Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 723772x
Příspěvků:
37335

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
20.04.24 13:36:41 | #28476

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: To patří do záchodové mísy a ne do diskuze o Bohu!!!| Předmět:
20.04.24 13:36:34 | #28475
*20791*

1  

| Předmět: RE:
20.04.24 13:39:00 | #28482 (1)
*6022*

 #28475 

| Předmět: (Bible, Žalm 146:5)
20.04.24 13:34:02 | #28473

*16360* (Bible, Žalm 146:5)

*15154* *22063* *15154* "Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, (Boha Izraele), kdo s nadějí vzhlíží k Živému Bohu, svému Bohu . . ." *34027*| Předmět: RE: (Bible, Žalm 146:5)
20.04.24 13:35:23 | #28474 (1)

*15154* *22063* *15154* "Ano, blaze nám všem, co Tatínka milujeme!" *34027*


 #28473 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 146:5)
20.04.24 13:37:50 | #28481 (2)

*15154* *22063* *15154* Ano! *17601* Blaze každému člověku, který se nenechal obelstít pokřtěnými lidmi a který zůstal Bohu Stvořiteli a Otci svému láskyplně věrný! *17601* *34027* *17601*


 #28474 

| Předmět: Jen Bůh je Bůh!
20.04.24 13:27:11 | #28470

*18805* Jen Bůh je Bůh! *18805*

  • *3775* *3775* *3775*


| Předmět: RE: Jen Bůh je Bůh!
20.04.24 13:28:48 | #28471 (1)

*34041* A tomuto jedinému Živému Bohu Človíček s láskou a úctou věrně slouží. *34027*


 #28470 

| Předmět: RE: RE: Jen Bůh je Bůh!
20.04.24 13:29:40 | #28472 (2)
*12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #28471 

| Předmět:
20.04.24 13:21:19 | #28466
*6687* *33102*


| Předmět: RE:
20.04.24 13:25:21 | #28468 (1)
*14758* *6076* *14758* *6076* *14758*

 #28466 

| Předmět:
20.04.24 13:21:06 | #28465
*5446* *5446* *5446* *5446*


| Předmět: RE:
20.04.24 13:25:59 | #28469 (1)
*29882* *29882* *29882* *29882*

 #28465 

| Předmět: Hodně lidí o Bohu lže!!!
20.04.24 13:01:03 | #28456

*35060* Hodně lidí o Bohu lže!!! *14586*

*35060* A hodně lidí se k tomu staví naprosto lhostejně!!! *6578*| Předmět: RE: Hodně lidí o Bohu lže!!!
20.04.24 13:07:12 | #28457 (1)

*6578* Tvrzení, že Bůh Stvořitel a Otec náš existuje ve třech osobách a že kdysi z jedné "Boží osoby" udělal člověka, aby ho mohl krutě popravit, protože si vyžádal krvavou lidskou oběť za hříchy lidstva, je skutečně ďábelské! A JEŠTĚ HORŠÍ JE, ŽE SI POKŘTĚNÍ LIDÉ Z TOHO UDĚLALI VÝNOSNOU ŽIVNOST a ani se nezastydí! V honbě za majetkem se neštítí ničeho!!! *6578*


 #28456 

| Předmět: RE: RE: Hodně lidí o Bohu lže!!!
20.04.24 13:09:13 | #28458 (2)

*4502* Bůh není krvelačný!!! Ovšem pokřtění hodnostáři dost často krvelační jsou!!! O tom jsou důkazy! *14586*


 #28457 

| Předmět: RE: RE: RE: Hodně lidí o Bohu lže!!!
20.04.24 13:10:47 | #28459 (3)

*6578* Neláska a neúcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva jsou mezi pokřtěnými lidmi normou! *6578*


 #28458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí o Bohu lže!!!
20.04.24 13:13:38 | #28460 (4)

*7266* Že prý: "Ježíš je náš Pán!" *6578*

*7266* Ale jejich "Pánem" je Satan, který si je zkorumpoval mocí a majetkem!!! *6578*

  • *14586* Hrůza!!! *3456*

 #28459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí o Bohu…
20.04.24 13:16:13 | #28461 (5)

*14586* Ano, křesťanství není o lásce a úctě k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva!!! *33684* Křesťanství je o nemilosrdném vykořisťování člověka člověkem a zotročování lidí lidmi!!! *3456*


 #28460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí o…
20.04.24 13:17:32 | #28462 (6)

*6578* "Do roboty, chátro líná!", to bylo HESLO pokřtěného panstva! *7266*


 #28461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
20.04.24 13:19:06 | #28463 (7)

*6578* "Kupte si odpustky, bando hříšná!", to tu zase vyřvávali kněží! *6578*


 #28462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně…
20.04.24 13:20:35 | #28464 (8)

*22640* Vůdci "Římskokatolické církve" chtějí vládnout celému světu!!! *7266*


 #28463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.04.24 13:23:16 | #28467 (9)

*6578* Tajně se opájejí představou, že budou vládnout i Bohu, protože k tomu zneužijí "Ježíše", jak nazývají Satana, protože pravého Ježíše neznají! *6578*


 #28464 

| Předmět: Ano, Človíček Tatínka miluje!
20.04.24 12:50:01 | #28449

*12694* Ano, Človíček Tatínka miluje! *34027*

*12694* Až tak velkým bláznem Človíček je! *27179*| Předmět: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
20.04.24 12:53:07 | #28451 (1)

*4502* A co Ty? Vnímáš Živého Boha, Stvořitele člověka, jako svého vlastního milovaného Tatínka? *2386*


 #28449 

| Předmět: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
20.04.24 12:53:59 | #28452 (2)

*14586* Jestli ne, tak proč žiješ!? *3456*


 #28451 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
20.04.24 12:56:28 | #28453 (3)

*5671* Bůh Ti dal život a Ty si toho nevážíš!? *6578*


 #28452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
20.04.24 12:58:30 | #28454 (4)

*6195* Bůh nad Tebou bdí, dnes a denně Ti odpouští Tvé četné hříchy a Tobě to je lhostejné? *6578*


 #28453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
20.04.24 12:59:08 | #28455 (5)

*4502* To se nestydíš! *14586*


 #28454 

| Předmět: Jsme-li hříšní, . . .
20.04.24 09:00:49 | #28447

*14586* Jsme-li hříšní, a to my jsme, potom vězte, že Bůh Stvořitel a Otec náš je milosrdný a plný milosti! *6904*

*4502* Ježíš to sice kdysi nevěděl, ale neexistuje neodpustitelný hřích!!! *15154* *9507* *15154*| Předmět: RE: Jsme-li hříšní, . . .
20.04.24 09:01:53 | #28448 (1)

*33792* Opakuji: "Bůh Stvořitel a Otec náš miluje každého člověka!" *33792*


 #28447 

| Předmět: LÁSKA BOŽÍ JE ŽIVÁ A OŽIVUJÍCÍ.
20.04.24 08:56:00 | #28444

*33792* LÁSKA BOŽÍ JE ŽIVÁ A OŽIVUJÍCÍ. *33792*| Předmět: RE: LÁSKA BOŽÍ JE ŽIVÁ A OŽIVUJÍCÍ.
20.04.24 08:56:44 | #28445 (1)

*15154* *10715* *15154* Mír s Vámi všemi. *15154* *32618* *15154*


 #28444 

| Předmět: RE: RE: LÁSKA BOŽÍ JE ŽIVÁ A OŽIVUJÍCÍ.
20.04.24 08:57:17 | #28446 (2)

*12694* Bůh nás miluje! *12694*


 #28445