Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1058487x
Příspěvků:
37180

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
03.05.23 11:26:25 | #29142

Dojdi si k lékaři to bude užitečnější než tvoje bláboly které vytvaris| Předmět: RE:
03.05.23 18:19:18 | #29181 (1)

Kterého mi doporučíte? Jistě jich znáte hodně! *3513*| Předmět:
03.05.23 11:13:58 | #29137

To chce klid a nohy v teple *27179*| Předmět: RE:
03.05.23 11:15:13 | #29138 (1)

💋💋❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋


 #29137 

| Předmět: RE:
03.05.23 11:19:34 | #29139 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Provokace!


 #29137 

| Předmět: Bůh Ti praví: "Miluji Tě!"
03.05.23 10:47:51 | #29134

*33770* Bůh Ti praví: "Miluji Tě!" *33770*

 • *15154* *15154* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: Bůh Ti praví: "Miluji Tě!"
03.05.23 10:49:49 | #29135 (1)

*33770* A dodává: "Miluji Tě moc a moc, LÁSKO moje!" *33770*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: (Bible, Izajáš 44:6)
03.05.23 10:08:55 | #29126

(Bible, Izajáš 44:6)

Toto praví Živý Bůh, král Izraele, jeho vykupitel, Živý Bůh zástupů:

 • "Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není."

(Živé Slovo Boží)

*34027*

Ano, Tatínku můj milovaný, Ty jsi naším jediným Bohem, Panovníkem i jediným Spasitelem! *34027*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: (Bible, Izajáš 44:6)
03.05.23 10:17:08 | #29128 (1)

*34027* Ty, Ty sám vymažeš kvůli sobě všechny naše nevěrnosti a na naše hříchy už nikdy nevzpomeneš, jak jsi osobně pravil skrze Tebou ustanoveného proroka Izajáše! *34027*

 • *34027* *34027*

(Bible, Izajáš 43:25) *34027*

 • Já, já sám vymažu kvůli sobě Tvoje nevěrnosti, na Tvé hříchy nevzpomenu. *34027*

(Živé Slovo Boží) *34027*| Předmět: RE: RE: (Bible, Izajáš 44:6)
03.05.23 10:21:57 | #29130 (2)

*3456* Ano, neexistuje zdánlivě nic, pro co bych mohl být ospravedlněn! *3456*

(Tedy až na takovou drobnou maličkost, kterou nazýváme TVOU LÁSKOU k nám všem lidem...)

 • *33792* *33792* *33792* *33792* *33792*


| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 44:6)
03.05.23 10:26:12 | #29132 (3)

*15154* Miluji Tě, Tatínku můj milovaný a Lásko moje! Miluji Tě moc a moc... *15154*

 • *15154* A děkuji Ti, Bože, náš milosrdný Spasiteli a Pane náš jediný! *15154*


| Předmět: A toto už je moc, viďte!!!
03.05.23 09:03:45 | #29124

A toto už je moc, viďte!!! *6578*

(Bible, Matouš 5:38-42)

*34031* Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko, zub za zub.' Já však Vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s Vámi; ale kdo Tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s Tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo Tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo Tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od Tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Ano, tak toto už je skutečně moc!!! *6578*
Ale, nemělo by to být pro pokřtěné lidi NOVÝM ZÁKONEM? *2386*
Otázka tedy zní: "Řídí se úplně všichni pokřtění lidé tímto NOVÝM ZÁKONEM?" *6195*
Odpovím si bolestně sám: "SKORO NIKDO Z NICH SE TÍMTO NOVÝM ZÁKONEM NEŘÍDÍ!!!" *3456*| Předmět: RE: A toto už je moc, viďte!!!
03.05.23 09:10:48 | #29125 (1)

Můžete zaútočit: "A co Ty, Človíčku!" *3654* *32621*

Ano! A co Človíček? Človíček není křesťan!!! Človíček Živého Boha nezradil, jako to učinili pokřtění lidé! Pro Človíčka je Živý Bůh JEDINÝM PANOVNÍKEM celého lidstva!!! A hlavně: "Človíček neskrývá, že je lump!"

 • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: A toto už je moc, viďte!!!
03.05.23 11:20:39 | #29140 (2)

Vtip století 🤣😂🤣😂😂😂😂🤣😂🤣😂🤣😂­😂😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆


 #29125 

| Předmět: RE: A toto už je moc, viďte!!!
03.05.23 11:24:41 | #29141 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Osobní útok doplněný nadávkou!


 #29124 

| Předmět: RE: RE: A toto už je moc, viďte!!!
03.05.23 18:20:38 | #29183 (2)

Klid, bratře, rozčilování Vám škodí! *4585*| Předmět: Mnozí lidé praví:
03.05.23 08:11:33 | #29119

Mnozí lidé praví: "Bůh není spravedlivý!" *3456*

To ale "rozebírat" nebudu!!! *33684*

Bůh, kterého já znám, je láskyplný, milosrdný, slitovný a plný milosti... *34027*| Předmět: RE: Mnozí lidé praví:
03.05.23 08:13:41 | #29120 (1)

Živého Boha, kterého já znám, lze nazvat LÁSKOU... *33792*| Předmět: RE: RE: Mnozí lidé praví:
03.05.23 08:25:07 | #29122 (2)

(Bible, Matouš 6:31-34)

Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané (nebo ateisté). Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní Vám bude přidáno. NEDĚLEJTE SI TEDY STAROSTI O ZÍTŘEK; zítřek bude mít své starosti. KAŽDÝ DEN MÁ (DOČASNĚ) DOST VLASTNÍHO TRÁPENÍ.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
*3456* Co myslíte, zná papež tato slova, která Ježíš pronesl? Znají tato slova kardinálové, arcibiskupové, biskupové a další církevní hodnostáři, kterými se to i v Česku jenom hemží? *14899*
*3456* Odpovím si sám! Oni ta slova znají velmi dobře, ale ignorují je!!! *6195*| Předmět: Vím!
03.05.23 07:42:38 | #29114

Vím! *17063*

Živý Bůh už zdánlivě není tak přísný, jako byl kdysi, a hodně lidí na to bez ostychu hřeší! *3456*

 • Neobelhávejte se! Bůh svou povahu nezměnil - může, ale nemusí Vám odpustit. *3456*

Sadistické zbičování Syna Člověka (Ježíše) a jeho krutá poprava nikomu Boží milost nezaručuje! *33684* *33684*| Předmět: RE: Vím!
03.05.23 07:46:14 | #29116 (1)

Žádná poprava člověka nikomu milost Boží nezaručuje!!! *33684* *33684* *33684*

(To aby to bylo jasné i křesťanům, kteří se kdysi v popravách lidí vyžívali...) *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: RE: Vím!
03.05.23 08:07:15 | #29117 (2)

(Bible, Matouš 5:21-22 - Upraveno Človíčkem.)

Slyšeli jste, že bylo řečeno lidem: 'NEZABIJEŠ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.' Já však Vám pravím, že i člověk, který se hněvá na svého bratra nebo na svou sestru, bude vydán soudu; stejně tak člověk, který snižuje svého bratra nebo svou sestru, bude vydán radě; a v neposlední řadě může každý člověk, který svého bratra nebo svou sestru zatracuje, propadnout ohnivému peklu.

(Živé Slovo Boží)

 • *19975* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *3456*| Předmět: Dobré ráno!
03.05.23 07:18:04 | #29106

Dobré ráno! *29742* *9540* *29742*
| Předmět:
03.05.23 04:09:12 | #29105

1  

| Předmět: RE:
03.05.23 07:18:40 | #29107 (1)
*4600* *3843*


| Předmět:
02.05.23 20:36:30 | #29103

Byl jsem tajemny ctitel ne žumpa *3438* *35071*| Předmět: RE:
02.05.23 20:40:45 | #29104 (1)

Já vím psal jsi to *29716*


1  
 #29103