Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 677806x
Příspěvků:
34900

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
30.05.24 06:24:01 | #36613
*29742* *9540* *29742*

*30806* Dobré ráno, Bohu milí a Bohem milovaní lidé! *30758*| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
30.05.24 06:25:01 | #36614 (1)

*30806* Prožijte překrásný den v lásce a míru! *30758*


1  
 #36613 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno, Bohem milovaní lidé!
30.05.24 06:26:07 | #36615 (2)

*34685* A je-li to jen trochu možné, prožijte dnešní den i ve zdraví. *30764*


1  
 #36614 

| Předmět:
29.05.24 20:55:49 | #36595
?si=IfOJ7j7wpZH6N­jds *2351* *2217*


| Předmět: RE:
29.05.24 21:16:05 | #36596 (1)
*3955* *4393* *3955* *4393* *3955* *4393* *3955*

 #36595 

| Předmět: RE:
29.05.24 21:16:57 | #36597 (1)
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*

 #36595 


| Předmět: Uvědom si!
29.05.24 20:42:59 | #36590

*4502* Uvědom si!

*34089* Bůh skutečně žije!| Předmět: RE: Uvědom si!
29.05.24 20:44:09 | #36591 (1)

*4502* Lidi obelžeš! Ale Otce ne!!! *33684*


1  
 #36590 

| Předmět: RE: RE: Uvědom si!
29.05.24 20:45:28 | #36592 (2)

*4502* Boha Stvořitele a Otce svého neobelstíš! *4502*


 #36591 

| Předmět: RE: RE: RE: Uvědom si!
29.05.24 20:46:48 | #36593 (3)

*12694* Navíc! Život v pravdě je Bohu milý! *12694*


1  
 #36592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Uvědom si!
29.05.24 20:47:59 | #36594 (4)

*12694* Pravdomluvnost a neustálý život v pravdě je základem úcty k našemu Otci! *12694*


1  
 #36593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Uvědom si!
30.05.24 04:09:40 | #36598 (5)

Tak proč pomlouváš a lžeš ?


 #36594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Uvědom si!
30.05.24 06:14:46 | #36611 (6)

*13462* To nactiutrhání Vám opět odpouštím. *4375*


 #36598 

| Předmět: Je to bolestné!
29.05.24 19:52:10 | #36579

*14586* Je to bolestné, jak málo lásky k Otci pokřtění lidé mají! *14586*

*14586* Svého falešného Ježíše, za kterého se jim Satan vydává, by "snědli" láskou, ale Otci tam "šoupnou" maximálně modlitbu: "Otče náš!" a myslí si, že mu to musí stačit. *6578*| Předmět: RE: Je to bolestné!
29.05.24 19:53:50 | #36580 (1)
  • *14586* *14586* *14586* *14586* *14586* *14586* *14586*

 #36579 

| Předmět: RE: Je to bolestné!
29.05.24 19:55:31 | #36581 (1)

*14586* A to jsme Synové a Dcery Boží! *14586* *14586* *14586*


 #36579 

| Předmět: RE: RE: Je to bolestné!
29.05.24 20:05:07 | #36582 (2)

*13293* Ano, my všichni lidé jsme Synové a Dcery Boží! *34027*


 #36581 

| Předmět: RE: RE: RE: Je to bolestné!
29.05.24 20:13:15 | #36583 (3)

*6067* Ježíš moc na lásce a úctě k Bohu nelpěl, ale Človíček není Ježíš!!! *12895*


 #36582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je to bolestné!
29.05.24 20:14:26 | #36584 (4)

*16905* Človíček na lásce a úctě k Bohu Otci lidstva lpí! *9507*


 #36583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je to bolestné!
29.05.24 20:15:25 | #36585 (5)

*14695* Dobré skutky jsou dobré, ale lásku a úctu k Otci nenahradí! *33684*


 #36584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je to bolestné!
29.05.24 20:16:08 | #36586 (6)

*12694* Láska k Otci je nade vše! *12694*


 #36585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je to…
29.05.24 20:17:27 | #36587 (7)

*12694* Ano, láska a úcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva je nenahraditelná! *34027*


 #36586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je to…
29.05.24 20:19:14 | #36588 (8)

*12694* LÁSKA A ŮCTA K BOHU OTCI LIDSTVA BY MĚLA BÝT VLASTNÍ I TOBĚ. *12694*


 #36587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je…
29.05.24 20:19:47 | #36589 (9)
  • *12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #36588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je to bolestné!
30.05.24 04:11:04 | #36599 (4)

To máš zase odkuď ?
Proč pomlouváš a lžeš i o Ježíšovi ?


 #36583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je to bolestné!
30.05.24 06:22:01 | #36612 (5)

Ježíše nepomlouvám ani o něm nelžu! Jde o to, že by lidé měli vědět, jaký před svou popravou byl. *11171*

Po popravě ale Otec učinil jeden ze svých zázraků a dnešní Ježíš je velmi hodným a Boha milujícím člověkem! Člověkem skromným a pokorným! Jeho velikášství je zcela pryč!!! LIDSTVO SE O TOM UŽ BRZY PŘESVĚDČÍ. To jen, aby bylo jasno! Vaše nenávist k mně Vás oslepuje a já se obávám, že podobnou zášť a nenávist chováte ke všem lidem, kteří jsou Boha milující a pravdomluvní! ALE V TOMTO OHLEDU SE MOHU MÝLIT A MÝLIL BYCH SE RÁD. . . *14586*


 #36599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je to bolestné!
30.05.24 07:53:25 | #36652 (6)

Velikášský jsi ty :-)
Děláš ze sebe něco čemu se i Ježíš pokloní :).


 #36612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je to bolestné!
30.05.24 06:35:35 | #36616 (5)

*4502* Když si pozorně přečtete slova, která Ježíš (Syn Člověka) k lidem pronesl, potom zjistíte, že o potřebě lásky a úcty k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva mluvil minimálně! *3544* TAKOVOU ŽIVOTNÍ ROLI PROROKA OD BOHA STVOŘITELE A OTCE LIDSTVA MĚL. (Kdy pravil: "Tatínku! Miluji Tě!?" Kdy vyznal: "Bože a Pane můj! Miluji Tě!?" A to se v Bibli o obsahu některých jeho soukromých modliteb píše!) *6904*

Ale Člověk Syn Boží (Človíček) lidem sděluje o potřebě lásky a úcty k Bohu maximálně a navíc tu opakovaně LÁSKU Tatínkovi vyznává!


 #36599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je to bolestné!
30.05.24 07:55:51 | #36654 (6)

Bůh do srdcí vidí a tvoje prázdná fráze je jenom prázdná fráze.


 #36616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je to…
30.05.24 07:57:21 | #36657 (7)

*3474* *4740* Ano, Bůh naše lidská srdce dokonce láskyplně a moudře ovládá! *3474* *4740*


 #36654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je to…
30.05.24 07:58:07 | #36658 (8)

O Tobě nevím kdo tě ovládá :-).


 #36657 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je…
30.05.24 07:59:28 | #36661 (9)

*14586* Tím přesně obnažujete, jak málo Bohu důvěřujete a jak hodně nasloucháte Satanovi! *6578*


 #36658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.24 08:01:37 | #36666 (10)

Zase blafuješ a vymýšlíš si :-).


 #36661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.05.24 08:02:01 | #36669 (11)
*2210*

 #36666 

| Předmět: Ano, pro mne je Bůh i LÁSKOU.
29.05.24 19:46:13 | #36577

*12694* *22063* *12694* Ano, pro mne je Bůh i LÁSKOU. *12694*| Předmět: RE: Ano, pro mne je Bůh i LÁSKOU.
29.05.24 19:47:36 | #36578 (1)

*14695* A je mi lhostejné, že je to pro mnohé z Vás směšné! *2351*


 #36577 

| Předmět: Bůh nám žehná! Ale my si toho často…
29.05.24 19:39:45 | #36570

*6904* Bůh nám žehná, ale my si toho často nevážíme! *14586*| Předmět: RE: Bůh nám žehná! Ale my si toho často…
29.05.24 19:43:07 | #36574 (1)

*6904* Bůh je na nás hodný! *6904*


 #36570 

| Předmět: RE: RE: Bůh nám žehná! Ale my si toho…
29.05.24 19:43:48 | #36575 (2)

*6904* Bůh je k nám láskyplný! *6904*


1  
 #36574 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nám žehná! Ale my si…
29.05.24 19:44:35 | #36576 (3)

*6904* Bůh nám umožňuje žít šťastně! *6904*


1  
 #36575 

| Předmět:
29.05.24 19:39:20 | #36569
*9436*


| Předmět: RE:
29.05.24 19:40:03 | #36571 (1)
*18374* *18376*

 #36569 

| Předmět:
29.05.24 19:38:44 | #36568
*30498* *30483* *2351* *5404*
*23389*


| Předmět: RE:
29.05.24 19:40:53 | #36572 (1)

*4585* To chce klid. Proč se pořád rozčilujete? *11171*


 #36568 

| Předmět: Láska k Bohu je SVĚTLEM pro lidskou…
29.05.24 19:32:52 | #36562

*12694* Láska k Bohu je Světlem pro lidskou duši. *34694*| Předmět: RE: Láska k Bohu je SVĚTLEM pro lidskou…
29.05.24 19:34:14 | #36563 (1)

*12694* Láska k Bohu je zdrojem lidského štěstí. *34027*


 #36562 

| Předmět: RE: RE: Láska k Bohu je SVĚTLEM pro…
29.05.24 19:35:50 | #36564 (2)

*14586* Bohužel žijí i lidé, co Otce nemilují a ještě jsou k Boha milujícím lidem nepřátelští! *6578* *14586*


1  
 #36563 

| Předmět: RE: RE: RE: Láska k Bohu je SVĚTLEM pro…
29.05.24 19:37:28 | #36565 (3)

*14586* Ano, takové ďábelské ZLO si v sobě mnozí lidé hýčkají! *7266* *14586*


 #36564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu je SVĚTLEM…
29.05.24 19:38:07 | #36566 (4)
  • *35139*

 #36565 

| Předmět:
29.05.24 19:24:18 | #36556
*2244*
*2351* *34713*
*6927*
*2217*
*17341*


| Předmět: RE:
29.05.24 19:26:31 | #36558 (1)

*35060* Prozraďte mi, kde je v tom příspěvku láska a úcta k Bohu? *14586*


 #36556