Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 873122x
Příspěvků:
44016

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Proč?
08.05.24 13:47:42 | #31647

*14899* Proč?

Na celém světě existuje zhruba 7000 jazyků! Otázkou je, proč už dávno nebyl stvořen nějaký univerzální jazyk, který by vyhovoval celému lidstvu! Byl by doplňkový ale povinný ve školách ve všech státech!!! *2351*

A hned bychom si všichni rozuměli. *15081*


1  

| Předmět: RE: Proč?
08.05.24 13:50:05 | #31648 (1)

*3474* *4740* "UMĚLÁ INTELIGENCE" BY TO PŘECE NYNÍ ZVLÁDNOUT MOHLA. *3474* *4740*


1  
 #31647 

| Předmět: RE: Proč?
08.05.24 13:53:44 | #31649 (1)

*33770* Ano, nový univerzální jazyk pro celé lidstvo by byl nejprve doplňkový, ale povinný ve všech školách na celém světě! Velmi rychle by ale získal prvenství a doplňkovými by se staly jazyky národní! *34027*


1  
 #31647 

| Předmět: RE: RE: Proč?
08.05.24 13:56:23 | #31650 (2)

*2386* KDO PRVNÍ SE TO ODVÁŽÍ VE SVĚTĚ PROSADIT? *12694*


 #31649 

| Předmět: RE: RE: RE: Proč?
08.05.24 13:59:26 | #31651 (3)

*34694* Je sice pravdou, že Bůh by nás znalostí univerzálního celosvětového jazyka mohl obdařit bez učení, to by pro něj nebyl problém a jednou to stejně udělá, ale zatím to neudělal. *35060*


 #31650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Proč?
08.05.24 14:01:23 | #31652 (4)

*6904* Prožijte poklidné a láskyplné odpoledne! *6904*


1  
 #31651 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Proč?
08.05.24 14:02:03 | #31653 (5)
*34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

1  
 #31652 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Proč?
08.05.24 14:03:17 | #31654 (6)
*6190* *23658* *35244*

1  
 #31653 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Proč?
08.05.24 15:33:36 | #31664 (7)

I Vám Človíčku| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Proč?
08.05.24 15:48:07 | #31668 (8)

Děkuji. *6904*


1  
 #31664 

| Předmět: RE: Proč?
08.05.24 15:31:48 | #31663 (1)

Bylo by to fajn, ale to se nestane, dokud lidé budou mít potřebu nadřazenosti a moci, dokud budou spolu stále bojovat. Tak snad příští generace se posunou dál...| Předmět: RE: RE: Proč?
08.05.24 15:49:04 | #31669 (2)

Nechme se tedy překvapit. *17063*


1  
 #31663 

| Předmět: Děkuji.
08.05.24 13:12:31 | #31645

Děkuji. *34041*


1  

| Předmět: RE: Děkuji.
08.05.24 13:13:14 | #31646 (1)

*15154* *22063* *15154* Mír s Vámi všemi na celém světě. *34027*


1  
 #31645 

| Předmět: RE: RE: Děkuji.
08.05.24 15:35:04 | #31665 (2)

I s Vámi| Předmět: RE: RE: RE: Děkuji.
08.05.24 15:49:21 | #31670 (3)
*2614*

1  
 #31665 

| Předmět: ❤️ Je tu hezky! ❤️
08.05.24 12:48:32 | #31637

❤️❤️❤️ Je tu hezky! ❤️❤️❤️


1  

| Předmět: RE: ❤️ Je tu hezky! ❤️
08.05.24 13:00:18 | #31639 (1)

*8734* A já jsem rád, že mě sem Otec poslal. *8164*


 #31637 

| Předmět: RE: ❤️ Je tu hezky! ❤️
08.05.24 13:02:04 | #31640 (1)

*34047* Jistě se tu líbí i dalším lidem! *33664*


1  
 #31637 

| Předmět: RE: RE: ❤️ Je tu hezky! ❤️
08.05.24 13:04:28 | #31641 (2)

*12694* *34694* *12694* Vždyť komu by se tu nelíbilo! *12694*


1  
 #31640 

| Předmět: RE: RE: RE: ❤️ Je tu hezky! ❤️
08.05.24 13:09:54 | #31643 (3)

*12216* PLANETA ZEMĚ JE PŘEKRÁSNÁ. *2351*


1  
 #31641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️ Je tu hezky! ❤️
08.05.24 13:11:37 | #31644 (4)

*34866* *34866* *34866* Planeta Země je překrásná v každém ročním období. *34866* *34866* *34866*


1  
 #31643 

| Předmět: Mám domov u Otce!
08.05.24 11:05:10 | #31633

*15154* *22063* *15154* Mám domov u Otce! A jsem u Tatínka spokojený. . . *34027*| Předmět: RE: Mám domov u Otce!
08.05.24 11:06:45 | #31634 (1)

A tak proč chodíte sem ?


 #31633 

| Předmět: RE: RE: Mám domov u Otce!
08.05.24 12:47:05 | #31636 (2)

❤️ Mám prázdniny! ❤️

❤️ Jsem na karnevalu! ❤️

❤️ Je tu docela legrace!!! ❤️


1  
 #31634 

| Předmět: RE: RE: Mám domov u Otce!
08.05.24 12:58:59 | #31638 (2)

*5730* Vám se tento VIRTUÁLNÍ KARNEVAL snad nelíbí? *2596*


1  
 #31634 

| Předmět: RE: Mám domov u Otce!
08.05.24 11:07:00 | #31635 (1)

*15154* *22063* *15154* A i vzkříšený Ježíš má domov u Otce a je u Tatínka spokojený! *34027*


 #31633 

| Předmět: RE: RE: Mám domov u Otce!
08.05.24 13:08:41 | #31642 (2)

*15154* *22063* *15154* V láskyplném Království Božím má každá lidská duše svůj domov a já to vím i ctím! Nepopírám tu radostnou skutečnost, že před Bohem jsme všichni sourozenci! A o tom se můžete i v historii této diskuze přesvědčit. VŠICHNI JSME BRATŘI A SESTRY A BŮH JE OTEC NÁŠ. *34027*


 #31635 

| Předmět: Mým Bohem a Pánem je Stvořitel!
08.05.24 10:53:05 | #31620

*33792* Mým Bohem a Pánem je Stvořitel a Otec můj. *33792*| Předmět: RE: Mým Bohem a Pánem je Stvořitel!
08.05.24 10:55:05 | #31622 (1)

*4502* A o Vaše smyšlené bohy "ježíšky a hospodiny" a bohyně "hospodinky" nestojím! *33684*


 #31620 

| Předmět: RE: RE: Mým Bohem a Pánem je Stvořitel!
08.05.24 10:55:42 | #31623 (2)

*12694* BŮH JE JEDEN "JEDNOJEDINÝ"! *12694*


 #31622 

| Předmět: RE: RE: Mým Bohem a Pánem je Stvořitel!
08.05.24 10:56:01 | #31624 (2)

Kristovo tělo jsou mnozí.


 #31622 

| Předmět: RE: RE: RE: Mým Bohem a Pánem je…
08.05.24 10:58:12 | #31626 (3)

1. Korintským 12
27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
http://biblenet.cz/b/Cor1/12#v3
*30644*


 #31624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mým Bohem a Pánem je…
08.05.24 11:00:22 | #31630 (4)

*2* Ten Váš "Kristus" musí mít miliardy údů! Kam se na něj hrabou stonožky a chobotnice! *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #31626 

| Předmět: RE: RE: RE: Mým Bohem a Pánem je…
08.05.24 10:58:32 | #31627 (3)

*35239* Proč to tu tvrdíte, když tak zarytě popíráte, že i já jsem Kristus!!! *9391*


 #31624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mým Bohem a Pánem je…
08.05.24 10:59:58 | #31629 (4)

Vy jste jenom údem těla, Ježíš je hlava toho těla.


 #31627 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mým Bohem a Pánem…
08.05.24 11:01:33 | #31631 (5)

*4502* Nejsem údem jakéhosi smyšleného těla, jsem člověkem a Synem Božím. *2351*


 #31629 


| Předmět: Pouze Bůh je Bůh!!!
08.05.24 10:49:27 | #31618

*30457* Pouze Bůh je Bůh! A nikdo mu není roven! Nikdo ho nemůže zastoupit!!! *34027*| Předmět: RE: Pouze Bůh je Bůh!!!
08.05.24 10:51:30 | #31619 (1)

*12216* Vzkříšený Ježíš je neustále člověkem a naším milovaným bratrem a přítelem. *2351*


 #31618 

| Předmět: Sláva Bohu!
08.05.24 10:38:33 | #31609

*21360* Sláva Bohu! *6084*

*33770* Sláva Bohu Stvořiteli a Otci lidstva! *34027*| Předmět: RE: Sláva Bohu!
08.05.24 10:44:44 | #31615 (1)

*30457* "Dobrořečíme Tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl,
že ses chopil veliké moci, KTERÁ TI NÁLEŽÍ, a ujal ses vlády. *33770*

  • (Bible, Zjevení Janovo 11:17)

 #31609 

| Předmět: Kdo je Bůh?
08.05.24 09:54:36 | #31585

*2386* Kdo je Bůh?

*5114* A kdo je kdo?

*3624* Ve virtuálním světě je to lhostejné!


1  

| Předmět: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 09:55:51 | #31586 (1)

*2* Buď si, kým chceš být! *2* *2* *2*

*4502* Ale nenuť ostatní, aby to respektovali. . . *4502*


1  
 #31585 

| Předmět: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 09:57:58 | #31587 (2)

*9747* Na internetu můžeme každého vnímat podle svého! *22009*


1  
 #31586 

| Předmět: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 09:59:29 | #31588 (3)
  • *12694* *15154* *34694* *15154* *12694*

1  
 #31587 

| Předmět: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:01:47 | #31589 (1)

*7050* Ovšem ta otázka: "Kdo je Bůh!?" je zajímavá i na internetu! *34035*


1  
 #31585 

| Předmět: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:06:05 | #31590 (2)

*15154* Bůh je Stvořitelem!

*15154* Bůh je "asi" Otcem lidstva!

*15154* Bůh je Panovníkem veškerého tvorstva!

*15154* Bůh je nazýván i LÁSKOU nebo, podle Človíčka, LÁSKOU LÁSEK. . .


1  
 #31589 

| Předmět: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:07:56 | #31591 (3)

*4502* BŮH ALE ROZHODNĚ NIKDY NEBYL, NENÍ ANI NIKDY NEBUDE ČLOVĚKEM. *4502*


1  
 #31590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:11:21 | #31592 (4)

*35060* Není to o tom, že by se jím nemohl stát! Jistě tu moc má! Ale není natolik hloupý, aby to učinil jako důkaz své všemohoucnosti. BŮH BY PŘESTAL EXISTOVAT a on, jako člověk, by pouze čekal na svou smrt. *35090*


 #31591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:13:01 | #31593 (5)

*27179* Přiznejme si to! O Bohu nevíme skoro nic! A tak to i navždy zůstane!!! *27179*


 #31592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:16:04 | #31595 (6)

*12694* *34694* *12694* Těch pár slov, které o Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva vyslovíme nebo napíšeme, je jako několik kapek vody v mořích a oceánech! *12694*

*27179* (A to jsem to možná ještě přehnal.) *27179*


 #31593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:19:02 | #31596 (6)

O Bohu toho víme hodně neb obraz Boha a podoba Boha je člověk, muž a žena :-).


 #31593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:23:55 | #31599 (7)

Viděla jste někdy obraz? NESDĚLUJE NIC. Je to pouze obraz. *2*

A člověk rozhodně není Bůh!!! A tak o Bohu skutečně nevíme skoro nic. . . *2*

Vím, ráda se hýčkáte myšlenkou, že jste zpodobením Boha Stvořitele a Otce lidstva, ale to Vás přejde! *2*


 #31596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je…
08.05.24 10:28:56 | #31604 (8)

Ženy jsou obrazem a podobou po Hospodince :-).


1  
 #31599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo…
08.05.24 10:36:19 | #31607 (9)

*22640* Nerouhejte se! *4502*


 #31604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.24 10:39:28 | #31610 (10)

Bůh ji oslovuje když říká:
G1:26  Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho.


 #31607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.24 10:41:28 | #31612 (11)

*4502* "Hospodinka" je Vámi smyšlená osoba! Neexistuje nikde jinde než ve Vašich domněnkách!!! *4502*


 #31610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.24 10:42:44 | #31613 (12)

Ženy jsou také obraz a podoba Boha.


 #31612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.24 10:46:30 | #31616 (13)

*34694* S tím souhlasím! Ženy jsou také "obrazem a podobou" Boha Stvořitele a Otce lidstva! *13842*


 #31613 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.24 10:55:01 | #31621 (14)

Jen jako "tatínek" nevypadají :-)


 #31616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.24 10:57:03 | #31625 (15)

*4502* Vždyť Vy jste ještě nikdy našeho nebeského Tatínka neviděla!!! *4502*


 #31621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.24 10:59:18 | #31628 (16)

Jan 6
44Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal;


 #31625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.05.24 11:03:32 | #31632 (17)

*2* JÁ JSEM RADĚJI S OTCEM NEŽ SE SVÝM BRATREM JEŽÍŠEM. *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #31628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 15:40:25 | #31666 (4)

„…Kdyby však voli, lvi a koně též dostali ruce aneb uměli kreslit i vyrábět tak jako lidé, koně by podobné koňům a voli podobné volům kreslili podoby bohů a právě taková těla jejich by robili, jakou i sami postavu mají…“| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 15:52:08 | #31674 (5)

Neumím se vžít do jejich pocitů. . . *33684*


1  
 #31666 

| Předmět: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:14:08 | #31594 (1)

Jan 4
24 Bůh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti. *6763*


 #31585 

| Předmět: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:19:17 | #31597 (2)

*24611* Duch Boží dělá Boha Bohem, tak jako duch lidský dělá člověka člověkem, ale vysvětlíte-li lidem původ a složení tohoto Ducha, potom to bude mít svou váhu, jinak je slovo "Duch" nicotou. *3775*


 #31594 

| Předmět: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:23:00 | #31598 (3)

Jan 4, 23Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.


 #31597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:25:55 | #31600 (4)

*27179* Vnímáte obsah Vámi napsaných slov?

*27179* Je-li Bůh Duch, jak ho chcete v Duchu uctívat!?

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #31598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:27:56 | #31602 (5)

*15154* *22063* *15154* Láska a úcta k Bohu pramení v milujícím lidském srdci. *34027*


 #31600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:27:59 | #31603 (5)

V Duchu a v pravdě :-)


 #31600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:35:17 | #31606 (6)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #31603 

| Předmět: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:27:07 | #31601 (3)

1. Korintským 3
16Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
17Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

1. Korintským 6
19Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.


 #31597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:34:18 | #31605 (4)

*15154* Nejsem Boží chrám, jsem člověkem. Boha milujícím člověkem.

*15154* Duch Boží ve mně skutečně přebývá! Dokonce jich ve mně přebývá sedm. JSEM KRISTUS. Ale ani jeden z nich není Bohem Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem lidstva!

*15154* Nepatřím sám sobě, to je pravda, patřím Bohu, ale žádné výkupné za mne zaplaceno nebylo, to je lež!

*15154* A Boha Stvořitele a Otce lidstva oslavuji často! VY NIKDY!!!


 #31601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:38:03 | #31608 (5)

Jste lhář a podvodník když píšete že: VY NIKDY!!!

(Nevíte o tom nic)


1  
 #31605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:39:32 | #31611 (6)

Podejte tedy důkaz! ŽÁDNÝ NEEXISTUJE. *4502*


 #31608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je Bůh?
08.05.24 10:44:17 | #31614 (7)

Není to Tvoje věc, starej ty se o svoje věci.
Jediný prostředník mezi Bohem a člověkem je Ježíš Kristus.


1  
 #31611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo je…
08.05.24 10:47:51 | #31617 (8)
*5631* *30683* *5631* *30683* *5631* *30683* *5631*

 #31614 

| Předmět: Bdíme nebo sníme?
08.05.24 09:49:28 | #31580

*33794* Bdíme nebo sníme? *8164*

*27179* A není to jedno!? Žijeme!!! A to je příjemné konstatování. . . *30422*


1  

| Předmět: RE: Bdíme nebo sníme?
08.05.24 09:50:06 | #31581 (1)

*33770* Díky Bohu, že žijeme! *6904*


 #31580 

| Předmět: RE: RE: Bdíme nebo sníme?
08.05.24 09:50:49 | #31582 (2)

*33770* Díky Bohu, že žijeme a že víme, že žijeme! *6904*


 #31581 

| Předmět: RE: RE: RE: Bdíme nebo sníme?
08.05.24 09:51:36 | #31583 (3)

*27179* Nikdy se tak nenudíme! *27179*


1  
 #31582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bdíme nebo sníme?
08.05.24 09:52:25 | #31584 (4)
*12694* *30623* *12694*

1  
 #31583 

| Předmět: Každé překvapení má své kouzlo.
08.05.24 09:41:07 | #31576

*33639* Každé překvapení má své kouzlo! *11044*


1  

| Předmět: RE: Každé překvapení má své kouzlo.
08.05.24 09:42:08 | #31577 (1)

*165* Je-li to překvapení milé, je kouzelné ihned. *8734*


1  
 #31576 

| Předmět: RE: Každé překvapení má své kouzlo.
08.05.24 09:44:01 | #31578 (1)

*3513* Je-li to překvapení nemilé, získá své kouzlo až s odstupem času. *11089*


1  
 #31576 

| Předmět: RE: RE: Každé překvapení má své kouzlo.
08.05.24 09:45:49 | #31579 (2)

*31346* A o tom, že je život plný překvapení, není pochyb. *6685*


1  
 #31578