Rozcestník >> Politika >> Diskuze k aktuálním zprávám

Informace

Název: Diskuze k aktuálním zprávám
Kategorie: Politika
Založil: Potua
Správci: Potua , Honza-Vichr
Založeno: 31.03.2020 21:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 6033473x
Příspěvků:
152798

Předmět diskuze: Diskuze k aktuálním zprávám - Vlastní názor na aktuální téma, možno i s vložením odkazu na související článek.Samozřejmě bez osobních útoků,vulgarit a komolení jmen i nicků.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Od nacionalismu k putinismu
04.04.23 18:21:50 | #101180

V čem je česká národovecká scéna proruská? A jaké jsou její nejčastější argumenty usilující o relativizaci ruské viny za vraždění na Ukrajině?
Jíž více než rok dochází k barbarskému ruskému řádění na Ukrajině. Rusko vraždí, mučí, znásilňuje, terorizuje, ničí vše co mu stojí v cestě a pod hrozbou jaderných zbraní se snaží vynutit si mezinárodní respekt, který si nedokáže získat přirozenou cestou, neboť kromě řinčení zbraněmi a násilí mnoho jiného neumí.
Diskuse s těmi, kdo přes toto vše nadále Rusko otevřeně omlouvají, hájí či dokonce podporují, má význam asi jako s někým, kdo by sympatizoval s jakýmikoliv jinými vrahy, násilníky či teroristy. Postačuje snad pouze připomenout, že podle usnesení PS z listopadu 2022 (proti byli pouze poslanci za SPD) je současný ruský režim teroristický (tj. páchá teroristické činy), a to v souladu Rezolucí Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 2463, bod 13.7. A podle § 312e odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, je veřejné schvalování teroristického činu nebo vychvalování pachatele za jeho spáchání trestným činem se sazbou 2-10 let trestu odnětí svobody. A netřeba též asi připomínat, že na Putina byl Mezinárodním trestním soudem vydán zatykač

https://medium.seznam.cz/clanek/richard-pokorny-od-nacionalismu-k-putinismu-5941#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.context&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

V současnosti nejčastějším „řešením“ situace na Ukrajině z národoveckých pozic je volání po uzavření míru, čímž si národovci vysloužili též mediální nálepku „chcimírové“. Mír chceme jistě všichni, avšak jeho pojmovým znakem je spravedlnost (tj. v územním stavu před vznikem agrese), a nikoliv clona k faktickému uznání stavu dosaženého vojenskou agresí. Asi jako kdyby vám někdo násilně vnikl do domu, vyvraždil část rodiny, část domu významně poničil, vypálil a obsadil, a někteří sousedé vám začali doporučovat, že nejlepší by bylo s agresorem uzavřít smír, tvářit se že se vlastně zas tolik nestalo a ponechat mu zabranou část domu. Co byste na tyto návrhy asi řekli?| Předmět: RE: Od nacionalismu k putinismu
05.04.23 01:21:38 | #101221 (1)

Moderní český nacionalismus se utvářel v době národního obrození a už tehdy řešil otázku kdo jsme a kam směřujeme. Češi v 19.století neměli svůj stát, podobně jako jiní Slované. Ten mělo akorát Rusko a Rusové. A tak se již tehdy řešilo kdo vlastně jsme. Jsme Slované, Rakušané, Češi (Moravané), Rusi ? V té době kdy se sjednocovalo Německo a sílil pangermanismus, se čeští obrozenci upínali k Rusku, kde hledali oporu, neboť Rusko bylo velmocí. Rusko bylo tehdy vnímáno za slovanský stát, i když značnou část jeho obyvatel tvořili mohamedáni. Ovšem to se u nás nějak nevnímalo.
Konec první války přinesl pád impéria, které se ze slovanské mocnosti přetransformovalo na proletářský stát. Národ jako takový přestal být programem. A zároveň vznikl český (tj. československý) stát. Zdálo se, že je panslavismus zbytečný. Jenže pokus s československým národem i nadále zpochybňoval národní identifikaci obyvatel dnešní České republiky. A nástup Hitlera k moci, okupace českých zemí Německem a válka Německa s SSSR opět znamenala vzkříšení panslavismu. Jenže po porážce Hitlera byly české země obsazeny SSSR, který zde prosadil svůj systém. Nikoliv slovanský, ale marxistický ve kterém slovanství i národ byly k nepotřebě. V této konstalaci se česká státnost stala zcela formální a vyšuměla. Jako kdysi za Rakouska.
Nelze se divit , že v době krátkého uvolnění v 60.letech se otázka národní existence opět stala tematem. Kundera na spisovatelském sjezdu se zabýval otázkou "nesamozřejmosti národa"
Co tedy jsme, Češi anebo Čechoslováci, Rusové, Slované, Rakušáci atd.... ? Vše se opět zamíchalo po roce 89, po rozpadu Česko-Slovenska, kdy jsme se z rozhodnutí Mečiara konečně stali Čechy.
Rozpad Česko-Slovenska však značná část populace stále bere jako trauma, zvláště "tradiční levice", která za normalizace stála na straně SSSR. A po převratu tvořila oposici proti ODS a pravici a usilovala o restauraci předlistopadových poměrů. Jenže vývoj dospěl ke stavu kdy kapitalismus začal triumfovat i na území bývalého SSSR. A tak se dnes "tradiční levice" orientuje na Rusko, jediné co zbylo z minulé slávy. A tím zároveň oprašuje panslavismus z časů Rakousko-Uherska.
A do hry vstupuje další faktor a to liberalismus. Který tady byl importován ze Západu navzdory tomu, že jej česká společnost v minulosti vícekrát odmítla. Třebas v roce 1848, kdy u nás proběhly první parlamentní volby. U příležitosti 150 letého výročí těchto voleb u nás ani neproběhly nějaké oslavy tohoto data, přešlo se to mlčením. Ne ale třebas v Maďarsku.
Spor mezi panslavisty ( a příznivci Ruska) a příznivci evropské orientace ( a demokracie) je dnes kulturním bojem. A byl jim možná i v minulosti, kdy se řešilo zda se máme orientovat na západ či na Balkán či Rusko.

Takže pokud se týče panslavismu, není tady nic nového pod Sluncem.


 #101180 

| Předmět: RE: RE: Od nacionalismu k putinismu
05.04.23 05:19:25 | #101222 (2)

Nevím. Pro spoustu Čechů, kteří po letech 1948 a1968 emigrovali, ztratila národní identita význam. Přijali národnost země, kam odešli. Většinou rádi a bez nostalgie, z vývoje ve vlastní zemi byli natolik rozčarováni, že se s ní přestali identifikovat. Někteří zapomněli i rodný jazyk. Je to docela specifické, Češi v zahraničí splynou, jiné národnosti si v emigraci tvoří vlastní komunity, kde žijí podobně jako v původní vlasti. Žádný panslavismus Češi v emigraci nepostrádali, do slovanských zemí neemigroval nikdo, i sňatky do těchto zemí nebyly časté. Žilo se tam podobně jako u nás, mnohde byl život ještě těžšì a totalita tužší a málokdo toužil po změně k horšímu.
Vy ale pravděpodobně mluvíte o těch, kteří zůstali. Snažíte se najít odpověď na dnešní, pro mnohé nepochopitelnou, lásku spoluobčanů k Rusku, které vykazuje nacionální, totalitní a imperiální rysy,
dokonce se silným vůdcovským kultem osobnosti. Odpovéď hledám také, ale nemyslím, že bude pouze v panslavismu., ani si nemyslím, že by byl nějak podstatný, ale jak říkám, nevím. Jednoduchou odpověď nemám a myslím, že na to ani jednoduchá odpověď není.| Předmět: RE: RE: RE: Od nacionalismu k putinismu
05.04.23 07:54:02 | #101228 (3)

Právě vzhledem k našim většinovým typickým vlastnostem ,máme schopnost rychlé integrace.Emigranti nechtěli vyčnívat,ale splynout,být respektovaní.Kaž­dopádně stesk po domově je snad nikdy neopustil a láska ke staré vlasti se stala naléhavou právě až v emigraci.Pocit,že se už nikdy nemohou vrátit,byl pro mnohé až zničující.
Co se té event.sympatie k Rusku týče,nehledala bych za tím nějaký panslavismus,ale nedůvěru až odpor k tuzemské politice ,všudypřítomnému PŠM.(Zákon a akce a reakce.) *33018*


 #101222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu k…
05.04.23 08:04:27 | #101231 (4)

Bylo to případ od případu, lidé nejsou stejní. Mnoho českých emigrantů přijalo novou identitu a národnost a stali se z nich Američané, Němci, Rakušané, Australané, Kanaďané a na starou vlast už si nevzpomněli..­....Znám takové osobně.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu k…
05.04.23 08:17:50 | #101236 (5)

Téměř všichni se dokázali rychle integrovat a dokonce uspět ve svých oborech.Ale vztah ke kořenům tam zůstal navždy- samozřejmě,že čas všechno hojí a počáteční bolest ustoupila.Listopad 89 tohle vyřešil.
Každopádně je zajímavé,že emigranti si svojí staré vlasti vážili mnohem víc,než našinci.


 #101231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu k…
06.04.23 00:43:35 | #101292 (4)

Integrace posrpnových emigrantů dejme tomu v Británii byla samozřejmě snazší než migrantů z Maroka či Nigérie, nicméně byla umocněna nemožností emigrantů se vrátit zpět. Některé jsem znal, změnili si příjmení, jejich děti se odmítali učit a mluvit česky, po 15 letech se zajeli podívat na své příbuzné a po pár hodinách pobytu se svým dědečkem a babičkou jejich vnoučata chtěli pryč, domů. Jejich rodiče nevěděli kde je vlastně doma, zda tam kde mají své rodiče, či kde mají své děti.
A to neskončilo jen rokem 1989. Vím o dvou důchodcích, lépe situovaných, kteří jsou velcí vlastenci a volí Okamuru. Jejich jediný syn vystudoval medicinu s výborným prospěchem, vzal si kolegyni medičku a oba se odstěhovali do Drážďan, tam zplodili dva potomky, kterým dali německá jména. Nejeli si tam vydělat, ale založit novou existenci. A dědeček s babičkou, bydlící 6 hodin cesty autem od svého potomka se s tím nedokážou vyrovnat.


 #101228 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu k…
06.04.23 05:55:14 | #101298 (5)

Souhlas. Mnoho emigrantů stesk po domově nepociťovalo, mnohdy nebylo po čem, situace tu byla leckdy neutěšená a byli tu šikanováni, s novým domovem splynuli a na starou vlast zapomněli. Vždyť to vypadalo, že tu bude sovětský typ socialismu na věčné časy. Češi jsou v tomto jiní než Italové, Rusové, Číňani, Židé atd., kteří maji pouto k staré vlasti a národu v emigraci silnější.
Potua to zde vidí romanticky a sentimentálně jak pantáta Bezoušek. 😉| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu…
06.04.23 06:14:27 | #101301 (6)

Rodina,známá místa,dětské hry,dětské lásky,krajina- život skutečně není jenom o politice.


 #101298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
06.04.23 07:36:36 | #101304 (7)

To jistě ano, ale při čtení toho předchozího příspěvku se mi vybavila scéna, kdy se seňor Ramez, dříve Václav Rameš Lesova, rozplakal u poslechu písně Ty lesovský stráně. 😁| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
06.04.23 08:58:28 | #101310 (8)
Václav Rameš z Lesova. :))


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
06.04.23 23:38:27 | #101372 (9)

Někdy na začátku 80.let jsem na Svobodné Evropě poslouchal vyprávění Járy Kohouta, o USA a taky o svém mládí. Vzpomínal na louku na stráni poblíž stavení svých rodičů a posteskl si jak rád by se tam ještě podíval.
Mě tehdy bylo 30.let , ale nějak jsem mu rozuměl a přál si změnu, která by takové touhy naplnila. Ani ne kvůli sobě, ale kvůli mnoha podobným lidem.
Jára Kohout měl nakonec štěstí, vystupoval i ve Semaforu a je pohřben tuším na Vyšehradě. Byly však tisíce jiných, kteří zemřeli tisíce kilometrů od domova, od hrobu svých rodičů...


 #101310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.23 06:43:22 | #101385 (10)

Mně by asi více než nějaké stráně a chaloupky chyběl jazyk a český, velmi specifický a ojedinělý, způsob myšlení a humor a česká povaha, která není vždy nejlepší, ale máme jí v sobě zakořeněnou. Ale stesk po domově chápu, jen říkám, že to neplatí na všechny a někdo to vytěsnil, nebo vůbec nemá. Sentimentalitu ovšem moc nemusím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.23 10:01:40 | #101394 (11)

Emigranti, kteří ve 30.letech uprchli za západ měli takových 30 let zcela jiné starosti než vzpomínat na (ztracený) domov. Začínali tam z nuly a většina z nich měla vážné existenční starosti.
Vzpomínky na mládí jim přišly až v důchodu, kdy už byla možnost navštívit starou vlast. Jenže po příjezdu do rodného kraje si uvědomili, že těch 30 - 40 let co tady nežili se nedá jen tak překlenout. Jako třebas ten Kundera.


 #101385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.23 10:28:03 | #101406 (12)

Jenomže ono to více,či méně, fungovalo současně.Stačí si přečíst třeba vzpomínky M.Formana.


 #101394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.23 11:11:57 | #101422 (12)

Ono je normální a zdravé jít v mládí zkusit štěstí do světa. U nás to bylo dříve mnoha generacím znemožněno. Někteří lidé emigrovali i proto. Místo toho jsme byli krmeni informacemi, jak je u nás krásně a nejlépe a že není nutno cestovat, neboť je u nás také mnoho míst k poznání a hezky se tu žije pod vedením KSČ.
Je tu fakt hezky, ale na tohle jsem měl alergii. 🙂| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.23 10:25:04 | #101404 (11)

Jenomže právě tohle všechno jsem měla na mysli a fakt si ani na okamžik nemyslím,že všichni lidé jsou stejní!
Někdy je opravdu těžké se domluvit i když mluvíme stejnou řečí. *24670*
Jen si zkrátka umím představit ten pocit,že už je to navždy a není návratu.(Což už je dnes passé.)


 #101385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
06.04.23 09:14:27 | #101314 (8)

Asi měl moc volného času a vyžíval se v sebelítosti.


 #101304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
07.04.23 01:21:10 | #101377 (8)

Kolega letěl při první možnosti po Sametu za svým švagrem do Kanady. Ptal se jich, co by si z Čech přáli - vezli tam pak nahrávky B. Smetany, Moravanku, Moravské a Slovácké písničky. Více versí, dost na tom vydělali, bylo to tam mezi našimi emigranty velmi dobře prodejné.


 #101304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
07.04.23 11:51:25 | #101428 (9)

On to člověk vidí jinak doma a jinak 20 let mimo vlast. Asi by mi taky byla vzácná lidová česká a moravská hudba.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.23 11:37:57 | #101620 (10)

No jo, oni si tam (prý) ty moravské lidovky pustili a tekly jim slzy jak hrachy. A někteří se po sametu vraceli. Jednak zde byly restituce, druhak ti lidé už byli pod penzí a mohli vyhovět svým citům.


 #101428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu k…
06.04.23 06:12:54 | #101300 (5)

Emigrace se týkala půlky mojí širší rodiny i mnoha známých,takže jsem vcelku v obraze.Ke svojí staré vlasti měli mnohdy lepší vztah,než zdejší.Co se češtiny jejich dětí týče,vždy záleželo na rodičích.(Např.děti Ivany Trumpové česky uměly a často za prarodiči jezdily.)
Vámi popisovaný příběh ilustruje pouze sobectví,což ale souvisí s výchovou.To by si dědeček s babičkou měli uvědomit. *33084*


 #101292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu…
07.04.23 11:47:35 | #101427 (6)

Čí sobectví, toho mladého doktora ? Jako že má ke své domovině, ve které dnes chybějí lékaři, cítit odpovědnost ?
Jenže on chce ve svém životě něco dokázat, je přece mladý a nechce se tady zahrabat. A je už dospělý aby viděl, jaké tady vládnou poměry a že se jen tak nezmění.
Do Německa kde on zamířil, míří také migranti z Afriky. Dobře vědí jak to tam u nich doma vypadá a nechtějí v tom nadále žít. Hlasují nohama.

Naši "obyčejní lidé", kteří láteří nad sobectvím mladých (lékařů), by si mohli alespoň na chvilku připustit, že za stávající situaci mohou především oni sami. Podobně jako ti v té Africe, že jim z jejich domoviny mizí přičinliví lidé.


 #101300 

| Předmět: RE: RE: RE: Od nacionalismu k putinismu
06.04.23 00:28:31 | #101289 (3)

Jednoduchá odpověď na politické problémy samozřejmě není. Nicméně je faktem, že český nacionalismus byl velmi často v minulosti propojen s panslavismem a proruskými postoji. To svého času glosoval jeden maďarský novinář před první válkou, že česká politika se vytváří v Petrohradě.
Tak jako čeští národovci v minulosti adorovali Rusko tak zase polští jej nenáviděli. Nemá smysl za to jedny či druhé soudit, jednoduše je třeba brát to jako realitu.
To samozřejmě neznamená, že všichni Češi jsou a byli proruští. Mezi obrozenci bylo hodně vzdělaných lidí ( K.H. Borovský, Masaryk) kteří Rusko znali a před jeho reáliemi Čechy varovali.
Tak jako dnešní situace na Ukrajině rozdělovalo českou společnost i české spisovatele lednové povstání v Polsku v druhé polovině 19.století. Májovci stáli za polskými povstalci, zatímco romantičtí spisovatelé za ruským carem.

https://casopiskontexty.cz/polske-lednove-povstani-roku-1863-a-jeho-ceske-a-moravske-kontexty/


 #101222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu k…
06.04.23 05:34:42 | #101296 (4)

Ten rozpor tu byl i za socialismu, za normalizace. Spousta lidí SSSR po roce 1968 nesnášela, ale byl tu i Svaz československo - sovětského přátelství, který měl pobočky po celé republice a ne všichni členové, kterých bylo mnoho, tam byli, aby měli čárku a zalíbili se. Většina jich tam byla z přesvědčení| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu k…
06.04.23 06:15:43 | #101302 (5)

Skutečně většina? *24670*


 #101296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu…
06.04.23 07:22:07 | #101303 (6)

Opravuji. Většina z vychcanosti. 🙂
Z přesvědčení tipuji 27 % členů.😉| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
06.04.23 09:15:55 | #101315 (7)

Takhle už ano. *33084*


 #101303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
06.04.23 09:37:31 | #101318 (8)

27 % je slušné číslo, když se k tomu připočte nějaká šedá zona, jsme pomalu v polovině. Za socialismu se těžko dalo odhadnout kdo tomu věří a kdo to jen hraje.Tak jako dnes kdy je těžké odhadnout kdo je na sociální síti za své příspěvky placen a kdo přispívá ze srdce.
Za komunismu byl ten nacionalismus utlumen. U nás i třebas na Slovensku.Takže nějaká touha po sebeurčení tady nebyla, víc se projevovala v Polsku a Maďarsku. Konec konců tam to vřelo i v 19.století, kdy v českých zemích byl v tomto směru relativní klid.


 #101315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
06.04.23 10:49:57 | #101328 (9)

Tohle všechno jsou naše odhady,u každého z nás ovlivněné prostředím,ve kterém jsme žili.Proto mám tendenci tvrdit,že jsme všichni milovali Západ ,zejména pak Ameriku,poslouchali Laxík i Svobodnnou Evropu,měli rádi tamní spisovatele i písničkáře,sháněli džíny ap Člověk si nějak nepřipouštěl,že holt někde žijí i lidé,kteří to mají jinak.


 #101318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.23 11:44:15 | #101331 (10)

Já ano. V práci a škole byli lidé, které bych soukromě nikdy nevyhledával a ty názory a postoje byly různé. Například jsem dělal jednu dobu v menším kolektivu, kde byl umělec-chartista, židovský komunista - netajený homosexuál za normalizace, druhý komunista skalní, který tohoto nesnášel a nějaké ženy, kterým bylo v podstatě jedno, jaké má kdo názory, samy většinou žádné neměly, kromě jedné, ke které jsem chodil do kanclu na kafe pokecat. :)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.23 13:16:33 | #101336 (11)

V našem pracovním kolektivu jsme komunisty nesnášeli všichni a podezírala jsem z toho i našeho velkého šéfa,který k nim pochopitelně patřil,ale s největší pravděpodobností pouze formálně.Fakt je,že byl férový ,přestože nám mohl mnohokrát zavařit.


 #101331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
06.04.23 10:56:57 | #101329 (7)

Jen pro zajímavost.Cituji:
Zatímco v 50. letech bylo členství v SČSP převážně srdeční záležitostí jeho členů a dobrovolné, v 70. a 80. letech šlo o členství formální a kariérní.
V roce 1989 měl zhruba 2,5 milionu členů a více než 10 tisíc kolektivů.
https://www.totalita.cz/vysvetlivky/scsp.php


 #101303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
06.04.23 11:34:59 | #101330 (8)

Pěkní hajzlíci a gauneři tam byli taky ............
Ale nepamatuji si, že by mě tam někdo tahal a agitoval, zatímco do jiných tehdejších organizací ano.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od…
06.04.23 13:18:39 | #101337 (9)

To je fakt.Každopádně já nebyla ani členkou ROH.


 #101330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu k…
08.04.23 12:10:27 | #101621 (5)

Většina z přesvědčení? To je pocit, domněnka, nebo vidíte do myslí lidí?


 #101296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu…
08.04.23 13:27:05 | #101634 (6)

Fantazie.
Když se na tohle dovolává člověk, který nás tu rok krmí svým převědčením, dojmy a "viděním do halvy" rusa i američanma, kde zjišťuje pohnutky a motivace k reálným světovým dějům a jejich vyhodnocení.
Fakt, moc pěkný *6478* *6478*


 #101621 

| Předmět: RE: RE: Od nacionalismu k putinismu
05.04.23 07:43:29 | #101226 (2)

Většinové obyvatelstvo ČR má daleko k jakémukoliv -ismu a naopak nás charakterizuje absence zdravého sebevědomí,jsme takoví umírnění a často se necháváme tzv.utáhnout na vařené nudli. Sympatická je ale naše schopnost empatie,solida­rity,míra kultivovanosti..


 #101221 

| Předmět: RE: RE: RE: Od nacionalismu k putinismu
06.04.23 00:32:20 | #101290 (3)

Na sociálních sítích moc té kultivovanosti vidět není. To přece sama jako redaktorka diskusního fora musíte vidět. A je tady hodně fanatismu, jehož obecnou příčinou je nevzdělanost.


1  
 #101226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu k…
06.04.23 09:29:53 | #101317 (4)

Jako inteligentní člověk přeci víte,že tato platforma nemůže sloužit jako objektivní sociologický průzkum,jehož se účastní široký vzorek obyvatelstva ze všech společenských vrstev!! *3770*


 #101290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu k…
06.04.23 13:09:46 | #101334 (5)

Jako objektivní sociologický průzkum tuto platformu diskuse použít nelze, protože tady vystupuje tak odhadem 20 - 50 přispěvatelů.
Zato v diskusi k aktuálním zprávám se někdy sejde i pár tisíc příspěvků a přispěvatelů jsou stovky.
V minulosti zájem vyvolaly hesla jako ODS, pravice/levice, dnes vyvolávají ohlas hesla jako Rusko, Putin, Majdan, Ukrajina. A když člověk čte jednotlivé příspěvky tak mu to celkově koreluje s volebními výsledky, s průzkumy oblíbenosti politiků atd...


 #101317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Od nacionalismu…
06.04.23 13:22:55 | #101338 (6)

Tam taky ne,protože tímhle ztrácejí čas snad jenom penzisti. *24670*


 #101334 

| Předmět:
04.04.23 10:59:19 | #101150
| Předmět: RE:
04.04.23 18:24:48 | #101181 (1)

Ve vedení Ruska a ozbrojených složek je jedna větší svině než druhá *32579*


 #101150 


| Předmět:
04.04.23 01:38:48 | #101131

https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-moskva-odvolala-generala-kvuli-porazce-u-vuhledaru-40427703

Mají ještě nějaké generály k dispozici?
Asi stejně budou ještě neschopnější než ti současní

rusák očividně krvavě vítězí ..... s tou převahou vystřílených nábojů (pokud je to vůbec pravda) to asi ani nijak jinak nejde


1  

| Předmět: Žít jen za to, na co si vyděláme
04.04.23 00:22:44 | #101116

Žít jen za to, na co si vyděláme je jenom ubohá prázdná fluskule,pokud západní (neo)liberální systém na druhou stranu určitým vybraným skupinám v podstatě zadarmo rozdává. A nic se měnit na tomto nebude. Takže fráze typu "žít jen za to,na co si vyděláme" je jen a jen pro pitomce co věří systému,šlapou brázdu a drží hubu a krok.


1 1  

| Předmět: RE: Žít jen za to, na co si vyděláme
04.04.23 00:25:36 | #101118 (1)

To uvedneé motto je samzořejmě míněno obecně, pro všechny, celý svět.
To motto je naopak pro ty, kteří vidí dál než dosáhnou, neomarxisty a nácky, zblbla.


 #101116 

| Předmět: RE: Žít jen za to, na co si vyděláme
04.04.23 00:28:16 | #101120 (1)

Kdyby si kdokoliv dovolil postavit se v Evropě před ty početné zástupy menšin a migrantů co tam ve své absolutní většině žijí ze sociálním podpory a prohlásil "budete vžít jen za to,na co si vyděláte,tak jich statisíce a miliony vyjdou do ulic a nastane peklo. Tahleta hraběcí rada je pro pitomce co věří systému a tyto rady mu udělují většinou pokrytečtí gauneři.


 #101116 

| Předmět: RE: RE: Žít jen za to, na co si vyděláme
04.04.23 00:36:43 | #101121 (2)

Liberální systém to má takhle : Pro vás mají radu "Budete žít jen za to, na co si vyděláte" A pro menšiny a migranty má vzkaz : "stavte se prvního,máme pro vás penízky". Pak se tady objeví nějaký šašek a snaží se někoho ještě trapně poučovat. Je směšnej a pokryteckej jako celej tenhle systém :-)))) Který třeba tvrdí že je absolutně nepřijatelná jakákoliv segragace. A pak dovolí sestěhovat cikány do ghett...


 #101120 

| Předmět: RE: RE: RE: Žít jen za to, na co si…
04.04.23 00:52:47 | #101126 (3)

Liberální systém tu "radu" nemá, to je konzervativní rada :-)))))))))))))))))))
Toho šaška asi neznám :-))))


 #101121 

| Předmět: RE: RE: Žít jen za to, na co si vyděláme
04.04.23 00:53:30 | #101127 (2)

Sazmořejmě že nikdo do ulic nevyjde, protože kdyby to tak bylo, vůbec nepřijdou *34258* *34258* *34258*


 #101120 

| Předmět: RE: RE: Žít jen za to, na co si vyděláme
04.04.23 09:36:42 | #101139 (2)

Vytvořil se tady systém přerozdělování, kdy v podstatě všichni jsou postaveni do role Cikánů. Třebas občané České republiky, kteří jsou závislí na přísunu peněz z Bruselu.
Jsme v podobném postavení jako byli Slováci za federálu. Kdy chtěli pryč od Prahy, ale zároveň zachovat penězovod do Bratislavy. V době dělení federace spousta pražáků s údivem hleděla na Slováky, co to vlastně chtějí ? Dnes jim možná více rozumíme, chtěli to co dnes chce hodně Čechů.


 #101120 

| Předmět: RE: RE: RE: Žít jen za to, na co si…
04.04.23 13:01:28 | #101151 (3)

Občané jsou závislí na dotacích z Bruselu? *34091*


 #101139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žít jen za to, na co si…
04.04.23 19:09:40 | #101191 (4)

Výše diskutující se zase jednou překonávají.


 #101151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žít jen za to, na co si…
05.04.23 00:14:07 | #101214 (4)

Kolikrát jste třebas dnes projela kolem tabule, tato stavba byla postavena za účasti EU ?


 #101151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žít jen za to, na…
05.04.23 08:00:37 | #101229 (5)

Sice ani jednou,ale chápu,co máte na mysli- jde o různé obchvaty,cyklos­tezky,rozhled­ny,či dotace "malým a začínajícím" podnikům.To bych ale necharakterizovala jako občanskou závislost,ale unijní příspěvek na naši rozvíjející se společnost,který byl zhusta rozkraden,či mizerně využit.


1  
 #101214 

| Předmět: :)))
04.04.23 00:19:04 | #101113

Já si přeju Ušulu, nikdo lepší celý NATO nerozloží víc než ona, a taky jsem v anketě hlasoval pro ženu :DDD....konečně potěšující zpráva :))))
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nato-stoltenberg-invaze-rusko-ukrajina-leyenova-wallace-sanchez.A230403_091301_zahranicni_safaj

Dál do lesa a větví dneska nejdu, les je moc hustej a zase dokola :))))
| Předmět: Šmejdi z ANO
03.04.23 20:04:11 | #101098

Schillerová by měla kvůli kauzám rodinných příslušníků okamžitě zmizet z politiky

Je to obrovská nehoráznost. Mám zlost z takového dvojího metru a přehlížení průšvihů čelní představitelky hnutí ANO. Zpráva, kterou zveřejnil web Seznam Zprávy, mne pobouřila. Dva blízcí rodinní příslušníci bývalé ministryně financí Aleny Schillerové podle policejních vyšetřovatelů vytvořili systém, který kryl stamilionové daňové úniky a před detektivy chránil též členy a sponzory hnutí ANO. Divím, se, že tento skandál nikomu nevadí a sdělovací prostředky mlčí.

https://www.forum24.cz/schillerova-by-mela-kvuli-kauzam-rodinnych-prislusniku-okamzite-zmizet-z-politiky/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=750120&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

... Nezlobte se, ale já nemohu uvěřit tomu, že by naštěstí už exministryně financí nevěděla, co se děje, že její blízcí příbuzní jsou podezřelí ze závažných trestných činů. Zásahy do policejního vyšetřování, které mělo krýt členy hnutí ANO Andreje Babiše, jsou neomluvitelné. Státu tak s velkou pravděpodobností vznikly stamilionové škody. Nechápu, že paní Schillerová je ještě vůbec poslankyní. Po takových selháních, které na svém kontě má, už dávno měla odejít z politiky ...


1  

| Předmět: RE: Šmejdi z ANO
03.04.23 23:54:35 | #101107 (1)

Ano, nejen kvůli příbuzným, ale i kvůli tomu děsivýmu průseru, co udělala českým veřejným financím.
a ještě si ta pizda dovoluje kritizovat ..... přena tací politici by měli mít zakázáno se stát politiky


1  
 #101098 

| Předmět: RE: Šmejdi z ANO
04.04.23 00:20:31 | #101114 (1)

Nedalo mi to - SKLAPNI


 #101098 

| Předmět: RE:
03.04.23 14:15:43 | #101056 (1)

Protože na rozdíl od mlaďasů jsou zvyklí makat a ne jen natahovat ruku a čekat, kolik, pokud možno bezpracně, dostanou.


 #101012 

| Předmět: RE: RE:
03.04.23 14:23:32 | #101059 (2)

Navíc jsou už na sklonku života a jejich hmotné potřeby ustoupily těm emocionálním. *33018*


 #101056 

| Předmět: RE:
04.04.23 09:47:51 | #101140 (1)

U nízkopříjmových lidí s nižším vzděláním je ochota k rekvalifikaci nižší. U respondentů se základním vzděláním nebo vyučením to bylo zhruba 45 % a motivace těch, co mají čistý příjem domácnosti do 25 tisíc korun, byla dokonce pouze 36 %.

Z toho plyne, že právě tento segment zaměstnanců požaduje zvýšení minimální mzdy. Oni se nějak snažit nemusí, ať se snaží stát a sociální systém. Je zajímavé proč odbory to zvýšení minimální mzdy požadují, když přispívat na to zvýšení pak musí většina zaměstnanců, kteří pobírají vyšší než minimální mzdu.


 #101012 

| Předmět: RE: RE:
04.04.23 13:22:24 | #101152 (2)

A takhle je to jednoduché... *24670* Ono ani nejde o ochotu,ale schopnost zvládnout nabízené.PC specialisté,či účetní a marketéři z nich asi nebudou.
Tuzemská min.mzda stále patří k těm nejnižším v EU
https://www.penize.cz/mzda-a-plat/405921-minimalni-mzda-v-eu-porovnani-podle-zemi-a-kupni-sily

O jejích podmínkách výši rozhodla již minulý rok UE (Nikoliv tedy ti naši lenoši.)
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/evropsky-parlament-smernice-minimalni-mzda.A220914_102141_eko-zahranicni_pukk


 #101140 

| Předmět: RE: RE: RE:
05.04.23 00:20:29 | #101215 (3)

Znám zedníka, který chodí na brněnský veletrh se stavebnictvím. Aby okoukal nové materiály a nové technologické postupy. Kolik zedníků na ten veletrh zajde ?
Jenom na izolace proti tlakové vodě je na trhu řada prostředků, kolik stavbyvedoucích a zednických mistrů je všechny zná ?


 #101152 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
05.04.23 08:03:31 | #101230 (4)

No vidíte,měla jsem to štěstí,že mě podobní nadšenci práce obklopovali celý život.Snad proto lidi hodnotím poněkud odlišně,než vy.


 #101215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.04.23 10:07:55 | #101395 (5)

Smutné ovšem je, že spousta lékařů, zvláště těch staršího věku, o takové sebevzdělávání nedbá. Přitom v medicíně u nás došlo po roce 89 k revoluci.


 #101230 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.04.23 10:29:33 | #101407 (6)

Slabší kusy se najdou ve všech oborech.


 #101395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.04.23 21:51:15 | #101546 (7)

V některých to ovšem více vadí.


 #101407 

| Předmět:
02.04.23 18:06:37 | #100997

V případě iráku byla. shodla se na tom koalice 42 zemí| Předmět: RE:
03.04.23 09:13:41 | #101033 (1)

S voj.intervencí do Iráku r.03 naopak existovala vlna nesouhlasu silných evropských států a v rámci této války NATO jako celek ofic. neoperovalo.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/straw-uder-na-irak-nebude-akci-nato.A021115_212709_zahranicni_pol


 #100997 

| Předmět: RE: RE:
03.04.23 09:42:15 | #101034 (2)

Já jsem psal o koalici, ne o NATO.
Navíc, tohle už je jen takové hledání 0,1 rozdílu. Cožpak když to "bez souhalsu osn" udělá NATO, je to něco jiného, než když to "bez souhlasu OSN" udělá někdo jiný?????? To by pak Anťa psal o těch dvou metrech správně.


 #101033 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.23 14:17:12 | #101058 (3)

Nevím oč ti jde a proč jsi založil nové vlákno,týkající se války v Iráku,o jejímž významu se nikdy neshodneme nejenom my dva,ale ani odborníci.


 #101034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 17:57:51 | #101086 (4)

To byl asi omyl. Už se mi párkrát stalo, že reaguji na někoho, ale nakonec zjsitím, nevím proč jak, že to vyjelo jako první. někdy to stihnu opravit, když si hned všimnu, někdy ne.

no tak to by bylo fajn, kdyby sis stále uvěromovala, že se ani odborníci neshodnou, a nevydávala tedy tvůj postoj za jediný možný :-))))))))


 #101058 

| Předmět:
01.04.23 22:39:16 | #100913

https://echo24.cz/a/HGGdz/zpravy-domaci-klaus-humanitni-obory-jsou-vyrazne-nadfinacovany

v tomhle má pravdu, přeceda. vždycky mne bere čert když někdo doleze s tvrzením, že je něco podfinancované (kupodivu že je něco přefinancovaní si ještě nikdo nestýskal) .......| Předmět: RE:
02.04.23 07:16:08 | #100926 (1)

Tažení proti humanitním oborům a poukazy na klesající počet řemeslníků zaznívají řadu let a vcelku oprávněně.Na tenhle problém ovšem zadělal svou neúctou k učňovskému školství sám V.Klaus.Postupně došlo k tomu,že většina učilišť mladým lidem nabízí omezenou životní perspektivu a v zájmu tuzemského průmyslu z nich dělá jednostranně zaměřenou pracovní sílu.Oproti zemím záp.Evropy náš průmysl a podnikatelská sféra ukazují, jak malý zájem mají o inovace a skutečný pokrok,což samozřejmě souvisí s produktivitou práce,konkuren­ceschopností a tím i výší mezd.
(K předfinancování dochází dnes a denně- tento systém se využívá zejména v případě poskytování dotací.) *33018*


 #100913 

| Předmět: RE: RE:
02.04.23 10:17:44 | #100936 (2)

Trošičku úplně zcela jsi odbočila od vysokoškolských humanitních oborů k učňákům, ale to nevadí.
Já se nebudu dohadovat o tom, kdo projevil neúctu k čemu, já osobně vím (v té době jsem externě na jedné škole pár hodin týdně učil a pokud si pamatuju, zrovna Klaus projevoval už tehdy neústu k těm humanitním oborům, ne učňákům, ty doplatily spíš na jejich rušení a "přesouvání" pod fabriky a firmy) ) prostě zájem o uvedené uvadal, protože "moc práce, a tehdy se to ještě královsky neplatilo", jako třeba dnes. ("Královsky" vnímat v kontextu doby). Prostě kdejaká pipka (především), ale sem tam i nějakej klučina si vybrali raději budoucnost někde v klidu v teple kanceláře za slušný peníz placený státem.


 #100926 

| Předmět: RE: RE: RE:
02.04.23 11:52:14 | #100943 (3)

Po r.89 ztratily u tehdejší pravice dělnické profese respekt a přestaly se rozvíjet,zatímco každý nepotřebný ekonom,sociolog,po­lititolog i pofidérním způsobem získané právnické vzdělání,bylo téměř posvátnou krávou.
Tohle spolu zkrátka souvisí - rukama přeci pracují jenom socky. *24670*


1  
 #100936 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 12:43:39 | #100945 (4)

Dělnické profese především ztratily respekt u rodičů, kteří své děti přihlašovali na různé obskurní manažerské školy. To ale vůbec neznamenalo, že by ti rodiče smýšleli "pravicově". Ba naopak, po státu požadovali , aby bylo vzdělání zadarmo a navíc aby stát zajistil jejich ratolestem odpovídající zaměstnání. Stát vnímali jako jakousi pojišťovnu, která zajistí všeobecné blaho.


 #100943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 14:35:24 | #100950 (5)

Po r.89 se většina z nás hlásila k pravici,protože levice byla značně zdiskreditova­ná.Okouzlení Klausem bylo tehdy převeliké,postihlo řadu mých kolegů,ale zejména média.Tudíž vše,co VK vypustil z úst,ihned vzali za své i ti zmínění rodiče.Ale prohlašování,že je cosi zdarma,je matoucí.V porovnání s americkým či britským vzděláváním jsou naše české veřejné školy(nikoliv soukromé) sice bezplatné,ale vzhledem k nepřímým nákladům studia nikoliv zdarma.Naši studenti nejsou na podstatnou část života zadlužení kvůli studijním půjčkám,ale kvůli bydlení - a to ještě jenom v případě,že mají štěstí a na hypotéku dosáhnou.
ČR skutečně není až tak blahobytná země a dokonce není ani bůhvíjak solidární a rovnostářská.


1  
 #100945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 16:35:26 | #100961 (6)

S tím posledním nesouhlasím. Co se příjmové rovnosti týče (míněn obecně příjem člověka, domácnosti, ne ten příjem v podobě platu/mzdy), ještě za Kalouska byla ČR snad nejrovnostářštější zemí světa (příjmové nůžky - tedy rozdíl mezi průměrem a modusem). Jsme sice o 10 let dál, ale dost bych pochyboval, že se v tomhle něco zásadnějšího změnilo.


 #100950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 17:04:22 | #100967 (7)

Dost pozorně to sleduji a právě před několika dny mě překvapilo konstatování ekonomů,že právě tuzemský daňový systém je značně nesolidární,ačkoliv financuje systém důchodový-což je mj. na úkor míry zásluhovosti.


 #100961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 17:36:11 | #100977 (8)

To bych asi vůbec nespojoval. Pokud, opět bychom museli připustit, že rozdílnou mísu zásluhovosti lze v důchodech vyjádřit zvýšením důchodů těch, co platili více, ale úplně stejně třeba i jen snížením důvhodů těm, co platili méně, VŽDY by hranice součtu vyplácených důchodů ale nesměla přelézt výběr peněz na důchody

každopádně spolu s dalšími sociálními příplatky, dávkami a podporami s ei ten chudej dohrabe někam výš, takže ten egalitarismus je v naší zemi prostě vysoký (jen malý rozdíl mezi průměrem a modusem)


 #100967 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 18:03:05 | #100992 (9)

Daňová skladba je naopak zásadní a přímo ovlivňuje životy lidí i kondici st.pokladny.


 #100977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 18:14:56 | #101002 (10)

konkrétně důchody nejsou z daní, ale sociálního pojištění. jistěže výběr peněz pro stát je pro něj klíčový.
ale problém nastává s určením té výše a výdajů, že ano.


 #100992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 08:00:00 | #101023 (11)

Tos ovšem popsal ideální stav,který už několik let nefunguje a důchody se dotují ze st.rozpočtu= zejména z daňových příjmů.


 #101002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 09:58:42 | #101041 (12)

To jsem popsal princip. Jinak jsme tu samozřejmě 1000x psal, a dokonce to máš v té odpovědi MPSV nebo MF, jak to funguje - že na to je speciální účet v rámci SR, pokud zůstane po fiskálním roce v přebytku, peníze zůstávají na tom účtu pro další výplaty důchodů, pokud se dpstane ten účet do ztráty, musí ji nahradit stát - z jiných výběrů, nebo nejčastěji zadlužením, protože třískáme dluhy i kvůli jiným výdajům, nikde se na ty důchody ubrat / vzít nedá, takže regulérní zadlužení.
Každopádně deficit důchodového účtu bývá kolem 40+ miliard ročně, což v zhledem k asi 500 mld ročně vypláceným není zas tolik, ale ani tak málo, abychom nad tím mohli mávat rukou


 #101023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 10:06:10 | #101043 (13)

Tak pardon, vloni to bylo asi jen 21 mld.


 #101041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 14:28:57 | #101060 (13)

Tak o čem se zase dohaduješ? Evidentně výběr sociálního pojištění nestačí,proto je potřeba sahat do st.pokladny- a právě o tom jsem psala.


 #101041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 17:52:24 | #101084 (14)

no jde právě o to, PROČ výběr pojistného nestačí :-)))))))))))))
to bylo těžké !!!!!


 #101060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 18:47:35 | #101090 (15)

Těžké je to s tebou,protože důvody nízkého výběru pojistného jsou známy a zmiňovala jsem je už několikrát.


 #101084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 00:15:04 | #101112 (16)

Neustále ti uniká premisa :-))))
"Žít máme jen za to, co vy-bereme" :-)))))))))))))­)))))))
Takže náklady státu je podle výběru :-))))))
A ne když nám to "nestačí", tak ty,co pracují, okrademe ještě víc :-)))))

Zjednodušeně : jsou nějaká pravidla financování státu. Ta jsou stanovena na základě nějakýh požadavků nejen státu.
Určení, kolik bude stát přerozdělovat, by mělo přijít od těch, co pracují a z objektivních požadavků na to, co má stát ajišťovat. A uvedené náklady by nemělo být možné zvyšovat na základě přání příjemců, ani vydemonstrovaných :-))) když výběr poklesne, poklesnou výdaje na vše.

žít jen za to, na co si vyděláme.


 #101090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 07:51:25 | #101132 (17)

To se točíme v kruhu.Pokud je to stále o výběru soc.pojištění - vybere se málo,což je chyba systémového nastavení.Na druhou stranu stát vyplácí nesmyslné dotace.
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/nejvyssi-kontrolni-urad-vyrocni-zprava-dotace-deficit-zadluzovani_2304030700_til


 #101112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 10:34:49 | #101148 (18)

Vybírá se zhruba pořád stejně v poměru k státnímu rozpočtu, tedy stále víc, se vybere. To, že je to málo, je způsobeno mnohem víc zvýšením výdajů, než malým výběrem. O tom píšu.

Co snížit výdaje? :-)))) Aby vybrané vždy stačilo? .-)))))

o dotacích není sporu, ty byměly být stpnuty komplet, a samozřejmě napříč světem, protože to křiví trh. asi se to zatím nestane, ale na druhou stranu pokud se to stane, asi se budeme divit, jak to změní svět.


 #101132 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 13:28:02 | #101153 (19)

Co se vybralo v období covidu? Je třeba brát v úvahu i přibývající počty důchodců(vč.před­časných). A další záležitost,která byla dlouho málem tabu -
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-plati-malo-dostavaji-vic-na-duchody-se-zivnostnikum-skladaji-zamestnanci-226800


 #101148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 14:23:21 | #101173 (20)

To je právě ten problém, bych řekl. Důchodci a lidé na dávkách přibývají, ale automaticky mají nárok na stále vyšší a vyšší pomoc vč. těch stávajících. Jak jsme mnohkrát psal : sociální systém, vč. důchodů ap., je samostatný svět nepropojený s ekonomikou státu, na kterou klade jen nároky, ale vůbec se jí nemusípřizpůso­bovat. jak psal nedávní velice rozumně KVÍDO :-))))))))))))) A i Vitásek to chápe a psává, že ta odtrženost sociálního systému od reálných možností nás zabíjí a zabije.
A to prtě nepůjde řešit tvým náhledem, stále více vybírat :-))))) to už chápou i ekonomové NERVu, pravicoví a nezávislí dávno :-)))))

Na OSVČ se klidně vykvajzni, to je taková malina na dortu od šumavy k tatrám, kdo si myslí, že zvýšení odvodů OSVČ zachrání důchodový systém, je naiva .-)))))) ale je to v danou chvíli drobné "kladivo na realityické věrozvěsty o stavu důchodového solidárně průběhového systému a poučení z let jeho existence :-)))))))))))))))

PS : btw. já bych klidně nechal OSVČ s 12000 důchodem, pokud si neplatili víc a nebo se nezajistili jinak, protože šanci měli. Já se stejně obávám (si myslím) že je to jinak - když si vezmu, že z každé odvedené koruny jdou 2/3 na důchody těch druhých, podle mne se snaží zachraňovat dnešní důchodce .-)))) ti dnes platící, ti už vědí čím dál jasněji, že budou rádi, jestli dostanou VŮBEC NĚJAKÝ důchod, protože jednou se to letadlo prostě zhroutí, není nic jistějšího, než tohle.


 #101153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 18:26:55 | #101182 (21)

Že bys nezodpovědné živnostníky nechal v důchodovém věku živořit, neřeší financování současných důchodů.
Floskule o předimenzovaném a zneužívaném sociálnu jsou jenom tvojí dojmologií.
A právě rady NERVu podporuji.


 #101173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 19:18:02 | #101195 (22)

První větou mi tedy potvrzuješ, že tah na vyšší výběry řivnsotníků chceš použít pro současné důchodce, ne pro ně :-))))) děkuji :-)))))

Nejsou jen mojí dojmologií. Myslí si to plno lidí a co je nejdůležitější - vy levičáci nijak nedoložíte, že to není pravda. To, že vy máte nějakou svoji emoční představu, kolik by měl důchodce a sociál ap. dostávat od státu peněz, to je dojmologie. Všechny ty "důstojné životy" a další kraviny.

NERV samozřejmě radí, jak snížit zmršení veřejných financí. a důchody dělají hodně velkou díru. takže od NERVu je to z nouze ctnost, oni nechtějí zvyšovat výběry kvůli důchodům jako takovým, ale kvůli ozdravění veřejných financí. Protože současně s tím vyšším výběrem ale radí zastavit nárůst důchodů nad inflaci, platů ve státní sféře ap, víš? .-))) ta motivace u NERVu a u tebe je naprosto jiná .-)))))))))))


 #101182 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 19:31:39 | #101200 (23)

Netřeba děkovat,předpo­kládám,že víš,jak funguje průběžný důchodový systém.Ten,kdo šidí,přispívá nejenom k současnému deficitu,ale ovlivňuje i výši důchodu svého.


 #101195 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 19:37:24 | #101202 (24)

Vím jak funguje - jako letadlo. Čím dál v čase, tím budou větší problémy se zajištěním důchodů, už vůbec ne v odpovídající výši jako dnes. To je to, co si ty nejsi ochotna připustit, že "průběhově solidární" systém už naráží na své dno a že jediným optickým řešením je stále větší počet lidí, vstupující do řad plátců SP, COŽ ALE ZNAMENÁ POMALU EXPONENCIÁLNÍ PŘEMNOŽOVÁNÍ, TAKŽE OPTICKY TO VYPADÁ, ALE REÁLNĚ TO JE JEŠTĚ HORŠÍ NEŽ DNES A NEMÁ TO NENÁSILNÝ ZÁVĚR.


 #101200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 19:40:15 | #101203 (25)

Za komančů, pokud se nepletu, na 1 důchodce vydělávali 3 pracující. Dnes 1,7. Snad víš, co to znamena. Za pár let bud mít každý pracující na hrbu živit 1 důchodce. plus další sociály ap.
To si vážně myslíš, že to půjde? Že si pracující nechají líbit, že jim ukradneš půlku výdělku, abys ho rozdala jiným, aby se měli skoro stejně "dobře", jako ten pracující?

už jen ten vlastní nepoměr je neskutečná sprosťárna a nespravedlnost ve vztahu k dnešním plátcům.
to je neudržitelný ..... nejenom finančně, ale ani morálně, lidsky .....


 #101202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 20:36:44 | #101208 (24)

PS : když pracující vidí, že i když nešidí, nakrmí ty dnešní, ale sám bude rád, když bude mít vůbec nějaký důchod a v 80, zatímco ti "první důchodci" si ho užívají)užívali od 58-60 - proč z nich děláš debily?


 #101200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.23 10:20:56 | #101240 (25)

Z tebe už ho dělat nemusím. *24670*


 #101208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.23 10:26:00 | #101242 (26)

No vzhledem k tvé následující větě, že debilové jsou nadbyteční, jsi fakt asi neměla.
Ale jinak se snažíš teda fest, ale bude to marné :-))))))
To, co jsme popsal, je realita. Kterou ty zjevně odmítáš vidět .-))))


 #101240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 21:18:24 | #101011 (8)

Třebas důchodový systém, zavedený u nás v devadesátkách ODS, je u nás ještě více rovnostářský než byl ten za komunismu.


 #100967 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 08:09:02 | #101024 (9)

Ještě více ne,protože vláda musela v r.2010 reagovat na rozhodnutí ÚS -
https://www.lidovky.cz/domov/ustavni-soud-spustil-revoluci-duchodu.A100417_000002_ln_noviny_sko

Už jsem ale zmínila,že ještě vyšší procentní výměře brání chybná daňová skladba.


 #101011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 09:54:21 | #101040 (10)

Já to sice chápu, ale neměla by sis z daňové skladby dělat opět další mantru.
Vše je jen o poměrech mezi důchody a podle toho nakrájení peněz na důchod
Pro to, aby ten hodně vydělávající, měl vyšší důchod za to, že odvedl více, než jiný, přeci není nutné měnit sociální pojištění - stačí tomu co platil více přidat z důchodu toho, kdo platil málo, a vystačíš si i se stávajícími penězi.
Vy levičáci při jakémkoli nedostatku peněz, který vidítě vždy a všude, ve svém svatém odhodlání všechno řídit, vždy dojdete jen k "řešení" zvýšit daně (výběr peněz od 50 % pracujících) :-)))) že by se dalo někomu ubrat a na daně tudíž nemuset sahat, to je vždycky až to úplně poslední, co vás napadne a stejně to nikdy neuděláte.


 #101024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 14:50:19 | #101061 (11)

Neotravuj s ideologickými kecy a nějakými mantrami,když právě změnu daňové skladby,vč.vyššího výběru od OSVČ doporučují vládě její poradci.


 #101040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 17:51:25 | #101083 (12)

No ty si vždycky z něčeho uděláš mantru, jednou je to HDP, pak % HDP výdajů na nějakou bejkárnu, teď zase daňová skladba (ti OSVČ by platili víc na SP, ne na daních :-))))))) )
což má samozřejmě v aktuální době svůj význam a důvod, ale vždy je nutné dodat, že to je dílo sobotkovo a babišovo vlády - nebýt těch, nebylo to třeba dělat nic a poradci by nicnenavrhovali.
prostě to ČSSD a ANO posraly. A teď zase má někdo platit víc než dřív.

Což ale nijak nepopírá princip, který jsem u těch důchodů uvedl.
Kdyby se vždy rodělovala jen vybraná částka, nejspíš by dokonce klesla podpora těm alibistickým socialistickým populistickým stranám, které si důchody ap. uplácejí a korumpují svoje voliče :-)))) nejspíš by samotní důvhodi odmítali ty jejich plané sliby na dluh ..... s vědomím, že když si na důchody ale nikdo nebude půjčovat, budou mít ve skutečnosti stále méně.


 #101061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 18:50:01 | #101091 (13)

Takže za zrušení superhrubé mzdy v tu nejhorší možnou dobu,nebo za nízký výběr daní mohou socani? No výborně.


 #101083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 16:53:36 | #100964 (4)

Já si nemyslím, že by to byla záležitost pravice. Ono když se ti na učňák nikdo nehlásí, nebo jen málo, tak co s tím uděláš? Musíš to zavřít ......

A pravice je založena na konzervatismu, tedy naopak na práci. Nesmíš zase kdejakýho pravicovýho joudu, jeitu a populistickýho blbečka automaticky pasovat na etalon pravičáka. Koneckonců on už jen klausovo bankovní socialismus ..... zcela pochopitelná a obecně asi i správná věc, ale pravicového na tom zas tolik nebylo. ten přechod od reálsocialismu ke kapitalismu byl samozřejmě významně horší než v 1948 opačným směrem


 #100943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 17:08:24 | #100968 (5)

To je stejná argumentace,jak ten distanc od "špinavých peněz",když právě tehdejší politici nastavovali pravidla hry. A vždy zdůrazňuji- tuzemská pravice- protože ta měla do konzervativní pravice vyspělého Západu hodně daleko.


 #100964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 17:32:32 | #100975 (6)

Žádný distanc od špinavých eněz ale nebyl. V podobném duchu e vyjádřil jen klaus, ale za zcela jiných okolností, než je mu permanentně podstrkováno


 #100968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 18:03:59 | #100993 (7)

Jeho postoj byl vzhledem k jeho tehdejšímu vlivu klíčový.


 #100975 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 18:10:38 | #100999 (8)

Jeho postj jako minfina jistě ano. Problém je, že mu bylo vloženo do úst něco, co neřekl. respektive přesněji, něco, co řekl, bylo vytrženo z kontextu.
on řekl, volně parafrázuji : jako ministr financí neznám a ve státní pokaldně nepoznám špinavé peníze. všehny, které mi přijdou na účet, jsou stejné. špinavé peníze musí vyhledávat a potírat policie.

zákony proti špinavým penězům existovaly. můžeme se bavit, jestli byly dostatečné, stejně nic nevyřešíme, dneska jich máme mnohem víc, např. omezování nákaládání s hotovostí - myslím si, že ani jeden z nás si nemyslí, že by špinavých peněz nějak zásadněji ubylo. šedá ekonomická zona je nadála uvaživána v až 1/2 té oficiální


 #100993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 08:10:16 | #101025 (9)

Já vím velmi dobře,co řekl a jak to bylo v jeho pozici pokrytecké.


 #100999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 09:47:04 | #101039 (10)

To pokrytectví spočívalo v čem?


 #101025 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 14:55:01 | #101064 (11)

Celou dobu o tom píšu. Nevlivnější politik si nemůže dovolit relativizovat význam praní špinavých peněz.


 #101039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 17:42:43 | #101081 (12)

no to jo, to je pravda.
a kde nejvýznamější politik relativizoval význam praní špinavých peněz?
co jsi tak pochopila?


 #101064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 18:56:49 | #101092 (13)

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sedmdesat-perel-vaclava-klause.A110616_115459_domaci_mhk

Neznám účinnou metodu, jak rozlišit čisté a špinavé peníze.

Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci.


 #101081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 23:09:41 | #101104 (14)

No, když ty perly vysvětluje sám VK, pak musím, uznat, že k tomu všemu má logický důvod, byť často nezvyklý, že jej vedou okolnosti mně ještě nedávno zcela neznámé, nebo alespoň příliš vzdálené.


 #101092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 00:24:17 | #101117 (14)

No bezva, a co?
Tu účinnou metodu dneska někdo někde zná? Já s eobávám, že ne, jinak by špinavé peníze již neexistovaly, ale ony existují .-)))))


 #101092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 00:27:15 | #101119 (15)

Ale jinak opět díky, že potvrzuješ, co jsem psal .-)))


 #101117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 07:58:29 | #101133 (16)

Pokud to nevnímáš jako bagatelizaci,krajně nevhodnou od tak významné politické persony,je to marné.A ironické poznámky si schovej pro někoho jiného. *32815*


 #101119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 10:29:01 | #101146 (17)

Vysvětli mi, jak lze vnímat PRAVDU jako bagatelizaci.
On neřekl ani jen to, co je uvedeno na tvém linku (kde je miochodem půlka výroků dost vynuceně tlačena do humoru).
On řekl jasně, že on JAKO MINFIN to rozlišit nedokáže a že od yoho je policie.
Co víc měl proboha říct?
Bagatelizací by bylo, kdyby řekl třeba : no špinavé peníze jsou, ale bylo by moc drahí je hledat ...... nebo - ale není jich tolik, aby to nějak nutilo je stíhat ..... TO je bagatelizace. Ne prohlášení, že si je vědom, že existují, že to JE PROBLÉM, ale ministr financní s ním nic sám dělat nemůže, protože je nepozná

Samozřejmě akceptuji, že jednodušší část občanstva se chytne každýho hovna u neoblíbeného politika a hned mu to sype, i zcela mimo souvislosti, v poloviční pravdě.

Jako ti nejzbabělejší vyhalašují kuponovku za největší podvod jen proto, že byli posraní se zúčastnit a "riskovat" 1060+1060 Kč. Sotva jim Kožený nabídl JISTOTU desetinásobku, najednou jich přibyl milion. A kupodivu a je to kosmická spravedlnost, max tihle o svou 1000 přišli, díky "jistotě" a státuu. Jinak na kuponovce nemohl snad nikdo prodělat, dokonce ani jen zůstat na svých ....


 #101133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 13:30:25 | #101154 (18)

Kdo jiný se měl postarat o nápravu,či změnu pravidel?
A ty svoje dehonestační plky si schovej jinam. *32815*


 #101146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 14:09:32 | #101169 (19)

No vláda a parlament, a ti to dělali, z hediska zákonů. Ale "v terénu" musela policie.


 #101154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 14:12:06 | #101171 (19)

Problém uvedeného prostě je, že ti demonstranti to chtěli přímo na Klausovi a hned. Včera bylo pozdě.
Klaus je celou dobu ješitnej kokot, dneska dokonce zahořklej ješitnej dědek, v podstatě nevyrivnanej, nikdo neví, co vlastně prosazuje a proč, jestli z přesvědčení nebo jen aby nečinil, co činí Topolánek, třeba.

Ale na druhou stranu : každému co jeho jest.


 #101154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 18:28:09 | #101183 (20)

Nevím o jakých demonstrantech je řeč.


 #101171 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 19:13:09 | #101193 (21)

Těch demonstratech, před kterýma nebo kvůli kterým to Klaus prohlásil. Nebo myslíš, že na nic nereagoval, že to z něj jen tak vypadlo?


 #101183 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 19:21:59 | #101198 (22)

Šlo o rozhovor s novinářem.Na nějakou demošku z let devadesátých si nevzpomínám.První snad byla kolem Sarajavského atentátu a na Klausovu podporu,kterou organizoval tehdejší primátor Koukal.


 #101193 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 19:34:55 | #101201 (23)

Tak to byl nějaký předvolební meetink nebo něco takového. S Tachecí či kým o tom debatil až následně.


 #101198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.23 08:08:50 | #101234 (24)

Rozhovor pro ČTK ze září 1991,kdy komentoval rozhodnutí vlády vydat předpis o prokazování původu peněz vkládaných do privatizace : „Neznám metodu, jak v praxi rozlišit 'špinavé' a 'čisté' peníze, znamenalo by to značné zpochybnění procesu malé privatizace, myslím, že by nebylo dobré rozhodnutí.“


 #101201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.23 10:31:53 | #101247 (25)

???
No ale tu metodu neznáme dodnes, nebo ty ji znáš? .-)))))))))))))­)))))))))


 #101234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.23 14:46:16 | #101254 (26)

Legalizaci výnosů z trestné činnosti ,nebo i financování terorismu,jinde zamezit umějí,my s tím máme stále potíže.BIS upozorňuje,že patříme mezi poslední země EU, v nichž fungují anonymní vlastníci společností, které se mohou účastnit veřejných a komunálních zakázek,přičemž těmito zakázkami proteče ročně pět set miliard.Skrývání majetků v anonymních společnostech je jednou z hlavních překážek pro vymáhání většiny protikorupčních opatření.
Další osud tohoto nadějného zákona neznám-
https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/poslanci-potopili-silny-zakon-proti-anonymnim-firmam


 #101247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.23 15:59:44 | #101262 (27)

to je spíš proti korupci, než proti praní špinavých peněz.


 #101254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 22:20:58 | #101014 (6)

Pravice se v devadesátkách překrývala s levicí. Klaus byl typický národní socialista, jeho okouzlení Thatcherovou trvalo jen okamžik.
A ČSSD nebyla levicovou, ale populistickou stranou. Dnes je většina jejího elektorátu u ANO ( + SPD). Po třiceti letech po převratu přišel okamžik pravdy.


 #100968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 08:48:23 | #101032 (7)

ČSSD zabodovala až v r.1998 a to zejména "zásluhou" tuzemské pravice,zejména Klausovy ODS.Do té doby se rozhodně nepřekrývaly,ač­koliv VK autentický pravičák nebyl.(Obdobně jako A.Babiš není naopak levičák.)
Ale pravda nás stále ještě nedohnala.Stále se topíme v ideologických floskulích a nedokážeme si nalít čistého vína.


 #101014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 09:42:54 | #101035 (8)

A tím čistým vínem je .... ?


 #101032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 14:51:13 | #101062 (9)

To bys nepochopil. *24670*


 #101035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 17:43:58 | #101082 (10)

Horší je, že tys to zase očividně pochopila špatně :-)))))))))))))


1  
 #101062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.23 10:05:16 | #101141 (8)

Jeden německý právní filosof v devadesátém roce prohlásil, že ekonomická transformace bude v postkomunistickém světě relativně krátkodobá záležitost, avšak vytvoření politického systému bude trvat tak 80 let.
Běh událostí po roce 1990 prokázal oprávněnost tohoto názoru. ODS s ČSSD se poměrně brzy etablovaly na tuzemském politickém nebi a zdálo se, že se ten náš politický systém začne podobat tomu německému/rakou­skému/britské­mu. Jenže po nějaké době se obě uskupení začaly rozpadat a politický systém měl více podobnosti s vývojem na Slovensku a Polsku. ODS na nějakou dobu dokonce vypadla ze sněmovny a ČSSD ji posléze následovala. Tradičně silná levice je dnes roztříštěna do populistických uskupení.
K vytvoření funkčního politického systému-srovnatelného s tím německým- tak zbývá nějakých 40 let.


 #101032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.23 13:34:06 | #101155 (9)

A kdo ten funkční polit.systém bude vytvářet,když se to nějak sype i kolem nás?


 #101141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.23 00:22:34 | #101216 (10)

Vytvářejí jej lidé po bolestných zkušenostech. A cizí zkušenost je, jak známo, nepřenositelná.


 #101155 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.23 08:10:19 | #101235 (11)

Ti panslavisté,které tak podceňujete? *24670*


 #101216 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.23 22:02:20 | #101276 (12)

Všichni.


 #101235 

| Předmět: RE: RE:
02.04.23 18:09:14 | #100998 (2)

Aní náhodou bych odpovědným za tento vývoj nečinil V. Klause. Ten privatizoval podniky a dal možnost vzniku soukromého podnikání v řemeslnických oborech. Stát definoval ekonomické podmínky v této části ekonomických aktivit, nikoli jeho povinnosti ohledně personalistiky. Do té doby učňovské školství bylo financováno podniky, ty ovšem v době transformace na kapitalismus byly v nejisté situaci a málokterý pokračoval v přijímání učńů. Rodily se nové firmy a zanikaly staré. To probíhalo v několika letech a nelze z toho vinit žádné konkrétní osoby, ani rodiče. V tomto případě změna systému rozbila to, co dobře fungovalo. A musel vzniknout systém, který učňovský poměr odvozuje z nabídky a poptávky trhu. Stát může dál pouze zajišťovat školní výuku, což (tuším) činil už za 1. republiky.


 #100926 

| Předmět: RE: RE: RE:
02.04.23 21:13:08 | #101010 (3)

Od té chvíle začalo rozhodovat Ministertvo školství, ne podniky. Takže moudrý Úředník zjistil nebo vymyslel, kolik potřebujeme kominíků a tolik jich dal vyučit.


 #100998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 16:56:59 | #101074 (4)

Ne. Úředník nedisponoval žádným učilištěm, tím méně kominickým. A nedisponuje dodnes.
To mohl v době existence Státních pracovních záloh, ty ovšem končily někdy v roce 1960.


 #101010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 18:35:31 | #101088 (5)

Mýlíš se idealisto. Mám osobní zkušenost, když jsem byl ve Švédsku, naučil jsem se některé, polygrafické metody, které tam vyučoval Prof. Vilumsen z Kopenhagenu. Zájem tiskařů byl veliký. Domluvil jsem se proto s ředitelkou zdejší střední školy, že by se mohl u nich otevřít specializovaný učební obor, učitele jsem měl a školu měla ona.

Taky jsme chtěli zavést placené mistrovské zkoušky, které si moji klienti jako nástavbu dělali v Rakousku (a dělají dodnes, sice nejsou u nás de iure platné, ale každý zaměstnavatel je akceptuje). Paní ředitelka s tím jela několikrát na Ministerstvo školství, ale pokaždé ji doslova vyhodili. Dnes už je ta dáma v penzi a ty obory se dodnes nevyučují.


 #101074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 22:35:29 | #101101 (6)

Je celkem jasné, že stát nebude platit mistrovské zkoušky, když je zákon nerespektuje. No a na co se specializuje privátní střední škola, o tom si opravdu dodnes myslím, že je záležitostí té školy.


 #101088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 22:55:53 | #101102 (7)

V našem projektu Kvído jsme nechtěli, aby to stát platil, ale jenom aby to povolil. Ta škola je ovšem velká státní střední škola, nikoliv privátní a proto i takový nástavbový program, který si platí zájemci sami (aby se něco naučili a dozvěděli) musí povolit MŠMT. A nechce, sice tomu nic nebrání, žádný předpis nebo zákon, ale nechce. Už to neřeším, lidi kteří o takové vzděláíní tehdy stáli ho získali v Německu nebo Rakousku.


 #101101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 23:35:11 | #101105 (8)

Pak je chyba u tebe. Systém cestičku umožňoval, umožňuje. Byl to podnikatelský záměr, měl ses obrátit na školu privátní, tam by to mělo šanci projít. (Ale zkušenost nemám, jen uvažuji). Ministerstvo školství se musí striktně řídit zákony, změna zákonů je složitý a dlouhý proces. Žádný tamní úředník si nemůže dovolit blahosklonnost, byť by byla sebebohulibější. Na všechno vybočující ze zákona zpravidla zaútočí nějací magoři...


 #101102 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.23 08:21:01 | #101026 (3)

Já náhodou ano a důvody už jsem popsala.V zajeté demokracii by VK rozhodně neměl tak velký vliv,jako v tehdejší ČR.(Slovensko to okouzlení až tak nesdílelo.) Společenská atmosféra a hodnotový žebříček politických elit, je silný hybatel.V.Klaus dokonce převálcoval i V.Havla,jehož frustrace byla zřejmá - viz.Rudolfínský projev.
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/vaclav-havel-vyroci-politika_2112181850_pat


 #100998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 17:42:03 | #101080 (4)

Pokud mluvíme konkrétně o učňovském školství, pak jde o jednu z tisíce různých změn, které přinesl systém řízení ekonomiky státu trhem. VK figuroval u základních zásad systému. Celé školství, i učňovské, se tomu muselo přizpůsobit. Ale to samozřejmě neřešil V. Klaus. (Kdyby bylo po jeho, tak bychom si dnes střední a vysoké školy nejspíše platili z rodinných příjmů).
Co do vztahu Klaus-Havel, nemohli si rozumět. Havel byl snílek, jeho názory a dílo se promítaly do literatury, dramat. Tam se výsledky nestýkají s každodenní realitou každého jednoho človíčka. Hmotnou úroveň života každého člověka naprosto zásadně ovlivňuje ekonomika, té VH nerozuměl. VK ji chápe podobně jako fyziku - nelze nic dotovat, aniž byste jinde nemuseli vzít = deformovali trh.


1  
 #101026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 18:43:32 | #101089 (5)

Byly zrušeny mistrovské zkoušky Kvído. Každý graduovaný mistr mohl dříve mít učně a ti u něj pracovali. Měli podle druhu řemesla povinnost být týdně dva až tři dny ve škole, kterou za první republiky platil stát, tam se učili teorii (matematiku, češtinu trochu fyziky a pod.).

Komunista tohle všechno zrušil a zavedl státní pracovní zálohy, po nich státní učiliště a ta jsou pod různými názvy v provozu dodnes. Úplně odtržené od řemeslné a výrobní praxe, tu se pak učí frekventatnti až nastoupí někam do práce a zaměstnavatel je ve vlastním zájmu pošle na různé odborné kurzy. je to naprostý paskvil.

Navíc ta učiliště dostávají peníze na žáka (na hlavu) a tak potřebují mít kusy a je jim je v podstatě jedno, jestli se někdo něco naučí a je šikovný nebo propadne.


 #101080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 19:09:33 | #101094 (6)

Jaký byl rozdíl mezi zkouškami mistrovskými a závěrečnými na učilištích?
Každopádně i učňové před r.89 pochopitelně trávili týden praxí a týden teorií ve škole.Takže odtržení od praxe nebyli.
Za největší rozdíl ovšem pokládám fakt,že před r.89 nebylo "pouhé" vyučení ostudou.Mnoho oborů i tehdy nabízelo složit maturitu.


 #101089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.23 21:04:34 | #101100 (7)

Maturita nejsou mistrovské zkoušky. A navíc ta státní, která do odborné technické výchovy vůbec nepatří, měla by být vyhrazena jen gymnásiím. Závěrečná zkouška (na úrovni maturity) bývala na odborných školách typu lycea, (ale to dneska prý nestačí) a po ní ještě podle oboru bývala roční nebo dvouletá odborná nástavba (např. oděvy, textil, gastro) či dvouletá průmyslovka, tzv. mistrák.

Dnešní státní maturity jsou nesmysl, který nevyprodukuje ani kvalitního kominíka nebo tiskaře. Mistrovské zkoušky měly rozsáhlou praktickou část s povinností zhotovení mistrovského kusu což posuzovala odborná komise z toho oboru.


 #101094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.23 08:19:24 | #101134 (8)

Ježkovy zraky,tos skutečně nepochopil,o čem jsem psala? Závěrečné učňovské zkoušky jsou jedna věc a pokračování ve studiu zakončené maturitou ,věc druhá.Obvykle šlo o dvouletou nástavbu při zaměstnání ,kterou člověk po vyučení mohl,nebo nemusel využít.Pochopitelně ji nenabízely všechny obory.Kupříkladu já jsem měla možnost tzv.kombinovaného studia- spojová průmyslovka+praxe oboru spojový mechanik.
Já se tě ale ptala na rozdíl mezi zkouškou mistrovskou a závěrečnou učňovskou.Učňovská zkouška byla rozdělená na písemnou,ústní a praktickou část-při které učeň musel prokázat stejné dovednosti ze svého oboru,o kterých píšeš v případě té mistrovské..


 #101100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.23 13:48:12 | #101158 (8)

Možná jsem zcela mimo, ale já za mistrovskou zkoušku považuji tu, která do roku 1948 opravňovala řemeslníka vychovávat nové řemeslníky. Vyučenec skládal tovaryšskou zkoušku, tím se stal řemeslníkem. Je to tak?


 #101100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.23 13:54:08 | #101161 (9)

Dává to logiku a smysl, podle názvu. já to nepamatuji


 #101158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.23 18:30:11 | #101184 (9)

Stále jsem ale nedostala odpověď na otázku,jak se tato mistrovská zkouška lišila od té pozdější,učňovské?


 #101158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.23 00:23:59 | #101217 (10)

Protože zaměňujete mistrovskou zkoušku s tovaryšskou. Když jsem v roce 1961 dostal výuční list, byl jsem na úrovni tovaryše. Mistrovskou zkoušku dělal tovaryš s dlouhodobou praxí před shromážděním mistrů, získal tím právo mít učně, přijímat veřejné zakázky. Obvykle to prokazoval předvedeným majstrštykem. Takto to chápu z vyprávění dědy, táty a od řemeslníků z první republiky.
Za socíku byly zavedeny výuční obory s maturitou, což mělo zajistit v podnicích zdroje pro pohodlný výběr řídících kádrů na nižší a střední úrovni. Šlo o to, aby měli tito řemeslníci slušnou znalost češtiny, matematiky, fyziky a věděli něco víc v oboru, než jen látku učňovských škol.
Já studoval klasickou střední školu při zaměstnání večerní 5 let, ve čtvrtém ročníku k nám přibylo několik vyučenců s tím že budou vyučenci s maturitou. Měli jednu překážku - během roku udělat vyrovnávací zkoušky z odborné ruštiny. Psal se rok 1971.


 #101184 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.23 10:18:36 | #101239 (11)

Lituji,že jsem do toho tu maturitu tahala,protože tuhle možnost nevyužil zdaleka každý a o to mi nešlo.
Zkoušku tovaryšskou,ani mistrovskou jsem neznala,pouze závěrečné zkoušky uňovské,skládající se ze zmíněných tří částí- ústní,písemné a praktické.
No a já chtěla vědět,jaký kvalitativní rozdíl v tom Honza spatřuje.


 #101217 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.23 12:28:50 | #101250 (12)

Řekl bych, že Honza se vyžívá ve studiu historických zdrojů a má sklony vnímat dávné praktiky za spolehlivě fungující a i dnes okamžitě použitelné. Samozřejmě vždy stojí za to brát systémy vážně a aplikovat jejich výhody.
V praxi bych se ale dnes držel systémů, které se v posledních padesáti letech osvědčily v technologicky vyspělých zemích - v USA, VB, Německu...


 #101239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.23 12:33:28 | #101251 (9)

Je to přesně tak.


 #101158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.23 14:51:27 | #101255 (10)

A kdo myslíš,že v praktikách vychovával nás a byl přítomen i při obhajobě závěrečných praktických zkoušek?


 #101251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.23 21:09:05 | #101275 (8)

Nesouhlasím. Maturita má být jednotná a tudíž kontrolovatelná. Držitel maturitního vysvědčení má umět číst, psát a počítat na zkouškou ověřené úrovni. Lhostejno, zda je v povolání kominíkem či zedníkem...
U odborné maturity jde naopak o něco, co je specifické pro daný obor a tady bych tě do jité míry ve věci mistrovské zkoušky podpořil.


 #101100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.23 22:53:08 | #101277 (9)

Kominík maturitu nepotřebuje, tedy tu státní. Nějakou formu závěrečné zkoušky ano, ale souhlasím s tebou v tom, že řemeslná výuka musí být graduovana, tedy učeň - tovaryš - mistr, ať už se ty pozice budou jmenovat jakkoliv. Znovu opakuji, maturita není mistrovská zkouška, i když odbornou část mít může, ale není to zkouška z řemesla.


 #101275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.04.23 00:42:10 | #101291 (10)

Nezapomeň, že za socíku to graduování bylo dáno kvalifikační třídou D3-D9, podobně i v technických funkcích. Obvykle podmínkou zvýšení kvalifikační třídy bylo po zkoušce před komisí. Vymýšleli si otázky dost rafinované, měli za cíl na něco mě nachytat a vždy se jim to povedlo dotazem směřujícím k zařízením se kterým jsem se nikdy nemohl potkat. Např. jsem coby podnikový elektroúdržbář "vyhořel" na otázku jak že je zajištěno u tramvají neprokluzování kol při náledí...


 #101277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.23 01:46:59 | #101295 (11)

Jak?
Elektrikou?


 #101291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.23 09:46:24 | #101319 (11)

Na každé zvýšení třídy jsem musela podstoupit zkoušky,ale 8.a 9. už vyžadovaly maturitu.Proto byla průmyslovka výhodou ,nemusela jsem nic honit na "stará kolena" .


 #101291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.23 02:04:26 | #101379 (12)

Ta průmyslovka při zaměstnání, to bylo úmorné. 3X v týdnu ve 13:00 hod. z práce do školy, domů jsem se dostal v 19:30. Jedno odpoledne v týdnu jsem nadělával ty 3 hodiny, které jsem neodpracoval v těch třech šichtách. Studijní volno jsem neměl, protože mé kádrové materiály mě činily neperspektivním. První dva roky to ještě šlo, ale pak už to bylo hodně protivné. Jednak učivo byl náročnější, a také přibývaly laboratoře, výkresy. To chtělo dalších 5-10 hodin týdně. Od roku 1970 jsem dělal na Uranu a tam se intenzivně stavělo a nadřízení vše chtěli na počkání. Byly vysoké cílové odměny, takže se pracovalo i v sobotu a v neděli. Pomalu to začalo být všechno na nervy.
Za odměnu jsem pak měl ohromný pocit úlevy po odmaturování, když jsme já i manželka v půl třetí přišli z práce, vzali děti a šli jsme na koupaliště. Ležel jsem, koukal na nebe a říkal si ...nemáš žádný výkres, žádnou písemku, nebudeš zkoušen, nemusíš do školy... To bylo neuvěřitelně příjemné... Ovšem nepoučil jsem se. Za 5 let jsem se nechal ukecat pro ČVUT délkově. Tam to vše bylo ještě násobně horší, po dvou letech jsem to vzdal. Dnes je mi líto, že jsem tak okradl svoje děti o čas strávený s rodiči...


 #101319 


| Předmět:
01.04.23 15:50:48 | #100891

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: nahlášené a opakované přání smrti| Předmět: RE:
01.04.23 17:28:07 | #100900 (1)

Evidentně o účast na "speciální operaci" nestojí a mobilizaci se vyhýbají.


 #100891 

| Předmět: RE: RE:
01.04.23 23:02:04 | #100920 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: nahlášené přání smrti


 #100900 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.23 23:03:57 | #100921 (3)

Teď jsem byl v KFC. Plné Ukrajinských borců +-30 až 40 let. Já jedinej Čech. Taky se vyhýbají.


 #100920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.23 23:34:00 | #100922 (4)

všechno ukrajinští sportovci, jo? 30-40 let, to jsou max kuželky, ne?


 #100921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 17:13:17 | #100970 (5)

30 je ideální věk sportovce jakýhokoliv odvětví. Zkušeností plno a v největší síle. Fotbal, hokej, cyklistika, basket a další sporty...haafo hráčů v nejlepší výkonnosti má hodně přes 30 let, leckteří přes 40


 #100922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 17:18:40 | #100971 (6)

Jágr půjde do sportovního důchodu řádně ve věku 68 let.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 17:27:38 | #100973 (6)

no já nevím .-)))
30 ještě možní, ale 40 to budou jen výjimky potvrzující pravidlo :-)))
ne v šachách .-))) v těch fyzicky náročnějších sportech


 #100970 

| Předmět: RE: RE: RE:
02.04.23 07:20:20 | #100927 (3)

Tady přeci nejde o umírání jako takové ,ale neomluvitelný důvod ,proč k tomu v tomto případě dochází.


 #100920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 10:12:10 | #100934 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: nahlášené nepřijatelné přání smrti


 #100927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 11:54:53 | #100944 (5)

Pouze neznám tvou představu,jak by to v praxi mělo probíhat. *34091*


 #100934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 16:58:40 | #100965 (6)

Nahlášeno nepřijatelné přání smrti.
Předpokládám, že to nahlásil někdo, kdo podporuje putlera ve vraždění ukrajinských sportovců, nějaký zasraný "chcimír/ka", která se dovolává nepomáhání ukrajině, aby je ta svinská kremelzká vraždící zrůda mohla vyzabíjet nebo aspoň zotročit komplet.

Praporkáři, jsi nejodpornějšíé lidskej povl a špína.

No a teď k tomu tvému : v praxi by to mělo probíhat tak, že by se válka odehrávala i na ruském území a umírali v ní i ruští sportovci. no a pak je to na férovku, pak mohou na OH a jinde soutěžit sportovci obou zemí.


 #100944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 17:00:37 | #100966 (7)

"Praporkáři, jsi nejodpornějšíé lidskej povl a špína."

To platí samozřejmě jen v případě, že je splněna moje premisa o tom, kdo to nahlásil.
Pokud to nahlásil někdo, kdo ruskou svini nepodporuje, nebo dokonce podporuje UA, nebo je mu ti ekl z náboženských důvodů ap., pak se ho to mé hodnocení netýká.


 #100965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 17:10:51 | #100969 (7)

Jenomže na ruském území se neodehrává,tudíž je tento požadavek absurdní.


 #100965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 17:30:59 | #100974 (8)

Jenomže to není žádný požadavek.
Já jsme napsal jen to, že sportovcům země, která vraždí jiné, bcyh - bez osobního veřejného distancování se od toho vraždění - sportovat prostě neumožnil, protože sport má podporovat mír a sounáležitost.
A tak jsem napsal, že pokud už by sportovci ruska soutěžit měli, tak ale jen pokud by měli stejné podmínky, jako ONI SAMI, JEJICH STÁT, JEJICH VÁDA - "poskytují" ukrajincům. tedy ve váce, kde i oni mohou a budou přicházet o životy, jako ukrajinští sportovci.

tudíš ten požadavek, který není požadavkem, jen srovnává osobní situaci jedněch a druhých, kteří jsou spolu ve válce, dokonce ani nebazíruje pro viníka s horšími podmínkami


 #100969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 18:05:25 | #100995 (9)

Zkrátka absurdita. *24670*


 #100974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.23 18:13:32 | #101001 (10)

Proč si myslíš, že je absurdní, posílat rakety na moskvu?


 #100995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 08:24:38 | #101027 (11)

Tak jsi měl svou originální představu specifikovat rovnou - dokud Ukrajina nezaútočí na Rusko a nebudou umírat i Rusové,vč.boju­jících sportovců,nemají ruští sportovci na OH co pohledávat.
Takhle jsi to skutečně mínil? *34091*


 #101001 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 09:44:57 | #101037 (12)

Já jsme přesvědčen, že jsme to tak napsal dostatečně jasně :-)))))))))))))


 #101027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 14:58:05 | #101065 (13)

Evidentně jsem tě nepokládala až za takového fanatika,který by nabádal k vypuknutí 3.sv.války,protože o nic menšího by v takovém případě nešlo.


 #101037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 17:41:40 | #101079 (14)

Na tom ale není fanatického nic :-))))
To mnohem větší fanatismus je sám sebe strašit, že by rusko tu 3. sv rozpoutalo .-)))))
v jeho situaci, kdy je rádo, když je rádo .-)))))


 #101065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 19:12:19 | #101095 (15)

Ještě,že to nikdo z politiků neriskuje.


 #101079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 23:59:59 | #101110 (16)

Neboj, je za námi teprve rok války :-)))) ještě nevyzkoušeli ani dát rusákovi na tlamu na ukrajině :-))))
pokud, tak to přijde, neboj.


 #101095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 08:20:39 | #101135 (17)

Za námi? A čeho se nemám bát? *34091*


 #101110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 10:13:39 | #101144 (18)

Jistěže i za námi :-))))
A čeho se nemáš bát? No toho, že je ještě dost času na ostřelování Moskvy a Ruska a tedy "3. jadernou", nemusíš se bát, že už je vyloučený, že se to nestane :-)))))

no vidíš, mohl jsme ti to vysvětlit rovnu, ale bylo by to na 16 řádek .-)))


 #101135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 13:41:37 | #101156 (19)

My naštěstí ve válce nejsme,takže nemůže být válka ani za námi.My "jenom" pomáháme a jak to tak vypadá,budeme Ukrajině ,i když jiným způsobem, pomáhat ještě dlouho po rusko-ukrajinské válce.
O 3.sv.válce nechci ani spekulovat a odstřel nějakých ruských sportovců nepokládám za dostatečně motivující.


 #101144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 14:03:10 | #101165 (20)

Ta válka se nás přímo dotýká. Takže "za námi" také. Nesoutěžím, nepoměřuji.

Zbytek je tvoje věc, jako je moje věc, co si o tom myslím já.
Stejně tak ty když něco nechceš řešit, tak to neřeš, ale vůbec, ne že jen zaprskáš.


 #101156 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 18:42:20 | #101185 (21)

To není o žádné soutěži,ale o relativizování významu slov,což je hrozný nešvar.Hází se silnými slovy jako o závod a největší křikloun si připadá jako hrdina. *24670*


 #101165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 19:11:37 | #101192 (22)

Nesoutěžím, takže se s tebou nebudu fohadovat o významu slov. Ta válka se nás prostě týká. Takže i za námi je 13 měsíců té války
netuším, kdo házel a jakými silnými slovy


 #101185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 09:45:58 | #101038 (12)

Jen s jedním kriteriem jinak : pokud se ruský sportovec VEŘEJNĚ zřekne, ohradí, odmítne ruskou agresi, taky by mohl.


 #101027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 10:01:04 | #101042 (13)

To snad po nikom ani nelze požadovat, s výjimkou emigrantů. Okamžitě by takovému sportovci přišla zásilka s novičokem, nebo by vypadl při umývání oken.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 10:07:22 | #101044 (14)

No, asi ano. Ale za jiných okolností podle mne prostě nemají morální právo soutěžit v hrách, které mají ve stanovách propagaci míru, ale ani jiných sportovních kláních.


1  
 #101042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 10:12:28 | #101045 (15)

Samozřejmě.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 15:00:59 | #101067 (16)

Pro většinu světa to tak samozřejmé není,což si olympijský výbor nemůže dovolit ignorovat.


 #101045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 17:38:23 | #101076 (17)

Pro většinu světa t tak je a s rozhodnutím MOV úplně nesouhlasí, že?


 #101067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 19:14:50 | #101096 (18)

Ty mi ale jistě prozradíš,jak uvažují lidé v Indii,Číně,Au­strálii,Mexiku ... *24670*


 #101076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 23:58:37 | #101109 (19)

???
Koho zajímá, jak uvažuje každej číňan, ind ap.?
já píšu o zástupcích jednotlivých MOV, jejich posteje k uvedneému byly už někde shrnuty


 #101096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 08:23:09 | #101136 (20)

Ty máš pocit,že olympijský výbor zastupuje pouze Evropu? A nezmiňovala jsem jenom Čínu,ale i Indii,Afriku,Jižní Ameriku atd.


 #101109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 10:11:29 | #101143 (21)

Každá země má svůj "MOV".
Nejde o to, které a kolik jsi vyjmenovala států, ale že se měli ptát, podle tebe, snad každého obyvatele.
Ty "zemské MOV" se k tomu vyjadřovali a vyjádřili původně právě stlem zákazu ruských a běloruských sportovců. Dneska MOV připouští jejich start za neutrální nic, bez vlajek. No a já dopsal svůj názor, jasně uvozenej jako můj názor..
Fakt netuším, s čím máš pořád problém? :-))))


 #101136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 13:47:07 | #101157 (22)

Každá země má svůj olympijský výbor(my ČOV) ,ale já celou dobu píšu o stanovisku toho mezinárodního.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_olympijsk%C3%BD_v%C3%BDbor

Tak snad už aspoň tušíš. *32815*


 #101143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 14:01:13 | #101163 (23)

???
No a ten hlavní je tvořen i zástupci těch národních a států a některých dalších sporotovních asociací o tom jsme psal já - tedy že MOV by bez NOV a dalších zástupců ostatních zemí nic nerozhodl, ani o tom zákazu ap. (viz Olympijská charta, str. 20)

Tak snad už chápeš? Že ten zákaz a současná možnost jako neutrální bez vlajky je "dílem" "celosvětovým", ale nikoli všech jedinců? .-))))) *689*


 #101157 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 18:44:22 | #101186 (24)

No samozřejmě,vždyť o tom píšu od začátku.Proto se těžko prosadí radikální postoj našeho bývalého brankáře.


 #101163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.23 19:09:22 | #101190 (25)

Nevím jaký přesně měl hašek postoj, ale ten postotj tam ruské a běloruské sportovce nepouštět vůbec MOV už měl a uplatňoval .-))) samozřejmě ten postoj se vyvíjí.


 #101186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 15:06:32 | #101070 (14)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 15:11:22 | #101071 (15)

Tak to je velký frajer. Uvidíme, jaké budou jeho další osudy.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.23 14:59:00 | #101066 (13)

A proč by ti nestačila "pouhá" nepodpora? *24670*


 #101038