Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 722316x
Příspěvků:
37243

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Mnozí lidé...
21.04.24 05:27:38 | #28569

*30410* Mnozí lidé tvrdí, že uctívají svého "Boha", kterého nikdy nikdo neviděl a vůbec jim to není divné! Oni odmítají totiž realitu, že jejich "neviditelný Bůh" neexistuje! *35060*

*14568* Ovšem Bůh, o kterém tu píše Človíček, není neviditelný! Lidé s ním hovořili z očí do očí! Viděli ho velmi zřetelně a slyšeli jeho hlas! O tom jsou záznamy i v Bibli! *34027*| Předmět: RE: Mnozí lidé...
21.04.24 05:29:45 | #28570 (1)

*14568* Bůh, o kterém tu píše Človíček, je jediným Živým Bohem v celém vesmíru! *33792*


 #28569 

| Předmět: RE: RE: Mnozí lidé...
21.04.24 05:31:25 | #28571 (2)

*6904* O tom se všichni lidé přesvědčí! *15154* *34694* *15154*


 #28570 

| Předmět: RE: RE: RE: Mnozí lidé...
21.04.24 05:35:46 | #28572 (3)

*16217* Užijte si tedy dnešní den s láskou a úctou k jedinému pravému Bohu - k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva! Bůh Stvořitel a Otec náš totiž skutečně žije a vnímá nás jako své Syny a Dcery! *34027*


 #28571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mnozí lidé...
21.04.24 05:38:03 | #28574 (4)

*33792* Bůh Stvořitel a Otec náš je láskyplný a dobrý a jeho milosrdenství je věčné! *33792*


 #28572 

| Předmět: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
21.04.24 05:17:58 | #28567

*12694* Dobré ráno, Bohu milí a Bohem milovaní lidé! *12694*

*34694* Kdesi za obzorem se už chystá vyjít sluníčko, jak je patrné z oranžových barev, které tam vidím! *9540*| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
21.04.24 05:20:05 | #28568 (1)

*33105* Ale pozor, je tam chladno! Jdete-li ven, teple se oblékněte. *17781*


 #28567 

| Předmět: Milovat Boha není zločin!!!
20.04.24 20:22:46 | #28564

*16266* Milovat Boha není zločin!!! *16266*

*6578* Ale nemilovat Boha je zlé a dobrem to nazvat nelze! *6578*| Předmět: RE: Milovat Boha není zločin!!!
20.04.24 20:24:36 | #28565 (1)

*16266* Láska a úcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva pramení v milujícím srdci. *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #28564 

| Předmět: RE: RE: Milovat Boha není zločin!!!
20.04.24 20:25:55 | #28566 (2)
*15009* *31844* *15009*

 #28565 

| Předmět:
20.04.24 20:02:11 | #28555
1  

| Předmět: RE:
20.04.24 20:04:17 | #28557 (1)
*30623* *33526* *30623*

 #28555 

| Předmět: RE:
20.04.24 20:20:10 | #28563 (1)

*6578* Někdo myslí cynicky na strašidla a lásku a úctu k Bohu žádnou nemá! *6578*

*15154* *22063* *15154* A někdo myslí s láskou a úctou na Tatínka, který je jediným Živým Bohem lidstva!"


 #28555 

| Předmět: (Bible, Žalm 37:1-11 + 37:39-40)
20.04.24 19:55:10 | #28551

*22060* "Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle.
Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou." (Ž 37:1-2)| Předmět: RE: (Bible, Žalm 37:1-11 + 37:39-40)
20.04.24 19:56:33 | #28552 (1)

*14970* "Doufej v Živého Boha, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost." (Ž 37:3)


 #28551 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 37:1-11 + 37:39-40)
20.04.24 19:57:49 | #28553 (1)

*34708* "Hledej blaho v Živém Bohu, DÁ TI VŠE, OČ POŽÁDÁ TVÉ SRDCE." (Ž 37:4)


 #28551 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 37:1-11 + 37:39-40)
20.04.24 20:00:50 | #28554 (1)

*20590* "Svou cestu svěř Živému Bohu, doufej v něho, ON SÁM BUDE JEDNAT.
Dá, že Tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jak polední jas Tvoje právo." (Ž 37:5-6)


 #28551 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 37:1-11 + 37:39-40)
20.04.24 20:03:06 | #28556 (1)

*34685* "Ztiš se před Živým Bohem a čekej na něj.
Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle." (Ž 37:7)


 #28551 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 37:1-11 + 37:39-40)
20.04.24 20:08:40 | #28558 (1)

*25413* "Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého,
neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Živého Boha, obdrží zemi." (Ž 37:8-9)


 #28551 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 37:1-11 + 37:39-40)
20.04.24 20:10:33 | #28559 (1)

*1235* "Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš si jeho místa, bude prázdné.
ALE POKORNÍ OBDRŽÍ ZEMI a bude je blažit dokonalý pokoj." (Ž 37:10-11)


 #28551 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 37:1-11 + 37:39-40)
20.04.24 20:12:33 | #28560 (1)

*15154* "ŽIVÝ BŮH JE SPÁSA SPRAVEDLIVÝCH, záštitou v čas soužení jim bývá." (Ž 37:39)


 #28551 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 37:1-11 + 37:39-40)
20.04.24 20:14:47 | #28561 (2)

*15154* *6904* *15154* "Živý Bůh jim pomáhá a vyváznout jim dává,
dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je; protože se k němu utíkají." (Ž 37:40)


 #28560 

| Předmět: RE: (Bible, Žalm 37:1-11 + 37:39-40)
20.04.24 20:17:22 | #28562 (1)

*12694* "Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo.
MÁ V SRDCI BOŽÍ ZÁKON, JEHO KROKY NEZAKOLÍSAJÍ." (Ž 37:30-31)


 #28551 

| Předmět: Víme to!
20.04.24 18:46:49 | #28545

*35060* Víme to!

*35060* Víme, že nemáme hřešit!

*35060* My to víme, ale často ignorujeme! *3456*

*35060* Jsme ještě lidé? Nejsme už nenapravitelnými hříšníky? *14586*| Předmět: RE: Víme to!
20.04.24 18:49:19 | #28546 (1)

*6578* O nás bylo možná řečeno:

"Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne!" *14586*


 #28545 

| Předmět: RE: RE: Víme to!
20.04.24 18:51:08 | #28547 (2)

*35060* TENTO LID CTÍ MĚ RTY, ALE SRDCE JEJICH JE DALEKO ODE MNE. *35060*


 #28546 

| Předmět: RE: RE: RE: Víme to!
20.04.24 19:17:14 | #28548 (3)

*4502* Rozčílilo Tě to? Nedivím se! Pravdu o sobě si málokdo přizná!!! *14586*


 #28547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Víme to!
20.04.24 19:18:52 | #28549 (4)
*12694* *15154* *3122* *15154* *12694*

*22971* (Modleme se tedy, abychom se už nikdy pyšně neobelhávali.) *3577*


 #28548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Víme to!
20.04.24 19:19:44 | #28550 (5)
  • *5519*

 #28549 

| Předmět: Znáš obsah Bible?
20.04.24 18:19:19 | #28540

Znáš obsah Bible? *5671*

A proč? K čemu Ti to vlastně je? *35060*

Stačí být čestným, poctivým a Boha i lidi milujícím člověkem! *34027*| Předmět: RE: Znáš obsah Bible?
20.04.24 18:21:40 | #28541 (1)

*6578* Mnozí kněží zneužívali a znásilňovali chlapce i děvčátka a k tomu jim "přednášeli" slova z Bible! *6578*


 #28540 

| Předmět: RE: RE: Znáš obsah Bible?
20.04.24 18:22:46 | #28542 (2)

*6578* Ano, obsah Bible se dá velmi dobře zneužívat!!! *6578*


 #28541 

| Předmět: RE: RE: RE: Znáš obsah Bible?
20.04.24 18:26:19 | #28543 (3)

*4502* Neobelhávejte se! Mravní velikost nepramení ve znalosti obsahu Bible!!! *4502*

*34027* ČESTNÍ, POCTIVÍ A SPRAVEDLIVÍ LIDÉ JSOU I MEZI NEVĚŘÍCÍMI LIDMI. *34027*


 #28542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Znáš obsah Bible?
20.04.24 18:28:56 | #28544 (4)

*11295* Tedy, dá-li se to tak nazvat, protože nikdo z nás není bezchybný! *11295*


 #28543 


| Předmět: Čistota!
20.04.24 17:23:18 | #28538

*15154* Čistota! *15154*

*6067* "Když Bůh člověka očistí, potom je ten člověk čistý a nazývat ho špinavcem, je zlé!" *12895*| Předmět: RE: Čistota!
20.04.24 17:24:45 | #28539 (1)

*15154* Kéž by Bůh očistil nás všechny! *15154* *22971* *15154*


 #28538 

| Předmět: Ponechme Bohu to jeho!
20.04.24 17:19:16 | #28536

*12694* Ponechme Bohu to jeho!

*12694* Ponechme Bohu, co je Boží!!| Předmět: RE: Ponechme Bohu to jeho!
20.04.24 17:20:15 | #28537 (1)

*12694* BOHU PATŘÍ MOC, CHVÁLA I SLÁVA! *12694*

  • *4502* Nezapomínejme na to! *4502*

 #28536 


| Předmět: (Bible, Daniel 12:1-3)
20.04.24 17:08:35 | #28530

*12216* (Bible, Daniel 12:1-3)

"V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech Tvého lidu.
Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby.
V oné době bude vyproštěn Tvůj lid, každý, kdo je (Otcem) zapsán v Knize.
Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému,
druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy,
a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy."

  • (Živé Slovo Boží) *6904*


| Předmět: RE: (Bible, Daniel 12:1-3)
20.04.24 17:11:15 | #28531 (1)

*12216* Ta slova bych nebral na lehkou váhu!!! *6552*


 #28530 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Daniel 12:1-3)
20.04.24 17:12:26 | #28532 (2)

*4502* Před Bohem by se neměl nikdo z nás vypínat! *4502*


 #28531 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Daniel 12:1-3)
20.04.24 17:14:53 | #28533 (3)

*4502* Stoupáš-li si na špičky, abys viděl, dá se to pochopit!
Ale stoupáš-li si na špičky, aby Tě všichni viděli, je to na pováženou! *4502*


 #28532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Daniel 12:1-3)
20.04.24 17:16:03 | #28534 (4)

*4502* BŮH MÁ MOC NÁS PONÍŽIT, VEDEME-LI SI PYŠNĚ! *4502*


 #28533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Daniel 12:1…
20.04.24 17:16:45 | #28535 (5)

*12216* POKORA CTI NETRATÍ, PÝCHA ANO! *2351*


 #28534