Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 712284x
Příspěvků:
34197

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: BŮH JE JEDEN BŮH - NÁŠ OTEC.
06.02.23 21:54:12 | #15341

BŮH JE JEDEN BŮH - NÁŠ STVOŘITEL, OTEC, PANOVNÍK A SPASITEL... *33792*| Předmět: RE: BŮH JE JEDEN BŮH - NÁŠ OTEC.
07.02.23 02:57:11 | #15391 (1)

hmmmmm


 #15341 

| Předmět: RE: BŮH JE JEDEN BŮH - NÁŠ OTEC.
07.02.23 06:26:53 | #15392 (1)

Člověk je také jeden, ale mužem a nebo ženou je :-) a to k obrazu a podle podobenství Boha.


 #15341 

| Předmět: RE: RE: BŮH JE JEDEN BŮH - NÁŠ OTEC.
07.02.23 07:33:12 | #15393 (2)

Člověk (muž) byl stvořen Bohem jako první! *15154* *22063* *15154*

A až za hodně dlouhou dobu stvořil Bůh ještě druhého člověka (ženu)!!! *2*

A protože má Tatínek smysl pro humor, jsou ženy takové, jaké jsou! *2* *2* *2*| Předmět:
06.02.23 21:43:33 | #15333

Zakon *3438*| Předmět: RE:
06.02.23 21:51:52 | #15339 (1)
*32130*


| Předmět:
06.02.23 21:43:02 | #15332
*32450* *35071* *35071* *32528*


| Předmět:
06.02.23 21:42:40 | #15331
*34714* *34714* *34714*


| Předmět: RE:
06.02.23 21:52:24 | #15340 (1)
*10307*


| Předmět: Otec!
06.02.23 21:36:18 | #15324

Otec je Pánem nebes i země a nikdo jiný! *33792*

Stvrdil to i náš bratr Ježíš, když tu měl kdysi od Otce roli proroka v Izraeli!!! Dnes už má roli jinou, ale Otci neustále věrně a oddaně slouží, i když v současnosti žije v nebi! (Viz například Matouš 11:25) *34027*| Předmět: RE: Otec!
06.02.23 21:42:11 | #15329 (1)

Je jeden ZÁKON, ten Boží!!! *34027*

Novelizace tohoto Božího zákona, která svedla tolik pokřtěných lidí, je dílem Satana!!! *6578*| Předmět:
06.02.23 17:18:36 | #15317

Já mám zkušenosti akorát s Ježíškem a ten mi vždycky nadělil, takže musím být moc hodný, jinak by mi nic nedal, jenom rady:-)| Předmět: RE:
06.02.23 21:29:24 | #15321 (1)
*35239*


| Předmět: RE:
06.02.23 21:40:54 | #15328 (1)
*11274*

 #15317 

| Předmět: RE: RE:
06.02.23 21:42:37 | #15330 (2)
*9391*


| Předmět:
06.02.23 15:28:24 | #15314

Myslím všichni| Předmět: RE:
06.02.23 15:36:51 | #15315 (1)

K Zamyšlení :
Deut 6
5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
6A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.
7Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.
8Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.
9Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.
*30800*
Proč uvázat jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima?
Proč na veřeje svého domu a na své brány?
*3090*
Protože za Bohem svým a nebo svou se nemusí nikam chodit :-).


 #15314 

| Předmět: RE: RE:
06.02.23 15:39:53 | #15316 (2)

Deut 6 :15 neboť uprostřed tebe je Bůh žárlivě milující ..


 #15315 

| Předmět: RE: RE: RE:
06.02.23 21:28:39 | #15320 (3)

Tak Vám to zopakuji!!! *34003*

(Bible, Zjevení Janovo 7:10)

A volali velikým hlasem:

  • "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."

(Živé Slovo Boží)

*15741*

P.S.
Z tohoto volání nesčetného zástupu lidí z celého světa je naprosto jasné, kdo je Spasitelem lidstva!!! Spasitelem lidstva je Živý Bůh, náš Otec!!! Tatínek sedí v nebi na trůnu!!! Jasné, Vy služebnice Satana!?

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 21:31:31 | #15323 (4)

To Vám taky mohu nadávat do služebníka Satana ale o tom tato diskuze není a nebo jo ?
Otec má Syna a dal mu do rukou Moc, ale to vy asi že neumíte pobrat.


 #15320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 21:39:10 | #15326 (5)

Ovšem Vy neuznáváte, že je náš Otec Spasitelem lidstva, protože jste dobrovolně pohltila jednoho z démonů a ten Vás nyní vede do propasti!!! *7266*

Na domluvy nedáte!!! Jste pyšná jako málokterá žena!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 21:45:46 | #15335 (6)

Tak za prvé lžete a blafujte když píšete : "Ovšem Vy neuznáváte, že je náš Otec Spasitelem lidstva".
Je to Váš hloupej výmysl a blud.


1  
 #15326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 21:49:27 | #15337 (6)

Další vaše lež a blud:
"protože jste dobrovolně pohltila jednoho z démonů a ten Vás nyní vede do propasti"
Fantazírujete a blouzníte a pyšný jste tu jen a jenom vy, protože se chováte tak jak se chováte.


1  
 #15326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 21:59:29 | #15345 (7)

Tím jste se tu sama chlubila, že jste pojedla světlo ze slunce! Ale to slunce bylo dílem Světlonoše, kterého lidstvo zná jako Satana nebo ďábla!!! Tím jste se stala služebnicí ďábla a Vaše neustálé ponižování Boha Otce lidstva nebo jeho přetváření do podoby neexistující "bohyně hospodinky" to dokládá!!!

  • *6578* *7266* *6578*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:00:58 | #15347 (8)

Prolhanče prolhanej synu světlonoše, kdy přestanete lhát a podsouvat své bludy ?


1  
 #15345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:09:28 | #15350 (9)

To nejsou bludy a Vy to víte!!! Ovšem Človíčka jste neobelstila, a tak nenávistně zuříte a zneužíváte obsah Bible!!! Máte hroznou povahu! Jste horší než Satan!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:12:03 | #15354 (10)

Vymýšlíte si a blouzníte a podsouváte svoje lži bludy protože chcete za každou cenu škodit :-).


1  
 #15350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.02.23 22:14:42 | #15359 (11)

*11171* Omyl, toužím, abyste se Bohu Otci svému kajícně omluvila... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 02:39:58 | #15389 (12)

Takto Bůh v Bibli pojmenován není, to jste si vymyslel.


 #15359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 07:57:48 | #15398 (13)

Já Tatínka pojmenovávám po svém, ale oproti Vám vždy s láskou a úctou!!! *3775*

Pro mne není Bible POHANSKOU MODLOU jako pro Vás!!! *9177*

Bible není Bůh! Korán není Bůh! Slovo Boží není Bůh! Slovo ďábla není Bůh! A Bohem nejsou ani Vaše pyšná a nadutá slova, která jste si našla v Bibli!!! Jasné? *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 08:03:48 | #15402 (14)

Slova z Bible nejsou slova moje, vy jeden popleto :-).


 #15398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 08:27:42 | #15410 (15)

DĚJE SE VŮLE BOŽÍ a já to tu často opakuji! *24611*

A slova z Bible si vybíráte podle své povahy a jsou tedy Vaše! Dokládají, co jste v nitru zač!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:03:58 | #15348 (8)

Milovati máme Boha svého celým svým ... a bližní své tak jako sebe, což se může přeložit do rodu ženského, proč jako ne ?
To musíme mluvit a psát jako tataři ?


1  
 #15345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:10:18 | #15352 (9)

Jsem Živé Slovo Boží! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:07:14 | #15349 (7)

Ježíš pokřtěných lidí není roven Bohu Otci lidstva! *33684*
Ani miliarda podobných "Ježíšů", ve skutečnosti ale ďáblů, není Tatínkovi rovna!!! *33684*
Ani miliarda miliard podobných "Ježíšů", ve skutečnosti to jsou démoni sloužící Satanovi, kterým se klaní pokřtění lidé, není Tatínkovi rovna!!! *33684*

Ovšem není mu roven ani pravý Ježíš!!! Žádný člověk není roven Bohu Otci lidstva! A rovno mu není ani celé lidstvo nebo veškeré tvorstvo!!! *33684*

Živý Bůh rozhodne a veškeré tvorstvo okamžitě zahyne!!! Ale slíbil nám, že to neudělá... *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:09:57 | #15351 (8)

Filipským 2
6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,


 #15349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:14:14 | #15357 (9)

Koloským 2
9V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


 #15351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:22:27 | #15363 (10)

(Bible, Izajáš 44:6-7)

Toto praví Živý Bůh, král Izraele, jeho Vykupitel, Živý Bůh zástupů:

"Já jsem první i poslední, KROMĚ MNE ŽÁDNÉHO BOHA NENÍ.
Kdo je jako já? Jen ať se ozve!
Ať to oznámí, ať mi to předloží! ..."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Ježíš plnil a plní pouze příkazy, které mu Otec dával a dává! Sám to lidem přiznal, že je pouhým služebníkem! Ale jinak je Ježíš velmi hodným člověkem!!! Miluje Boha!!! A má k Tatínkovi převelikou úctu... *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:26:59 | #15365 (9)
*33664*

Bohu není roven nikdo!!!
Ani Ježíš!
Ani Muhammad!
Ani Satan!
A ani Vy!!!
Amen.

*31844*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:29:18 | #15367 (10)

Ale to jo


 #15365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.23 22:43:07 | #15374 (10)

Tak když sedí po pravici tak je po pravici, to je hned vedle .-).


 #15365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 08:11:18 | #15403 (11)

Člověk Syn Boží - Človíček - žil v nebi dávno před Ježíšem! *2*

Človíček má místo po levici Boží, ano, Tatínek (Bůh) sedává po jeho pravici! *2*

A to je pro mnohé věřící těžko stravitelné, že Bůh Člověka (Adama) nezavrhl, a že si ho stále hýčká jako svého milovaného prvorozeného syna, jako svého MILÁČKA - jako Jedidjáška nebo Ješurúnka... *2* *2* *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 08:13:53 | #15405 (12)

Jojo :-)
Matouš 25
33 ovce postaví po pravici a kozly po levici.


 #15403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 08:33:22 | #15413 (13)

Nazýváte Boha Otce lidstva, který bývá vždy po mé pravici, ovcí? *9391*

A nazýváte Ježíše, který má místo po pravici Boží, ovcí? *35239*

Uvědomujete si vůbec, jak lidstvo v mysli neustále dělíte na vyvolené a zatracené!? *4316*

Jak můžete být tak bezcitná!!! ??? Vy své bližní moc nemilujete, že!? *6578*

Máte VŠEM lidem přát DOBRO a ne ZLO!!! Jasné? *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 08:34:54 | #15415 (14)

Bůh po vaši pravici ?
Tak že to sedíte na trůnu vy ?


 #15413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 08:46:48 | #15424 (15)

Míval jsem takovou svou stoličku... *15154* *2351* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 08:48:37 | #15425 (16)

Kde to bylo? *23244*


 #15424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 10:29:03 | #15434 (17)

V nebeském Božím Království... *33692* *2351* *33692*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.23 13:50:27 | #15449 (18)

Aha, měl vás pěkně zavřeného, abyste nezlobil:-)


 #15434 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.02.23 08:45:48 | #15423 (3)

BŮH MILUJÍCÍ KÁŽDÉHO ČLOVĚKA!!! *34027* *34027* *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
07.02.23 08:52:35 | #15427 (4)

Jr 23,16 Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.


 #15423 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.23 10:30:33 | #15435 (5)

A hlavně, když ďábelsky tvrdí, že jejich bohem je hospodinka!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.23 10:34:31 | #15440 (6)

To vůbec není ďábelské ale zcela přirozené neb žena je také obraz a podobenství Boha.
Máte plná ústa ďábelnictví co si máme potom myslet o vás ?


 #15435 

| Předmět: ❤️ Je jeden Bůh!!! ❤️
06.02.23 15:26:04 | #15312

❤️❤️❤️ Je jeden Bůh! ❤️❤️❤️

*33770* A tento jediný Bůh stvořil celý vesmír a život v něm!!! *6904*

❤️❤️❤️ Nikdo se mu nevyrovná! ❤️❤️❤️

*33770* Ano, nikdo se Otci nevyrovná! *6904*| Předmět: RE: ❤️ Je jeden Bůh!!! ❤️
06.02.23 15:27:01 | #15313 (1)

Ve Vaší úvaze je několik předpokladů, nad nimiž se musíme zamyslet


 #15312 

| Předmět: RE: RE: ❤️ Je jeden Bůh!!! ❤️
06.02.23 21:43:59 | #15334 (2)

Zamyšlení nestačí - hledejte odpověď přímo u Boha Otce svého... *17323*| Předmět:
06.02.23 14:08:27 | #15298

Baro i Čovicku ja vam neveril ale v necem mate pravdu. Mam vas moc rád *35253*


1  

| Předmět: RE:
06.02.23 14:24:27 | #15303 (1)

Jako sůl - kyseliny hyaluronové:-)


 #15298 

| Předmět: RE:
06.02.23 18:11:52 | #15318 (1)

Zase si chlastal?| Předmět:
06.02.23 11:45:01 | #15297

1  

| Předmět: RE:
06.02.23 14:23:35 | #15302 (1)

To je na mě moc těžké:-)
Říká kapička:-)


 #15297 

| Předmět: RE:
06.02.23 18:13:15 | #15319 (1)

Má rád i ty co zabíjí na Ukrajině?| Předmět: RE: RE:
07.02.23 02:47:53 | #15390 (2)

Ukrajincům nevěřím, věčně lžou.
Tak nevěřím ani tomu že se lidi někde zabíjí.


1  
 #15319 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.02.23 08:12:19 | #15404 (3)

*35239* A není to naopak!? *11171*