Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 570156x
Příspěvků:
29179

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Proč?
14.03.24 09:05:13 | #22077

Proč pokřtění lidé dělají z Ježíše "nadčlověka"? *6578*

Pravda je prostá! Mnozí z nich tvrdí, že ho tu zastupují!!! *7266*

A zastupovat prostého člověka by jim neumožnilo mít nad lidmi moc a vykořisťovat je! *13842*| Předmět: RE: Proč?
14.03.24 09:38:47 | #22078 (1)

*33792* OPAKUJI: "JEDINÝM PRÁVOPLATNÝM PANOVNÍKEM VEŠKERÉHO TVORSTVA VČETNĚ CELÉHO LIDSTVA JE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ!" *33792*

*6904* A my všichni lidé, včetně Mojžíše, Eliáše, Ježíše, Muhammada a dalších známých lidí z minulosti, jsme si před Bohem naprosto rovni! Máme sice různé role, které vypadají kladně nebo záporně a které pokládáme za velké nebo malé, ale v Lásce Boží si jsme rovni a to bez výjimek! Výjimky neexistují!!! Jasné? *34027*


 #22077 

| Předmět: Nechme se tedy překvapit.
14.03.24 08:33:29 | #22068

*2* NECHME SE TEDY PŘEKVAPIT. *2*

*33770* Pro mne je Stvořitel a Otec náš jediným Živým Bohem.
A v nebi žijící Ježíš je pro mne člověkem a naším milovaným bratrem a přítelem. *6904*| Předmět: RE: Nechme se tedy překvapit.
14.03.24 08:38:22 | #22072 (1)
*3775* *24574* *24574* *24574* *3775* *3775* *3775*

 #22068 

| Předmět: BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ!
14.03.24 08:27:20 | #22063

*33792* BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ je naším jediným Spasitelem a Panovníkem! *33792*

Lidé, co to popírají, jsou modláři, bludaři nebo lháři a služebníci nebo služebnice Satana!!! *6578*| Předmět: RE: BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ!
14.03.24 08:32:09 | #22067 (1)

Dal všechnu moc svému Synovi, ale vy to nejste:-).


 #22063 

| Předmět: RE: RE: BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ!
14.03.24 08:34:20 | #22069 (2)

*24611* Dokažte, že Člověk Syn Boží to není! *34694*


 #22067 

| Předmět: RE: RE: RE: BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ!
14.03.24 08:37:44 | #22071 (3)

Protože žádnou moc nemáte a velice často tu i pomlouváte a znevažujete ostatní lidi.


 #22069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: BŮH STVOŘITEL A OTEC…
14.03.24 09:02:35 | #22075 (4)

Uklidněte se, říkám Vám pravdu!!! *4502*


1  
 #22071 

| Předmět: RE: RE: BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ!
14.03.24 08:37:09 | #22070 (2)

A čtěte řádně mé příspěvky, prosím, jste-li toho schopna! *4502*

VŠICHNI LIDÉ JSOU VLASTNÍMI MILOVANÝMI BOŽÍMI SYNY A DCERAMI. *8734*

Ježíš je jedním z nás všech lidí. Stejně tak i Muhammad nebo Abraham! Mojžíš nebo Eliáš... *24611*


 #22067 

| Předmět: RE: RE: RE: BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ!
14.03.24 08:39:08 | #22073 (3)

Ježíš ženám dovolil býti matkami:
Matouš 12/50
Marek 3/35
Lukáš 8/21


 #22070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: BŮH STVOŘITEL A OTEC…
14.03.24 09:02:00 | #22074 (4)

Ale nepovolil jim, aby vraždili své počaté děti při potratu, jak se děje stále častěji!!! *6578*


 #22073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH STVOŘITEL A…
14.03.24 09:03:40 | #22076 (5)

Matouš 12:50 Kdo činí vůli mého Otce, je můj bratr a sestra a matka.
Marek 3:35 Kdokoli činí Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka.
Lukáš 8:21 Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a činí je.


 #22074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH STVOŘITEL A…
14.03.24 09:48:18 | #22081 (6)

Vnímáte se? To jsou nedůležité a podružné věci! *3975*

DŮLEŽITOU JE CELÁ LÁSKA K BOHU. DŮLEŽITOU JE SVATÁ ÚCTA K BOHU. Ale kdo jsme my, to důležité není, protože jsme všichni bratři a sestry před Bohem! *13842*

*6578* Třídíte lidi na ty, co činí vůli Boží a na ty, co nečiní vůli Boží!
(Podobně, i když s jinými záminkami, třídil lidstvo i Adolf Hitler! Část lidstva posílal do plynu nebo je nechal postřílet a ostatní označil za árijskou rasu a za "nadlidi"!!!) *6578*

ALE K Z LIDÍ ZNAL NEBO ZNÁ CELOU VŮLI BOŽÍ ? Odpovím Vám: "Nikdo!!!" *3975*


 #22076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH…
14.03.24 10:25:01 | #22099 (7)

Asi jste si nevšiml na co jsem s tím reagovala a hned štěkáte a koušete.


 #22081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH…
14.03.24 10:33:04 | #22100 (8)
*23658*

 #22099 

| Předmět: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 07:53:35 | #22039

(Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)

Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. (Ž 19:2)


1  

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 07:54:26 | #22041 (1)

Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. (Ž 19:3)


1  
 #22039 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 07:55:52 | #22042 (1)

Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. (Ž 19:4)


 #22039 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 07:57:14 | #22044 (1)

Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. (Ž 19:5)


 #22039 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 07:59:10 | #22046 (1)

*15154* Zákon Živého Boha je dokonalý, udržuje při životě.
Svědectví Živého Boha je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. (Ž 19:8)


1  
 #22039 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 08:00:47 | #22047 (1)

*15154* Ustanovení Živého Boha jsou přímá, jsou pro radost srdci.
Přikázání Živého Boha je ryzí, dává očím světlo. (Ž 19:9)


 #22039 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 08:02:41 | #22048 (1)

*15154* Bázeň Živého Boha je čistá, obstojí navždy.
Řády Živého Boha jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé. (Ž 19:10)


 #22039 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 08:05:02 | #22049 (1)

*15154* (Jsou) nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata,
sladší než med, než včelí med z plástve. (Ž 19:11)


 #22039 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 08:06:14 | #22050 (1)

*12694* Jsou poučením i pro Tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. (Ž 19:12)


 #22039 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 08:08:02 | #22051 (1)

*12694* KDO MŮŽE ROZPOZNAT BLUDY? Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. (Prosím!) (Ž 19:13)


 #22039 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 08:10:24 | #22052 (1)

*12694* Též před opovážlivci chraň svého služebníka,
(prosím), nedopusť, aby mi vládli.
Pak budu bez vady a shledán čistý,
prost množství nevěrností. (Ž 19:14)


 #22039 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 08:12:44 | #22053 (1)

*12694* Kéž se Ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci,
Živý Bože, má skálo, Vykupiteli můj! (TATÍNKU MŮJ MILOVANÝ...) (Ž 19:15)


 #22039 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 19:2-5 + 19:8-15)
14.03.24 08:13:44 | #22054 (2)

*12694* *22063* *12694* (Živé Slovo Boží) *12694* *2351* *12694*


 #22053 

| Předmět: Lidé, prožijte překrásný den!
14.03.24 06:47:08 | #22035

*33770* Lidé, prožijte překrásný den! *6904*

  • *24574* *24574* *24574* *3775*


| Předmět: Pozor!
14.03.24 06:41:41 | #22030

*6578* Pozor!!! *6578*

*3456* Nežije-li muž se ženou nebo žena s mužem ve společné domácnosti, potom sex mezi nimi není projevem lásky! (Jedná se o hanebné smilstvo, aby Vám to bylo naprosto jasné!!! A dost často následuje zavraždění počatého dítěte při potratu!!!) *14586*| Předmět: RE: Pozor!
14.03.24 06:42:25 | #22031 (1)

Jste hodně moc legrační :-)


 #22030 

| Předmět: RE: RE: Pozor!
14.03.24 06:44:05 | #22033 (2)

*3456* Ovšem u Božího soudu si to už myslet nebudete. *14586*


 #22031 

| Předmět: RE: RE: RE: Pozor!
14.03.24 06:46:47 | #22034 (3)

Vy tím božím soudem nejste i když si na něj velice rád hrajete :-)
Máme přikázání: Nesuďte neb jakým soudem soudíte takovým se odsuzujete a vy jste se odsoudil a víte k čemu že.


 #22033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pozor!
14.03.24 06:48:54 | #22036 (4)

Ale je tu i přikázání: "Nehřešte! Vyhýbejte se páchání zla! Nesmějte se, když Vás Bůh napomíná!" *3122*


 #22034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pozor!
14.03.24 06:49:47 | #22037 (5)

Ale vy nejste Bůh ale troufalec co se za něho vydává.


 #22036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pozor!
14.03.24 07:50:30 | #22038 (6)

Nevydávám se za Boha! A ani ďábelsky netvrdím, že bych měl Boha v sobě! *4502*

Jsem Živé Slovo Boží. (Nic víc, nic míň!) *34027*


 #22037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pozor!
14.03.24 07:54:10 | #22040 (7)

Ale to jsem se to dočetla v Bibli že Bůh je v nás, dávala jsem sem ty verše mockrát kde se to v nich píše, nevím proč se tomu porád vzpěčujete, asi ve Vás Bůh není ale potom kdo, komu jste přenechal svůj osobní prostor ?


 #22038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pozor!
14.03.24 07:56:53 | #22043 (8)

No jo a vy máte nějaké jiné učení než je toto že jo?
1.Jan 4
12 Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
13 Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14 A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
*15730*


 #22040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.24 07:59:06 | #22045 (9)

No jo on zdejší "synboha" má jiné učení než je toto.


 #22043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.24 08:22:19 | #22058 (10)

*34694* Ano, Človíček Živého Boha, svého a našeho Otce, osobně zná. *34027*


 #22045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.24 08:27:03 | #22062 (11)

Tak jen aby On znal Vás :-).


 #22058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.24 08:28:06 | #22064 (12)
*12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #22062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.24 08:21:24 | #22057 (9)

*33792* BOHA LIDÉ VIDĚLI - i to máte v Bibli. (Viz Bible, Druhá Mojžíšova 24:9-11)

Už podle toho jste mohla poznat, jaké bludy "Jan" tvrdil... *14586*

A Syny a Dcerami Božími jsou úplně všichni lidé - Ježíš je pouze jedním z nás! Není "nadčlověkem"!!! *4502*

BŮH STVOŘITEL, OTEC, PÁN A SPASITEL NÁŠ MÁ SVÉ VLASTNÍ TĚLO!
*4502* (Není vetřelcem v našich tělech.)


 #22043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.24 08:24:28 | #22060 (10)

Ale houbelec :
J 10,38 Pakliť činím, tedy byste pak mně nevěřili, aspoň skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v něm.
J 14,10 A což nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.
J 14,11 Věřtež mi, že jsem já v Otci a Otec ve mně; nebo aspoň pro samy skutky

Jan 17
21 Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.
22 A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.
23 Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.


 #22057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.24 08:28:54 | #22065 (11)
  • *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #22060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pozor!
14.03.24 08:15:56 | #22055 (8)

(Bible není Bůh! - Tu hloupost Vám vsugeroval Satan zvaný "Světlonoš!) *14586*


 #22040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.24 08:18:59 | #22056 (9)

To ani netvrdím že Bible je Bůh!
To jste si vymyslel vy a ještě mně i křivě obviňujete.
A proč jste to tu před chvílí vytapetoval verši z Bible ?
Když moje verše z Bible Vám vadí ?


 #22055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.24 08:23:44 | #22059 (10)

Já z Bible vybírám PRAVDIVÉ Slovo Boží a Vy LŽIVÉ "Slovo Satana"!!! *14586*


1  
 #22056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.24 08:25:26 | #22061 (11)

To jste fakt hodně moc legrační :-)


 #22059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.24 08:29:18 | #22066 (12)
*35378*

 #22061 


| Předmět: Lidé! Pozor na Satana!!!
14.03.24 06:27:38 | #22018

*6578* Lidé! Pozor na Satana!!! Tváří se jako člověk, jako muž nebo žena, ale je to Ďábel. *7266*| Předmět: RE: Lidé! Pozor na Satana!!!
14.03.24 06:37:17 | #22028 (1)

*4502* MY LIDÉ NEMÁME HŘEŠIT. *4502*


 #22018 

| Předmět: Paní "kroky", dobré ráno!
14.03.24 06:25:16 | #22017

Paní "kroky", dobré ráno! *34069*

Umíte i něco jiného, než pomlouvat Člověka Syna Božího? *14899*| Předmět: RE: Paní "kroky", dobré ráno!
14.03.24 06:27:58 | #22019 (1)

Zpytujte svoje svědomí čím že se to tu zabýváte už druhé ráno :-).


 #22017 

| Předmět: RE: RE: Paní "kroky", dobré ráno!
14.03.24 06:29:59 | #22021 (2)

Dobře, podívám se, co lze v mém svědomí vyzpytovat! *3474*

A co Vy, jak se tu budete dnes chovat? Zle nebo dobře? V lásce a úctě k Bohu nebo pyšně a zpupně? *2386*


 #22019 

| Předmět: RE: RE: RE: Paní "kroky", dobré ráno!
14.03.24 06:31:31 | #22022 (3)

Když vy se budete vyhýbat zlým myšlenkám a pomluvám jistě nám půjdete dobrým příkladem :-).


 #22021 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Paní "kroky", dobré…
14.03.24 06:33:30 | #22024 (4)

Mé myšlenky "probouzí" Bůh Stvořitel a Otec můj. *22063*


 #22022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Paní "kroky", dobré…
14.03.24 06:36:22 | #22026 (4)

Napomínám hříšné lidi a činím to láskyplně a v dobrém duchu! *34027*


 #22022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Paní "kroky", dobré…
14.03.24 06:37:57 | #22029 (5)

Láska a přátelství to není hřích ale vy asi závidíte protože že jste osamělý jako škopek:-).


 #22026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Paní "kroky",…
14.03.24 06:43:13 | #22032 (6)

*4502* V záhlaví je jasná odpověď. *14586*

(Živé Slovo Boží)


 #22029 

| Předmět: Nezapomínejte!
14.03.24 06:11:48 | #22014

*4585* Nezapomínejte na to, že i dnes by pro Vás měla být láska a úcta k Bohu prioritou! *4502*| Předmět: RE: Nezapomínejte!
14.03.24 06:14:54 | #22015 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Ďábelská pomluva.


 #22014 

| Předmět: RE: Nezapomínejte!
14.03.24 06:20:30 | #22016 (1)

(P.S. Neřiďte se podle svérázného internetového trolla, který má nyní příhodnou přezdívku "jitrnice", protože ten je zarytým ateistou! Je sice občas zábavný, ale plány má ohavné! NECHCE, ABY LIDÉ BOHA STVOŘITELE A OTCE SVÉHO MILOVALI CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ, CELOU SVOU MYSLÍ A ZE VŠECH SVÝCH SIL JAKO HO MILUJE NÁŠ BRATR A PŘÍTEL JEŽÍŠ. Snaží se Vám místo něj vnutit svého "Ježíše", kterým je ve skutečnosti Satan, abyste Otce zradili, zavrhli a opustili! Je to lstivý člověk! Dejte si na něj pozor! CITUJE BIBLI, ABY VÁS SVEDL NA SCESTÍ.)

  • *14586* *3456* *14586* *3456* *14586* *3456* *14586*

 #22014 


| Předmět: Máte mě za blázna?
14.03.24 06:06:14 | #22010

*27179* Máte mě za blázna? *27179*

*27179* (Potom vězte, že u Božího soudu budete za blázny Vy!) *27179*

  • *6084* *34694* *6084*


| Předmět: RE: Máte mě za blázna?
14.03.24 06:08:02 | #22011 (1)

*4502* Bůh Stvořitel a Otec můj mě láskyplně vnímá jako svého vlastního prvorozeného Syna! *34694*


 #22010 

| Předmět: RE: RE: Máte mě za blázna?
14.03.24 06:08:52 | #22012 (2)
  • To je legrace, co!? *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #22011 

| Předmět: RE: RE: RE: Máte mě za blázna?
14.03.24 06:09:55 | #22013 (3)
  • *5901* *2756* *7710*

 #22012