Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: Bohamil
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 476002x
Příspěvků:
27589

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
25.03.23 13:58:43 | #24141

Pratelé ja ted na vas seru *3438*


1  

| Předmět: RE:
25.03.23 14:59:44 | #24142 (1)

*27179* *27179* Tak,tak yvemeji tak,tak *716*


1  
 #24141 

| Předmět: RE:
25.03.23 15:00:06 | #24143 (1)
*3456* *3456* *3456*

1  
 #24141 

| Předmět:
25.03.23 13:47:59 | #24140

Jsem *8246* *3438*| Předmět:
25.03.23 13:44:26 | #24138

Čovicek ty démony přitahuje. *3438*


1  

| Předmět: RE:
25.03.23 15:16:52 | #24148 (1)
*6865* *6865* *6865* *7966* *6865* *6865* *6865*

 #24138 

| Předmět: Jméno Ježíše je nejvíce zneužívaným…
25.03.23 13:22:54 | #24135

Jméno Ježíše je nejvíce zneužívaným jménem v celé historii lidstva! *3456*

Jméno Ježíše je zneužíváno démony i lidmi! A to bez skrupulí!!! *3456* *3456*| Předmět: Bůh zná osobně nás všechny!
25.03.23 13:07:54 | #24132

BŮH ZNÁ OSOBNĚ NÁS VŠECHNY! *33792*

Ano! Bůh zná osobně každého člověka!!! (Ježíš zná pouze pár lidí...) *13842*

Bůh ví, kdo je kdo!!! Nepotřebuje žádného prostředníka mezi sebou a člověkem nebo lidstvem!!! *33684*

BŮH STVOŘITEL, OTEC, PÁN A SPASITEL NÁŠ NENÍ NESVÉPRAVNÝ... *33684*| Předmět:
25.03.23 13:04:41 | #24131

1  

| Předmět: RE:
25.03.23 13:10:35 | #24133 (1)

*3456* Přilákáte maximálně démony!!! *6578*


 #24131 

| Předmět: RE: RE:
25.03.23 13:34:24 | #24137 (2)

snad bys na ně nevěřil


1  
 #24133 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.03.23 13:46:29 | #24139 (3)

Jestli má někdo věřit v Boha musí věřit v ďábla a démoni jsou nižší firmy bytí lákat v tomto bytí lidi.


 #24137 

| Předmět:
25.03.23 11:44:09 | #24128


| Předmět:
25.03.23 11:41:17 | #24127

Ja z ní vylezla 2017 *34071*| Předmět: RE:
25.03.23 12:41:20 | #24129 (1)

pod tím si mám představit co ? Začala jsi brát drogy ? Přestala jsi brát drogy ? Objevila jsi Ježíše ? Zatratila jsi Ježíše ?


 #24127 

| Předmět:
25.03.23 11:39:05 | #24126

Vylezte z bubliny| Předmět: Cesta k Bohu!
25.03.23 07:27:55 | #24118

Cesta k Bohu!
Znáte cestu k Bohu?
Znáte tu zázračnou cestu, na které má člověk CELOU LÁSKU a SVATOU ÚCTU k Bohu?

Odpovězte si sami! *16781* *3355*| Předmět: RE: Cesta k Bohu!
25.03.23 08:10:01 | #24119 (1)

Ale nebojte se! *3975*

Živý Bůh, náš milující Otec a milosrdný Spasitel, tu cestu zná... *9504*


 #24118 

| Předmět: RE: Cesta k Bohu!
25.03.23 08:13:10 | #24120 (1)

Stačí říci tak jako Ježíš: Ja jsem ta cesta i pravda i život :-)


 #24118 

| Předmět: RE: RE: Cesta k Bohu!
25.03.23 08:40:47 | #24121 (2)

Kdyby to stačilo, byl by tu už dávno Boží ráj! *3456*

Ježíš si kdysi cosi namlouval, ale dnes už ví a ctí, že veškerou moc má Bůh Stvořitel a Otec náš! *15741*


 #24120 

| Předmět: RE: RE: RE: Cesta k Bohu!
25.03.23 08:44:01 | #24123 (3)

Jan 14
1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4A cestu, kam jdu, znáte.“
5Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“
6Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.


 #24121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Cesta k Bohu!
25.03.23 08:48:02 | #24124 (4)

Je jeden Bůh! A Ježíš tímto Bohem nikdy nebyl, není ani nikdy nebude! Amen!

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #24123 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Cesta k Bohu!
25.03.23 08:52:18 | #24125 (5)

Galatským 3, 20 Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden.

1. Timoteovi 2, 5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,


 #24124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Cesta k Bohu!
25.03.23 12:59:33 | #24130 (6)

Mezi Bohem a člověkem je láskyplná vazba! *15154* *22063* *15154*

Žádný prostředník - člověk ani démon - není potřeba!!! *33684*


 #24125