844 

| Předmět: RE: RE: I Ježíš pravil:
12.03.24 21:35:06 | #21846 (2)

*4502* BOHA NEMŮŽE NIKDO ZASTOUPIT - TU SCHOPNOST NIKDO NEMÁ. *33684*


 #21845 

| Předmět: RE: RE: RE: I Ježíš pravil:
12.03.24 21:36:10 | #21848 (3)

*33792* Bůh Stvořitel a Otec náš vládne v celém vesmíru!!! *33792*


 #21846 


| Předmět:
12.03.24 21:30:28 | #21843

Zalez do bedny manipulační specialisto *6266*| Předmět:
12.03.24 21:28:04 | #21842

*27179* Žádné Živé slovo Boží nejseš *5726* Jseš ďáblův otrok a pohůnek *27179* Odporný Antikrist co si libuje v ponižování Ježíše a tvé demonske rouhání o alkoholu a podobných tvých nemocných výroku *14704*
| Předmět: Živý Bůh je naším Tatínkem i Spasitelem!
12.03.24 21:27:18 | #21841

*33792* Živý Bůh je naším milujícím Tatínkem i milosrdným Spasitelem! *33792*

*6578* (To popírá pouze Satan, démoni a jimi posedlí lidé!!!) *6578*| Předmět:
12.03.24 21:25:00 | #21839

18Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.
19A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.
20Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši! *5726* Ty se rozhodně radovat nebudeš pokud nezanechas svého Demonskeho žvatlání Antikriste *6266*| Předmět: Bůh!
12.03.24 21:23:58 | #21838

*15154* Bůh!

*15154* Živý Bůh!

*15154* Bůh Otec náš!

  • *33684* A nikdo jiný!!!


| Předmět: RE: Bůh!
12.03.24 21:25:26 | #21840 (1)

Žádný Boží prorok nebyl ve své zemi vítán!!!

Ale to je dobře! Bůh má být oslavován a ne jeho proroci! *34027*


 #21838 

| Předmět:
12.03.24 21:22:12 | #21837

Přesně se popisujes sedí to přesně na tvojí osobu *27179* Posedlý si enormně *27179* Ježíše ponižujes a sám sebe zesměšňujes *27179* Žvatlas jen co se ti hodí do krámu *3456* Přidávás ubiras z Bible sám dobře víš co tě čeká prahade zlověstný *21952* Samé nesmyslné dedukce daleko vzdálen od pravdy| Předmět: A ten den nastane!!!
12.03.24 21:22:02 | #21836

*33792* A ten den nastane!!!

*33792* Všichni lidé uznají, že Bohem je pouze Stvořitel a Otec náš!

*33792* A celé lidstvo bude jásat, plesat a radovat se...

  • *34071* *34071* *34071* *34071*


| Předmět: Veliký je Živý Bůh!
12.03.24 21:16:24 | #21833

*12694* Veliký je Živý Bůh! Je hodný nejvyšší chvály, protože má i se Satanem svatou trpělivost! *12694*| Předmět: RE: Veliký je Živý Bůh!
12.03.24 21:17:39 | #21834 (1)

*33792* Ano, veliký je Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš milující!!! *33792*


 #21833 

| Předmět: RE: RE: Veliký je Živý Bůh!
12.03.24 21:19:23 | #21835 (2)

*12694* Živý Bůh je naším Bohem navěky a navždy! A to Vám potvrdí i Ježíš a Muhammad, až se sem vrátí! *12694*


 #21834 

| Předmět: Pokušitel je pilný...
12.03.24 21:10:25 | #21830

Pokušitel je pilný! Ano, Satan je skutečně velmi pilný a snaží se ze všech sil svést lidstvo na scestí, aby neuznávali Boha Stvořitele a Otce svého za svého jediného Pána a Krále, on totiž ví, že už mu moc času k obelhávání lidí nezbývá! (Kdysi tvrdil, že svede celé lidstvo a že ani jeden člověk nebude mít k Otci lásku a úctu! Už ale tuší, že se mu to nepodaří, ale snaží se dál a dál...) *7266*| Předmět: RE: Pokušitel je pilný...
12.03.24 21:12:57 | #21831 (1)

Satana, démony a lidi posedlé Satanem nebo démony poznáte snadno!!! Neuznávají Boha Stvořitele a Otce lidstva za našeho jediného Panovníka!!! A jejich příspěvky neobsahují lásku ani úctu k Bohu Otci lidstva!!!

  • *6578* *7266* *6578*

 #21830 

| Předmět: RE: RE: Pokušitel je pilný...
12.03.24 21:14:30 | #21832 (2)
  • *14586* *3456* *14586* *3456* *14586* *3456* *14586*

 #21831 

| Předmět: RE: Pokušitel je pilný...
12.03.24 23:11:39 | #21856 (1)

Otec si přeje aby jsme jej vyznávali v Duchu a v pravdě a pravda je že jsem žena a když v Duchu tak podle obrazu a podoby Boha ale jako Otec nevypadám:-)..


 #21830 

| Předmět: RE: RE: Pokušitel je pilný...
12.03.24 23:16:50 | #21857 (2)

Jan 4
23Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“


 #21856 

| Předmět: RE: RE: RE: Pokušitel je pilný...
12.03.24 23:20:47 | #21858 (3)

Máme to příkazem :
Dt 5:16
Cti svého otce i svou matku, jak ti přikázal יהוה, tvůj Bůh, aby se prodloužily tvé dny a aby se ti dobře vedlo v zemi, kterou ti dává יהוה
*2543* *32594* *2543*


 #21857 

| Předmět: RE: RE: Pokušitel je pilný...
13.03.24 05:46:21 | #21866 (2)

Také nejste Bůh!!! Pokora by Vám slušela víc!!! *4502*


 #21856 

| Předmět: RE: RE: RE: Pokušitel je pilný...
13.03.24 05:48:54 | #21869 (3)

Člověk, muž a žena je obraz a podoba Boha, lze se to dočíst se v Genezis 1:26,27, o tom je geneze :-)


 #21866