Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1248342x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: JÁ VÍM, ONO TO NAŠTVE...
30.11.22 13:14:24 | #6828

*27179* JÁ VÍM, ONO TO NAŠTVE... *27179*

*27179* Vystudujete vysokou školu, prohlašujete se pyšně za vzdělaného teologa, a potom Vás tu školí jakýsi hlupáček, který se nazývá Človíčkem, a Vy najednou cítíte, že i v NZ Bible jsou věci, které naprosto vyvrací bludné učení Vaší církve a že ten Človíček-hlupáček o nich ví a umí s nimi vyvracet všechny bludy a lži, které mezi lidmi šíříte! *27179*| Předmět: RE: JÁ VÍM, ONO TO NAŠTVE...
30.11.22 13:15:25 | #6830 (1)

Jj, úplně nejvíc... :-)| Předmět: RE: RE: JÁ VÍM, ONO TO NAŠTVE...
30.11.22 13:28:37 | #6839 (2)
*5114*| Předmět: Tak si to "rozebereme"...
30.11.22 12:34:48 | #6801

Tak si to "rozebereme"... *27179*

(Bible, Jan 20:24-29)

Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel.
Ostatní učedníci mu řekli: "Viděli jsme Pána."
Odpověděl jim: "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, NEUVĚŘÍM."
Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a Můj Bůh." Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili."

*34027*

Ježíš tu nepřitakává, že by byl Tomášův Bůh a Pán! Mluví pouze o víře!!!
Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili."
Ježíše vzkřísil Bůh Otec náš!!! Jen díky tomuto zázraku, který Otec učinil, mohl Tomáš Ježíše spatřit.
Navíc, Tomáš neříká: "Ty jsi můj Pán a můj Bůh" Ani: "Ty jsi náš Pán a náš Bůh!" To skutečně Tomáš neříká, protože ví, že BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ, jako to tenkrát věděl a ctil každý žid včetně Ježíše.
Tomáš říká: "Můj Pán a můj Bůh." (Co se mu asi honilo hlavou? Jak říkám, šokovalo ho, že vidí Ježíše živého! Ale to, že ho mohl vidět a slyšet bylo zásluhou Otce, který Ježíše omilostnil a vzkřísil...)
Tomáš si mohl myslet: "TO UČINIL MŮJ PÁN A MŮJ BŮH." A hlesl pouze: "Můj Pán a můj Bůh."
Třeba to jednou Tomáš sdělí lidem sám, na co tenkrát myslel... Důležité to ale není!!!
Navíc!!! Tomáš ví, že Ježíš není Bůh! Vždyť žije s Ježíšem a dalšími vzkříšenými lidmi u Otce v nebi! Ovšem pokřtěnému panstvu není nic svaté!!! Toto chamtivé panstvo zneužije vše, co jim přináší "nekřesťanský" zisk! Zamlčují opakovaná slova Živého Boha, našeho Otce, že je jediným Bohem!!! Ano, ta slova Živého Boha byla lidem sdělena především skrze proroka Izajáše, ale všichni ví, jak rád Ježíš ze svitku s názvem: "IZAJÁŠ" citoval... A NIKDY NEŘEKL, IZAJÁŠ JE LHÁŘ!!! To Ježíš skutečně nikdy neřekl, protože věděl a ví, že Bůh je pouze JEDEN. Amen.

  • *15154* *18805* *15154*


| Předmět: RE: Tak si to "rozebereme"...
30.11.22 12:46:31 | #6806 (1)

Slabý pokus:-)). Učedníci říkali.. Viděli jsme Pána - Ježíše. Ježíš je ten Pán. V celé perikope není o Otci jediná zminka. Tomáš vložil své prsty do ran Pána - Ježíše a vyznal, že je Bůh. On Pán Ježíš je Bůh. Jak jednoduche :-)| Předmět: RE: RE: Tak si to "rozebereme"...
30.11.22 12:59:09 | #6813 (2)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: Tak si to "rozebereme"...
30.11.22 13:00:43 | #6817 (2)

Může mít Bůh nad sebou Boha? *27179*| Předmět: RE: Tak si to "rozebereme"...
30.11.22 12:49:17 | #6807 (1)

O christologickych titulech, kterymi Ježíše za jeho života nazývali a co to znamenalo, ti nebudu ani říkat. To už bys vůbec nepochopil...| Předmět: RE: RE: Tak si to "rozebereme"...
30.11.22 12:59:55 | #6815 (2)
*47* *47* *47* *47* *47* *47* *47*


| Předmět: RE: RE: Tak si to "rozebereme"...
30.11.22 13:01:10 | #6818 (2)

Může být Bůh podřízen Bohu? *27179*| Předmět: RE: Tak si to "rozebereme"...
30.11.22 12:57:42 | #6810 (1)

*33792* A dále:

(Bible, Jan 20:17)

Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i k Otci Vašemu a k Bohu svému a Bohu Vašemu."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Četli jste pozorně? Vnímali jste, že v tom textu Ježíš říká, že vystupuje k Otci svému i Otci našemu a že vystupuje k Bohu svému i Bohu našemu? POCHOPILI JSTE SKUTEČNĚ, CO TU OTCEM VZKŘÍŠENÝ JEŽÍŠ SDĚLUJE? Ježíš tu sděluje, že má nad sebou Boha, tak jako ho máme nad sebou my!!! *24611*

A ptám se: "Může mít Bůh nad sebou Boha? Může být Bůh podřízen Bohu?" *2386*

A odpovídám, Bůh je jeden Bůh a tento Živý Bůh nad sebou žádného jiného Boha nemá, protože žádný jiný Bůh v celém vesmíru neexistuje! Amen. *6552*| Předmět: RE: RE: Tak si to "rozebereme"...
30.11.22 13:00:33 | #6816 (2)

Může, když ten Bůh je zároveň i člověk. Stačí jen myslet... A Ježíš se vyjadřoval z pozice člověka, kterým byl na Zemi, resp. Z pozice Bohocloveka. Jen takto to dává smysl. Všechny ostatní názory jsou demagogie, Nekonzistentni| Předmět: RE: RE: RE: Tak si to "rozebereme"...
30.11.22 13:03:50 | #6819 (3)

*27179* No tak, nebuďte tak trapný, tady se už jednalo o vzkříšeného Ježíše!!! A vzkříšený Ježíš je podle Vašeho bludného učení už opět "Bohem"! Tedy jednou třetinou Boha!!! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tak si to "rozebereme".…
30.11.22 13:07:30 | #6824 (4)

Opět Bohem? Hlupaku, ty chceš potírat křesťanství a ani nevíš, co učí. Křesťanství nikdy netvrdil, že by nějaký čas Ježíš nebyl Bohem. Jsi k smichu:-) ty tretino| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 13:19:42 | #6832 (5)

Vnímáte, co jste napsal? *27179*

Vnímáte to? Tak nesmrtelný "Bůh" Ježíš byl popraven? *27179*

"Bůh" Ježíš musel plnit příkazy Boha Otce lidstva? *27179*

A "Bůh" Ježíš má nad sebou stejného Boha jako my? *27179*
(Připomenu: "Vystupuji k Bohu svému i Bohu Vašemu.")

Už raději mlčte, omluvte se Bohu Otci svému, kajte se, a Bůh Vám pravdu sdělí... *3775*| Předmět: RE: RE: RE: Tak si to "rozebereme"...
30.11.22 13:06:09 | #6821 (3)

Ale když to tak čtu, tak i Vy sám tu nerad tvrdíte, že Ježíš je podřízený Bohu Otci lidstva!!! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tak si to "rozebereme".…
30.11.22 13:08:39 | #6825 (4)

Nemůže mu být podřízený, když já a Otec Jedno jsme:-))))) nebo. Tatínek ve svém slovu lže?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 13:22:38 | #6834 (5)

Proč tedy Ježíš lidem tvrdil, že plní příkazy, které mu Otec dává? *2386*

Podle Vás Otec přikazuje Otci? No tak!!! Probuďte se už ze svého snu... *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 15:43:23 | #6867 (5)

1K 11,3 Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, a hlava ženy muž, hlava pak Kristova Bůh.


 #6825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tak si to "rozebereme".…
30.11.22 13:10:05 | #6827 (4)

Maximálně podřízený jako člověk (stále je Bohoclovekem), když žil na Zemi. Ale jako Bůh byl Jedno s Bohem, jak to Bůh říká v Písmu. Stačí jen myslet...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 13:28:01 | #6837 (5)

Vy myslíte a já Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého a našeho znám osobně! A osobně Tatínka zná i Syn Člověka /Ježíš zvaný Kristus/!!! *15154* *22063* *15154*

A nyní: "Proč by Bůh Otec náš dělal z "Boha" Ježíše Krista?" A hlavně, jak by to udělal, když tvrdíte, že podle učení Vaší církve byl Ježíš "Bohem" neustále!!!? Potom nemohl být nikdy Kristem!!! Protože Bohem pomazaný "Bůh" je už skutečně tvrzení pro psychiatry!!! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 15:44:57 | #6868 (5)

Všichni máme být jedno (Jan 17/21-23)


 #6827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 18:34:18 | #6888 (6)
*27473*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tak si to "rozebereme".…
30.11.22 13:23:08 | #6835 (4)

Bohoclovek.ty nevíš, co to je, když tu tak rádoby moudře potiraš křesťanství?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 13:31:12 | #6841 (5)

To je něco jako vlkodlak? *27179*

Jak se Ježíš opakovaně nazýval? Připomenu Vám to! Nazýval se "Synem Člověka"! *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 13:34:44 | #6842 (6)

A taky se nazyval "Jsem" dříve než Abraham. Jistě víte, když jste tak učený, co to znamená. A že ho za to chtěli znovu kamenovat| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 13:44:07 | #6849 (7)

Ale já jsem skutečně starší než Abraham!!! Ale Bůh nejsem. Jsem Člověk Syn Boží... *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 15:48:08 | #6870 (5)

z výsledků vyhledávání fráze "bohočlověk" (celkem 0 veršů - 0 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=boho%C4%8Dlov%C4%9Bk&search=Hledat


 #6835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 18:35:53 | #6889 (6)
*15154* *18432* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak si to …
30.11.22 18:38:47 | #6890 (7)

🤔| Předmět:
30.11.22 12:21:51 | #6799
*27179*| Předmět:
30.11.22 12:19:50 | #6798

Kalii si to přečte a bud tu zustane nebo ne . Zdravy jedinec se smaze a nediskutuje ,,, že tam ,to,či ono. Všimla jsem si delaji to jedni a ti samí lidé muž a žena . *6407* *31594*| Předmět:
30.11.22 11:55:18 | #6792

PŘIJÍMÁM VĚCI TAKOVÉ, JAKÉ JSOU . Skutečné … ne fake asi tak)))))) . Kdyz si tu nekdo zalozil novy profil mel by mu zustat a ne si kazdy tyden menit nick o tom neco vypovida o človeku. i falesne karty vam nic nereknou a nekteri jedinci přesto věři))))))| Předmět: PRAVDA
30.11.22 11:44:10 | #6790

Zajímavé, že vrchni prorok neodpovídá na dotazy, které jasně ukazují Ježíšovo božství :-)| Předmět: RE: PRAVDA
30.11.22 13:07:22 | #6823 (1)

Máte na mysli Muhammada? *5671*| Předmět: RE: PRAVDA
30.11.22 15:27:57 | #6862 (1)

Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti.


 #6790 

| Předmět: Kk
30.11.22 09:33:41 | #6783

Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.” (Jan 10:33)

Ano, nejen Židé z Ježíšova vyjádření, že je s Otcem Jedno pochopili, ze je Buhoo| Předmět: RE: Kk
30.11.22 09:47:12 | #6784 (1)

Proto ho chtěli také kamenovat..
Jak vše logicky do sebe zapadá| Předmět: RE: RE: Kk
30.11.22 11:18:56 | #6788 (2)

Bůh je jeden a Ježíš tímto Bohem není! *6904*| Předmět: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 11:45:26 | #6791 (3)

Já a Otec Jedno jsme... Máte v tom nějaký zmatek pane :-)))| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 12:01:14 | #6793 (4)

My všichni lidé a Otec JEDNO jsme! Máte v tom nějaký zmatek, pane teologu! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 12:01:50 | #6795 (5)

Tvoříme RODINU BOŽÍ. *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 12:07:30 | #6796 (6)

To ano, tvoříme, ale Božství má jen Otec, Syn a Duch. My lidé Božství zcela jistě nemáme. Měl byste více studovat Tatínkovo slovo, než chodit na procházky, máte v tom totiž dost tragicky galimatyaš :-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 12:40:39 | #6803 (7)

A ejhle, Váš bůh se roztrojil. *6578*

A kterého z těchto tří Vámi smyšlených bohů milujete z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly? A kterého z nich uznáváte za svého Pána? (JEN PODOTKNU, že i Ježíš pravil, že nelze sloužit dvěma pánům!!! Natož třem...) *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 13:39:41 | #6845 (8)

To je tvá tupá demagogie o roztrojeni Boha. Křesťanství učí něco jiného. Takže se zavři do pokojíku a studuj a neztrapnuj se, tady svými smyšlenkamui, které prezentuješ, jako něci učení. To je pak lež, víš? A nebo tupost...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 13:46:04 | #6851 (9)

Najednou Bůh trojjediný není? On skutečně trojjediný není!!! Jak dlouho to budete uznávat? *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 15:50:52 | #6871 (9)

To je docela snadné to studování :-)
výsledků vyhledávání fráze "trojjediný" (celkem 0 veršů - 0 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=trojjedin%C3%BD&search=Hledat


 #6845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 15:32:22 | #6864 (7)

A tak to v Tobě není Duch ?
Ani v nikom ?
Podle Tebe ?


 #6796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 12:08:35 | #6797 (6)

Ještě jednou - mistře demagog - věříte v Otce, věřte i ve mě. A v člověka se nevěří :-), věří se v Boha| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 12:42:44 | #6805 (7)

U mne to není o víře!!! *27179*

Já vím, že Otec žije!
Já vím, že Ježíš žije!
Znám je osobně...

(Vy jste o nich pouze četl...) *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 15:34:10 | #6865 (7)

1 Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte.
2 V domu Otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám.
3 Jduť, abych vám připravil místo. A odejdu-liť, a připravím vám místo, zaseť přijdu, a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli.


 #6797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kk
30.11.22 15:30:49 | #6863 (4)

V tomto jsou jedno :
27 Nebo ovce mé hlas můj slyší, a já je znám, a následujíť mne.
28 A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.
29 Otec můj, kterýž mi je dal, většíť jest nade všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z ruky Otce mého.
30 Já a Otec jedno jsme.


 #6791 

| Předmět: RE: Kk
30.11.22 15:24:45 | #6861 (1)

Jan 10
34Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘
35Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit –
36jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn?


 #6783 

| Předmět:
30.11.22 09:19:41 | #6782

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí Flp 3,22

Pro solidní biblisty bych zde vyzdvihl větu "způsobem býti byl ROVEN Bohu. Zeptám se, co z toho (a všech slov Božích, které jsem tu uváděl) vyplývá?| Předmět: RE:
30.11.22 11:22:21 | #6789 (1)

Ježíš je naším bratrem a přítelem! *34041*

A neuznáváte-li pravého Ježíše za svého bratra a přítele, potom je vše jasné! *3456*| Předmět: RE:
30.11.22 13:09:57 | #6826 (1)

Nejsem biblista,ale pokusím se odpovědět.Byl stvořen z Boha,proto rovnost Boha a tím mluvil slovy ze sebe,jako by mluvil sám Bůh.


 #6782 

| Předmět: RE: RE:
30.11.22 13:34:47 | #6843 (2)

Ale o tom se v Bibli píše!!! *6904*

(Bible, Přísloví 16:1)

Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Živém Bohu záleží, co odpoví jazyk.

*13842*

A víte co z toho i plyne? Prozradím Vám to! KAŽDÝ ČLOVĚK JE SLOVEM BOŽÍM. *33770*| Předmět: RE: RE: RE:
30.11.22 13:41:56 | #6848 (3)

Tvl ty si to samý dej si s tou svojí svatozář.Proste člověk na svém místě už chápu proč máš svoji diskuzi upřímně lituju že sem vůbec k tobě vlez!!!| Předmět: RE: RE: RE: RE:
30.11.22 13:47:33 | #6852 (4)

Omlouvám se Vám, že jsem Vás zklamal - to víte, Človíčka není snadné obelstít... *3775*| Předmět: RE:
30.11.22 15:22:19 | #6860 (1)

No přeci že taky takto máme o sobě přemýšlet: Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.


 #6782 


| Předmět:
30.11.22 09:07:36 | #6781

Ještě jsem napíšu poslední věc než to tu opustím z paní bramorikove a pana správce respektive z jejich přístupu od paní věčné napadání od pána přehlížení a neřešení je mi 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮­🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮­🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮­🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮­🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮­🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮Pa­ni si stezuje jaký jsem ale ono na hrubý pytel hrubá záplata amen!!!| Předmět: RE:
30.11.22 11:14:59 | #6785 (1)

Uklidněte se! *24611*| Předmět: Tak hezký den!
30.11.22 08:54:37 | #6778

Tak hezký den, Človíček se oblékne a vyrazí ven!

  • *30617* *16266* *30617*