Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 723740x
Příspěvků:
37335

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
12.04.24 09:56:30 | #27173

Mary Shelley
Mladý vědec Viktor Frankenstein stvoří umělého člověka, monstrum ohyzdné podoby s nadlidskou silou. Umělý člověk svou obrovskou sílu po prvních trpkých zkušenostech zasvětí mstě a zkáze. Zloba je směřována hlavně proti rodině jeho tvůrce – vynálezce Frankensteina. *27179* *5404*| Předmět: Otče!
12.04.24 09:28:16 | #27170

Otče! Bože a Pane náš! Ruský politolog Dmitrij Jevstafjev to už přehnal.| Předmět: RE: Otče!
12.04.24 09:29:44 | #27171 (1)

Není už čas Rusku ukázat, kdo je na planetě Zemi jediným Bohem a Vládcem celého lidstva!?


 #27170 

| Předmět: RE: RE: Otče!
12.04.24 09:30:22 | #27172 (2)

*14586* Co je moc, to je moc!!! *3456*


 #27171 

| Předmět: RE: RE: RE: Otče!
12.04.24 09:57:42 | #27175 (3)

*6578* A o co jde? Ten člověk vyhrožuje jadernou válkou v Evropě, která má usmrtit nebo zmrzačit čtvrt miliardy Evropanů!!! A proč se to děje? Odpověď je jasná, Rusko se velmi bojí, aby Evropa nezvrátila situaci na Ukrajině, a tak vyhrožuje přímo bestiálně!!! BŮH BY MĚL RUSKO POUČIT, JAKOU MOC MÁ I NAD TÍMTO STÁTEM. Ale to je pouze má "hloupá" úvaha. Neznám Boží plány!!! *14586*


 #27172 


| Předmět: (Bible)
12.04.24 09:13:22 | #27166

(Bible, Žalm 79:9 - upraveno)

*12694* "Bože, naše živá Lásko a Spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, prosím,
vysvoboď nás všechny z moci démonů a zprosť nás hříchů pro své jméno, prosím! Děkuji Ti." *12694*

 • (Živé Slovo Boží)


| Předmět: RE: (Bible)
12.04.24 09:17:55 | #27167 (1)

*12694* Tatínku můj milovaný, kéž k Tobě pronikne sténání lidí trpících v bratrovražedných válkách! Sténání zraněných, umírajících a pozůstalých, prosím! MĚJ S NÁMI HŘÍŠNÍKY SLITOVÁNÍ, PROSÍM. . . *14586*


 #27166 

| Předmět: RE: RE: (Bible)
12.04.24 09:19:20 | #27168 (2)

*14586* VÍM, MY JSME NEBO UMÍME BÝT ZLÍ, ALE TY JSI DOBRÝ!!! TY JSI VELMI DOBRÝ!!! *34027*


 #27167 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible)
12.04.24 09:20:48 | #27169 (3)

*15154* *34089* *15154* Miluji Tě, Tatínku můj milovaný! *16217*


 #27168 

| Předmět: Ano, to se stane!
12.04.24 08:55:31 | #27157

*34694* Ano, to se stane! *13842*

*33770* Tak jako žalmista v Žalmu 78, i my budeme budoucímu pokolení vyprávět o chvályhodných činech Živého Boha, našeho milovaného Otce! Budeme hovořit o mocných skutcích a divech, jež konal v minulosti i za našich dnů! *6904*| Předmět: RE: Ano, to se stane!
12.04.24 08:56:50 | #27158 (1)

*4502* NEHŘEŠME TEDY VÍCE. *14586*


 #27157 

| Předmět: RE: RE: Ano, to se stane!
12.04.24 08:59:36 | #27159 (2)

*12694* Žijme v upřímné lásce a svaté úctě k Tatínkovi; v upřímné lásce a svaté úctě k našemu Živému Bohu a Panovníkovi!


 #27158 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, to se stane!
12.04.24 09:00:39 | #27160 (3)

*12216* BŮH JE SVATÝ BŮH. *15154* *2351* *15154*


 #27159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, to se stane!
12.04.24 09:03:07 | #27161 (4)

*4502* Nepokoušejme tedy Boha Stvořitele a Otce svého jako většina pokřtěných lidí!!! Nehřešme!!! Milujme Boha Stvořitele a Otce svého! A chovejme se hezky k lidem všem. . . *17063*


 #27160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, to se stane!
12.04.24 09:04:10 | #27162 (5)

*4502* POKŘTĚNÍ LIDÉ NEMAJÍ ŽÁDNÉ PRÁVO LIDSTVU VLÁDNOUT. *4502*


 #27161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, to se…
12.04.24 09:05:19 | #27163 (6)

*12694* JEDINÝM PANOVNÍKEM CELÉHO LIDSTVA JE BŮH. ŽIVÝ BŮH! BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ.


 #27162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, to se…
12.04.24 09:06:15 | #27164 (7)
 • *16266* *30383* *16266* *4437* *16266* *30383* *16266*

 #27163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, to…
12.04.24 09:07:24 | #27165 (8)

*30457* Ano, Človíček Tatínka miluje! *34027*

 • *15154* (Kristus) *15154*

 #27164 

| Předmět: Ano, lidé, jste úžasní!
12.04.24 08:48:25 | #27154

*34089* Ano, lidé, jste úžasní! *8734*| Předmět: RE: Ano, lidé, jste úžasní!
12.04.24 08:49:29 | #27155 (1)

*15154* *22063* *15154* Všichni jste milovanými Syny a Dcerami našeho milujícího Otce! *34027*


 #27154 

| Předmět: RE: RE: Ano, lidé, jste úžasní!
12.04.24 08:50:28 | #27156 (2)

*34694* A to i v Česku!!! *6782*

 • *21215*

 #27155 


| Předmět: Lidé, jste úžasní!
12.04.24 08:38:33 | #27149

*12216* Lidé, jste úžasní! *2351*| Předmět: RE: Lidé, jste úžasní!
12.04.24 08:39:17 | #27150 (1)

*8734* Vážím si toho, že mohu být dnes člověkem! *34694*


 #27149 

| Předmět: RE: RE: Lidé, jste úžasní!
12.04.24 08:41:05 | #27151 (2)

*2386* A co Vy, vážíte si toho, že jste lidmi? *35090*


 #27150 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé, jste úžasní!
12.04.24 08:45:13 | #27152 (3)

*30457* Pravím, podle Jedútúna:

"Bože, Tvá cesta je svatá! Který bůh je velký jako Bůh náš?" *33792*

 • (Bible, Žalm 77:14)

 #27151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé, jste úžasní!
12.04.24 08:46:51 | #27153 (4)

"Ty jsi Bůh, jenž činí divy! Svoji moc jsi dal národům poznat." *34027*

 • (Bible, Žalm 77:15)

 #27152 


| Předmět: My! My všichni!
12.04.24 08:09:56 | #27136

*33792* My! My všichni! My všichni lidé máme jednoho jediného Boha! Boha Živého a neroztrojeného! *33792*| Předmět: RE: My! My všichni!
12.04.24 08:14:20 | #27137 (1)

*12694* A tento jediný Bůh - Bůh židů, křesťanů, muslimů a všech ostatních lidí, kteří v tlupách židů, křesťanů a muslimů z pochopitelných důvodů nejsou - je Stvořitelem a Otcem nás všech! *12694*

 • *15154* *13293* *15154*

 #27136 

| Předmět: RE: RE: My! My všichni!
12.04.24 08:15:36 | #27138 (2)

*12694* A tento jediný Živý Bůh je i naším jediným spravedlivým Panovníkem! *12694*


 #27137 

| Předmět: RE: RE: RE: My! My všichni!
12.04.24 08:17:29 | #27140 (3)

Není nad pohádky. A teď tu o červené karkulce. *2929*


 #27138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: My! My všichni!
12.04.24 08:37:22 | #27148 (4)

*34694* Máte rád pohádku? Znáte tu o létajícím prasátku? *3135*


 #27140 

| Předmět: RE: My! My všichni!
12.04.24 08:16:48 | #27139 (1)

Tak proč je na světě tolik různých církví? *6561*


 #27136 

| Předmět: RE: RE: My! My všichni!
12.04.24 08:36:21 | #27147 (2)

*35239* Vy to nevíte? *35092*

*14586* Je tu přece velmi hodně lidí, kteří touží po moci nad ostatními lidmi, aby je mohli vykořisťovat!!! *6578*


 #27139 

| Předmět: Bůh!
12.04.24 07:57:09 | #27130

*35292* Ano! Bůh! A nikdo jiný!!! *33792*| Předmět: RE: Bůh!
12.04.24 07:58:07 | #27131 (1)

*3273* *5614* Bůh nás stvořil i oživil. . . *21215*


 #27130 

| Předmět: RE: RE: Bůh!
12.04.24 07:59:35 | #27132 (2)

*5614* Bůh nás moc a moc miluje a já to vím a neskrývám! *33792*


 #27131 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh!
12.04.24 08:01:14 | #27133 (3)

*30457* Ano, já vzdávám chválu Bohu Stvořiteli a Otci svému a našemu! *34027*


 #27132 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh!
12.04.24 08:02:18 | #27134 (4)

*30457* ANO, PRO MNE JE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ ŽIVOU A OŽIVUJÍCÍ LÁSKOU. *34027*


 #27133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
12.04.24 08:07:55 | #27135 (5)

*14586* Klidně se mi smějte! Klidně se mi posmívejte a vysmívejte! Klidně mě pomlouvejte, když se neštítíte být zlými lidmi! Klidně mi i započítávejte své vlastní hříchy a zločiny, když to Bůh připustí, ale já nemohu Tatínka nemilovat a nemít k němu úctu! On je naším jediným Živým Bohem a Panovníkem! ON NÁS MILUJE. *429*


 #27134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
12.04.24 08:24:11 | #27143 (6)

Ty jsi jen k politování. Zamysli se nad tím co pro tebe udělali tví rodiče a buď jim za to vděčný. Jediné co u tebe trochu zanedbali bylo vzdělání. *366*


 #27135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
12.04.24 08:29:11 | #27144 (7)

Mám pocit, že o Vašem vzdělání a vzdělání mém by šlo velmi dobře diskutovat! Zjistilo by se, kdo je zanedbaný!!! Ale k tomu se nesnížím, klidně mě považujte za nevychovance, když to Vašemu EGU udělá dobře! *35353*


 #27143 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh!
12.04.24 08:19:13 | #27141 (3)

Všechno je z vůle ( zvůle) boží. Tak proč ty války. *1060*


 #27132 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh!
12.04.24 08:31:57 | #27145 (4)

*22640* Proč jsou války? Podívejte se do svého svědomí, tam ten důvod naleznete!!! *4502*

*12694* Ale nebojte se, Bůh vzkřísí k životu věčnému i všechny lidi zabité a zavražděné v "bratrovražedných" válkách!!! *12694*


 #27141 

| Předmět: RE: RE: Bůh!
12.04.24 08:20:45 | #27142 (2)

Zeptej se maminky, jak jsi přišel na svět. Velice dobře si to pamatuje. *6561*


 #27131 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh!
12.04.24 08:33:58 | #27146 (3)

*4502* Já jsem byl stvořen a oživen přímo Bohem Stvořitelem a Otcem svým!!! *34694*

*7984* MÍR S VÁMI. *4585*


 #27142 

| Předmět: BŮH JE DOBRÝ BŮH...
12.04.24 07:27:02 | #27111

*33770* BŮH JE DOBRÝM A LÁSKYPLNÝM BOHEM... *6904*| Předmět: RE: BŮH JE DOBRÝ BŮH...
12.04.24 07:29:08 | #27112 (1)

*30457* Bůh je milosrdný, slitovný a plný milosti! *15154* BŮH MÁ ČISTÉ SRDCE! *15154* BŮH ANO!!! *30457*


 #27111 

| Předmět: RE: RE: BŮH JE DOBRÝ BŮH...
12.04.24 07:31:00 | #27113 (2)

*15154* *3577* *15154* Snažme se tedy, abychom i my měli srdce ryzí! *15154* Srdce milující... *34027*


 #27112 

| Předmět: RE: RE: RE: BŮH JE DOBRÝ BŮH...
12.04.24 07:32:37 | #27114 (3)

*3975* Vyhněme se svévolníkům! *3975*

 • *3122* Ale modleme se za ně! *15154* *22971* *15154*

 #27113 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: BŮH JE DOBRÝ BŮH...
12.04.24 07:33:24 | #27115 (4)

*14586* NEPŘEJME NIKOMU NIC ZLÉHO! *3456*


 #27114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE DOBRÝ BŮH...
12.04.24 07:36:44 | #27116 (5)

*14586* Ale ptám se Tě, Tatínku můj milovaný, jak dlouho se tu ještě budou věrolomníci rouhat? *3456* Jak dlouho budou svévolníci znevažovat Tvou Lásku k lidem všem? *14586*


 #27115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE DOBRÝ…
12.04.24 07:38:19 | #27117 (6)

*12694* Ty jsi náš jediný Živý Bůh!!! A sám víš, kolik lidí, s neláskou a neúctou k Tobě, to popírá! *6578*


 #27116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE…
12.04.24 07:40:08 | #27118 (7)

*7266* Plno úkrytů plných násilí je v církevních budovách! *6578*

 • *14586* A to bolí!!! *3456*

 #27117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH JE…
12.04.24 07:42:36 | #27119 (8)

*6578* Mnozí lidé tvrdí: "My jsme věřící a bohabojní!", ale způsobem obživy jim jsou zločiny!!! *6578*


 #27118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH…
12.04.24 07:44:13 | #27120 (9)

*15154* *3122* *15154* Otče, Lásko moje, ujmi se pře obětí těchto pokryteckých zločinců, prosím! *14586*


 #27119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.24 07:45:09 | #27121 (10)

*14586* Nedopusť, prosím, aby NÁSILÍ lidstvu vládlo!!! *3456*


 #27120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.24 07:48:15 | #27122 (11)

*14586* Každá oběť je Tvým vlastním Synem nebo Tvou vlastní Dcerou, Bože a Pane náš jediný! Nebo se k nám už neznáš, Tatínku náš milovaný? Ano, jsme hříšní, ale mnohé z nás to moc a moc bolí. . . *3456*


 #27121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.24 07:49:21 | #27123 (12)
*12694* *15154* *22971* *15154* *12694*
 • *15154* Smiluj se nad námi všemi, prosím. . . *15154*

 #27122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.24 07:50:18 | #27124 (13)

*33792* Ty jsi náš Bůh! *33792*


 #27123 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.24 07:50:43 | #27125 (14)

*34027* Ty jsi naše Láska! *34027*


 #27124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.24 07:51:20 | #27126 (15)

*34027* Ty jsi naším vlastním milujícím Tatínkem! *34027*


 #27125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.24 07:54:21 | #27127 (16)
 • *12694* MILUJI TĚ, TATÍNKU MŮJ MILOVANÝ, A DĚKUJI TI, LÁSKO MOJE, ZA TVOU MILOSRDNOU SHOVÍVAVOST NAD MOU "TROUFALOU" BEZMOCNOSTÍ. . . *12694* *14586* *12694*

 #27126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.24 07:55:19 | #27128 (17)

*15154* *34089* *15154* Ano, miluji Tě! *33770*


 #27127 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.24 07:56:07 | #27129 (18)
 • *12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #27128 

| Předmět: Dobré ráno!
12.04.24 07:21:40 | #27108

*16266* Dobré ráno, jsem rád, že tu ten klid vydržel po celou noc! *16266*

 • *16266* *29742* *9540* *29742* *16266*


| Předmět: RE: Dobré ráno!
12.04.24 07:23:33 | #27109 (1)

*16266* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš zázraky umí! *16266*

 • *30635* *16720* *30635* *34702* *30635*

 #27108 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
12.04.24 07:25:38 | #27110 (2)

*16266* Žijme i dnes v lásce a úctě k Bohu; žijme i dnes v lásce a míru se všemi lidmi, ano!? *16266*

 • *16720* *30635* *34702* *30635* *16720*

 #27109