Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 579562x
Příspěvků:
29799

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
05.03.24 08:55:48 | #21145
?si=F7IEnnxLuk­PEGir5 *27179*


| Předmět: RE:
05.03.24 09:00:32 | #21152 (1)

Milujete moderní balet, bratře a příteli můj? *2386*


 #21145 

| Předmět: RE: RE:
05.03.24 09:04:00 | #21155 (2)

*6681* Miluju Vlastimila Harapese *27179* To je baletak všemi couly *27179* Udělejte dnes dobrý skutek shromáždite si majetek v nebi *6266*


 #21152 

| Předmět: RE: RE: RE:
05.03.24 09:11:26 | #21160 (3)

Omlouvám se Vám, ale já sloužím Bohu Stvořiteli a Otci svému milovanému a řídím se jeho příkazy a radami! A ty příkazy a rady dostávám od Tatínka a Panovníka svého moudrého přímo. *6904*

Ale aby ta Vaše rada nebyla marná, naplňte její obsah dnes Vy! A STANE SE ZÁZRAK. *6552*


 #21155 


| Předmět: Člověče!
05.03.24 08:45:38 | #21140

Člověče!

Jsi připravený a ochotný všechno a všechny opustit a následovat Boha Stvořitele a Otce svého milovaného?

Je Tvá víra v něj a Tvá láska k němu skutečně tak silná, abys Tatínka, svého a našeho jediného Boha, ihned následoval, jakmile Tě zavolá? A budeš mít k němu takovou důvěru, aby ses neotáčel zpět?

(P.S. Ty otázky kladu i sám sobě! A jistě chápete, jak důležité tyto otázky jsou!)

  • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: Mnozí lidé se mi diví, že . . .
05.03.24 08:17:03 | #21134

Mnozí lidé se mi diví, že tvrdím, že Bůh Stvořitel a Otec náš miluje všechny lidi. *9391*

Že miluje lidi věřící, to chápou, ale že miluje i lidi nevěřící, to jim rozum ani srdce nebere! Navíc se často domnívají, že i věřící lidé musí být organizováni v nějakém společenství věřících lidí a uznávat hierarchii, která v tomto společenství panuje. TO PRAVDOU ALE NENÍ. *4511*| Předmět: RE: Mnozí lidé se mi diví, že . . .
05.03.24 08:28:33 | #21135 (1)

*15154* Nastane den, kdy každý člověk "předstoupí" před Boha Stvořitele a Otce svého!

*15154* "Předstoupí" před něj sám, bude-li se jednat o muže nebo sama, bude-li se jednat o ženu.

*15154* A tehdy každý člověk pochopí, že celý jeho život byl a je pouze mezi Bohem a ním!

*4511* Nikdo ze společenství věřících lidí, kam tak pilně nebo ledabyle chodil, mu tam nebude oporou!

*17063* A to by si měl každý věřící člověk včas uvědomit!

  • *34027* A je možné, že první otázka, kterou mu Bůh položí, bude znít: "MILUJEŠ MĚ?" *34027*

 #21134 

| Předmět: RE: RE: Mnozí lidé se mi diví, že . . .
05.03.24 08:35:03 | #21136 (2)

Když se ztišíš, možná už dnes uslyšíš hlas Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého! *3474* *4740*

A v tom tichu třeba uslyšíš tyto otázky: "Miluješ mě? Vnímáš mě jako svého vlastního milovaného Tatínka? Jsem pro Tebe skutečně ŽIVOU LÁSKOU?" *3474* *4740*


 #21135 

| Předmět: RE: RE: RE: Mnozí lidé se mi diví, že .…
05.03.24 08:39:29 | #21138 (3)

A víte že občas slyšívám ženský hlas Boha své ?
Ono je to asi vírou, v co věříme to slyšíme :-).


 #21136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé se mi diví,…
05.03.24 08:42:55 | #21139 (4)

Mt 13,31 Pověděl jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na svém poli.
L 17,6 „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko,“ odpověděl Pán, „řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře!‘ a poslechla by vás.
*7228*


 #21138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé se mi…
05.03.24 08:47:33 | #21141 (5)

Já bych to té moruši nikdy neřekl - v tom moři by uhynula! *35060*


 #21139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé se…
05.03.24 08:52:09 | #21142 (6)

To bude asi nějaké podobenství, moruše to je moc dobré ovoce.


 #21141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé…
05.03.24 08:55:07 | #21144 (7)

Lukáš 19
1Ježíš vešel do Jericha a procházel jím.
2Tam byl muž jménem Zacheus,
3toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.
4Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.
5Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“
6On rychle slezl a s radostí jej přijal.


 #21142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí…
05.03.24 08:57:39 | #21150 (8)
*34694*

 #21144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé…
05.03.24 08:56:32 | #21148 (7)

*6876* Vím, a u nás v jednom lesíku roste; jdu-li okolo, vždy si "zobnu", jsou-li zralé. *7785*


 #21142 

| Předmět: RE: RE: Mnozí lidé se mi diví, že . . .
05.03.24 08:37:39 | #21137 (2)

To ani ne, bude vědět jestli jsme milovali ostatní lidi:
Matouš 25
40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných, mně jste učinili.‘
45 ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, mně jste neučinili.‘


 #21135 

| Předmět: RE: RE: RE: Mnozí lidé se mi diví, že .…
05.03.24 08:53:41 | #21143 (3)

Ano, Bůh zná vše! Živý Bůh, náš milující Otec, zná naprosto vše! *33792*

Ale tak jako náš bratr a přítel Ježíš položil Petrovi opakovaně otázku: "Miluješ mě?", tak i Bůh Stvořitel a Otec náš nám tuto otázku může kdykoli a opakovaně láskyplně položit, aby nás upozornil, jak to s námi a s naším vztahem k němu, v té které chvíli, skutečně je! *17063*


 #21137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé se mi diví,…
05.03.24 08:55:55 | #21146 (4)

Když je Bůh v nás tak máme vztahy s bližními.


 #21143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé se mi…
05.03.24 08:57:03 | #21149 (5)

Ve Vás není Bůh ale Božka *27179*


 #21146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé se…
05.03.24 08:59:36 | #21151 (6)

Paní Bohová :-)


 #21149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé…
05.03.24 09:01:40 | #21153 (7)

*9057* Paní Bohova *27179*


 #21151 

| Předmět: Jak vnímat vůli Boží?
05.03.24 08:09:01 | #21131

Jak vnímat vůli Boží? *2386*

Srdcem! *4740* *3474*

  • *34027*| Předmět:
05.03.24 06:45:47 | #21124

*27179* Stal se zázrak *27179* *7011* Modleme se bosanova *10501*| Předmět: RE:
05.03.24 07:36:17 | #21125 (1)

 #21124 

| Předmět: RE: RE:
05.03.24 08:06:29 | #21128 (2)

To je hodně uklidňující hudba, ale omlouvám se, celé si to nevyslechnu. *4511*

Nepíši-li příspěvky, potom mám v bytě raději ticho... *17063*


 #21125 

| Předmět: RE: RE: RE:
05.03.24 08:08:16 | #21130 (3)

Taky tak, taky tak :-). ale občas si doma brkám na ukulele, líbí se mi vydávat nějaké tiché zvuky.


 #21128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
05.03.24 08:10:35 | #21133 (4)

Tomu rozumím. *3605*


 #21130 

| Předmět: RE:
05.03.24 07:58:07 | #21126 (1)

Ano, zázraky se dějí! *6084*


 #21124 

| Předmět: Ano, opět jsem tu!
05.03.24 02:14:17 | #21123

*6084* Ano, opět jsem tu! *6084*

  • *3461* *23670* *6665*


| Předmět: Jsme lidé. Boží lidé!
05.03.24 01:58:14 | #21121

Jsme lidé!

*33770* Boží lidé!

*33792* A to my všichni! Ano! Bůh je milujícím Otcem nás všech.| Předmět: RE: Jsme lidé. Boží lidé!
05.03.24 02:00:33 | #21122 (1)

*12216* A je naprosto lhostejné, zda v Boha věříme nebo ne! Všichni jsme Synové a Dcery Boží. *13842*


 #21121 

| Předmět: Bůh nás miluje i dnes!
05.03.24 01:33:45 | #21115

*33792* Bůh nás miluje i dnes. *33792*| Předmět: RE: Bůh nás miluje i dnes!
05.03.24 01:36:23 | #21117 (1)

*12694* A žít v lásce a úctě k Bohu by mělo být vlastní lidem všem. *34694*


 #21115 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
05.03.24 01:39:01 | #21118 (2)

*4511* A neměla by tomu bránit ani nevíra v Boha! *34027*

  • *2320* *23670* *2320*

 #21117 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
05.03.24 01:39:41 | #21119 (2)

Jo jo k Bohu své a k bližním tak jako k sobě :-).

Včera jsem přišla na to že když řeknu "Buď vůle Tvá" že je to rod mužský i ženský zároveň.


 #21117 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
05.03.24 01:55:09 | #21120 (3)

*5519* Jak pochopit vůli Boží? Jak? *5519*


 #21119 

| Předmět:
04.03.24 22:51:42 | #21114

Stači se podivat *6678*| Předmět: RE:
05.03.24 01:34:50 | #21116 (1)

*3596* Vím o Vás a zdravím Vás! *34027*


 #21114 

| Předmět:
04.03.24 22:51:21 | #21113
*27179* *2252*