Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 683978x
Příspěvků:
35154

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Lidé, přeji Vám hezký den!
30.05.24 08:23:24 | #36699

*12694* *34041* *12694* Lidé, přeji Vám hezký den! *23658*| Předmět: RE: Lidé, přeji Vám hezký den!
30.05.24 08:24:04 | #36700 (1)
  • *30806* *30758* *30806* *30758* *30806* *30758* *30806*

 #36699 


| Předmět: Lidské chování?
30.05.24 08:20:38 | #36697

*14899* Lidské chování? *14586*

*2524* Jedná se vůbec o lidské chování? *8508*| Předmět: RE: Lidské chování?
30.05.24 08:21:48 | #36698 (1)

*14586* To, co tu mnozí lidé předvádí, je naprosto ďábelské! *6578* *7266* *6578*


 #36697 

| Předmět: Kdo nenávidí člověka, nenávidí i jeho…
30.05.24 08:14:23 | #36690

*14586* *4502* Kdo nenávidí člověka, nenávidí i jeho Otce! *4502* *14586*| Předmět: RE: Kdo nenávidí člověka, nenávidí i…
30.05.24 08:16:55 | #36695 (1)

Vždyť ty všechny nenávidíš, všechny tady pomlouváš a lžeš o nich :-).


 #36690 

| Předmět: RE: RE: Kdo nenávidí člověka, nenávidí…
30.05.24 08:18:27 | #36696 (2)

*6578* Co Vy jste vlastně zač? No nic: "ZNOVU VÁM ODPOUŠTÍM." *30457*


 #36695 

| Předmět:
30.05.24 08:12:42 | #36688

Tak jako lhal ďábel lžeš stejně Ty hanba tobě démone *33102*| Předmět: RE:
30.05.24 08:14:53 | #36691 (1)

*14586* Opět Vám odpouštím! *4585*


 #36688 

| Předmět: RE:
30.05.24 08:15:53 | #36692 (1)

Ale je s ním alespoň legrace že :-).


 #36688 

| Předmět: RE: RE:
30.05.24 08:16:47 | #36694 (2)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #36692 

| Předmět:
30.05.24 08:09:54 | #36684

Nikdo se Ti klanět nebude *27179* Rouhači *2217*| Předmět: RE:
30.05.24 08:11:56 | #36686 (1)

Já o poklony nestojím! Kdybych o ně stál, vrátil bych se ve SLÁVĚ svého Otce a ne pouze v jeho jménu! *24611*


 #36684 

| Předmět: RE: RE:
30.05.24 08:13:28 | #36689 (2)

Ty půjdeš tak do záhuby za tvé Satanské báje *6927*


 #36686 

| Předmět: RE: RE: RE:
30.05.24 08:16:24 | #36693 (3)

*6578* Kdo přeje lidem ZLO, většinou dopadne na něj a na jeho rodinu! NEZAPOMÍNEJTE NA TO!!! *14586*


 #36689 

| Předmět:
30.05.24 08:07:49 | #36681

Jan 8:44 CSP
Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži.

CSP: Český studijní překlad| Předmět: RE:
30.05.24 08:09:38 | #36683 (1)

*7266* Označujete Boha Stvořitele a Otce lidstva za vraha? HANBA VÁM I CELÉ VAŠÍ RODINĚ! *6578*


 #36681 

| Předmět: RE: RE:
30.05.24 08:11:19 | #36685 (2)

Né pouze tvé ničemné žvásty které vychází z tvého otce ďábla


 #36683 

| Předmět: RE: RE: RE:
30.05.24 08:12:41 | #36687 (3)

*4502* Opakuji Vám: "Nerouhejte se!" *4502*


 #36685 


| Předmět:
30.05.24 08:06:03 | #36679

Ďábel je Tvůj Otec *5404*| Předmět: RE:
30.05.24 08:08:01 | #36682 (1)

*4502* Nerouhejte se!!! TADY UŽ KONČÍ LEGRACE. *4502*


 #36679 

| Předmět:
30.05.24 08:05:18 | #36677

Máte to ale podivné přátele *30483* *30498*
*27179*
Všichni sloužili v armádě vašeho ďábelského otce *5404*| Předmět: RE:
30.05.24 08:07:12 | #36680 (1)

*27179* Ano, mám podivně obdivuhodné přátele! Mám vlastní bratry a sestry!!! *27179*


 #36677 

| Předmět:
30.05.24 08:03:15 | #36673

Reakce na příspěvek #36663
*22063* Jidáš je Boha milujícím člověkem! Vy ne!!!
*27179*
To je jasné *27179*
Když to říká sluha ďábla tak to tak asi musí být *27179* *35074*| Předmět: RE:
30.05.24 08:04:13 | #36675 (1)

*14586* Znovu Vám VAŠE ZLÁ SLOVA odpouštím! *4585*


 #36673 

| Předmět:
30.05.24 08:01:51 | #36668

Protože je stejný zloduch jako on *5404* *2351* *34713*| Předmět: RE:
30.05.24 08:02:28 | #36670 (1)

*4585* Odpouštím Vám! *4585*


 #36668