Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 671029x
Příspěvků:
34510

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Všichni jsme bratři a sestry!
27.05.24 07:36:41 | #35818

*10715* Všichni jsme bratři a sestry! *32618*| Předmět: RE: Všichni jsme bratři a sestry!
27.05.24 07:37:21 | #35819 (1)

*16905* PŘED BOHEM JSME VŠICHNI SOUROZENCI. *9507*


 #35818 

| Předmět: RE: RE: Všichni jsme bratři a sestry!
27.05.24 07:38:33 | #35820 (2)

*12216* V LÁSKYPLNÉ RODINĚ BOŽÍ NAŠEHO TATÍNKA JE DOMOV NÁŠ. *2351*


 #35819 

| Předmět: RE: RE: RE: Všichni jsme bratři a…
27.05.24 07:39:45 | #35822 (3)

*12694* *22063* *12694* Jsme ŽIVOU LÁSKOU Boha Stvořitele a Otce svého! *33792*


 #35820 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme bratři a…
27.05.24 07:40:51 | #35823 (4)

*12694* *13293* *12694* Obrazně: "Jsme milované děti Boží!" *8734*


 #35822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme bratři…
27.05.24 07:41:56 | #35824 (5)

*14970* *34041* *14970* Jsme Boží lidé! *14970*


 #35823 

| Předmět: Bůh to s námi myslí dobře!
27.05.24 07:29:22 | #35812

*33770* Bůh to s námi myslí dobře! *6904*| Předmět: RE: Bůh to s námi myslí dobře!
27.05.24 07:30:29 | #35813 (1)

*33770* Bůh nebyl a není naštěstí člověkem!!! *6904*


 #35812 

| Předmět: RE: RE: Bůh to s námi myslí dobře!
27.05.24 07:31:43 | #35814 (2)

*33770* Boha Stvořitele a Otce lidstva lze nazvat Láskou lásek celého lidstva! *33770*


 #35813 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh to s námi myslí dobře!
27.05.24 07:32:36 | #35815 (3)
  • *12694* *20590* *15154* *22063* *15154* *20590* *12694*

 #35814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh to s námi myslí…
27.05.24 07:34:44 | #35816 (4)

*34694* Ano, jsem po Tatínkovi, opět jsem člověka s přezdívkou "jitrnice" omilostnil. *34089*


 #35815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh to s námi myslí…
27.05.24 07:35:19 | #35817 (5)
  • *12694* *33692* *15154* *30457* *15154* *33692* *12694*

 #35816 

| Předmět: RE: RE: Bůh to s námi myslí dobře!
27.05.24 07:39:22 | #35821 (2)

Genezis 3
22I řekl Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
*30800*
Zjevení 22
14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo ke stromu života..
*14377*


 #35813 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh to s námi myslí dobře!
27.05.24 07:55:59 | #35826 (3)

*12694* A přesto žijeme život věčný! BŮH JE TOTIŽ LÁSKYPLNÝ, MILOSRDNÝ A PLNÝ MILOSTI. *12694*


 #35821 

| Předmět: Jsem snílek?
27.05.24 07:20:25 | #35804

*32570* Jsem snílek?| Předmět: RE: Jsem snílek?
27.05.24 07:20:57 | #35805 (1)

*19975* Jsem bláznivý snílek?


 #35804 

| Předmět: RE: RE: Jsem snílek?
27.05.24 07:21:58 | #35806 (2)

*30410* Možná jsem naivní snílek, ale Bůh zázraky umí! *8734*


 #35805 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsem snílek?
27.05.24 07:22:58 | #35807 (3)

*33770* Bůh Stvořitel a Otec náš skutečně zázraky umí a miluje nás! *33792*


 #35806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsem snílek?
27.05.24 07:25:05 | #35808 (4)

*34027* My všichni lidé budeme opět svatí jako náš Otec! *34027* BŮH TEN ZÁZRAK UČINÍ. *34027*


 #35807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsem snílek?
27.05.24 07:26:18 | #35809 (5)

*14970* NA PLANETĚ ZEMI BUDE BOŽÍ RÁJ A MY LIDÉ V NĚM BUDEME SPOKOJENĚ ŽÍT. *14970*


 #35808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsem snílek?
27.05.24 07:27:05 | #35810 (6)
  • *3474* *4740* *3474* *4740* *3474* *4740* *3474*

 #35809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsem snílek?
27.05.24 07:27:44 | #35811 (7)
*14970* *13293* *14970*

 #35810 

| Předmět: Toužím po morálním uzdravení!
27.05.24 07:06:34 | #35786

*14586* Toužím po morálním uzdravení! *17063*| Předmět: RE: Toužím po morálním uzdravení!
27.05.24 07:07:27 | #35787 (1)

*19975* A má touha není sobecká! Toužím po morálním uzdravení nás všech! *17063*


 #35786 

| Předmět: RE: RE: Toužím po morálním uzdravení!
27.05.24 07:08:22 | #35788 (2)

*12694* A Bůh Stvořitel a Otec můj a náš to ví! *30457*


 #35787 

| Předmět: RE: RE: RE: Toužím po morálním…
27.05.24 07:09:08 | #35789 (3)

*12694* Ano, můj a náš milovaný Tatínek to ví! *13842*


 #35788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Toužím po morálním…
27.05.24 07:10:13 | #35790 (4)

*34027* Umíte si to představit? *5671*


 #35789 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Toužím po morálním…
27.05.24 07:11:10 | #35791 (5)

*34027* LÁSKYPLNÁ A MÍRUMILOVNÁ LIDSKÁ SPOLEČNOST NA CELÉM SVĚTĚ. . . *34027*


 #35790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Toužím po…
27.05.24 07:12:21 | #35792 (6)
  • *33792* *33792* *33792* *33792* *33792* *33792* *33792*

 #35791 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Toužím po…
27.05.24 07:13:17 | #35793 (7)

*6904* Všichni lidé jsou milí!


 #35792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Toužím…
27.05.24 07:13:44 | #35794 (8)

*6904* Všichni lidé jsou hodní!


 #35793 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 07:14:14 | #35795 (9)

*6904* Všichni lidé jsou dobří!


 #35794 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 07:14:40 | #35796 (10)

*6904* Všichni lidé jsou čestní!


 #35795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 07:15:09 | #35797 (11)

*6904* Všichni lidé jsou laskaví!


 #35796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 07:15:35 | #35798 (12)

*6904* Všichni lidé jsou poctiví!


 #35797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 07:16:05 | #35799 (13)

*6904* Všichni lidé jsou láskyplní!


 #35798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 07:16:39 | #35800 (14)

*6904* Všichni lidé jsou spravedliví!


 #35799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 07:17:08 | #35801 (15)

*6904* Všichni lidé jsou mírumilovní!


 #35800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 07:17:54 | #35802 (16)

*6904* Všichni lidé mají lásku a úctu k Bohu. . . *3474* *4740*


 #35801 

| Předmět: RE: Toužím po morálním uzdravení!
27.05.24 07:19:24 | #35803 (1)

*12694* A o tom bude Boží Ráj na planetě Zemi. *6904* VŠICHNI BUDEME MORÁLNĚ ZDRAVÍ. . . *12694*


 #35786 

| Předmět: Vím!
27.05.24 06:55:31 | #35776

*14586* Vím! *14586*| Předmět: RE: Vím!
27.05.24 06:56:23 | #35777 (1)

*14586* Vím, přiznat si potřebu svého morálního uzdravení není snadné! *14586*


 #35776 

| Předmět: RE: RE: Vím!
27.05.24 06:57:54 | #35778 (2)

*14586* Přiznat si: "Já jsem lump, lotr a darebák!" je skoro nadlidský úkol. . . *14586*


 #35777 

| Předmět: RE: RE: RE: Vím!
27.05.24 06:58:54 | #35779 (3)

*14586* KDO SE DOKÁŽE NAŠTVAT NA SVOU HŘÍŠNOST? *35060*


 #35778 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vím!
27.05.24 07:00:13 | #35780 (4)

*14586* Koho z lidí bolestně štve, že má sklon páchat přestupky, přečiny a zločiny? *14586*


 #35779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
27.05.24 07:01:38 | #35781 (5)

*14586* Kdo si v slzách bolesti lásky vyčítá: "Už jsem zase zhřešil a tím se provinil proti Bohu!" *14586*


 #35780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
27.05.24 07:02:22 | #35782 (6)

*14586* Kdo chce žít čestně? *14586*


 #35781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
27.05.24 07:02:52 | #35783 (7)

*14586* Ano, kdo chce žít poctivě? *14586*


 #35782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
27.05.24 07:03:44 | #35784 (8)

*14586* Kdo z nás všech lidí chce být spravedlivým a čestným člověkem? *14586*


 #35783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím!
27.05.24 07:05:15 | #35785 (9)

*14586* *6195* *14586* Ale dost už o tom! *11171*


 #35784 


| Předmět: Spravedlivý je pouze Bůh!
27.05.24 06:40:02 | #35765

*33770* Spravedlivý je pouze Bůh! *6904*| Předmět: RE: Spravedlivý je pouze Bůh!
27.05.24 06:40:54 | #35766 (1)

*33770* Ano, spravedlivý je pouze Bůh Stvořitel a Otec náš! *13842*


 #35765 

| Předmět: RE: RE: Spravedlivý je pouze Bůh!
27.05.24 06:41:49 | #35767 (2)

*33770* Bůh nikoho nevykořisťuje! Bůh nikdy svou moc nezneužívá!!! *6904*


 #35766 

| Předmět: RE: RE: RE: Spravedlivý je pouze Bůh!
27.05.24 06:42:58 | #35768 (3)

*14586* Ale vládnoucí lidé svou moc prokazatelně zneužívají! *14586*


 #35767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Spravedlivý je pouze…
27.05.24 06:44:26 | #35769 (4)

*14586* A často svou moc zneužívají viditelně - a to naprosto zločinným způsobem! *6578*


 #35768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Spravedlivý je…
27.05.24 06:45:58 | #35770 (5)

*7266* A díky korupci mezi nimi není snadné tomu zabránit! *7266*


 #35769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spravedlivý je…
27.05.24 06:46:47 | #35771 (6)

*6578* O tom je kapitalismem ovládaná demokracie!!! *6578*


 #35770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spravedlivý…
27.05.24 06:47:33 | #35772 (7)

*14586* Demokracie v kapitalismu je jedna velká špína!!! *7266*


 #35771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 06:52:20 | #35773 (8)

*14586* A hodně špíny tam vnáší i církevní hodnostáři, kteří vychytrale pletichaří s ostatními vládnoucími darebáky! *14586* (P.S. Už aby je Bůh morálně uzdravil. . .) *19975*


 #35772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 06:53:05 | #35774 (9)

*14586* Už aby Bůh uzdravil morálně nás všechny!!! *14586*


 #35773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 06:54:31 | #35775 (10)

*15154* *22971* *15154* O to by měli lidé Boha prosit přímo úpěnlivě! A o mně to platí také!!! *19975*


 #35774 

| Předmět: Dobré ráno!
27.05.24 06:20:07 | #35752

*29742* *9540* *29742* Dobré ráno! *7129*| Předmět: RE: Dobré ráno!
27.05.24 06:22:09 | #35753 (1)

*34694* Bůh nás miluje! Sluníčko svítí! Lidé, co více si lze po ránu přát! *8734*


 #35752 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
27.05.24 06:23:26 | #35754 (2)

*33792* Jsme Bohem milovaní lidé! Jsme LÁSKOU Boha Stvořitele a Otce svého. . . *33792*


 #35753 

| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno!
27.05.24 06:26:12 | #35755 (3)

*6904* Je lhostejné, zda v Boha věříš nebo ne, vždyť tento stav je dočasný! Nastane den, kdy Boha Stvořitele a Otce svého budou všichni lidé osobně znát! *6904*


 #35754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno!
27.05.24 06:27:33 | #35756 (4)

*27179* Potom si všichni lidé uvědomí, jak směšné bylo zakládat různé církve a sekty a kolik zla to způsobilo! *14586*


 #35755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno!
27.05.24 06:28:07 | #35757 (5)

*34027* Tvoříme rodinu Boží našeho Otce! *34027*


 #35756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno!
27.05.24 06:29:29 | #35758 (6)

*34027* My všichni lidé tvoříme rodinu Boží! A to včetně všech lidí dočasně zesnulých!!! *2351*


 #35757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno!
27.05.24 06:30:21 | #35759 (7)

*4502* Řevnivost mezi věřícími lidmi by tedy neměla existovat! *4511*


 #35758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré…
27.05.24 06:32:59 | #35760 (8)

*14586* Řevnivost mezi věřícími lidmi ale existuje, protože mnozí lidé chtějí ostatním lidem vládnout, aby je mohli vykořisťovat! A často je chtějí, a to je jedna velká hrůza, i sexuálně zneužívat!!! *6578*


 #35759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 06:34:12 | #35761 (9)

*35060* A TAK POZNÁVÁME ROZDÍL MEZI DOBREM A ZLEM NEZAPOMENUTELNÝM ZPŮSOBEM. *6904*


 #35760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 06:37:06 | #35762 (10)

*14586* Vládnoucí lidé nebývají dobrými lidmi, o tom se už lidstvo přesvědčilo mnohokrát, ale i to je Boží vůle našeho moudrého láskyplného Otce! *17063*


 #35761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 06:38:02 | #35763 (11)

*14586* *17063* *14586* Kdo se dostane k moci, zneužívá ji!!! *14586*


 #35762 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 06:39:05 | #35764 (12)
  • *6578* *14586* *14586* *14586* *14586* *14586* *6578*

 #35763 


| Předmět: Nemohu Tatínka nemilovat!
26.05.24 21:52:50 | #35740

*4511* Nemohu Tatínka nemilovat. *4511*


1  

| Předmět: RE: Nemohu Tatínka nemilovat!
26.05.24 21:53:37 | #35741 (1)

*15154* *22063* *15154* Vždyť je to můj vlastní milovaný Tatínek! *14970*


1  
 #35740 

| Předmět: RE: RE: Nemohu Tatínka nemilovat!
26.05.24 21:54:28 | #35742 (2)

*17063* Respektuji, že je naším jediným Živým Bohem! *17063*


 #35741 

| Předmět: RE: RE: Nemohu Tatínka nemilovat!
26.05.24 21:55:09 | #35743 (2)

*17063* Respektuji, že je naším jediným Panovníkem! *17063*


 #35741 

| Předmět: RE: RE: Nemohu Tatínka nemilovat!
26.05.24 21:56:05 | #35744 (2)

*20590* *22063* *20590* Ale v mém srdci je především mým milovaným Tatínkem! *20590*


 #35741 

| Předmět: RE: RE: RE: Nemohu Tatínka nemilovat!
26.05.24 21:57:53 | #35745 (3)

*11171* A to Satan nepochopil - on svého Stvořitele, Boha a Pána za svého Otce nikdy nepovažoval. . . *11171*


 #35744 

| Předmět: RE: RE: RE: Nemohu Tatínka nemilovat!
26.05.24 21:59:30 | #35746 (3)

*20590* *22063* *20590* Doplním: "V mém srdci je Bůh mým a naším milujícím Tatínkem!" *14970*


 #35744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nemohu Tatínka…
26.05.24 22:00:34 | #35747 (4)
  • *3474* *4740* *12694* *22063* *12694* *3474* *4740*

 #35746 

| Předmět: RE: RE: RE: Nemohu Tatínka nemilovat!
26.05.24 22:01:48 | #35748 (3)

*20590* *14970* *20590* V mém srdci je Bůh Stvořitel a Otec náš LÁSKOU pro celé lidstvo! *14970*


 #35744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nemohu Tatínka…
26.05.24 22:02:37 | #35749 (4)

*15154* *22063* *15154* Miluji Tatínka moc a moc! *34027*


 #35748 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nemohu Tatínka…
26.05.24 22:03:42 | #35750 (5)

*12694* A tak ještě jednou: "Lidé! Dobrou noc!" *6665*


 #35749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nemohu Tatínka…
26.05.24 22:04:26 | #35751 (6)
  • *15154* *6665* *15154* *6665* *15154* *6665* *15154*

1  
 #35750 

| Předmět: Bůh!
26.05.24 21:34:02 | #35733

Bůh! A nikdo jiný!!! *34027*| Předmět: RE: Bůh!
26.05.24 21:35:38 | #35734 (1)

*15154* *22063* *15154* Miluji Tatínka! A proto tu na mne Satan poštval všechny své pokřtěné otroky a otrokyně!!! *14586*


 #35733 

| Předmět: RE: RE: Bůh!
26.05.24 21:37:30 | #35735 (2)

*15154* *22063* *15154* Miluji Boha Stvořitele a Otce svého a to je pro Satana "noční můrou"! *14586*


 #35734 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh!
26.05.24 21:47:08 | #35736 (3)

*11171* Satan Živému Bohu, našemu Otci, pyšně a samolibě tvrdil, že Otce všichni lidé opustí, když mu dovolí "to a to" při jejich svádění! A ejhle, Človíček, který byl Satanem sražen skoro až na samé dno lidského neštěstí, protože mu k tomu Bůh Stvořitel a Otec náš dal souhlas, Tatínka miluje! A miluje ho stále víc a víc, i když je obklopen lidskou nenávistí, lidskými pomluvami a lidským výsměchem! A to je pro Satana drtivá porážka, uvědomíme-li si, že svedl na scestí i minimálně miliardu křesťanů!!! *11295*


 #35735 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh!
26.05.24 21:49:27 | #35737 (4)

*33770* Človíček ale žádné vítězství nepociťuje, Človíček má prostě Tatínka od srdce a ze srdce rád. *3474*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #35736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
26.05.24 21:50:55 | #35738 (5)

*11295* Človíček Satanovi nic zlého nepřeje! *11295*


 #35737 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
26.05.24 21:51:28 | #35739 (6)
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*

 #35738 

| Předmět:
26.05.24 21:27:41 | #35731


| Předmět: RE:
26.05.24 21:32:04 | #35732 (1)

*11104* Ano, podobné výroky nebo nápisy dokazují, jak velkou neúctu k Bohu někteří lidé mají! *14586*


 #35731