Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: KamilaLiska
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 950786x
Příspěvků:
36601

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
19.09.23 13:25:03 | #39315

1 1  

| Předmět: RE:
19.09.23 18:29:26 | #39329 (1)

(Bible, Přísloví 11:20)
Živý Bůh má v ohavnosti lidi falešného srdce, kdežto zalíbení má v těch, jejichž cesta je bezúhonná! *19975*


1  
 #39315 

| Předmět:
19.09.23 13:23:40 | #39313

1 1  

| Předmět: RE:
19.09.23 18:31:14 | #39330 (1)

(Bible, Přísloví 10:29)
Cesta Živého Boha je záštitou bezúhonnému, kdežto zkázou pro ty, kdo páchají ničemnosti. *11104*


 #39313 

| Předmět: Sochy a obrazy = hnusné modly!!!
19.09.23 12:46:25 | #39308

*7266* Sochy a obrazy = hnusné modly!!! *7266*


1  

| Předmět: RE: Sochy a obrazy = hnusné modly!!!
19.09.23 12:49:50 | #39310 (1)

Každý, kdo se křižuje před sochami a obrazy a uctívá je, ďábelsky pohrdá Bohem Otcem svým!!! *34017*

  • *35060* *3456* *3456* *3456* *35060*

1  
 #39308 

| Předmět: RE: Sochy a obrazy = hnusné modly!!!
19.09.23 13:24:16 | #39314 (1)

🤣Ty víš všechno


1 1  
 #39308 

| Předmět:
19.09.23 12:24:17 | #39304

1 1  

| Předmět: RE:
19.09.23 12:39:29 | #39305 (1)

*10736* Toto je hnusná modla, která dokazuje, že nemáte k Otci lásku ani úctu! *6578*


1  
 #39304 

| Předmět: RE:
19.09.23 12:42:44 | #39307 (1)

Je to hodně velká provokace!!! *3456*


1  
 #39304 

| Předmět: Jsme milované děti Boží!
19.09.23 09:03:51 | #39267

*15154* Jsme milované děti Boží. *34027*| Předmět: RE: Jsme milované děti Boží!
19.09.23 09:05:20 | #39270 (1)

*15154* Ano, jsme synové a dcery Boží a Tatínek nás má moc a moc rád. *34027*


 #39267 

| Předmět: RE: RE: Jsme milované děti Boží!
19.09.23 09:17:17 | #39272 (2)

*15154* Máme dočasně paradoxní životní role, rozdělit je na kladné nebo záporné je často nemožné, ale Bůh nás skutečně miluje! A o Lásce Boží k nám všem lidem věřícím a nevěřícím nerozhoduje náš vztah k Bohu - to by už zlo dávno pominulo! Zločinci by byli vyhlazeni! Ale není tomu tak! Taková je současná Boží hra o dobru a zlu!!! Vyskytují se v ní kladní i záporní lidští "hrdinové"! Kladní i záporní lidští "zbabělci"! Ale i kladní a záporní andělé. Vše umocňují přírodní katastrofy, války, hladomory a epidemie, abychom se tu "nenudili"... *11104*


 #39270 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsme milované děti Boží!
19.09.23 09:21:37 | #39273 (3)

*35060* Nevíme, co s námi bude v budoucnosti! Nevíme ani, co se nám přihodí zítra nebo za okamžik! V něco krásného věříme! Něco si namlouváme! Ale pouze Bůh ví, co pro nás naplánoval. *16781* *3355*


 #39272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsme milované děti Boží!
19.09.23 09:38:54 | #39275 (4)

Mnozí z Vás jistě ví, že v Bibli je i toto!

Živý Bůh dále Mojžíšovi poručil: "Až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před faraónem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil. JÁ VŠAK ZATVRDÍM JEHO SRDCE A ON LID NEPROPUSTÍ. Potom faraónovi řekneš: Toto praví Živý Bůh: 'Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty jsi jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna.'"

(Bible, První Mojžíšova 4:19-23)

*11104*

P.S.
Ano, Mojžíš i farao byli pouhými "loutkami" v rukou Božích! NEMĚLI NA VÝBĚR. *30410*
A všichni lidé jsou na tom i dnes na celém světě stejně! Veškerou moc má Bůh! Nikdo z nás si svou cestu životem nemůže vybrat, i když mu Bůh osobně řekne: "Vyber si!" *4372*


 #39273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme milované děti…
19.09.23 09:56:59 | #39278 (5)

(Bible, Přísloví 16:4 + 16:1 + 16:9)
*15389*
Živý Bůh učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den.
*15389*
Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Živém Bohu záleží, co odpoví jazyk.
*15389*
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Živý Bůh.
*15389*
(Živé Slovo Boží)


 #39275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme milované děti…
19.09.23 09:57:40 | #39280 (5)

Ano, malé děti jsou pouhými loutkami v rukou rodičů.
I když, ani malé děti úplně ne.
I maličké děti už mají svou hlavičku, o čemž by všichni rodiče mohli *6477* sáhodlouze vyprávět. *7129*


 #39275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme milované…
19.09.23 10:02:41 | #39283 (6)

Efezským 4
14 Abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému;


 #39280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme…
19.09.23 10:09:32 | #39289 (7)

Vy máte dnes svou cestu a já zase svou. Obě ale vedou k Bohu! Přeji Vám hezký den. *34027*


 #39283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme milované…
19.09.23 10:08:09 | #39288 (6)

Ovšem Človíčkovi vyhovuje, že je v současnosti pouhou "loutkou" v rukou Božích. *6084*


 #39280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme…
19.09.23 10:23:21 | #39301 (7)

Když ti to vyhovuje, pak není co řešit.
Tím hlavním, o co v životě jde, je štěstí, spokojenost.


 #39288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme…
19.09.23 11:53:42 | #39302 (8)

*33770* Pro mne je hlavní, že mám dar lásky a úcty k Bohu! *22063*


 #39301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.23 12:14:29 | #39303 (9)

Láska je bonusem. *6914*


 #39302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.23 12:40:15 | #39306 (10)
*34027*

 #39303 

| Předmět: Žijeme?
19.09.23 08:57:36 | #39262

Žijeme? *15389*

Žijeme! *8734*

Tak o co nám jde! *9388*| Předmět: RE: Žijeme?
19.09.23 08:59:59 | #39264 (1)

A Človíček je za svůj život Tatínkovi, svému a našemu Bohu a Pánu, vděčný! *34027*


 #39262 

| Předmět: RE: RE: Žijeme?
19.09.23 09:02:22 | #39265 (2)

*5901* Pro Človíčka je Bůh skutečně vlastním milovaným Tatínkem! *22063*


 #39264 

| Předmět:
19.09.23 07:39:16 | #39249

Já musím tvořit ....atd *2756* *2844* *22917*| Předmět: RE:
19.09.23 08:55:08 | #39259 (1)

To já říci nemohu - vím ale, že ve 14:00 bych měl být u pana zubaře. *32570*


 #39249 


| Předmět:
19.09.23 07:10:21 | #39246

Přeji hezké ,poklidné ráno .
*34708* *22917* *16580*| Předmět: RE:
19.09.23 08:46:59 | #39250 (1)

*34089* Za sebe Vám děkuji, klid je pro život velmi dobrý! *5614*


 #39246 

| Předmět:
19.09.23 06:51:16 | #39245
*3438*


| Předmět:
19.09.23 06:51:06 | #39244

tato civilizace postupuje rychle ke své vlastní záhubě i bez mimozemštanů. *3438* *3438* *3438*| Předmět: RE:
19.09.23 08:48:55 | #39252 (1)

Já Bohu důvěřuji - tady bude Boží ráj! *6084*


 #39244 

| Předmět: RE: RE:
19.09.23 09:59:53 | #39281 (2)

Tady bude p o h o d a , i kdybychom se u toho měli pozabíjet. *34003*

Ze seriálu Osada.


1  
 #39252 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.09.23 10:06:38 | #39286 (3)
*35239*

Ten seriál nesleduji. *4511*


 #39281