Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 725874x
Příspěvků:
37502

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
13.03.24 11:11:10 | #21940

Ja pisu tady ne na etikete *3438*| Předmět: RE:
13.03.24 19:12:32 | #21949 (1)

*34694* To je dobře!


 #21940 

| Předmět:
13.03.24 11:09:51 | #21939

At je to kdo je to je to *27179* jedno. Covicek je dobromil a co *6678*| Předmět: RE:
13.03.24 19:54:30 | #21979 (1)

Človíček se jmenuje: "Člověk Syn Boží"! *34027*


 #21939 

| Předmět:
13.03.24 11:06:06 | #21938

Kdo *6678* je dobromil *6678* covicek *6678* hmmm


1  

| Předmět: RE:
13.03.24 19:55:06 | #21980 (1)
*9388*

 #21938 

| Předmět:
13.03.24 09:25:25 | #21935

Reakce na příspěvek #21913
To vy jste se odhalil co jste zač, smilnící dědek. *27179* *27179* Synbohatohotosveta nemůže smilnit *27179* Nevíte že má neviditelnou jitrnici? Styďte se paní *27179* Má jen sedum demonskych duchů *27179* kteří lomcuji z jeho tělem *6980*


1  

| Předmět: RE:
13.03.24 10:43:34 | #21936 (1)

Je nejvyšší čas, aby SynBoha zašel povyprávět o svém obdaření sedmi Duchy Božími příslušnému lékaři. Když navíc přidá i pár moudrostí ze své diskuse ETIKA, například že k DOBRU je každá cesta DOBRÁ, nemusí se ani zmiňovat o tom, že jej coby prvního člověka uhňácal sám Bůh, že je Kristus a navíc Živé Slovo Boží. Pan doktor už bude vědět, jakou medikaci Dobromil-SynBoha potřebuje.


1  
 #21935 

| Předmět: RE: RE:
13.03.24 19:14:07 | #21950 (2)

Ke kterému chodíte Vy? Prozradíte to? *2386*


 #21936 

| Předmět: RE: RE:
13.03.24 21:06:55 | #21990 (2)

Mám jen otázku: "Spolupracovala jste s StB?" *2386*


 #21936 


| Předmět: Dost!
13.03.24 06:49:32 | #21929

*27179* Dost! Už toho bylo příliš... *6578*

*33792* Lidé Dobré ráno a hezký den! *6904*

 • *5519*

1  

| Předmět: RE: Dost!
13.03.24 06:51:54 | #21930 (1)

P.S.
Paní "kroky" je většinou hodnou ženou, ale tady občas nezvládá svůj temperament. *15341*


1  
 #21929 

| Předmět: RE: RE: Dost!
13.03.24 06:53:04 | #21931 (2)
 • *12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

1  
 #21930 

| Předmět: (Bible, První Korintským 2:9)
13.03.24 00:45:06 | #21860

(Bible, První Korintským 2:9)

*16360* Ale jak je psáno:

 • 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.'

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, První Korintským 2:9)
13.03.24 00:58:55 | #21861 (1)

(Bible, První Korintským 2:10-15)

*8164* Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha. PŘIROZENÝ ČLOVĚK NEMŮŽE PŘIJMOUT VĚCI BOŽÍHO DUCHA; jsou mu bláznovstvím A NEMŮŽE JE CHÁPAT, protože se dají posoudit jen Duchem. Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *2351* *15154*

P.S.
Opakuji: "ČLOVĚK OBDAŘENÝ DUCHEM (BOŽÍM) JE SCHOPEN POSOUDIT VŠECKO, ALE SÁM NEMŮŽE BÝT NIKÝM SPRÁVNĚ POSOUZEN." *15741*
*15154* A Človíček Duchem Božím obdařený je, ať se Vám to líbí nebo ne! TAK ROZHODL BŮH. *34027*


 #21860 

| Předmět: RE: RE: (Bible, První Korintským 2:9)
13.03.24 04:46:33 | #21862 (2)

No ale když nevyznáváš Ducha alias Boha v sobě samém tak čím jsi obdařený ?


 #21861 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, První Korintským 2…
13.03.24 05:43:06 | #21863 (3)

Duch Boží není Bůh!!! (Chováte se jako pokřtěná katolička!!!) *4502*


 #21862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
13.03.24 05:45:23 | #21865 (4)

Jan 4 : 24: Bůh je Duch..


 #21863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
13.03.24 05:47:15 | #21868 (5)

To tvrzení znám, ale Bůh je Bůh!!! *34694*


 #21865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
13.03.24 05:50:22 | #21870 (6)

A jak jinak by mohl být na de všemi, skrze všechny a ve všech nás ?


 #21868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.03.24 05:51:35 | #21872 (7)

K tomu používá právě svého Ducha, který je jeho nástrojem, ale není jím samým!!! *34694*


 #21870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.03.24 05:53:23 | #21874 (8)

Jo to tvrdí Svědci Jehovovy :-).
Asi jste byl u nich na školení :-).


 #21872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
13.03.24 05:55:33 | #21877 (9)

*27179* Nebyl jsem u nich na školení! Sice u mne byli před mnoha lety několikrát doma na návštěvě, ale já jsem je nepustil ke slovu, a tak to vzdali. *27179*


 #21874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:00:00 | #21882 (10)

No ale mluvíte jako oni :-)
Ja to má uložený co píše Margo ve zdejší diskuzi SJ:
margo píše :
"Bůh působí na lidi či skrze lidi svým duchem
Bůh používá svého ducha
Bůh působí svým duchem
působení Boha skrze jeho ducha"

Ale v Bibli jsem tato její slova nikde nenašla, tak mi to bylo divné ale oni mně raději vyhnali pryč :-).


 #21877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:16:43 | #21897 (11)

Proč bych nezvěstoval pravdu? Chcete mi to snad zakázat? *27179*

Já jsem obdařený Duchem Božím! Jsem obdařen dokonce sedmi Duchy Božími! (Že existují, máte i v Bibli, vážená paní, divím se, že o nich netvrdíte, že je to sedm "Bohů"!!!) *27179*


1  
 #21882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:19:33 | #21901 (12)

No vida už se k tomu znáte :-).
Donedávna jste to zapíral, že ve Vás Duch Boží není.


1  
 #21897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:39:18 | #21925 (13)

Bůh ve mně není, sestro, Bůh!!! *4502*

Mám v sobě dokonce sedmero Duchů Božích, ale žádného Boha!!! *34027*


1  
 #21901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 07:26:05 | #21934 (14)

Což ale odporujete tomuto Slovu Božíímu:
Efezským 4
3a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #21925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 19:21:08 | #21951 (15)

*34694* Tvrdíte: "Jeden Duch?" *27179*

(Bible, Zjevení Janovo 5:6)

"Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí. což je sedmero Duchů Božích vyslaných do celého světa." *2*

Abyste to nepřehlédla: "COŽ JE SEDMERO DUCHŮ BOŽÍCH VYSLANÝCH DO CELÉHO SVĚTA." *24611*

 • *27179*

 #21934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 19:24:45 | #21954 (16)

*20017* A kdo je tím beránkem? Víte to také? *27179*


 #21951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 19:56:28 | #21981 (17)

*34091* Jitrnice? *33902*


 #21954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 19:42:09 | #21972 (16)

To asi na každý den v týdnu, no ano to se uchytilo, sedmi denní týdny.


 #21951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 19:56:51 | #21982 (17)
*9391*

 #21972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 10:45:23 | #21937 (10)

Dobromile, to je ukázka naslouchání, ke kterému nabádáš na diskusi ETIKA?


 #21877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
13.03.24 05:53:34 | #21875 (5)

Jsem zvědavý, kdy začnete tvrdit, že Bůh je Duch, Otec a Syn, abyste se zavděčila církvi!!! *6578*


 #21865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
13.03.24 05:55:12 | #21876 (6)

Když to takto není napsané v Bibli tak proč by jsem to měla tvrdit ?


 #21875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.03.24 05:57:00 | #21879 (7)

Protože o Vaší "hospodince" se v Bibli také nepíše a Vám je to jedno!!! *4502*


 #21876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.03.24 06:03:37 | #21886 (8)

Ex 3,22 Ale vypůjčí žena od sousedy své, a od hospodyně domu svého klínotů stříbrných, a klínotů zlatých a roucha; i vložíte to na syny a na dcery své, a tak obloupíte Egypt.

Žalmy 68, 13„Pádí králové i se zástupy, pádí, hospodyně rozdělují kořist.

1Tm 5,14 Protož chci, aby se mladší vdávaly, děti rodily, hospodyně byly, a tak žádné příčiny protivníku nedávaly ku pomlouvání.


 #21879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
13.03.24 06:18:34 | #21899 (9)

Vy se pokládáte za hospodyni, která rozděluje kořist? *6578*


 #21886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:21:22 | #21903 (10)

Tvrdil jste že slovo hospodinka v Bibli nikde není, tak jsem Vám doložila že jo je.
Vy se potřebujete marnotratně hádat asi že, rozumná řeč s Vámi totiž není.


1  
 #21899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:42:35 | #21926 (11)

Vy jste pěkně lstivá!!! Hospodyňka uvedená v Bibli je člověkem! Ženou!!! *4502*

Ale Vámi zmiňovaná "bůh-duch-hospodinka" je podle Vás "bohem", který podle Vás tvoří s Bohem Stvořitelem a Otcem lidstva pár!!! *6578*


1  
 #21903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 07:24:17 | #21933 (12)

No ano, Bůh ji oslovuje když říká:
Genezis 1
26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.


 #21926 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 19:23:07 | #21952 (13)
 • *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #21933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 14:42:01 | #21944 (11)

Kroky, ty jsi úžasný člověk *5087* *33639* *34703*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 19:24:36 | #21953 (11)

*47* Nic jste nedoložila!!! Pouze obhajujete svou smyšlenku!!! *47*


1  
 #21903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 19:39:07 | #21969 (12)

Ale Bible se musí přeložit i do ženského rodu, to jinak nejde :-).
To je nepravdivé mluvit a psát jenom v rodě mužském a když je Hospodin tak je i Hospodinka, to zdravý rozum :-).
Po kom by jinak byla Eva obrazem a podobenstvím ?
Ona je taky po Bohu ale je to žena.


 #21953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 19:57:39 | #21983 (13)
 • *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #21969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
13.03.24 05:56:28 | #21878 (6)

Má se křtít ve jméno Otce i Syna i Ducha což ale je o tom že se všichni máme jmenovat tak jako Otec.


 #21875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.03.24 05:57:39 | #21880 (7)

*27179* I ženy? *27179*


 #21878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.03.24 06:02:42 | #21884 (8)

Noa ano, neb jméno Boha živých je JSEM. (Exodus 3:14)


 #21880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
13.03.24 06:19:19 | #21900 (9)

Ale takové jméno dětem nikde při křtu nedávají! *27179*


 #21884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:19:51 | #21902 (10)

No a co mi je po tom ?


 #21900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:37:02 | #21922 (11)

Potom tu neoznamujte bludy! *4502*


 #21902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
13.03.24 05:46:29 | #21867 (4)

A vy jako Svědek Jehovův :-).


 #21863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
13.03.24 05:50:36 | #21871 (5)

Já jsem svědkem Živého Boha, svého Otce, kterého Vy nazýváte Jehovou? *33792*

(Nebo ho máte také přetvořeného na "Jehovetu", aby jste z něj udělala svou hospodyňku?) *27179*


 #21867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, První…
13.03.24 05:52:22 | #21873 (6)

Svědci Jehovovy nevyznávají Boha v sobě ani Boha co by Ducha zrovna tak jako vy.


 #21871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.03.24 05:58:21 | #21881 (7)

V tomto ohledu jsou rozumní! *17063*


 #21873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.03.24 06:01:27 | #21883 (8)

To je rozumné sebe samé z boží přítomnosti vyloučit ?


 #21881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
13.03.24 06:04:42 | #21888 (9)

My lidé patříme do Rodiny Boží Boha Stvořitele a Otce lidstva! Nejsme vyloučeni! Jsme vlastními milovanými Syny a vlastními milovanými dcerami Božími! *33792*


 #21883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:07:08 | #21889 (10)

1.Jan4: 13 Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.


1  
 #21888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:10:34 | #21893 (11)

Jak Vám mohl dát svého Ducha, když tvrdíte, že je tento "Bůh-Duch" ve všech lidech! To se rozkouskoval? A hlavně, potom by to byl On, kdo skrze pokřtěné zvrhlíky znásilňoval děti!!! *27179*


 #21889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:13:26 | #21894 (12)

Ve všech ve kterých Bůh-Duch je, ale ve vás taky není, tak že jste s těmi ve spolku ve kterých není.


 #21893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:15:24 | #21896 (13)

Kristovo tělo jsou mnozí: http://biblenet.cz/app/b?book=Cor1&no=12


 #21894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:21:51 | #21904 (13)

Tak najednou ten Váš "babochlap", kterého nazýváte "bohem-hospodinkou", v některých lidech není? *9391*

Vy jste pěkně "mazaná" žena!!! *6578*


 #21894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:26:04 | #21908 (13)

Omyl, já jsem ve spolku se všemi lidmi. To Vy si myslíte, že Bůh není Otcem všech lidí a že do někoho vstoupí jako "duch-hospodin" nebo "duch-hospodinka" a do někoho ne! A DOKONCE TO I TVRDÍTE VEŘEJNĚ. *6578*


 #21894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:27:34 | #21909 (14)

To je tak přesně, a do Vás dnes vstoupil duch smilnící, neb tu o jiném nepíšete.


 #21908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:30:31 | #21912 (15)

Já nesmilním se ženami. Neurážejte mě!!! To Vy se nestydíte smilnit a tvrdíte, že "vaše bůh-duch-hospodinka" je v té chvíli ve Vašem lidském těle!!! *6578*


 #21909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:32:04 | #21914 (16)

Láska mezi mužem a ženou to není smilstvo, tomu Bůh požehnal, hned jak muže a ženu stvořil.


1  
 #21912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:35:49 | #21921 (17)

Vy jste provozovali sex!!! Tak si to už laskavě přiznejte!!! *4502*


 #21914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:37:27 | #21924 (18)

No ano muž a žena se mají milovat od toho je láska muže a ženy, tak nás Bůh stvořil a požehnal tomu:-).


1  
 #21921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:45:27 | #21927 (19)

*6578* Opakuji Vám, Vy jste provozovali sex!!! Smilnili jste!!! (A to lidem tvrdíte, že máte v sobě "boha-ducha-hospodinku"!) *6578*


 #21924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 07:22:38 | #21932 (20)

Bůh tak stvořil muže a ženu aby spolu mohli mít sex, proto se muž a žena malinko od sebe liší aby mohli mít sex, to aby se mohli spojit v jedno tělo, tak nás Bůh stvořil ke svému obrazu podle svojí podoby: Genezis 2
24 Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
25 Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.


1  
 #21927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 19:26:05 | #21955 (21)
*15741*

 #21932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:23:47 | #21906 (12)

Ohavo proč řešíš tu jenom tyto ohavnosti ?
Jdu pryč ty jeden smilnící ohavo.


 #21893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:28:15 | #21910 (13)

Protože tak snad konečně pochopíte, jaké ohavnosti připisujete svému "bohu-duchu-hospodinovi" nebo své "bohu-duchu-hospodince", o kterých tvrdíte, že jsou v lidech!!! *4502*


 #21906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:30:29 | #21911 (14)

Není Duch jako duch, duchů je mnoho a vy kdo vi kterému to sloužíte, dnes asi nějakému smilnícímu, sbohem pane smilnící ohavo..


 #21910 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:31:32 | #21913 (15)

Už opět pěkně zuříte, když jsem odhalil, co jste zač!!! *7266*


 #21911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:32:40 | #21915 (16)

To vy jste se odhalil co jste zač, smilnící dědek.


 #21913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:34:32 | #21918 (17)

ODPOUŠTÍM VÁM - rozesmála jste mě dokonale! *47*

 • *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #21915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.03.24 06:02:53 | #21885 (7)

Mám otázku: "Jestliže pokřtěný hodnostář má podle Vás "Boha-Ducha" v sobě a pohlavně zneužívá pokřtěné holčičky a pokřtěné chlapečky, kteří také mají podle Vás "Boha-Ducha" v sobě, kdo má vinu?"


1  
 #21873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
13.03.24 06:04:32 | #21887 (8)

A proč by jsem měla řešit takovéto vaše starosti :-)
*33767*


 #21885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
13.03.24 06:07:38 | #21890 (9)

Abyste si uvědomila, jak scestné máte úvahy o tom, že je Bůh v lidech!!! *4502*

(Byl-li Bůh v kardinálovi, který znásilňoval děti, potom amen s námi všemi!!!) *6578*


1  
 #21887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:10:16 | #21892 (10)

No a co mi je do kardinálů ?
To si řešte s kardinály a s jejich církví co mi je do nich ?
Tady nikde nejsou, asi jsou zavření někde ve svých obydlích ani do diskuzí nechodí.


 #21890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:13:32 | #21895 (11)

Tak se optám jinak! Tvrdila jste, že jste rozvedená, ale že jste sexuálně "obcovala" se svým letitým přítelem! Bůh byl v té chvíli ve Vás, když jste takto bez zábran smilnila? *6578*


 #21892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:17:51 | #21898 (12)

Láska mezi mužem a ženou to není smilstvo, to už se tu řešilo, vy asi máte po ránu chuť smilnit když tu řešíte smilnění kardinálů.


 #21895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:22:32 | #21905 (13)

Styďte se!!! *6578*


 #21898 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:25:00 | #21907 (14)

Ty mi nemáš co rozkazovat smilnící ohavo.


 #21905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:32:58 | #21916 (15)

Zuřivostí ničeho nedosáhnete! *33684*

Omluvte se za své smilstvo Bohu Stvořiteli a Otci svému a čiňte pokání! *4502*


 #21907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:34:39 | #21919 (16)

To vy sem po ránu taháte smilstvo, to je hned vidět čemu to sloužíte..


 #21916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:35:46 | #21920 (17)

Fuj tajbl.


 #21919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.24 06:46:11 | #21928 (18)

*27179* Odplivla jste si? *27179*


 #21920 

| Předmět: Bohem je Stvořitel.
12.03.24 21:52:47 | #21851

*33792* Bohem je Stvořitel a Otec náš! *33792*

*15154* Náš milovaný bratr a přítel Ježíš je i dnes člověkem. *15154*

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Bohem je Stvořitel.
12.03.24 21:59:46 | #21852 (1)

*12694* Ano, my všichni lidé a andělé máme jednoho jediného Boha! Boha Stvořitele a Otce svého! *12694*

*15154* A Ježíš je jedním z nás všech lidí - je naším milovaným bratrem a přítelem! *15154*

*4502* Někteří lidé posedlí démony jméno Ježíše ďábelsky zneužívají! Poznáte je snadno! Nikdy nic hezkého o Ježíšovi nenapíší!!! Pouze ho lidem vnucují za jakéhosi "boha", "pána" nebo "krále"!!! A když Vás přesvědčí, ihned k Vám přispěchá někdo s tvrzením, že tu Ježíše zastupuje a bude vyžadovat, abyste mu bez odmlouvání sloužili! TAK SI NA TY VERBÍŘE, CO JMÉNO JEŽÍŠE ZNEUŽÍVAJÍ, DEJTE POZOR. *34713*


 #21851 

| Předmět: RE: RE: Bohem je Stvořitel.
12.03.24 22:01:15 | #21853 (2)

*12694* Pravý Ježíš je Boha milujícím, láskyplným, mírumilovným, dobrým a velmi hodným člověkem! *12694*


 #21852 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohem je Stvořitel.
12.03.24 22:02:45 | #21854 (3)

*34027* Opakuji: "Pravý Ježíš je naším milovaným bratrem a přítelem." *34027*

 • *12694* *15154* *34041* *15154* *12694*

 #21853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohem je Stvořitel.
12.03.24 22:03:13 | #21855 (4)
*23670*
 • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*

 #21854 

| Předmět: RE: Bohem je Stvořitel.
12.03.24 23:34:15 | #21859 (1)

Zjevení Janovo 7, 10
a volají velikým hlasem: „Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“


 #21851 

| Předmět: RE: RE: Bohem je Stvořitel.
13.03.24 05:44:36 | #21864 (2)

*27179* A co Váš "bůh-duch"? Abyste tu trojici měla kompletní jako katolíci? *27179*


 #21859 

| Předmět:
12.03.24 21:42:46 | #21850
*19777* *7213* *6266*| Předmět:
12.03.24 21:39:40 | #21849

Svěřil jsi mi přece moc nade všemi, abych ty, které mi dáváš, uvedl do věčného života. 3 Kdo chce věčně žít, musí poznat tebe jako jediného pravého Boha a mne jako toho, kterého jsi poslal. 4 Vykonal jsem vše, co jsi mi uložil, a tím jsem dokázal, v čem je tvoje velikost. 5 Otče, navrať mi nyní moc a čest, kterou jsem měl u tebe dřív, než byl svět.| Předmět:
12.03.24 21:35:10 | #21847

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. 17 Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. 18 Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. 19 A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Jseš posedlý a meleš z ďáblovo vůle *27179* Ježíš se nikdy nepovyšoval nad svého otce Boha a vždy říkal že činím z Boží vůle Ty jsi ho zesměšňil již tolikrát a stále tak činnis vymyslíš z vlastní posedlosti to co v Bibli nikdy nebylo a nebude napsáno!