Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 748013x
Příspěvků:
34671

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
15.01.23 21:01:45 | #13092

Mnisaku čet jsem tě na "kdo bude příští prezident"dobře tam perlis kámo| Předmět: RE:
15.01.23 21:15:39 | #13093 (1)

Já vím a úsměv perlí taky na jiné diskusi kam chodíš,se doplňujete koukám jeden tam a jeden tam,jste si to rozdělili co? *27179*


 #13092 

| Předmět: RE: RE:
15.01.23 21:44:47 | #13100 (2)

💋💋💋💋💋💋| Předmět: Možná to někteří lidé nechápou, ale...
15.01.23 19:47:48 | #13083

*3456* Možná to někteří lidé nechápou,
ale tato diskuze je zasvěcena Živému Bohu, našemu milujícímu Tatínkovi... *34027*| Předmět:
15.01.23 19:41:10 | #13079
*6678* *6678*


| Předmět:
15.01.23 18:43:51 | #13074

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Vulgární příspěvek!| Předmět: My všichni jsme lidé!
15.01.23 18:32:29 | #13072

*15154* My všichni jsme lidé! Boží lidé! Synové a dcery Živého Boha, našeho Otce. *15154*

  • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: My všichni jsme lidé!
15.01.23 18:37:08 | #13073 (1)

Ježíš je na rozdíl od Tebe galantní :-) ženy u něho mohou být i matkami :-)
Matouš 12
50 Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“
Marek 3
35 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“


 #13072 

| Předmět: RE: RE: My všichni jsme lidé!
15.01.23 18:56:45 | #13075 (2)

*35239* Vnímám-li Vás jako dceru Živého Boha, je to pro Vás málo galantní? *9391*

*33684* Pro mne žádnou bohyní nebo polobohyní nejste! Jasné? *33684*| Předmět: RE: RE: RE: My všichni jsme lidé!
15.01.23 19:17:49 | #13076 (3)

No ale u Ježíše matkami mi ženy být můžeme a to asi že i babičkami :-).


 #13075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: My všichni jsme lidé!
15.01.23 19:43:11 | #13080 (4)

*11171* Co je podle Vás pro ženy důležitější? To, že je Bůh vnímá jako své vlastní milované dcery nebo to, že se z milosti Boží mohly stát maminkami a babičkami? *2386*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: My všichni jsme…
15.01.23 19:47:24 | #13082 (5)

Skrze Ježíše promlouvá-al Bůh tak že jak ?


 #13080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: My všichni jsme…
15.01.23 19:52:32 | #13084 (6)

*19975* Ježíš Vás nazývá svou sestrou! A tím Vás označuje za dceru Boží stejně jako já! Nebo chcete tvrdit, že Ježíš není synem Božím? *11171*

TEN VÁŠ FEMINISMUS UŽ HRANIČÍ S PYŠNÝM UPŘEDNOSTŇOVÁNÍM ŽEN PŘED MUŽI... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: My všichni…
15.01.23 19:59:29 | #13085 (7)

*5671* Nebo se snad pokládáte za bratra nebo matku Ježíše? *11171*

(To by už bylo na pováženou!) *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: My…
15.01.23 20:11:15 | #13086 (8)

Jelikož brzy budu dvakrát tak starší než 33letý Syn Ježíš tak za jeho sestru se považovat asi že nemohu?


 #13085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: My…
15.01.23 20:14:29 | #13087 (9)

On má asi že mnoho adoptivních "matek", co by tím jiného chtěl říct v Matouš 12:50, Marek 3:35, Lukáš 8:21?
Všechny staré ženy jsou spíš matkami než-li dcerami.


 #13086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: My…
15.01.23 20:32:54 | #13088 (9)

To už půjdeš do důchodu co?


 #13086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.23 20:38:28 | #13089 (10)

Za 4 roky ...


 #13088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.23 20:59:41 | #13091 (11)

To už dáš| Předmět: (Bible, Zacharjáš 3:1-10)
15.01.23 18:09:40 | #13069

(Bible, Zacharjáš 3:1-10)

Potom mi ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí před poslem Živého Boha, a po pravici mu stál Satan, aby proti němu vznesl žalobu. Živý Bůh však Satanovi řekl: "Živý Bůh ti dává důtku, Satane, důtku ti dává Živý Bůh, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně?" Jóšua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A Živý Bůh se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli: "Svlékněte z něho ten špinavý šat." Jemu pak řekl: "Pohleď, SŇAL JSEM Z TEBE TVOU NEPRAVOST a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Řekl jsem: Vstavte mu na hlavu čistý turban." Tu mu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Posel Živého Boha stál při tom. A posel Živého Boha Jóšuovi dosvědčil: "Toto praví Živý Bůh zástupů:

  • Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil,

budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří
a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí. -

Nuže slyš, veleknězi Jóšuo, ty i tvoji druhové, kteří sedí před tebou: Tito muži jsou předzvěstí toho, že přivedu svého služebníka, zvaného VÝHONEK. Hle, tu je kámen, který kladu před Jóšuu: jeden kámen, na něm sedm očí. Já sám na něm vyryji znak, je výrok Živého Boha zástupů, a ODKLIDÍM NEPRAVOST TÉTO ZEMĚ V JEDINÉM DNI. Onoho dne pak, je výrok Živého Boha zástupů, pozvete jeden druhého pod vinnou révu a pod fíkovník."

(Bible, Zacharjáš 4:11-14)

Nato jsem mu řekl: "Co znamenají ty dvě olivy po pravé i po levé straně svícnu?" A dále jsem se ho otázal: "Co znamenají ty dva trsy oliv, které jsou nad dvěma zlatými žlábky, jimiž vytéká zlato?" Tu mi řekl: "Ty nevíš, co to znamená?" Řekl jsem: "Nevím, můj pane." Odvětil: "TO JSOU TI DVA SYNOVÉ NOVÉHO OLEJE, kteří stojí před Pánem celé země."

(Bible, Zacharjáš 6:12-13)

'Toto praví Živý Bůh zástupů: Hle, přijde muž jménem VÝHONEK, vyraší odspodu; ten zbuduje chrám Živého Boha. Ano, on zbuduje chrám Živého Boha a bude obdařen velebností. Bude sedět na svém trůnu a vládnout, a bude na svém trůnu knězem; MEZI OBOJÍM BUDE POKOJNÁ SHODA.'

(Živé Slovo Boží)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: Dobrý večer, Bohem milovaní lidé!
15.01.23 17:32:46 | #13068

Dobrý večer, Bohu milí a Bohem milovaní lidé... *33770*


1  

| Předmět:
15.01.23 14:32:49 | #13060

No slysel jsem že jsem blazen| Předmět: RE:
15.01.23 15:36:45 | #13061 (1)

*3456* To občas lidé tvrdí i o mně! *3456*| Předmět: RE:
15.01.23 17:11:14 | #13062 (1)

Jaká diagnóza konkrétně)?😉😉| Předmět: Vše má svůj čas.
15.01.23 14:30:00 | #13059

Vše má svůj čas. *30457*| Předmět:
15.01.23 14:24:28 | #13058

A doma sam to take nejde