Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 702737x
Příspěvků:
36189

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
10.04.24 14:16:09 | #26927

Hulvát a nevychovaný spratek si akorát Ty *27179* A za ten čas co tu pitvořís a zneužívás Boha a tupis Krista Ti to sdělilo už x lidí *5404*| Předmět: RE:
10.04.24 14:33:56 | #26928 (1)

Děkuji Vám, Satane, že jste nám tu zanechal další důkaz Vaší nekontrolovatelné zuřivosti! *14586*

*4502* A stačí tak málo: "Kát se!!!" *14586*


 #26927 

| Předmět: RE:
10.04.24 14:34:57 | #26929 (1)

*4585* Čiňte upřímné pokání a uleví se Vám! *34027*


 #26927 

| Předmět: RE:
10.04.24 14:38:02 | #26930 (1)

(Bible, Žalm 56:11-12)

*6904* "V Boha, jehož slovo chválím, v Živého Boha, jehož slovo chválím,
v Boha doufám, NEBOJÍM SE, co mi může udělat člověk?" *2351*

(Živé Slovo Boží)


 #26927 


| Předmět: Ano, Človíček Tatínka miluje!
10.04.24 13:42:00 | #26919

*16266* Ano, Človíček Tatínka miluje! *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*


| Předmět: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
10.04.24 13:43:14 | #26920 (1)

*4502* A co Ty? *4502*


 #26919 

| Předmět: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
10.04.24 13:44:08 | #26921 (2)

*4502* A co Vy všichni, co tu na Človíčka ďábelsky útočíte? *4502*


 #26920 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
10.04.24 13:45:18 | #26922 (3)

*6578* Lze Vaše nenávistné chování nazvat láskou a úctou k Bohu? *6578*

  • *6578* *14586* *6578* *14586* *6578*

 #26921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
10.04.24 13:47:17 | #26923 (4)

*4502* Omluvte se! Napravte se! Čiňte pokání! A stane se zázrak!!! *34027*


 #26922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
10.04.24 13:47:44 | #26924 (5)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #26923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
10.04.24 13:48:41 | #26925 (6)

*16266* Bůh je slitovný, milosrdný a plný milosti. *16266*


 #26924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
10.04.24 13:49:10 | #26926 (7)
  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #26925 

| Předmět: (Bible)
10.04.24 13:32:53 | #26916

(Bible, Žalm 52:3-6)

"Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre? BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ PO VŠECHNY DNY TRVÁ!
Jen zhoubu Tvůj jazyk splétá, máš ho ostrý jako břitvu, pleticháři. Zlo miluješ víc než dobro,
klam více než spravedlivé slovo. Miluješ každé podvratné slovo, jazyku lstivý!" *6578*| Předmět: RE: (Bible)
10.04.24 13:37:41 | #26917 (1)

(Bible, Žalm 52:7-9)

*4502* "Proto Bůh Tě smete provždy, popadne Tě, ze stanu Tě vyrve, vykoření Tě ze země živých.
Až to spatří spravedliví, zmocní se jich bázeň a posměšně o něm řeknou: 'Ano, byl to muž,
jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci.'" *6578*


 #26916 

| Předmět: RE: (Bible)
10.04.24 13:40:55 | #26918 (1)

*12694* "Ale já jsem jako zelenající se oliva v Domě Božím. *12694*

*12694* Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy. *12694*

  • (Bible, Žalm 52:10) *6904*

 #26916 

| Předmět: Na co jsme pyšní?
10.04.24 13:23:39 | #26913

*22640* Na co jsme pyšní? *6578*

*4502* Vždyť nebýt Boha, tak neexistujeme!!! *6578*| Předmět: RE: Na co jsme pyšní?
10.04.24 13:25:10 | #26914 (1)

*12694* Bůh nás stvořil. Bůh nám vdechl život. Bůh se o nás láskyplně stará! *12694*


 #26913 

| Předmět: RE: RE: Na co jsme pyšní?
10.04.24 13:27:56 | #26915 (2)

*4502* A pamatujte si na následující slova! *4502*

"Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu."

  • (Bible, Žalm 50:23) *6904*

 #26914 

| Předmět: Pamatuj si!
10.04.24 13:06:33 | #26902

*4502* Pamatuj si! *4502*

*4502* I kdybys měl miliardu eur nebo dolarů, nebudeš schopen vyplatit Bohu ani sám sebe!!! *4502*

*4502* A to stejné platí, i kdybys těch miliard měl milión nebo miliardu!!! *4502*| Předmět: RE: Pamatuj si!
10.04.24 13:07:58 | #26903 (1)

*12694* ZACHRÁNIT TĚ MŮŽE POUZE MILOST BOŽÍ, KTERÁ JE ZADARMO PRO VŠECHNY!!! *34027*


 #26902 

| Předmět: RE: RE: Pamatuj si!
10.04.24 13:10:25 | #26904 (2)

*14586* Ano, pokřtění hodnostáři jsou podvodníci! Bůh úplatky nebere!!! (Úplatky berou pouze oni sami!!!) Boha Stvořitele a Otce lidstva zkorumpovat nelze!!! *15154* *3775* *15154*


 #26903 

| Předmět: RE: RE: RE: Pamatuj si!
10.04.24 13:12:35 | #26905 (3)

*12694* Bůh se tu objeví a nebude mlčet! (I papež se bude třást strachy jako osika!!!) *12694*


 #26904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pamatuj si!
10.04.24 13:13:37 | #26906 (4)

*4502* Křesťanství se zhroutí jako domeček z karet!!! *17063*


 #26905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pamatuj si!
10.04.24 13:15:24 | #26907 (5)

*12216* Pokřtění lidé poznají, kdo je jediným Bohem a Panovníkem celého lidstva!!! *12216*

  • *12694* *15154* *2351* *15154* *12694*

 #26906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pamatuj si!
10.04.24 13:16:15 | #26908 (6)
*34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #26907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pamatuj si!
10.04.24 13:17:53 | #26909 (7)

*12694* Ano, naším jediným Živým Bohem a Panovníkem je Bůh Stvořitel a Otec náš! *12694*


 #26908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pamatuj…
10.04.24 13:19:46 | #26910 (8)

*16266* Bohu Stvořiteli a Otci lidstva patří celá planeta Země i celý vesmír!!! *34027*


 #26909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.04.24 13:20:41 | #26911 (9)

*16266* Ano, Živému Bohu patří vše a všichni! *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #26910 


| Předmět: Otče! Miluji Tě!
10.04.24 12:59:56 | #26900

Otče! Miluji Tě! *34027*

"Jak Tvé jméno, Bože, tak i Tvoje chvála zní až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti." *34027*

  • (Bible, Žalm 48:11)


| Předmět: RE: Otče! Miluji Tě!
10.04.24 13:02:09 | #26901 (1)

*12216* "Lidé, Živý Bůh je Bohem celého lidstva navěky a navždy; ON SÁM NÁS POVEDE VĚČNĚ." *2351*


 #26900 


| Předmět: Modleme se za spásu všech!
10.04.24 12:46:08 | #26893

*33664* Modleme se za spásu všech lidí i andělů! *33664*

  • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*


| Předmět: RE: Modleme se za spásu všech!
10.04.24 12:47:27 | #26894 (1)

*30764* Přejme milost Boží i Satanovi a posedlým lidem! *30764*


 #26893 

| Předmět: RE: RE: Modleme se za spásu všech!
10.04.24 12:49:35 | #26895 (2)

*4502* Nepřejme nikomu nic zlého!!! Nechovejme se jako člověk s přezdívkou "jitrnice"!!! *33684*


 #26894 

| Předmět: RE: RE: RE: Modleme se za spásu všech!
10.04.24 12:50:45 | #26896 (3)

*35292* Nechť Bůh žehná všem lidem i andělům!!! *33792*


 #26895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Modleme se za spásu…
10.04.24 12:53:22 | #26897 (4)

(Bible, Žalm 47:2)
"Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně!" *34027*


 #26896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Modleme se za spásu…
10.04.24 12:55:12 | #26898 (5)

(Bible, Žalm 47:8)
*33770* "Vždyť Bůh je Král nad celou zemí, zpívejte žalmy k poučení!" *6904*


 #26897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modleme se za…
10.04.24 12:56:51 | #26899 (6)

(Bible, Žalm 47:9)
*30457* "Bůh kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na svém svatém trůnu." *34027*


 #26898 

| Předmět: Bůh!
10.04.24 12:33:10 | #26887

*15154* Bůh!

*15154* Na planetě Zemi vládne Bůh! *34027*

*15154* Satan je pouze dočasným POKUŠITELEM LIDSTVA.| Předmět: RE: Bůh!
10.04.24 12:34:38 | #26888 (1)

*3273* *5614* Ano, na planetě Zemi je absolutním Panovníkem Živý Bůh, náš Otec!!! *33792*


 #26887 

| Předmět: RE: RE: Bůh!
10.04.24 12:38:23 | #26889 (2)

*4502* Satan, démoni a lidé posedlí démony proti Bohu Stvořiteli a Otci lidstva nic nezmohou!!! Mohou sice zuřit, mohou se vztekat, mohou klít a nadávat, ale to je asi tak vše!!! *14586* Lituji je!!! *3456*


 #26888 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh!
10.04.24 12:41:13 | #26890 (3)

Před stvořením Člověka byl Satan Bohem hýčkán, a tak ho nyní štve, že si už nemůže dělat, co chce!!! *21943*


 #26889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh!
10.04.24 12:42:15 | #26891 (4)

Satan je proti Boha milujícím lidem bezmocný!!! *8734*


 #26890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
10.04.24 12:44:12 | #26892 (5)

*7266* A tak zuří!!! *7266*


 #26891 

| Předmět: Omlouvám se! Satan se rozzuřil...
10.04.24 12:21:14 | #26883

*14586* Omlouvám se! Satan se rozzuřil... *3456*

*34758* Modleme se, aby mu Bůh dal sílu k pokání! *15154* *3577* *15154*| Předmět: RE: Omlouvám se! Satan se rozzuřil...
10.04.24 12:22:56 | #26884 (1)

*19975* Satan není zvyklý prohrávat, ale nad Človíčkem vyhrát nemůže!!! *2351*


 #26883 

| Předmět: RE: RE: Omlouvám se! Satan se rozzuřil.…
10.04.24 12:25:43 | #26885 (2)

*6578* Satan si sice zotročil skoro miliardu pokřtěných lidí, ale nad Člověkem Synem Božím moc nemá, a tak tu zuří a vzteká se! Neví kudy kam! Veškeré lsti a léčky z jeho strany Človíček prohlédl... *24611*


 #26884 

| Předmět: RE: Omlouvám se! Satan se rozzuřil...
10.04.24 12:30:30 | #26886 (1)

*3617* Je naprosto lhostejné, v jakém lidském těle tady Satan "diskutuje", jeho ďábelský přístup k Bohu Otci lidstva a k lidem ho vždy prozradí!!! *2468*

*27179* Satan je trapný a směšný! Jeho nejtrefnější přezdívkou je: "Jitrnice"! *27179*


 #26883 

| Předmět:
10.04.24 12:15:34 | #26880

*5404* Fuj tajbl hnuse demonsky *23389*


1  

| Předmět: RE:
10.04.24 12:18:05 | #26882 (1)

*6195* Přestaňte si nadávat a čiňte raději pokání, Satane!!! *4502*


 #26880