Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 844906x
Příspěvků:
42612

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Modly lidem pomoci nemohou!
16.06.24 18:30:45 | #39794

*33684* Modly lidem pomoci nemohou! *33684*| Předmět: RE: Modly lidem pomoci nemohou!
16.06.24 18:32:51 | #39795 (1)

*6578* Všechny ty pohanské totemy, sochy, obrazy, amulety nebo růžence jsou neúctou k Bohu Otci lidstva! *6578*


 #39794 

| Předmět: RE: Modly lidem pomoci nemohou!
16.06.24 18:33:47 | #39796 (1)

*12694* Láska k Bohu má být Láskou k Bohu!!! *12694*


 #39794 

| Předmět: RE: RE: Modly lidem pomoci nemohou!
16.06.24 18:35:29 | #39797 (2)

*6578* *7266* *6578* Uctívání zesnulých lidí a jejich soch a obrazů je neláskou a neúctou k našemu nebeskému Otci! *14586*


 #39796 

| Předmět: RE: RE: RE: Modly lidem pomoci nemohou!
16.06.24 18:36:49 | #39798 (3)

*12694* Láskyplné souznění mezi Bohem a člověkem má být duchovní. *12694*


 #39797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Modly lidem pomoci…
16.06.24 18:38:28 | #39799 (4)

*6578* Zapálení svíčky v kostele projevem lásky a úcty k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva není! *33684*


 #39798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Modly lidem pomoci…
16.06.24 18:40:03 | #39800 (5)

*4502* A projevem lásky a úcty k Bohu není ani pokřižování! (Ten zvyk, křižovat se, je přímo ohavný!) *6578*


 #39799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modly lidem…
16.06.24 18:41:52 | #39801 (6)

*2213* Satan si nad chováním pokřtěných lidí mne ruce! *2213*


 #39800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modly lidem…
16.06.24 18:42:41 | #39802 (7)
  • *35139* *14586* *35139* *14586* *35139* *14586* *35139*

 #39801 

| Předmět:
16.06.24 16:51:12 | #39784


| Předmět: RE:
16.06.24 16:55:15 | #39785 (1)

Blonďáci světlé pleti s modrejma očima ?
To bude nějaká konspirační teorie :-).


 #39784 

| Předmět: RE:
16.06.24 18:14:28 | #39786 (1)

*35239* Co to mají ti lidé za klobouky? *29713*


 #39784 

| Předmět:
16.06.24 16:21:58 | #39783
?si=Mm1mi9mj7­jFZ0pGb


| Předmět: RE:
16.06.24 18:18:43 | #39787 (1)

*6786* To byl pan herec! Ale jinak o jeho životě nic nevím. *4511*


 #39783 

| Předmět:
16.06.24 16:19:01 | #39782
?si=d7deulhEH­B7Rcoef


| Předmět: RE:
16.06.24 18:22:35 | #39788 (1)

*17601* Další "eso" mezi českými herci! *17601*


 #39782 

| Předmět:
16.06.24 15:27:38 | #39779

Priznam se jsme nemocni lidé a proč?| Předmět: RE:
16.06.24 18:23:18 | #39789 (1)

*14586* Tak to ví pouze Bůh! *14586*


 #39779 

| Předmět:
16.06.24 15:22:31 | #39778

Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte?
19
Řemeslník odleje modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem, stříbrné řetízky přidělá zlatník.
20
Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrouchniví, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se neviklala.
21
Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi?
22
Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.
Izaiáš *12216*


1  

| Předmět: RE:
16.06.24 15:35:52 | #39780 (1)

"Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte?"
*1247*
Genesis (První Mojžíšova) 1, 27
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.


1  
 #39778 

| Předmět: RE: RE:
16.06.24 18:27:03 | #39791 (2)

*2* A kdo mu ten obraz namaloval? *2*

*34089* Mám pocit, že mé stvoření byl dobrý Boží vtip! *8734*


 #39780 

| Předmět: RE:
16.06.24 15:38:12 | #39781 (1)

Existuje taková teorie, že náš Vesmír (Všehomír, náš Bůh chcete-li) je něco jako medúza, jejímiž pidichapadélky jsme i my. My jsme v ní a ona v nás. A takových Vesmírů (medúz) je nekonečné množství. A nejen "medúz", ale i rybiček, obojživelníků, ptáků, plazů, šelem, primátů...


 #39778 

| Předmět: RE: RE:
16.06.24 18:28:14 | #39792 (2)

*15732* Pokládáte se za medúzu? *5655*


 #39781 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.06.24 19:01:24 | #39810 (3)

S medúzou máme společných 99,8 % genů. Stejně jako s myší nebo šimpanzem. Čili my jsme v medúze a medúza je v nás, stejně jako jsme třeba v králíkovi a králík je v nás (v určité fázi prenatálního vývoje lidského embrya je plod králíkovi opravdu podobný).
Moje teorie říká, že jsme součástí těla nějakého tvora, třeba jsme ve Vesmíru, jímž je krvinka onoho tvora. Nebo jaterní buňka, kostní, možná je naším Vesmírem mitochondrie apod. A těch tvorů, jehož mikročástičkou jsme, je nesmírné množství, stejně jako těch našich Vesmírů (krvinek, jaterních buněk atd.). Jsme tak maličtí, že ani naši galaxii - Mléčnou dráhu, o Sluneční soustavě nemluvě -, ten tvor nemá šanci uvidět v sebedokonalejším mikroskopu. Pro mě je "bohem" tento tvor, jenž závisí na naší správné funkci a který naše fungování skrze další "vesmíry" (hormony, enzymy, nervy atd.) řídí. Souhrnně všem takovým tvorům a "Vesmírům" říkám příroda, a to je entita, před kterou se skláním, a to hluboce, a čím jsem starší, tím hlouběji.


 #39792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.06.24 20:39:35 | #39823 (4)

*2* Tak čím jste? Myší? Opicí? Samicí králíka? Ujasněte si v sobě! *2*

  • *6685*

 #39810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
17.06.24 01:51:48 | #39880 (5)

Nic si z toho nedělej. Vždyť víš: Blahoslavení jsou chudí duchem. *27482*

*33313* *7220*

1  
 #39823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.06.24 06:52:59 | #39881 (6)

*16654* Máme tedy s Vámi jednat jako s pokřtěnou a blahoslavenou kostelní myší? *810*

  • *6605*

 #39880 

| Předmět: RE:
16.06.24 18:24:30 | #39790 (1)

*33770* Miluji Boha Stvořitele a Otce lidstva! *34027*


 #39778 

| Předmět:
16.06.24 15:19:27 | #39777

My lidé jsme nemocní a bûh se dívà jak lidé trpí. *3438* *3456*| Předmět: RE:
16.06.24 18:29:22 | #39793 (1)

*33770* Na naše umravnění je ale každá nemoc dobrá! *17063*


 #39777 

| Předmět: Bohem lidstva je Živý Bůh!
16.06.24 13:16:55 | #39772

*12694* Bohem lidstva je Živý Bůh! *12694*| Předmět: RE: Bohem lidstva je Živý Bůh!
16.06.24 13:18:37 | #39773 (1)

*4502* A více Bohů není než jeden, ten Živý! *4502*


 #39772 

| Předmět:
16.06.24 13:04:32 | #39768

Mě to pomáhá být tady na této falešné době jinak bych si to dávno hodil)| Předmět: RE:
16.06.24 13:12:40 | #39770 (1)

*14586* A v čem Vám ta socha pomáhá? Je to kámen bez života, pominu-li pohyb atomů! *6578*


 #39768 

| Předmět: RE: RE:
16.06.24 13:37:41 | #39774 (2)

Dívat se ze spodu na modlu je něco uklidnujicího .Ta socha se hýbe je v ní něčí duše. Každá modla u dělá pohyb,ale člověk se musî pořádně zadívat:) I na netu se hýbe Človíčku:))


 #39770 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.06.24 14:03:33 | #39775 (3)
*716* *716* *716* *716* *716* *27179* *27179* *27179*

 #39774 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.06.24 15:02:00 | #39776 (3)

*14586* Lituji Vás! Socha zůstane sochou, i když ji budete podkuřovat kostelními svíčkami! *14586*


 #39774 

| Předmět: RE:
16.06.24 13:15:47 | #39771 (1)

*6578* *7266* *6578* Totemy ve tvaru kříže! *6578* Sochy umrlců na kříži! *6578* Sochy zesnulých lidí! *6578* TO VŠECHNO JSOU POHANSKÉ MODLY! *6578*


 #39768 

| Předmět:
16.06.24 13:02:55 | #39767

Posilám vám něco na uklidnění| Předmět: RE:
16.06.24 13:11:17 | #39769 (1)

*14586* Toto není uklidňující! *6578* Podobné, lidmi vytvořené modly vytváří falešný klid, který vede k nelásce a neúctě k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva!!! *14586*


 #39767