Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 835567x
Příspěvků:
42182

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: (Bible, Jozue 24:13-15)
19.03.24 18:33:48 | #23128

(Bible, Jozue 24:13-15)

"Dal jsem Vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavěli, ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, které jste nesázeli, a přece z nich jíte. Bojte se tedy Živého Boha a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým Vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Živému Bohu."

(Živé Slovo Boží) *34027*| Předmět: RE: (Bible, Jozue 24:13-15)
19.03.24 18:40:48 | #23129 (1)

*35060* "Jestliže se Vám zdá, že sloužit Živému Bohu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit; zda božstvům, kterým sloužili Vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. JÁ A MŮJ DŮM BUDEME SLOUŽIT ŽIVÉMU BOHU."

(Živé Slovo Boží) *34027*


 #23128 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Jozue 24:13-15)
19.03.24 18:44:02 | #23130 (2)

*13845* Ano, i Človíček láskyplně slouží přímo Živému Bohu! A klidně navzdory všem, co Boha Stvořitele a Otce svého zavrhli, aby nad nimi nekraloval a nevládl... *33792*


 #23129 

| Předmět: Buďme hodnými lidmi, ano!?
19.03.24 18:15:17 | #23120

*30457* Buďme hodnými lidmi, ano!? *34027*

*34694* Ať z nás má Bůh Stvořitel a Otec náš radost. *34027*

  • *4919* *2614* *35235*


| Předmět: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
19.03.24 18:16:48 | #23121 (1)

*10715* Vždyť jsme bratři a sestry! *32618*


 #23120 

| Předmět: RE: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
19.03.24 18:17:18 | #23122 (2)

*12694* Bůh je Otec náš! *12694*


 #23121 

| Předmět: RE: RE: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
19.03.24 18:20:53 | #23124 (3)

*35292* Ano, Živý Bůh je vlastním milujícím Tatínkem každého člověka v nebi i na zemi. *33792*


 #23122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Buďme hodnými lidmi,…
19.03.24 18:22:57 | #23125 (4)

*12694* A odpusťte mi, prosím, že to tu s láskou a úctou k Bohu opakuji... *34027*


 #23124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Buďme hodnými lidmi…
19.03.24 18:23:48 | #23126 (5)

*16266* Miluji Tatínka nade vše! *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #23125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Buďme hodnými…
19.03.24 18:25:48 | #23127 (6)

*15154* Stmívá se! A zítra nám začne jaro! *15154* *9540* *15154*


 #23126 

| Předmět: Važme si láskyplného života!
19.03.24 18:12:33 | #23119

*12216* Važme si láskyplného života! *2351*

*12216* Važme si toho, že žijeme v Česku v relativním míru! *12216*| Předmět: A zavládl tu klid...
19.03.24 18:04:13 | #23115

A zavládl tu klid... *34027*

  • *20688* *23655* *20691*


| Předmět: RE: A zavládl tu klid...
19.03.24 18:05:31 | #23116 (1)

*33770* Děkuji Bohu, že je tomu tak! *6904*


 #23115 

| Předmět: RE: RE: A zavládl tu klid...
19.03.24 18:06:50 | #23117 (2)

*11171* Svárliví lidé jsou sice také lidmi, ale komunikace s nimi radostná není. *14586*


 #23116 

| Předmět: RE: RE: RE: A zavládl tu klid...
19.03.24 18:08:20 | #23118 (3)

*3122* Pomodleme se tedy za morální a psychické uzdravení nás všech! *22971*

  • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*

 #23117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A zavládl tu klid...
19.03.24 18:19:23 | #23123 (4)

*22971* A prosme za morální, psychické a fyzické uzdravení celého lidstva! *3122*

  • *22971* *3122* *22971* *3122* *22971*

 #23118 

| Předmět:
19.03.24 14:52:55 | #23112
*20859* *20859*


| Předmět: RE:
19.03.24 15:05:25 | #23113 (1)
*7239* *7239*

 #23112 

| Předmět:
19.03.24 14:52:46 | #23111

*35219* První jarní den vyleze Človíček s Jidášem z díry ven *27179*| Předmět: RE:
19.03.24 15:05:57 | #23114 (1)
*22801*

 #23111 

| Předmět: Zítra bude první jarní den!
19.03.24 14:44:52 | #23107

*29742* *9540* *29742* Zítra bude první jarní den! *6084*

(Údajně od 04:06:04 - mají to určené na vteřinu!) *13481*| Předmět: RE: Zítra bude první jarní den!
19.03.24 14:46:53 | #23108 (1)

Jaro, léto, podzim, zima...

*34866* *34866* *34866* *34866* *34866* *34866* *34866*

 #23107 

| Předmět: RE: RE: Zítra bude první jarní den!
19.03.24 14:48:38 | #23109 (2)

Já osobně mám jaro velmi rád... *3085*


 #23108 

| Předmět: RE: RE: RE: Zítra bude první jarní den!
19.03.24 14:50:33 | #23110 (3)
*30452* *23658*

 #23109 

| Předmět:
19.03.24 14:37:00 | #23102

*23389* Nenapadej druhé Synu Boha *6266*| Předmět: RE:
19.03.24 14:41:14 | #23106 (1)

*18808* Dobře si radíte! Ale nikdy se neuposlechnete!!! *24154*


 #23102 


| Předmět:
19.03.24 14:34:12 | #23097
*3962* *3962*


| Předmět: RE:
19.03.24 14:35:05 | #23099 (1)
*6812* *6812*

 #23097 


| Předmět:
19.03.24 14:23:31 | #23073

*16013* Milaune Mělnický přehodnot své výstupy *27179*


1  

| Předmět: RE:
19.03.24 14:29:39 | #23083 (1)

*9391* Koho oslovujete? Michaela? *14899*


 #23073 

| Předmět: RE: RE:
19.03.24 14:30:25 | #23086 (2)

Tebe


 #23083 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.03.24 14:32:24 | #23091 (3)

Přiznáváte se, že jste "jitrnice"? *22640*


 #23086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
19.03.24 14:33:34 | #23094 (4)

Vem si léky si mimo


 #23091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
19.03.24 14:34:32 | #23098 (5)
*35353*

 #23094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
19.03.24 14:33:40 | #23096 (4)

*10525* *14389* Jitrnice je mé příjmení Co je na tom zvláštního?


 #23091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
19.03.24 14:35:52 | #23100 (5)
*19313*

 #23096 

| Předmět: RE: RE:
19.03.24 14:31:48 | #23089 (2)

Ne Vás oslovuji SynuBoha *27179* Jako nestranný pozorovatel jste tady pána začal první osočovat Vy *6266*


1  
 #23083 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.03.24 14:32:28 | #23092 (3)

Je to nemocný člověk


 #23089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
19.03.24 14:36:18 | #23101 (4)
*15741*

 #23092 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.03.24 14:32:39 | #23093 (3)

konstatuji*)


 #23089 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.03.24 14:33:36 | #23095 (3)

*2* Vy jste nestranný? *2* Vy? *2*

*2* Tak to je tedy "fór"!!! *2* *2* *2*


1  
 #23089