Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 339043x
Příspěvků:
21340

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Tady bývá veselo...
21.11.22 18:28:17 | #5382

*27179* Tady bývá veselo... *27179*

*9388* Otroci a otrokyně Satana a dalších démonů neustále hledají "skulinku", jak toho Človíčka umlčet biblickými citacemi scestných myšlenek, které Satan vnuknul už prvotním křesťanům, protože mu to Bůh dovolil pro nezřízenou chamtivost a touhu po moci těchto lidí... *3456*

  • *6084* *34694* *6084*


| Předmět: RE: Tady bývá veselo...
21.11.22 18:51:54 | #5384 (1)

*11171* Ano, lidé kolem Ježíše doufali, že se Ježíš stane králem v Izraeli a že z nich se stanou dvořané, jimž se lidé budou klanět a které budou podplácet drahými dary... *6195*

*35239* A ono ne! Ježíše zbičovali a krutě popravili a i když byl Otcem spasen a vzkříšen k novému životu, tak se králem v Izraeli nestal... To je hodně naštvalo!!! A následně vznikla první hierarchie mezi pokřtěnými lidmi... Už si nebyli rovni!!! Mezi pokřtěným panstvem a těmi ostatními byl stále větší a větší rozdíl, až se nakonec prostí pokřtění lidé stali poddanými nevolníky církve i světského panstva!!! *6578*| Předmět: RE: RE: Tady bývá veselo...
21.11.22 19:03:10 | #5385 (2)

*12216* Ale pozor, nevnímejte má slova jako soudní rozsudek smrti nad hříšnými církevními a světskými panovníky!!! Já osobně přeji Boží milost i těm největším zločincům!!! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: Tady bývá veselo...
21.11.22 19:06:17 | #5387 (3)

*33792* Vždyť se děje vůle Boží!!! *33792*| Předmět: 🤔🤔Hezký večer!!
21.11.22 18:27:23 | #5381
😀😀

1  

| Předmět: RE: 🤔🤔Hezký večer!!
21.11.22 18:29:39 | #5383 (1)

Děkuji Vám! Bůh ví, že Elvis je mému srdíčku velmi blízký... *15154* *22063* *15154*


1  

| Předmět:
21.11.22 18:22:00 | #5379

Koukám že se tu dobře hadate| Předmět: ❤️ Lidí spatří Boha Otce svého! ❤️
21.11.22 16:33:13 | #5361

*15154* Lidé spatří Boha Otce svého! *15154*| Předmět: RE: ❤️ Lidí spatří Boha Otce svého! ❤️
21.11.22 17:46:41 | #5375 (1)

Ano, Živý Bůh - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš - se tu už brzy zastaví a nepůjde ho přehlédnout! Dostaví se s celou svou družinou andělů a lidí. Lidé tu už zůstanou, ale Tatínek po čase planetu Zemi opustí, ale bude se sem už vracet častěji... *27179*

Pro křesťany to bude strašné, budou si moci ušít z ostudy slušivé kabátky, protože ta jejich lež, že Boha nikdy nikdo neviděl, bude prokázána nade vší pochybnost!!! A to nemluvím o třech údajných Božích osobách - i tato lež vezme za své, protože se tu objeví i náš bratr a přítel Ježíš, který Bohu Otci lidstva věrně slouží... *6904*| Předmět:
21.11.22 13:09:31 | #5347

Nic nepada z nebe| Předmět: RE:
21.11.22 13:48:26 | #5348 (1)

*29742* *9540* *29742* A co déšť, sníh a kroupy? *2386*| Předmět:
21.11.22 12:55:51 | #5346

Nestraš kofolo| Předmět:
21.11.22 12:54:32 | #5345
*18193*


| Předmět: RE:
21.11.22 14:10:18 | #5352 (1)
*35092*


| Předmět:
21.11.22 12:38:56 | #5343

Nazdar draku.Vodka to ted jistí-:)| Předmět: RE:
21.11.22 14:19:44 | #5356 (1)
*18004* *32432* *5874*


| Předmět: Otče!
21.11.22 05:44:20 | #5337

*15154* Otče!
*15154* Lásko moje!
*15154* Tatínku můj milovaný...

*15154* My jsme Tvými syny a Tvými dcerami!

  • *15154* *13293* *15154*


| Předmět: RE: Otče!
21.11.22 06:58:34 | #5338 (1)

*7478* My všichni lidé všech generací člověka od počátku jsme Tvými vlastními syny a dcerami! *7478*

  • *7478* *7478* *7478* *7478* *7478*


| Předmět: RE: RE: Otče!
21.11.22 07:44:45 | #5339 (2)

1. Janův 4, 16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #5338 

| Předmět: RE: RE: RE: Otče!
21.11.22 08:21:41 | #5340 (3)

Ano, Bůh je i živou Láskou… *15154*

Ten konec myšlenky je neproveditelný! *3775*

Až pohlédnete Bohu Otci svému do očí, potom Vám to bude naprosto jasné! *16905*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Otče!
21.11.22 08:26:37 | #5341 (4)

Tím jenom stvrzuješ že v Tobě Bůh není :-)


 #5340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
21.11.22 13:50:20 | #5349 (5)

Ano, Bůh ve mně není! Kolikrát Vám to mám opakovat? *2386*

Ve mně je Duch Boží, který dělá Krista Kristem! *34027*

Jsem Živé Slovo Boží. *4916*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
21.11.22 16:24:08 | #5357 (6)

Jan 4
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“


 #5349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
21.11.22 16:31:05 | #5360 (7)
*2* *3499* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Otče!
21.11.22 08:28:56 | #5342 (4)

Možná jsi ovlivněný učením SJ Ti to mají přeloženo na jinako :
Překlad nového světa (1997)
16 A sami jsme poznali lásku,+ kterou má Bůh v našem případě, a uvěřili [jí].Bůh je láska,+ a kdo zůstává v lásce,+ zůstává ve spojení s Bohem a Bůh zůstává ve spojení+ s ním.
Bible – Překlad nového světa (2019)
16 Poznali jsme lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí.+Bůh je láska,+ a kdo projevuje lásku, zůstává v jednotě s Bohem a Bůh zůstává v jednotě s ním.+
*30800*
Kdežto v ostatních Biblích je to takto:

1. Janův 4, 16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #5340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
21.11.22 14:04:53 | #5350 (5)

Jsem ovlivněný PRAVDOU, protože jsem s Bohem Otcem lidstva žil... *22063*

*27179* A ty scestné teorie, že člověk je v Bohu, ve kterém jsou i všichni ostatní lidé a že Bůh je v člověku a ve všech ostatních lidech nebo že člověk je v lidech a lidé jsou v člověku, jsou sice humorné, ale to je vše! Podle Vás a Vám podobným je v člověku Bůh a Ježíš a několik miliard dalších lidí... *27179*

*11171* Podle Vás je první člověk v tom druhém a ten druhý v tom prvním! A dále, že ten první člověk je ve všech lidech a všichni lidé jsou pro změnu v tom prvním člověku... JAK TO JEN UDĚLALI? *9388*

*11171* Dále je podle Vás Bůh v člověku a člověk v Bohu! Bůh není vzduchem, ale ta teorie neplatí ani pro vzduch... Vzduch, ve kterém člověk v určitém okamžiku je, není vzduchem, který v tom okamžiku v sobě má! Ale vrátím se k lidem! Jak se dostáváte do jiných lidí, když tam podle jedné teorie v Bibli jste? A i kdyby se Vám podařilo do nějakého člověk dostat, ten člověk by okamžitě zemřel... A i kdyby nezemřel, jak by se on potom dostal do Vás, kdybyste Vy byla v něm!? *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
21.11.22 14:18:07 | #5354 (6)

A pokusím se o ještě názornější příklad! Příklad biblický... *7478*

*2386* Jestli byl Ježíš v Petrovi, jak k němu a k dalším lidem mohl hovořit?
A jestli měl Ježíš Petra a další lidi v sobě, jak mu mohl Petr odpovídat? A jak mu mohli odpovídat ti další lidé?

O tom, že veliký had může spolknout člověka, důkazy jsou, ale jak může současně ten spolknutý člověk spolknout toho hada!? *2386* A V TOMTO DUCHU JE VAŠE TEORIE PREZENTOVÁNA!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
21.11.22 16:25:20 | #5358 (6)

Efezským 4
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #5350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
21.11.22 16:30:02 | #5359 (7)

*7478* Jak říkám, až pohlédnete Bohu Otci svému do očí, pochopíte! *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otče!
21.11.22 16:41:08 | #5362 (8)

Plácáte nesmysli a navíc se vysmíváte Slovu Božímu.


 #5359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 16:48:19 | #5363 (9)

*2* Tak já plácám nesmysly? Vy jednou děláte z Boha ducha a jindy zase hospodinku, to jsou nesmysly!!! *3775*

*2* A vzhledem k tomu, že já jsem Živé Slovo Boží, tak se vysmívám maximálně sám sobě! *2*

  • *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 16:51:39 | #5364 (10)

Ja jsem Jan 4: 24 nenapsala, je to verš z Bible.


 #5363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 16:58:57 | #5369 (11)

Sama víte, že si mnohé verše v Bibli navzájem protiřečí!

*7478*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 16:53:25 | #5365 (10)

To o sobě tvrdí kde kdo : já jsem Živé Slovo Boží.
Takových Vás je :-).


 #5363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 16:56:45 | #5367 (11)

*15154* Ano, to je v pořádku! *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 16:55:05 | #5366 (10)

*15154* Bůh je Bůh! *15154*

*15154* Duch Boží je Duch Boží! *15154*

Bůh není Duchem Božím! *33684*

Duch Boží není Bohem ani bohem! *33684*

  • *3775*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 16:56:48 | #5368 (11)

No ale v Písmu stojí že :
Jan 4
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“


 #5366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 17:05:49 | #5370 (12)

A v Písmu stojí, že mnozí lidé Boha viděli a někteří s ním i hovořili… *3775*

Jeden takový verš je i v záhlaví v „Předmětu diskuze”, abych ho nemusel neustále citovat… *16360*

A nedávno jsem tu citoval verš z Izajáše, kde je popsáno setkání Boha s Izajášem!!! *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 17:11:45 | #5371 (13)

No však za mnou taky přišel Bůh v podobě světla z nebe které vypadalo jako slunce a odlomil mi kousek* a dal pojíst..


 #5370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 17:13:01 | #5372 (14)

A dobrý?Co jazyk nezpalil tě?


1  
 #5371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 17:35:04 | #5373 (14)

Kdysi jste říkala, že to byl Ježíš! Dnes tvrdíte, že to byl Bůh... *5671*

Podle mne, tedy jestli se to stalo, to byl "Světlonoš", kterého většina lidí nazývá satanem... *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 17:45:53 | #5374 (15)

No to protože jste nepřející, k Ježíši může jít jen koho povolá Otec.


 #5373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 17:50:36 | #5376 (16)

*3359* Omyl, já přeji úplně všem lidem morální, psychické a fyzické uzdravení! A tím přeji i všem posedlým lidem osvobození od démonů, kteří je sužují obelháváním... *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 17:54:25 | #5377 (17)

No Vy a Lorák máte toho plná ústa :-).
A kdo s čím zachází na to taky schází :-).


 #5376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.22 18:22:43 | #5380 (18)

Nemáte právě Vy milovat bližní své jako milujete sebe samou? *2386*

A jestli Vám to nevyhovuje, nemáte právě Vy milovat i ty lidi, které vnímáte jako své nepřátele? *2386*

A jestliže se to neděje, je to další důkaz toho, že to "slunce" nebylo Ježíšem ale Světlonošem!!! *7266*| Předmět: RE: Otče!
21.11.22 12:45:40 | #5344 (1)

 #5337 

| Předmět: RE: RE: Otče!
21.11.22 14:08:04 | #5351 (2)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: Lidé!
21.11.22 05:35:01 | #5334

Lidé! *13293*

Všichni jsme bratři a sestry před Bohem... *34041*

A Bůh je skutečně naším vlastním Otcem! Otcem nás všechny milujícím... *22063*

  • *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: Lidé!
21.11.22 05:38:00 | #5335 (1)

*35060* Naše mezilidské vztahy nejsou vždy nejlepší! *35060*

*11171* A to, jak se k sobě navzájem chováme, rozkrývá to, jací jsme! *11171*

  • *4375* *5671* *4375*


| Předmět: RE: RE: Lidé!
21.11.22 05:41:13 | #5336 (2)

*34027* Ale záleží jen a jen na našem Otci, kdy nás všechny morálně, psychicky a fyzicky uzdraví! *34027*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*