Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: Bohamil
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 490110x
Příspěvků:
28072

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
23.02.23 12:50:28 | #18479

Oznamovací způsob
Osoba Číslo jednotné Číslo množné

1. 2. 3. 1. 2. 3.
Přítomný čas panuji / panuju panuješ panuje panujeme panujete panují / panujou
Rozkazovací způsob
Osoba Číslo
jednotné Číslo množné
2. 1. 2.
panuj panujme panujte
Příčestí
Rod Číslo jednotné Číslo množné
mužský životný
i neživotný ženský střední mužský
životný mužský neživotný
a ženský střední
Činné panoval panovala panovalo panovali panovaly panovala
Trpné panován panována panováno panováni panovány panována
Přechodníky
Rod Číslo jednotné Číslo množné
mužský ženský
střední mužský
ženský
střední
Přítomný panuje panujíc panujíc *35253* *3438* *3438* e


1  

| Předmět: RE:
23.02.23 13:00:51 | #18481 (1)

Teď už človíček bude vědět jak skloňovat 👍👍🍷🍷


 #18479 

| Předmět: RE:
23.02.23 15:35:37 | #18485 (1)

No vida, co se tu vše probere! *34027*| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
23.02.23 10:50:52 | #18474

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

*33770* Bůh je Láskou lidstva! *33770*

  • ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
23.02.23 11:12:05 | #18476 (1)

❤️ *33770* ❤️ Ano, Živý Bůh, náš milující Otec a Panovník, je LÁSKOU pro celé lidstvo! *33770*| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
23.02.23 11:34:01 | #18477 (2)

Když je bůh bezpohlavní nemůže být tatínek!!!!;;


 #18476 

| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
23.02.23 11:55:24 | #18478 (2)

Můj panovník není rozhodně bůh


 #18476 

| Předmět: Jdu na procházku...
23.02.23 08:12:14 | #18462

*5114* Jdu na procházku... *29334*

  • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: Jdu na procházku...
23.02.23 10:29:57 | #18472 (1)

Venku je nádherně! *15154*

Jarní květinky už vykukují... *4670* *4670* *4670*| Předmět:
23.02.23 08:07:44 | #18457

Ty mně tu zametas ale je to pravda když Bůh není člověk nemůže tedy být oslovován podle pohlaví jako otec nebo matka sám si to psal| Předmět: RE:
23.02.23 08:09:21 | #18460 (1)

*15154* Mám právo nazývat Tatínka s láskou a úctou milovaným Tatínkem... Má z toho radost! *33770*| Předmět: RE: RE:
23.02.23 10:23:20 | #18471 (2)

Ozeáš 8
2(Volají ke mně o pomoc: Můj Bože! My, Izraelci, tě známe.)v6 v6 n.: Izrael volá: Můj Bože, uznáváme (srv. v. Oz 8:4; 1S 29:9; Jr 3:13) tě; [ovšem, jak ukazují vv. 3-6, je to pouhé holedbání úst (Tit 1:16; Mt 7:21), ve skutečnosti upadli do modloslužby (srv. Am 2:4)]


 #18460 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.02.23 10:32:33 | #18473 (3)

Aha, proto se nemá jméno Boha vyslovovat ale raději se má konat :-)


 #18471 

| Předmět: Ano, Človíček Tatínka miluje!
23.02.23 08:03:03 | #18451

Ano, pro Človíčka je Živý Bůh jeho vlastním Tatínkem. Tatínkem milovaným...

  • *33770* *15154* *22063* *15154* *33770*


| Předmět: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
23.02.23 08:05:45 | #18455 (1)

Dobře tím pádem ale kroky nebo Kamila můžou mít zase boha v ženském provedení


 #18451 

| Předmět: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
23.02.23 08:08:02 | #18458 (2)

Ani jedna z nich Živého Boha osobně nezná! Jedna je ateistka, druhá pohanka ovlivněná křesťanstvím! Ale jak říkám, Živého Boha, našeho Otce, osobně neznají... *11171*| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
23.02.23 08:13:53 | #18463 (3)

Dobře tak jinak pohané (ti co věří v přírodní sílu)tu byli dřív než věřící v tvého boha.


 #18458 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
23.02.23 09:32:47 | #18464 (3)

He ja neznám osobně Živého Boha když mi bylo dáno pojíst z Kristova těla ?


1  
 #18458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
23.02.23 09:34:17 | #18465 (4)

Jan 6, 44 Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.
*10535*


1  
 #18464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
23.02.23 09:36:06 | #18466 (5)

Jan 6
44Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.
45Je psáno v prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně.
46Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je od Boha, viděl Otce.
47Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný.
48Já jsem chléb života.
49Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
50Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
51Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“


1  
 #18465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
23.02.23 16:59:50 | #18538 (6)

*35239* Vy jste si nevšimla, kolik pokřtěných lidí tu už zemřelo!? A také si namlouvali, že jí tělo Ježíše!!! *9391*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
23.02.23 17:02:42 | #18540 (7)

To máte na mysli asi ty oplatky co rozdávají v kostele.


 #18538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
23.02.23 17:05:31 | #18543 (8)

Někde si mezi sebou lámou skutečný chléb a není jim to nic platné!!! *33684*

Do těla Ježíše se tím nezakousnou!!! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
23.02.23 09:37:48 | #18467 (4)

Tak to se ví že chléb z Kristova těla ve mně klíčí :-).
A projevuje se navenek co by Hospodinka :-).


1  
 #18464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
23.02.23 16:28:41 | #18502 (5)

Ano, démon ve Vás skutečně úřaduje!!! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
23.02.23 16:31:45 | #18505 (6)

Hospodinka není démon ty jeden temný zlý démone.


 #18502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
23.02.23 16:36:53 | #18512 (7)

*3456* Vámi vymyšlená hospodinka neexistuje! A démonem je anděl-pokušitel, který Vám tu myšlenku o údajné hospodince ve Vás vsugeroval... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
23.02.23 16:38:34 | #18515 (8)

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena, to jest o tom že ne jenom muž :-).


 #18512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano…
23.02.23 16:47:21 | #18521 (9)

Až pochopíte, že i každá žena je před Bohem Otcem lidstva člověkem, uleví se Vám... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 16:50:09 | #18527 (10)

Vy by jste si měl přečíst toto aby se Vám rozbřesklo:
Jan 17
17 Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest.
18 Jakož jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět.
19 A já posvěcuji sebe samého za ně, aby i oni posvěceni byli v pravdě.
20 Ne za tytoť pak toliko prosím, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne,
21 Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.
22 A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.
23 Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.


 #18521 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 16:52:09 | #18529 (11)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 16:53:07 | #18531 (12)

Jan 14
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.


 #18529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 16:56:28 | #18535 (13)

Milujete pravého Ježíše jako svého bratra a přítele? *2386*

A ctíte Otcova slova jako SVATÁ? *2386*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 16:54:45 | #18534 (12)

"MilujiBoha" se Slovu božímu dokonce i posmívá ?


 #18529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 16:57:50 | #18536 (13)

"MilujiBoha" tím Živým Slovem Božím je! A Vy se mu ďábelsky posmíváte! Až tak pyšná jste!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 16:58:51 | #18537 (14)

Jste asi že posedlý zlým démonem jinak to nevidím :-).


1  
 #18536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 17:00:40 | #18539 (15)

*27179* Tak jsme dva! Vy a já! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
23.02.23 09:43:36 | #18468 (3)

Pohané mívají Boha jako modlu a to je Tvůj případ :-).
Porád tady blekotáš tatínečku - tatínečku a to je Tvoje modla :-).
To k modlám mívají lidi vztah ale Bůh živých je v nás :-).


1  
 #18458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
23.02.23 09:46:16 | #18469 (4)

Tak za to blekotání se omlouvám :-) ale jak jinak jsem to měla nazvat ?


 #18468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
23.02.23 16:24:11 | #18499 (5)

*2386* Jak jinak jste to měla nazvat? Pravdivě! Měla jste to po pravdě nazvat LÁSKOU a ÚCTOU k Živému Bohu, které nerozumíte, a přiznat, že Vy toho zatím nejste schopna, mít CELOU LÁSKU a SVATOU ÚCTU k Bohu Otci svému! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
23.02.23 16:30:57 | #18504 (6)

To mám ale Otec se ve mně projevuje žensky :-).
Matouš 6
6 Ale ty když bys se modliti chtěl, vejdi do pokojíka svého, a zavra dveře své, modliž se Otci svému, jenž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.


 #18499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
23.02.23 16:45:35 | #18519 (7)

Můj vztah k Otci je láskyplný a plný úcty! *33770*
Komunikujeme spolu dnes a denně a máme se rádi... *22063*

A v bytě, kde z vůle Boží jsem, zavírám dveře pouze u WC a u koupelny, když se koupu. Dveře do kuchyně tu nemám, tak jsem ten byt už koupil, a dveře do ložnice i obývacího pokoje jsou neustále otevřené a zajištěné gumovými klínky, aby při větrání "nedělali neplechu"! *2* *2* *2*

Ovšem hlavní vchodové dveře a dveře do tří lodžií zavřené jsou. *34694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
23.02.23 17:20:34 | #18549 (8)

Raději: "nedělaly neplechu", i když jsou při průvanu jako živé! *2* *2* *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano…
23.02.23 17:31:52 | #18550 (9)

Tím pokojem je ale asi myšlen pokoj v srdci.


 #18549 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 17:44:31 | #18551 (10)

Tak to ne, Ježíš tím naznačil, že by si měl člověk vyhledat klidné místo, když chce komunikovat s Otcem. *31844*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 17:50:59 | #18552 (11)

Mt 14,23 A rozpustiv zástupy, vstoupil na horu soukromí, aby se modlil. A když byl večer, sám byl tam.


 #18551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 18:20:22 | #18553 (11)

Jak to tedy je s tím pohlavím u boha?


 #18551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.23 18:21:25 | #18554 (12)

No právě na hoře soukromí :-).


 #18553 

| Předmět: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
23.02.23 08:05:53 | #18456 (1)

A Človíček není jediným člověkem, kdo vnímá Boha jako svého milovaného Tatínka... *16781*

Komu se Bůh dá poznat, ten k němu láskyplně přilne... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka miluje!
23.02.23 08:08:29 | #18459 (2)

Proč teda není tvá maminka nebo rodič??


 #18456 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
23.02.23 08:10:36 | #18461 (3)

Protože je mým a naším Bohem, Stvořitelem, Otcem, Panovníkem a Spasitelem... *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček Tatínka…
23.02.23 10:18:37 | #18470 (4)

Matouš 7, 21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.


 #18461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
23.02.23 15:37:28 | #18487 (5)

Pro mne je Ježíš bratrem a přítelem... *34041*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Človíček…
23.02.23 15:44:54 | #18489 (6)

J 15,14 Vy přátelé moji jste, učiníte-li to, což já přikazuji vám.


 #18487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
23.02.23 15:50:19 | #18490 (7)

Já činím to, co mi přikazuje Bůh Otec můj a vím, že i pravý Ježíš činí to, co mu přikazuje Bůh Otec náš! Je ale evidentní, že Vy s tím máte převeliký problém a že Boha Otce svého nemíníte poslouchat... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
23.02.23 15:52:30 | #18493 (8)

J 14,10 A což nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.
*33060*


 #18490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano,…
23.02.23 15:53:23 | #18494 (8)

Šíříte lži a pomluvy :-).


1  
 #18490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano…
23.02.23 16:18:44 | #18496 (9)

*4585* Odpouštím Vám... *33770*| Předmět:
23.02.23 07:59:40 | #18445

Jen připomínka pokud je bůh opravdu bezpohlavní tak se má oslovovat ono nebo oni rozhodně ne v rodu ženském a už vůbec ne mužském


1  

| Předmět: RE:
23.02.23 08:03:26 | #18452 (1)

Dávej si červený ksicht jak chceš ale je to pravda


1  
 #18445 

| Předmět:
23.02.23 07:55:55 | #18442

Sám sebe si ze lži usvědčil


1  

| Předmět:
23.02.23 07:55:10 | #18440

Nevěřte prolhanenu človíčkovi


1  

| Předmět:
23.02.23 07:54:37 | #18439

Človíček lže jak když tiskne


1  

| Předmět:
23.02.23 07:54:04 | #18438

Sám sebe si usvědčil ze lži tvrdys že Bůh není žena ani muž jak je tedy možné že píšeš že je tvůj tatinek


1