Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 675587x
Příspěvků:
34842

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Modleme se!
22.04.24 10:43:15 | #28909

*15154* *3577* *15154* Modleme se za uzdravení všech nemocných a zraněných. . . *3122*| Předmět: RE: Modleme se!
22.04.24 10:43:48 | #28910 (1)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #28909 

| Předmět: RE: Modleme se!
22.04.24 10:44:42 | #28911 (1)

A děkujme Bohu, že se to stane! *34027*


 #28909 

| Předmět: Bůh zná PRAVDU o každém z nás!
22.04.24 10:27:37 | #28904

*6904* Bůh zná PRAVDU o každém z nás! *13842*| Předmět: RE: Bůh zná PRAVDU o každém z nás!
22.04.24 10:28:10 | #28905 (1)

*4490* Bůh zná všechny naše hříchy!


 #28904 

| Předmět: RE: Bůh zná PRAVDU o každém z nás!
22.04.24 10:30:26 | #28906 (1)

*16231* Bůh zná všechny naše přestupky, přečiny i zločiny!


 #28904 

| Předmět: RE: RE: Bůh zná PRAVDU o každém z nás!
22.04.24 10:35:44 | #28907 (2)

*16360* (Bible, Sírachovec 17:25-26)

"Obrať se k Živému Bohu a zanech hříchů, pros ho a přestaň budit pohoršení.
Navrať se k Nejvyššímu a odvrhni od sebe nepravost, měj ve velké nenávisti každou ohavnost." *17063*


 #28906 

| Předmět:
22.04.24 10:24:11 | #28903
?si=WbU0wQKjAGiyEPE- Měl byste lépe cvičit na ty housle *27179*


| Předmět: RE:
22.04.24 10:39:05 | #28908 (1)
*3843* *4600* *3843* *4600* *3843*

 #28903 

| Předmět:
22.04.24 10:15:32 | #28900
?si=fwKr6wjwD­jWyVI3D *7213*


| Předmět: RE:
22.04.24 10:19:32 | #28902 (1)
*404*

1  
 #28900 

| Předmět:
22.04.24 10:13:42 | #28897
*19777* *19777* *27179*


| Předmět: RE:
22.04.24 10:18:01 | #28901 (1)

*3761* *30543* *3761* *30543* *3761* Procházka je dobrá a úsměv lidem skutečně sluší, bratře! *34694*


 #28897 


| Předmět:
22.04.24 10:13:27 | #28896
*5446* *5446* *5446*


| Předmět: RE:
22.04.24 10:15:23 | #28899 (1)

*19975* Bratře, neplýtvejte stále tou vodou! *4502*


 #28896 

| Předmět: Nezapomeň!
22.04.24 10:07:24 | #28893

*4502* Nezapomeň! *4502*

"Koupíš-li si kohouta pro krásu jeho peří a oželíš-li proto i nákup slepic, potom se snůšky vajec nedočkáš!" *33684*| Předmět: RE: Nezapomeň!
22.04.24 10:10:55 | #28894 (1)

*4502* "Hodnotíš-li bezdomovce a žebráky podle jejich oděvu a chování, potom věz, že mnozí z nich byli dříve slavnými a úspěšnými lidmi." *35060*


 #28893 

| Předmět: RE: RE: Nezapomeň!
22.04.24 10:12:54 | #28895 (2)

*6578* "A hodnotíš-li Boha podle toho, jak se chovají lidé, potom jsi hlupák! *6578*


 #28894 

| Předmět: RE: RE: RE: Nezapomeň!
22.04.24 10:14:31 | #28898 (3)

*4502* Věz, že poslové Boží většinou nemávají křídly!!! *4502*


 #28895 

| Předmět: Boha nepřelstíš!
22.04.24 10:03:03 | #28892

*4502* Boha Stvořitele a Otce svého nepřelstíš ani neošálíš! *4502*| Předmět: Velká otázka!
22.04.24 10:00:59 | #28891

Velká otázka! *2938*

*15389* "Kdo je na sebe zlý, na koho bude dobrý?"

  • (Bible, Sírachovec 14:5)


| Předmět: (Bible, Sírachovec 14:3)
22.04.24 09:58:19 | #28890

(Bible, Sírachovec 14:3)
"Skrblíkovi není bohatství k ničemu dobrému a nač je majetek závistivci?" *6635*