Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1272567x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Vzkaz pomlouvačům!
30.03.23 07:53:52 | #25072

*4371* Vzkaz pomlouvačům! *4371*

*22063* Bůh mě zná a Vaše pomluvy si osobně neberu! *22063*

MODLÍM SE ZA SPÁSU VAŠICH DUŠÍ... *15154* *22971* *15154*| Předmět:
30.03.23 07:52:55 | #25070

pochybuju, že by se ženám na květinách líbila jejich pomíjivost..spíš mají úplně jiné vnímání než muži..tuhle šalamounskou otázku, co ženy na květinách vidí jsem dal záměrně...muži mají vnímání jakoby více do dálky, komplexněji bych řekl, zatímco ženy zřejmě spíše vnímání detailu..že by muži byli nastavení vnímat makrokosmos a ženy mikrokosmos? každopádně obě pohlavní mají polovinu všeho, co to druhé nemá...představte si tu těžkou karmu, kdyby jedna osoba mohla oplodnit sama sebe a pak by to jen podle svojí z-vůle potratila...a zřejmě takto byla oddělena, rozdělena, předána každému ze dvou polovina zodpovědností i vnímání všeho...? jedině propojením obou v co nejvíce úrovních, tedy čakrách pak se jim oběma může vnímání prolnout, vzájemně provázat a takto se oba stanou jakoby dokonalými, ale společně, díky sobě navzájem předáváním, propojením, vzájemným obohacením se vlastnostmi, které jim samotným dosud chyběly..?..a takovýto dokonalý vztah muže a ženy, takovéto vzájemné propojení a společná cesta je prý duchovní cestou budoucnosti..v budoucí duchovní éře, po konci této temné materialistické dojde prý k otevření a propojení vzájemnému výše center, čaker, církví v duších lidí, než tomu bylo doposud...nyní končí temná éra na planetě Zemi, kdo má vůli| Předmět: Až bude člověk pro člověka pouze…
30.03.23 07:15:16 | #25066

Až bude člověk pro člověka pouze člověkem, bude na této planetě velmi hezky... *30457*| Předmět: ❤️ Dobré ráno! ❤️
30.03.23 06:21:20 | #25065

❤️ Dobré ráno! ❤️

❤️ A vězte, že úsměv lidem sluší! ❤️

  • *15154* *34694* *15154*
    *15154* *32830* *32830* *15154*| Předmět: (Bible, Jób 33:1-33)
30.03.23 02:20:00 | #25064

(Bible, Jób 33:1-33)

Ty, Jóbe (ČLOVĚČE), slyš dobře mou řeč, všem mým slovům dopřej sluchu.
Pohleď, otevírám ústa, pod mým patrem promlouvá jazyk.
Má řeč tryská z upřímného srdce, mé rty mluví o poznání vytříbeném.
Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě oživil.
Můžeš-li, odpovídej, předlož mi svou při, postav se!
Hle, já budu Tvými ústy před Bohem, i já jsem jen kus hlíny.
Hle, nemusí Tě přepadat strach ze mne, ani moje naléhání Tebe tížit.
Řekl jsi to přede mnou a já jsem Tvá slova slyšel:
'Ryzí jsem, prost přestoupení, jsem bez úhony, bez nepravosti.
Hle, Bůh proti mně záminky hledá, pokládá mě za nepřítele,
sevřel do klády mé nohy a střeží všechny mé stezky.'

Hle, odpovídám Ti: Zde nejsi v právu, NEBOŤ BŮH JE VĚTŠÍ NEŽ ČLOVĚK.
Proč s ním vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá?
Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne.
Ve snu, ve vidění nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku,
tehdy otevírá lidem ucho a zpečeťuje varování, jež jim dal,
ABY ČLOVĚKA ODVEDL OD TOHO, CO PÁCHÁ, aby muže (ČLOVĚKA) chránil před vypínavostí,
aby jeho duši ušetřil před jámou a jeho život aby nezašel hubící střelou.
BOLESTMI JE KÁRÁN NA SVÉM LOŽI, stálým svárem v kostech,
takže jeho život si oškliví pokrm a jeho duše vytoužené jídlo.
Jeho tělo se očividně ztrácí, vystupují kosti, které nebývalo vidět.
Jeho duše se blíží jámě a jeho život jisté smrti.
Bude-li s ním anděl, tlumočník, jeden z tisíců, a poví-li, že je to přímý člověk,
tehdy Bůh se nad ním smiluje a řekne: 'Vykup ho, ať do jámy nesestoupí; mám za něho výkupné.'
*15154* JEHO TĚLO BUDE SVĚŽEJŠÍ NEŽ V MLÁDÍ, VRÁTÍ SE DO DNŮ DOSPÍVÁNÍ. *15154*
Bude-li prosit Boha a On v něm najde zalíbení,
ukáže mu SVOU TVÁŘ za hlaholu polnic a člověku vrátí jeho spravedlnost.
Bude zpívat před lidmi a řekne: 'Hřešil jsem a převracel, co bylo přímé, ale nebylo mi odplaceno stejným.'
BŮH VYKOUPIL JEHO DUŠI, aby neodešla do jámy, jeho život smí hledět na světlo.
To vše učiní Bůh pro muže (pro ČLOVĚKA) dvakrát i třikrát,
aby odvrátil jeho duši od jámy a přivedl ke světlu, do světla živých.
Poslouchej mě, Jóbe (ČLOVĚČE), pozorně, mlč, já budu mluvit.
Bude-li co říci, odpověz mi, promluv, CHCI PRO TEBE SPRAVEDLNOST.
Nebudeš-li mít co říci, poslouchej mě, mlč a já Ti zprostředkuji moudrost.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
To jsou zajímavá slova a i když se všemi nesouhlasím, je dobré o nich přemýšlet. Některá slova jsem napsal velkými písmeny a občas jsem dal do závorky slovo alternativní, ale to právo od Boha mám! *3775*
| Předmět: ČEKÁM NA TEN BOŽÍ ZÁZRAK.
30.03.23 01:08:37 | #25060

*12216* ČEKÁM NA TEN BOŽÍ ZÁZRAK. Já ano! *17063*

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: ČEKÁM NA TEN BOŽÍ ZÁZRAK.
30.03.23 01:12:24 | #25062 (1)

*22063* Já našemu milujícímu Otci důvěřuji! *6876*
| Předmět: Nelze!
30.03.23 00:48:58 | #25049

*33684* Nelze! *33684*

*11171* Nelze se zavděčit lidem všem! *11171*

  • *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: Nelze!
30.03.23 00:50:50 | #25050 (1)

A obdivuji Boha Stvořitele a Otce svého, že nikomu z nás nestraní! *34031*| Předmět:
29.03.23 23:54:05 | #25047
*32528*


| Předmět:
29.03.23 23:53:31 | #25046


| Předmět: RE:
30.03.23 00:20:35 | #25048 (1)

Jako kluk jsem tuto pohádku měl rád


 #25046 


| Předmět:
29.03.23 23:48:21 | #25045