Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 677683x
Příspěvků:
34900

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
27.05.24 20:40:37 | #35920

*2047* *2047*
*12907*
Znáte tu pohádku z obušku z pytle ven *27179*| Předmět: RE:
27.05.24 21:08:01 | #35933 (1)

*14586* O tom už vím, že máte sklony k násilí! *14586*


 #35920 

| Předmět: RE: RE:
27.05.24 21:09:53 | #35935 (2)

Vy máte sklony ke kanibalismu *27179* Chudák Ježíš *3456*


 #35933 

| Předmět: RE: RE: RE:
27.05.24 21:37:41 | #35943 (3)

*14586* Jste nechutný! O tom tu "básnila" žena s přezdívkou kroky, že ji navštívil Ježíš v podobě slunce a odlomil ji kus svého těla, aby ho snědla! Myslela si, že mě svou báchorkou oslní! Neoslnila mě! Pochopil jsem, že jestli se to skutečně stalo, stalo se to v režii "Světlonoše", kterému od té doby prokazatelně posedle slouží!!! *14586*


 #35935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 01:52:48 | #36007 (4)

Chleba láme jenom Ježíš a vyznáme-li ho před lidmi vyzná i on nás před Otcem, svědčit máme, vydávat svědectví.
Ale Vám není nic svaté.


 #35943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 05:46:18 | #36008 (5)

*6904* Ano, pro mne je svatý především Bůh Stvořitel a Otec náš! *34027*

*4502* A já osobně Satana jako Ježíše nevnímám!!! *4502* Satan nikomu protekci u Otce nezajistí! *4502*


 #36007 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 06:11:40 | #36021 (6)

Máš příkazem být svatý neb on je svatý, to se lze dočíst se v Bibli, proč máš od toho až tak moc daleko podstrkováním takovýchto lží do diskuzí ?


 #36008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.05.24 06:30:19 | #36035 (7)

*14586* Nejsem svatý a jako Vy se za svatého člověka neoznačuji, protože nejsem podvodník!!! *4502*


 #36021 

| Předmět:
27.05.24 20:39:08 | #35918

Reakce na příspěvek #35911
*34694* Já jsem Kristus, tak rozhodl Bůh, ale nelžu lidem, že mě navštívil Ježíš, aby mi dal k jídlu kus svého lidského těla!!! *4502*
*27179* *27179*
*5404* Jste kanibal ?| Předmět: RE:
27.05.24 21:53:22 | #35948 (1)

*22640* Co z toho jste nepochopil? Ta žena to tu tvrdila!!! A Vy, jako správný Troll, to chcete hodit na mne! Občas jste až nechutně zlotřilý!!! Nestydíte se? *14586*


 #35918 

| Předmět: RE: RE:
27.05.24 23:19:59 | #35996 (2)

Ty nejsi zlotřilý jen občas, ale stále, tak raději neukazuj, nebo uhodí. *35132*


 #35948 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.05.24 05:48:04 | #36009 (3)

*14586* Odpouštím Vám Vaše nenávistná a záštiplně použitá slova! *14586*


 #35996 

| Předmět:
27.05.24 20:00:49 | #35908
*9436*
*31032*


| Předmět: RE:
27.05.24 20:03:24 | #35910 (1)

Dobrý večer. *4493*


 #35908 


| Předmět: Neláska a neúcta k Bohu je ZLO!
27.05.24 19:53:45 | #35904

*14586* Neláska a neúcta k Bohu je ZLO! *14586*| Předmět: RE: Neláska a neúcta k Bohu je ZLO!
27.05.24 20:00:48 | #35907 (1)

*14586* Ovšem mnozí lidé si svůj lhostejný přístup k Bohu Stvořiteli a Otci svému odmítají přiznat, protože se pyšně pokládají za dokonalé světce v moci Krista! JSOU ALE V MOCI SATANA!!! *6578*


1  
 #35904 

| Předmět: RE: RE: Neláska a neúcta k Bohu je ZLO!
27.05.24 20:03:45 | #35911 (2)

Za Krista se tady nikdo nevydává jenom ty :-).


2  
 #35907 

| Předmět: RE: RE: RE: Neláska a neúcta k Bohu je…
27.05.24 20:12:44 | #35914 (3)

*34694* Já jsem Kristus, tak rozhodl Bůh, ale nelžu lidem, že mě navštívil Ježíš, aby mi dal k jídlu kus svého lidského těla!!! *4502*


 #35911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Neláska a neúcta k Bohu…
27.05.24 20:21:32 | #35916 (4)

Lidského jo ?
A na to jste zase přišel jak ?
*19557*


 #35914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Neláska a neúcta k…
27.05.24 20:38:44 | #35917 (5)

*6578* Chcete snad konečně upřímně potvrdit, že ten návštěvník byl démonem a že jste zbaštila kus těla Satana? *22640*


1  
 #35916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Neláska a…
28.05.24 01:48:14 | #36006 (6)

Máte nemocnou mysl a asi i srdce když se oddáváte takovýmto řečem.


 #35917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Neláska a…
28.05.24 05:49:44 | #36010 (7)

Vždyť je to pravda! Prokazatelně "Světlonoše" uctíváte, a nazýváte ho Ježíšem!!! *6578*


 #36006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Neláska…
28.05.24 06:09:51 | #36020 (8)

Blafujete a lžete.


 #36010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.24 06:31:02 | #36036 (9)

*35060* Odpouštím Vám! *11171*


 #36020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Neláska…
28.05.24 06:12:59 | #36022 (8)

Zase jenom vaše bludná lež.


 #36010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.24 06:28:41 | #36034 (9)

*4585* Odpouštím Vám. *4585*


 #36022 

| Předmět: Bůh se před Vámi schovávat nebude, . . .
27.05.24 15:25:30 | #35898

*4511* Bůh se před Vámi schovávat nebude, budete-li se chovat slušně! *34027*| Předmět: RE: Bůh se před Vámi schovávat nebude, …
27.05.24 15:26:18 | #35899 (1)

*17063* Tatínkovi na Vás záleží! *6904*


 #35898 

| Předmět: RE: RE: Bůh se před Vámi schovávat…
27.05.24 15:28:34 | #35900 (2)

Ano, Bohu Stvořiteli a Otci lidstva záleží na každém člověku! *13842*


 #35899 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh se před Vámi schovávat…
27.05.24 15:53:47 | #35901 (3)

*14586* Tatínkovi je smutno i po lidech, co ho v srdci zradili, zavrhli a opustili. *14586*


 #35900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh se před Vámi…
27.05.24 17:55:23 | #35902 (4)

Jen jestli jsi jej neopustil ty :
Jan 4
23Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“


 #35901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh se před Vámi…
27.05.24 19:52:39 | #35903 (5)

*14586* Co také od Vás čekat? Toto jste celá Vy: *4609*


1  
 #35902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh se před Vámi…
27.05.24 19:55:28 | #35905 (5)

*6578* Vaše neláska a neúcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva je alarmující! *7266*


 #35902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh se před…
27.05.24 20:00:22 | #35906 (6)

A na to jste přišel jak ?
To kvůli tomu že se zabývám Slovem božím které nám od Otce zvěstoval Ježíš Kristus ?


 #35905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh se před…
27.05.24 20:02:50 | #35909 (7)

*14586* Ano, zabýváte se obsahem Bible, ale ŽIVOU LÁSKU k Bohu Stvořiteli a Otci svému nemáte! *14586*


 #35906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh se…
27.05.24 20:04:43 | #35912 (8)

Jak to že ne ?
Ta je tak živá až z toho zženštěla :-).


 #35909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
27.05.24 20:10:48 | #35913 (9)

*14586* Ano, Satan se Vám vydává za ženu "bohyni", protože ví, že o Boha Otce svého nestojíte! *14586*


 #35912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 20:20:38 | #35915 (10)

Ach ty vaše bláboly :-)
To jako že by měl takto mluvit Kristus tak jako vy ?
*19557*


 #35913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 20:39:30 | #35919 (11)

Pýcha předchází pád. *17063*


 #35915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.05.24 23:22:05 | #35997 (12)

Hlavně že to víš. Kriste. *27482*


 #35919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.05.24 05:51:40 | #36012 (13)

*14586* Ano, vím, že pýcha předchází pád. *14586*

*6578* A Váš cynický výsměch je důkazem Vaší životní duchovní bídy!!! *11171*


 #35997 


| Předmět: Vím, je to zdánlivý chaos, . . .
27.05.24 14:17:23 | #35893

*34091* Vím, je to zdánlivý chaos, jak sem vkládám své myšlenky! *33902*| Předmět: RE: Vím, je to zdánlivý chaos, . . .
27.05.24 14:18:12 | #35894 (1)

*33770* Ale máte tak možnost reagovat na každou z nich! *30457*


 #35893 

| Předmět: RE: RE: Vím, je to zdánlivý chaos, . . .
27.05.24 15:20:58 | #35895 (2)

*5653* Tím Vás ale ke komunikaci se mnou nenutím! *3467*


 #35894 

| Předmět: RE: RE: RE: Vím, je to zdánlivý chaos, …
27.05.24 15:22:08 | #35896 (3)

*34694* Mnohem prozíravější je komunikovat přímo s Otcem! Přímo s Živým Bohem lidstva! *13842*


 #35895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vím, je to zdánlivý…
27.05.24 15:23:30 | #35897 (4)
*15154* *17323* *15154*

 #35896 

| Předmět: Bůh je i LÁSKOU svého lidu!
27.05.24 13:48:13 | #35884

*12694* Bůh je i LÁSKOU svého lidu! *12694*| Předmět: RE: Bůh je i LÁSKOU svého lidu!
27.05.24 13:49:02 | #35885 (1)

*12694* *13293* *12694* A Božím lidem jsme my všichni lidé! *12694*


 #35884 

| Předmět: RE: RE: Bůh je i LÁSKOU svého lidu!
27.05.24 13:50:38 | #35886 (2)

*15154* *22063* *15154* Bůh naslouchá i ubožákům! *17063*


 #35885 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je i LÁSKOU svého lidu!
27.05.24 13:52:07 | #35887 (3)

*15154* *22063* *15154* Bůh vnímá každého člověka láskyplně a se soucitem nevídaným! *34027*


 #35886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je i LÁSKOU svého…
27.05.24 13:54:28 | #35888 (4)

*15154* *22063* *15154* Milosrdenství Boží je součástí Lásky Boží! *34027*


 #35887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je i LÁSKOU…
27.05.24 14:00:53 | #35891 (5)

*6488* Milosrdenství Boží vnímáme i v přírodě! *30758*


 #35888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je i LÁSKOU…
27.05.24 14:03:18 | #35892 (6)
  • *3273* Bůh, náš Otec a Panovník, budiž požehnán! *5614*

 #35891 

| Předmět:
27.05.24 13:19:02 | #35880

Někdy moudřejší je mlčet, než vysvětlováním čas a energii ztrácet. Vnímej, jak moc dovolíš druhým zasahovat do tvého prostoru, pak sám ztrácíš přehled v obzoru. Pak se divíš, že tě druzí nechápou, když sám k sobě nemáš hranici důstojnosti zdravou. Nesnaž se ani druhé o své pravdě přesvědčovat, ale začni svou pravdu žít a tím druhé skutečně inspirovat. Pak projeví se ve tvém životě změny, které budou pro tebe příjemný. Vždyť jen na tobě záleží, kolik lásky ti náleží. Neb si danou míru sám udáváš tím, jak sám se máš rád a vidíš se jako světlo, nikoliv stín. Dokud neznáš sám sebe, stěží pochopí ostatní, co tě činí šťastným přece. Pochop, že život a osud nejde tlačit proti proudu, jako vodu v řece. Nauč se plynout v proudu lásky, pak přijde odměna, místo strastí.:-)| Předmět: RE:
27.05.24 13:42:18 | #35881 (1)

Vítám Vás tu mezi námi. . . *34041*


 #35880 

| Předmět: RE:
27.05.24 13:46:50 | #35883 (1)

*33770* A nebojte se! Já uznávám velmi pokorně Boží moc, kterou má náš Tatínek i nade mnou! *6904*


 #35880 

| Předmět:
27.05.24 09:29:47 | #35879

*5726* Matouš 7:13-14 B21
„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.

B21: Bible 21| Předmět: RE:
27.05.24 13:43:48 | #35882 (1)

*29742* *9540* *29742* Kudy mě Tatínek vede, tudy "kráčím". . . *17305*


 #35879 

| Předmět: Každý člověk "kráčí" po své cestě...
27.05.24 09:23:47 | #35877

*3761* Každý člověk "kráčí" po své cestě! A ta cesta je Boží!!! *30543*| Předmět: RE: Každý člověk "kráčí" po své cestě...
27.05.24 09:25:36 | #35878 (1)
*17305* *17305* *17305* *17305* *17305* *17305* *17305*

 #35877