Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 579696x
Příspěvků:
29816

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Máme-li mezi sebou hezké vztahy, . . .
05.03.24 15:06:05 | #21184

*34071* Máme-li mezi sebou hezké vztahy, potom to Tatínka jistě v srdci potěší. *34071*| Předmět: RE: Máme-li mezi sebou hezké vztahy, . …
05.03.24 15:20:32 | #21185 (1)

*12694* Máme-li nebo tvrdíme-li, že máme k Bohu lásku a úctu, mělo by to být zjevné nejen z našich slov, ale i z našich skutků a to především! Odcitovat něco z Bible umíme skoro všichni, ale chovat se hezky a láskyplně k lidem už nám tolik vlastní není. Stačí si to, díky Bohu, uvědomit! A věřte, že nám s tím Bůh velmi pomáhá. *14695*


 #21184 

| Předmět: RE: RE: Máme-li mezi sebou hezké vztahy…
05.03.24 15:29:46 | #21187 (2)

*15154* Ano, Bůh je hoden naší lásky a úcty! *34027*


 #21185 

| Předmět: RE: RE: RE: Máme-li mezi sebou hezké…
05.03.24 15:34:32 | #21189 (3)

Odstup stane *33809* *3528* *5739*


 #21187 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Máme-li mezi sebou…
05.03.24 15:45:01 | #21192 (4)

*6991* Stany Vás poslouchají? To bude hodně temná magie! *6578*


 #21189 

| Předmět: Žijeme v Lásce Boží.
05.03.24 14:59:28 | #21181

*34089* Ano! Žijeme v Lásce Boží našeho milujícího Tatínka! *34027*| Předmět: RE: Žijeme v Lásce Boží.
05.03.24 15:00:53 | #21182 (1)

*33792* Ano! Tuto výsadu máme! *33792*


 #21181 

| Předmět: RE: RE: Žijeme v Lásce Boží.
05.03.24 15:02:33 | #21183 (2)

*34091* A já chci věřit, že si toho vážíte! *33902*


 #21182 


| Předmět:
05.03.24 13:43:57 | #21179

*27179* Kolega z hororové scény z Vás bude mít radost *14704* *33102*


1  

| Předmět: RE:
05.03.24 14:57:48 | #21180 (1)

*32570* A Vy se neradujete? *35239*


 #21179 

| Předmět: RE:
05.03.24 15:26:09 | #21186 (1)

*35060* Ruku na srdce, zatím tu svou radost moc neprojevuje... *33684*


 #21179 

| Předmět: RE:
05.03.24 15:33:52 | #21188 (1)

To každopádně satan se znovu vrátil.


 #21179 

| Předmět: RE: RE:
05.03.24 15:43:40 | #21191 (2)

A je tu s Vámi? *3975*


 #21188 

| Předmět: Obědváte?
05.03.24 12:08:36 | #21178

Obědváte nebo budete obědvat? Potom:

  • "DOBROU CHUŤ." *10568*

1  

| Předmět: Opakuji:
05.03.24 11:48:18 | #21172

Opakuji: "BŮH JE ŽIVÝ BŮH." *12694*| Předmět: RE: Opakuji:
05.03.24 11:49:53 | #21173 (1)

*16266* A TENTO ŽIVÝ BŮH JE NAŠÍM STVOŘITELEM, OTCEM, PANOVNÍKEM A SPASITELEM. *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #21172 

| Předmět: RE: RE: Opakuji:
05.03.24 11:58:15 | #21174 (2)

Ano, tento Živý Bůh kdysi osvobodil a vyvedl Izraelce z egyptské země, kde žili v otroctví. *6904*

Náš Otec šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci. *15154*


 #21173 

| Předmět: RE: RE: RE: Opakuji:
05.03.24 12:04:03 | #21176 (3)

Jak nevděčně se Izraelci často chovali, znáte jistě z Bible. Je to vzpurný národ. *11171*

Ale Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je shovívavý, milosrdný a plný milosti! A hlavně! "Co si umane", to učiní!!! A nikdo mu v tom nemůže zabránit!!! *3775*


1  
 #21174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Opakuji:
05.03.24 12:06:44 | #21177 (4)

ANO, CELÁ BOŽÍ HRA O DOBRU A ZLU JE V MOCI BOŽÍ NAŠEHO MILUJÍCÍHO OTCE A PANOVNÍKA!

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #21176 

| Předmět: Nějaký čas jsem tu nebyl, . . .
05.03.24 11:38:54 | #21167

Nějaký čas jsem tu nebyl, ale občas jsem i do této diskuze pohlédl. *34069*

Jsem tak trochu svérázný. Založím profil. Zruším profil. Založím profil atd. (Důvod zná pouze Bůh!)

Pravdou ale je, že k založení tohoto profilu jsem poprvé použil e-mail, který mám asi 15 let jako záložní a který jinak vůbec nepoužívám. Tento e-mail má v záhlaví: SynBoha@ . . .

A navíc je evidovaný pod mým vlastním Božím jménem, které mi dal Otec a které zní: "Člověk Syn Boží". . .

  • *15154* *2351* *15154*

1  

| Předmět: RE: Nějaký čas jsem tu nebyl, . . .
05.03.24 11:43:05 | #21168 (1)

Ano, Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel můj a náš naplánoval vše na tisíce, stovky, ale i desítky let dopředu.

V mém životě má vše pevný řád. *34694*


 #21167 

| Předmět: RE: RE: Nějaký čas jsem tu nebyl, . . .
05.03.24 11:44:59 | #21170 (2)

Dodám: "PEVNĚ LÁSKYPLNÝ ŘÁD." *34027*


 #21168 

| Předmět: RE: RE: RE: Nějaký čas jsem tu nebyl, .…
05.03.24 11:46:57 | #21171 (3)

A já to vím, ctím a neskrývám! *33770*

Navíc mi to velmi vyhovuje a jsem za to Tatínkovi, Bohu a Pánu svému jedinému, moc a moc vděčný. *33770*


 #21170 

| Předmět: Vím!
05.03.24 11:27:40 | #21165

Vím!

Je to k neuvěření, že Syny a Dcerami Božími jsou úplně všichni lidé a že jimi jsou od svého početí nebo oživení po stvoření! Je to k neuvěření, ale je to pravda. *6904*| Předmět:
05.03.24 09:05:56 | #21157

Matouš 6:19-21 CSP
Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.”| Předmět: RE:
05.03.24 09:16:03 | #21164 (1)

Správně! Teorii už znáte, a tak ji můžete uplatnit v praxi. *27179*


 #21157 

| Předmět: RE: RE:
05.03.24 11:28:41 | #21166 (2)

*5726* To je určeno Vám neobracejte manipulační technikou zase věci k druhým *11809*


1  
 #21164 

| Předmět: Děje se vůle Boží?
05.03.24 09:05:54 | #21156

Děje se vůle Boží?

Ano, děje se vůle Boží! *34027*

A snad to ve všech situacích budu konečně respektovat i já! *6574*| Předmět: RE: Děje se vůle Boží?
05.03.24 09:07:08 | #21158 (1)

Boží vůle se zatím neděje *5726* Pouze v nebi na zemi je Peklo *6323* *33102*


 #21156 

| Předmět: RE: RE: Děje se vůle Boží?
05.03.24 09:10:38 | #21159 (2)

 "Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi."


 #21158 

| Předmět: RE: RE: RE: Děje se vůle Boží?
05.03.24 09:14:23 | #21162 (3)

Bohu Stvořiteli a Otci lidstva patří vše! I planeta Země je součástí Božího království... *33792*


 #21159 

| Předmět: RE: RE: Děje se vůle Boží?
05.03.24 09:13:01 | #21161 (2)

Mám názor jiný, ale chápu Vás. *4585*


 #21158 

| Předmět:
05.03.24 08:56:10 | #21147
*7213* *27179*


| Předmět: RE:
05.03.24 09:02:30 | #21154 (1)
*29334* *16217*

 #21147