Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 851629x
Příspěvků:
43016

Toto téma sledují (4):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
21.04.24 16:43:21 | #28787

Který pokaždé píše jiné žvásty a když ho konfrontujes a doložís tak se ti vysměje Vlastnosti které má ďábel těmi oplývás *35074*| Předmět: RE:
21.04.24 16:49:46 | #28791 (1)

*29742* *9540* *29742* Venku je větrno ale hezky! Procházka Vám prospěje. *19777*


 #28787 

| Předmět:
21.04.24 16:30:09 | #28782

Prahade vypočítavý prolhany *33102*| Předmět: RE:
21.04.24 16:34:52 | #28783 (1)

*4585* TAK SI TAK HODNĚ NENADÁVEJTE! *4502*


 #28782 

| Předmět: RE:
22.04.24 04:19:47 | #28835 (1)

Proč se nemáte rád takový, jaký jste? *35060*


 #28782 

| Předmět:
21.04.24 16:29:38 | #28781

*6323* A to že opěvujes náboženští které nejvíce škodí lidem je známkou komu sloužís *5404*| Předmět: RE:
21.04.24 16:37:09 | #28784 (1)

*4502* Opěvuji Živého Boha, našeho Otce! *34027*

*4502* NÁBOŽENSTVÍ V LÁSCE NEMÁM. . . Tam se to podvody jenom hemží!!! *6578*


 #28781 

| Předmět: RE: RE:
21.04.24 16:41:13 | #28786 (2)

Opěvoval si jedno náboženští ještě si žehnal vojsku tohoto národa zase lžeš ničemný Farizei Historie tvého psaní to dokládá Lžeš jak tvůj otec ďábel *6323* Už mě to tu unavuje dohadovat se z blbcem a posedlým člověkem


1  
 #28784 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.04.24 16:51:09 | #28792 (3)

*4585* ODPOUŠTÍM VÁM. *35353*


 #28786 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.04.24 04:21:43 | #28836 (3)

Povšimněte si: "Když jste v koncích s rozumem, začnete být arogantní a vulgární!" *6195*


 #28786 

| Předmět: Pro mne je Bůh svatý!
21.04.24 16:22:19 | #28775

*12216* PRO MNE JE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ SVATÝ. *12216*

*12216* MÁM K TATÍNKOVI BEZMEZNOU LÁSKU A ÚCTU. . . *12216*

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Pro mne je Bůh svatý!
21.04.24 16:23:46 | #28776 (1)

*8734* Jsem ale rád, že je tu dnes tak živo! *8734*


 #28775 

| Předmět: RE: RE: Pro mne je Bůh svatý!
21.04.24 16:24:50 | #28777 (2)

*15154* *3122* *15154* Děkuji Tatínkovi za toto zpestření. *15154* *22063* *15154*


 #28776 

| Předmět: RE: RE: RE: Pro mne je Bůh svatý!
21.04.24 16:26:55 | #28778 (3)

*34027* Lidé i démoni se tu mohou zbavit strachu, že nemohou dost od Živého Boha milost! *13842*


 #28777 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pro mne je Bůh svatý!
21.04.24 16:27:57 | #28779 (4)

*12216* BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ NEZNÁ HRANIC. *12216*

  • *12694* *15154* *429* *15154* *12694*

 #28778 

| Předmět:
21.04.24 16:05:09 | #28767

Reakce na příspěvek #28763
No, že napadáte zrovna mne je velmi podivné! *4502*

Já si od obsahu Bible držím zdravý odstup, protože znám Boha Otce svého osobně. *34027* Tak když znáte Boha osobně můžete nám objasnit jak to tehdá v Noemově době bylo? Nebo se z toho opět vykroutite? *27179*| Předmět: RE:
21.04.24 16:08:17 | #28769 (1)

*4502* Optejte se Satana, kterému sloužíte! Mně nedůvěřujete!!! *4502*

*14586* O mně tu věčně tvrdíte, že jsem lhář, tak až pyšný a samolibý jste!!! *3456*


 #28767 

| Předmět: RE: RE:
21.04.24 16:28:00 | #28780 (2)

Satanovi slouzis sám pokud zastupujes Boha takového Boha zcela jistě odmítám *27179* Tedy lépe řečeno s vlastnostmi kterými oplyvas *27179*


 #28769 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.04.24 16:38:34 | #28785 (3)

Ulevilo se Vám? *34694*


 #28780 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.04.24 04:24:40 | #28837 (3)

Bůh je jeden Bůh! A náš milovaný bratr a přítel Ježíš tímto Bohem není! Ježíš je i dnes Boha milujícím a Bohu sloužícím člověkem, to ano, ale na Boha a Pána lidstva si nehraje!!! *4468*


 #28780 

| Předmět:
21.04.24 16:03:38 | #28766
?si=iW0pOgkEV-h7KDSp


| Předmět: RE:
21.04.24 16:19:10 | #28774 (1)

To video si pouštět nebudu, ale odpovím: "ANO, NA ZEMI KDYSI ŽILI VELMI VYSOCÍ LIDÉ." *13842*


 #28766 


| Předmět:
21.04.24 15:18:33 | #28762

*5404* *5404* O Nefilim je skutečně v bibli zmínka Je zvláštní že duchovní bytosti měli možnost se zhmotňovat do lidského těla Nechápu pokud to tak bylo proč jim to stvořitel dovolil? Možná nám to objasní SynBoha on v té době údajně žil *27179*| Předmět: RE:
21.04.24 15:31:42 | #28763 (1)

Víš...ono toho je v bibli fakt hodně....je to těžké čtení. A pro fanatika.jako človíček...i nebezpečné. *4470*

Je nutné vědět, kdy jen věřit a kdy i přemýšlet.


 #28762 

| Předmět: RE: RE:
21.04.24 15:54:26 | #28764 (2)

No, že napadáte zrovna mne je velmi podivné! *4502*

Já si od obsahu Bible držím zdravý odstup, protože znám Boha Otce svého osobně. *34027*


 #28763 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.04.24 18:03:37 | #28803 (3)

Neznáš. *10736*


 #28764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
21.04.24 18:14:13 | #28808 (4)

*2* TO JE VELMI ODVÁŽNÉ TVRZENÍ! *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #28803 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.04.24 04:28:23 | #28838 (4)

*34694* Mám jen otázku: "A dupla jste si u toho nohou a následně se ďábelsky pokřižovala?" *11163* *8149*


 #28803 

| Předmět:
21.04.24 15:14:10 | #28761
&ab_channel=%C5%A0l%­C3%A1grTube *13845* *30740*


| Předmět: RE:
21.04.24 15:55:51 | #28765 (1)
*22640* *6578* *35060*

 #28761 

| Předmět: RE: RE:
21.04.24 18:04:01 | #28804 (2)
*2*

1  
 #28765 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.04.24 18:14:37 | #28809 (3)
*47* *47* *47* *47* *47* *47* *47*

 #28804 


| Předmět:
21.04.24 15:11:03 | #28760

Matouš 28:19-20 CSP
Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. [Amen.]”


1  

| Předmět: RE:
21.04.24 16:06:03 | #28768 (1)

*27179* Ježíš toho napovídal. *27179*

Třeba toto: "Opět Vám pravím, shodnou-li se dva z Vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

  • (Bible, Matouš 18:19-20) *2*

Tady si Ježíš hodně fandil, ale dnes už ví, že tu z něj hovořila jeho ďáblem naočkovaná pýcha! Těmi slovy ublížil hodně lidem!!! Důvěřovali tomu a nic! Vůbec nic!!! Jejich veškeré prosby nebyly vyslyšeny!!! A proč? NESHROMÁŽDILI SE VE JMÉNU BOHA STVOŘITELE A OTCE SVÉHO ALE VE JMÉMU JEŽÍŠE, A TO SE TATÍNKOVI VŮBEC NELÍBILO!!! *30410*


 #28760 

| Předmět:
21.04.24 15:01:38 | #28758

Označení „syn Boží“
Kdo je „syn Boží“ z Genesis šesté kapitoly? Podle názoru většiny jde o démona (satanova anděla) v hmotném těle, kterým plodil s pozemskými ženami „Nefilim“. Tato teorie říká, že před globální potopu, kterou díky lidskému hříchu způsobil Bůh, bylo možné křížení démonů s lidmi. S tím si dovolím nesouhlasit. V Genesis šesté kapitole nevidím, že by se démon (údajný „syn Boží“) dokázal proměnit (zhmotnit) v hmotnou bytost včetně sexuality a schopnosti reprodukce. Démon nemá a nikdy neměl DNA, kterou by mohl kombinovat s lidmi. V Bibli nikde nestojí, že démon v minulosti mohl měnit lidskou DNA. Démon vždycky byl a dodnes je duch, duchovní bytost bez fyzického těla a pohlavních orgánů. Démoni jsou duchové bez těla, kteří mají neodolatelnou touhu po lidském těle. Jde o tak silnou touhu, že když nemohou vejít do lidského těla, tak raději, než by měli zůstat bez těla, vstoupí do těla zvířete (Matouš 8,28-32). Démon může „pouze“ člověka tzv. posednout. Pak může v člověku působit různými způsoby, může způsobit fyzické onemocnění atd. Pořád je to ale duch bez vlastního fyzického těla. *23266*| Předmět: RE:
21.04.24 16:10:24 | #28770 (1)

Všichni lidé jsou Synové a Dcery Boží! Úplně všichni! *3775*


 #28758 

| Předmět: RE: RE:
21.04.24 18:05:13 | #28805 (2)

Nejsou. Já jsem dcera svých rodičů !


 #28770 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.04.24 18:15:08 | #28810 (3)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #28805 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.04.24 04:30:44 | #28839 (3)

*2* Občas umíte být i vtipná! *2*


 #28805