Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1235684x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
14.01.23 15:14:03 | #12948

Buh vi a má jasno lidi))))) *33542*| Předmět: RE:
14.01.23 18:26:09 | #12951 (1)
*2920*


| Předmět:
14.01.23 15:13:14 | #12947

Tralala šatecek))))))) *31594*| Předmět: (Bible, První Samuelova 8:1-18)
14.01.23 09:57:27 | #12941

(Bible, První Samuelova 8:1-18)

*11171* TOTO JE BOŽÍ VAROVÁNÍ PRO VŠECHNY, CO TOUŽÍ MÍT NAD SEBOU LIDSKÉ VLÁDCE A NE POUZE BOHA STVOŘITELE, OTCE, PÁNA A SPASITELE SVÉHO MILUJÍCÍHO A SPRAVEDLIVÉHO! *3456*

Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo.
Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu: "Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. DOSAĎ NYNÍ NAD NÁMI KRÁLE, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů." Ale Samuelovi se nelíbilo, že řekli: "Dej nám krále, aby nás soudil." I modlil se Samuel k Živému Bohu. A Živý Bůh Samuelovi odpověděl: "Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ALE ZAVRHLI MNE, ABYCH NAD NIMI NEKRALOVAL. Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, dokazují, ŽE MĚ OPUSTILI a že slouží jiným bohům; tak jednají i vůči tobě. Teď však je uposlechni, ALE DŮRAZNĚ JE VARUJ a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat."
Samuel pověděl všechna slova Živého Boha lidu, těm, kteří od něho žádali krále. Pravil: "Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. Ustanoví si velitele nad tisíci a nad sty a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň, a další, aby pro něho zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozů. Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům. Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům. Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. Bude vybírat desátky z Vašich stád, A stanete se jeho otroky. A PŘIJDE DEN, KDY BUDETE ÚPĚT KVŮLI SVÉMU KRÁLI, KTERÉHO JSTE SI VYVOLILI, ale Živý Bůh vám onoho dne neodpoví."

(Živé Slovo Boží)

*3456*

P.S.
A to se děje i tam, kde je údajná demokracie! Každý lidský vládce a každá lidská vláda myslí především na své vlastní blaho! O tom je totiž kapitalismus!!! A kapitalismus má i v Česku hlavní slovo, i když pouze zdánlivě, protože HLAVNÍ SLOVO PRONESE UŽ BRZY BŮH, ŽIVÝ BŮH, TEN JEDINÝ PRAVÝ!
*19975* Kdy lidstvo pochopí, že demokratické volby nejsou demokratické? Nemůžete demokraticky zvolit, koho chcete! Můžete si vybrat pouze z těch, které vám vyberou jiní lidé, kteří pro to mají své důvody! A to důvody nebývají vždy čestné!!! Ano, ty důvody jsou dokonce málokdy čestné... *3456*
*24611* Človíček proto k žádným volbám nechodí a je věrný Bohu Otci svému jako jeho služebník. *34694*| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
14.01.23 08:36:56 | #12926

*33770* Otče!

*33770* Bože a Pane náš!

*33770* Tatínku můj milovaný…

*33770* Děkuji Ti, Lásko moje jediná…

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: Volby
14.01.23 07:13:13 | #12923

Pokud Vás neoslovil ani jeden z kandidátů.
Máte ještě jednu možnost.
Nejít k volbám.
Rozhodnutí je jen na Vás.
>cink<| Předmět: RE: Volby
14.01.23 07:17:21 | #12925 (1)

Nejít k volbám je jako když dáš hlas vítězi kterého ani nechceš. *29716*


 #12923 

| Předmět: RE: RE: Volby
14.01.23 08:43:17 | #12927 (2)

Nejít k volbám je jedinou možností, jak dát svůj hlas Bohu Otci svému! Pro mne je jediným Panovníkem lidstva Bůh a kdokoliv se cpe na jeho místo je snílek!

  • *24611*


| Předmět: RE: RE: RE: Volby
14.01.23 08:48:32 | #12929 (3)

Tak ať vyhraje ten ve volbách tak ty už předem mu dáváš hlas, takže neúčastí vlastně voliš a je jedno čím to budeš okecavat. *27179*


1  
 #12927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Volby
14.01.23 08:56:00 | #12932 (4)

Satan si Vás hezky zotročil… *19975*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Volby
14.01.23 08:58:05 | #12934 (5)

Ano Šatan byl dobrý hokejista


 #12932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Volby
14.01.23 09:04:54 | #12935 (6)

Sdělím Vám to jasněji: "OPĚT JSTE ZRADIL BOHA OTCE SVÉHO!" *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Volby
14.01.23 20:49:42 | #12964 (7)

Nikoho nezrazuji pouze žiju mírumilovný, pokorný a láskou tvořeny mnou život.Mir s tebou a ať ti odpustí tvé slova ke mně nenávistná.


 #12935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Volby
14.01.23 21:29:15 | #12967 (8)

Vaše pokrytectví je mi známé.
Necítím k Vám nenávist! Lituji Vás... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.23 21:35:19 | #12970 (9)

Bože odpusť mu za jeho souzení druhých.


 #12967 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.23 21:38:03 | #12971 (10)

Pravda není soud - Vy sám mi jednou poděkujete, že jsem byl k Vám naprosto upřímný, i když se dnes vztekáte jako malé dítě, které si neprosadilo svou... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.23 21:48:01 | #12975 (11)

Ale kde že já a vztekat to ty tu silis když ti tu píšu jako malé dítě, tobě by měl Bůh odpustit za tvé psaní a souzení ohledně toho že píšeš že mě posedl satan, už jen že to napíšeš je vidět tvůj vztek a budu se modlit za sebe k Bohu aby ti odpustil tvé chování ke mně k milujícímu, láskou a mírem směřujícímu člověku na své cestě.


 #12971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.23 21:49:31 | #12977 (12)

*3617* Vy, ateista, se budete modlit k Bohu!? *2468*

  • *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.23 22:31:30 | #12990 (13)

Ano i někteří ateisté když tě vidí tu psát se pomodlí k Bohu


 #12977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.23 22:36:16 | #12998 (14)
*15154* *22971* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.23 21:46:02 | #12973 (10)

*19975* Jiný by s Vámi už "vyběhl", ale Človíček má s Vámi svatou trpělivost... *4585*| Předmět: RE: RE: Volby
14.01.23 09:12:57 | #12938 (2)

Na Seznamu byl takový test "Kdo je pro vás vhodným kandidátem?". Soubor otázek na které jste odpověděl a pak se to porovnalo s odpověďmi jednotlivých kandidátů.
Shoda byla pro mě nedostatečná.
>cink<| Předmět: RE: RE: RE: Volby
14.01.23 20:50:41 | #12965 (3)

U mě vyšlo Hilšer a za ním kousek Nerudová.


 #12938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Volby
15.01.23 06:46:45 | #13007 (4)

Kam oba, dalo by se říci kalupem, včera zamířili?
Připomíná mi to kampaň před minulými prezidentskými volbami Drahoš x Zeman.
>cink<| Předmět:
13.01.23 21:05:58 | #12920

Je moc fajn že dáváme Putina do pytle na mrtvolu jenže ono nikomu co tomu tleská nedochází že červ vyhrožuje botě.Nejsem příznivce války nebo takhle mně vadí civilní oběti pokud se vojáci rozhodnou zemřít za svojí vlast ok to beru ale vraždit civili je zverstvo| Předmět: RE:
14.01.23 08:45:48 | #12928 (1)

*7266* Válka je ZLOČINEM. *7266*| Předmět:
13.01.23 21:01:52 | #12918

Je mi jasný že to co píšu není zrovna populární ale je to tak.Rozhodne nefandim Rusku je sice hezké že se na to všechno svádí ale víceméně to kde jsme teď je vinna EU jejich myšlení eko ne války válka to jen urychlila| Předmět: RE:
14.01.23 08:51:08 | #12930 (1)

*35060* Je to o lidech! A my lidé umíme být zlí! Umíme být krutí a bezcitní… *3456*| Předmět: Bůh je mocný Panovník!
13.01.23 18:59:34 | #12904

Bůh je mocný Panovník! *30457*

A nikdo se mu nevyrovná!!! *34027*| Předmět: RE: Bůh je mocný Panovník!
13.01.23 19:03:03 | #12905 (1)

*34694* Ale Človíček v něm vidí především svého a našeho milovaného Tatínka! *33792*| Předmět: (Bible, Druhá paralipomenon 32:24-26)
13.01.23 18:54:55 | #12902

(Bible, Druhá paralipomenon 32:24-26)

V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Živému Bohu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný, jeho srdce se stalo domýšlivým. Proto jej i Judu a Jeruzalém postihlo rozlícení Živého Boha. Pak se Chizkijáš za pýchu svého srdce pokořil, on i obyvatelé Jeruzaléma, a hněv Živého Boha na ně za dnů Chizkijášových nedolehl.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Ta naše lidská pýcha! Kolik zla nám už způsobila... *3456*

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět:
13.01.23 18:06:40 | #12898

Mně je jedno kdo tam bude hlavně že sestřelí vládu| Předmět: RE:
13.01.23 18:43:21 | #12899 (1)

*11171* Žádná lidská vláda nebude natolik dobrá, aby byli všichni lidé spokojení! *11171*| Předmět: RE: RE:
13.01.23 19:05:31 | #12908 (2)

Ty s touhle jsi???| Předmět: RE: RE: RE:
13.01.23 19:47:36 | #12911 (3)

Človíček je služebníkem Živého Boha, našeho Otce! *6904*

Človíček nemá důvěru k nikomu z lidí - důvěřuje pouze Tatínkovi. *22063*

Človíček k žádným volbám nechodí! *4511*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.01.23 19:56:31 | #12914 (4)

Takže jsi volič i ti co nejdou se hlasy dopocitavaji vítězi.Ten kdo vyhraje ty voliš. *29716*


 #12911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.23 08:53:03 | #12931 (5)

Mýlíte se! Můj hlas získal Bůh!!! *18805*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.23 08:57:26 | #12933 (6)

Ten kdo vyhraje ve volbách ten získá tvůj hlas tedy Bůh bude v něm tvou neúčastí ho podpoříš .


 #12931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.23 09:06:46 | #12937 (7)

Pouze se obelháváte! Chcete, aby lidé zavrhli Boha jako Vy a Vám podobní věrolomníci! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.23 09:26:31 | #12940 (8)

Dnes, alespoň trošku, mají lidé na výběr v co věřit.
Stávají se blázny, proroky, vizionáři, váženým občany. Podle toho, kdo je posuzuje.
Někomu jde o zpětnou vazbu a jiný nad tím mávne rukou. Kdo z nich je v životě šťastnější?
>cink<| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.23 10:04:23 | #12942 (9)

Šťastný je především člověk, který vnímá Lásku Boží a má od Živého Boha dar živé lásky k němu, kdy Boha vnímá jako svého vlastního milovaného Tatínka a jako svou LÁSKU...

  • *15154* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.23 10:42:44 | #12945 (10)

Měl by jsi být milujícím tatínkem neb máme býti dokonalí jako Otec dokonalí je.


 #12942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.23 10:44:04 | #12946 (11)

https://www.bible.com/cs/bible/509/MAT.5.48.CSP
Tak mi ženy to ale máme asi trochu jinak :-).


 #12945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.23 17:24:09 | #12950 (10)

V buddhismu by měl být šťastný ten, kdo je probuzený, spěchající k nirváně.
>cink<| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.23 20:54:32 | #12966 (11)

Štěstí není stálé ten kdo je probuzený a spěchá k nirváně musí vědět že trpělivost lotos bývá lépe rozkvetlejsi.


 #12950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.23 06:52:07 | #13008 (12)

Pomyslně spěchající.
>cink<
*35242*