Rozcestník >> Náboženství >> Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.

Informace

Název: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.
Kategorie: Náboženství
Založil: SynBohaOtce
Správci: SynBohaOtce
Založeno: 28.08.2021 14:10
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 67114x
Příspěvků:
4082

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou. - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je milujícím vlastním Tatínkem všech věřících i nevěřících lidí všech generací člověka od počátku a současně je i LÁSKOU celého lidstva!
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Tatínku! Miluji Tě!
25.11.21 21:05:28 | #4105

*3474* Tatínku! *15154* Lásko moje! *15154* Miluji Tě! *3474*| Předmět: Návštěva kostela není projevem lásky k…
25.11.21 20:51:51 | #4103

*33684* Ano, návštěva kostela není projevem lásky k Bohu! *33684*

*3456* Vždyť se tam rozhlédněte! *35057* Z koho tam vyzařuje láska k Bohu? *3456*| Předmět: RE: Návštěva kostela není projevem…
25.11.21 20:53:19 | #4104 (1)

*31684* Láska k Tatínkovi je o něčem jiném! *6876* *34089* *19837*


 #4103 

| Předmět: Člověk má LÁSKU k Bohu vyzařovat!
25.11.21 20:32:48 | #4101

*33792* Ano, člověk má v LÁSCE k Bohu planout jako pochodeň! *33792*| Předmět: RE: Člověk má LÁSKU k Bohu vyzařovat!
25.11.21 20:42:20 | #4102 (1)

*34694* Člověk má zářit láskyplnou radostí, myslí-li na Boha Otce svého! *34694*

  • *6084* *33792* *6084* *33792* *6084*

 #4101 

| Předmět: Upřímnost je cenná!
25.11.21 20:15:01 | #4098

*5671* Upřímnost je cenná!

*34091* Jak jsi na tom s láskou a úctou k Bohu Otci svému?| Předmět: RE: Upřímnost je cenná!
25.11.21 20:29:04 | #4099 (1)

Mám na mysli lásku CELÝM srdcem, CELOU duší a CELOU myslí! *3474*
Ano, jednat se má o ŽIVOU LÁSKU, která pramení v CELÉ síle, kterou Tě Bůh Otec Tvůj obdařil... *19837*


 #4098 

| Předmět: RE: RE: Upřímnost je cenná!
25.11.21 20:30:52 | #4100 (2)

Nejedná se o naučenou recitaci modlitby "Otče náš"! Tou lásku k Bohu Otci svému moc neprojevíš!!! *3456*


 #4099 

| Předmět: (Bible, Přísloví 25:21-22)
25.11.21 20:03:06 | #4097

(Bible, Přísloví 25:21-22)

Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou,
Tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Živý Bůh /JHVH/ ti odplatí.

(Živé Slovo Boží)

  • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: Tatínek miluje nás všechny!
25.11.21 09:25:53 | #4095

*15154* Ano, náš nebeský Tatínek miluje nás všechny! *15154*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: Tatínek miluje nás všechny!
25.11.21 15:39:16 | #4096 (1)

*15154* Ano, Bůh je milujícím Tatínkem nás všech! *34027*


 #4095 

| Předmět: Člověče!
25.11.21 07:33:42 | #4094

*8164* Člověče! *32830*

Ty nejsi Žid! Ty jsi člověk! Boží člověk! Milované dítě Boží!
Ty nejsi křesťan! Ty jsi člověk! Boží člověk! Milované dítě Boží!
Ty nejsi muslim! Ty jsi člověk! Boží člověk! Milované dítě Boží!
Ty nejsi buddhista! Ty jsi člověk! Boží člověk! Milované dítě Boží!
Ty nejsi hinduista! Ty jsi člověk! Boží člověk! Milované dítě Boží!

A tak bych mohl vyjmenovávat nejrůzněji věřící dál a dál... *32830*

Ty nejsi nevěřící, jak si myslíš! I v Tobě víra žije! Přiznej si to! Ty jsi člověk! Boží člověk! Milované dítě Boží!

Ty nejsi zločinec! To je pouze Tvá dočasná role! Ty jsi člověk! Boží člověk! Milované dítě Boží... *15154*| Předmět: Bůh nás miluje!
25.11.21 06:32:34 | #4090

*5762* Ano, Bůh nás miluje! *5762*

Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš nás má skutečně moc a moc rád! Jsme jeho vlastními dětmi! Milovanými dětmi, připomínám! Jeho syny a dcerami! - Ano! Tak to prostě je! Bůh nás miluje! *34027*

  • *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: Bůh nás miluje!
25.11.21 07:00:57 | #4091 (1)

A Bůh je jeden Bůh! Není roztrojený do tří osob! A nemá ani maminku - bohorodičku, jak si mnozí myslí!

Těžko říci, odkud Bůh pochází! Původ Boha Otce lidstva je neznámý! Ale náš původ je známý! Bůh nás stvořil a oživil - ano, Bůh člověka stvořil a oživil. Bůh stvořil a oživil i veškeré ostatní tvorstvo, jak to s vírou přijímáme, protože nikdo z nás všech lidí u toho nebyl. Nikdo z nás všech lidí to neviděl...

Mnozí lidé ale měli možnost vidět jiné Boží mocné činy a zázraky a tyto činy a zázraky v lidech víru v moc Boží upevnily! Věříme, že Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš stvořil celý vesmír i veškerou flóru a faunu v něm! Rozhodně ve vesmíru vládne! Vládne spravedlivě a pevnou rukou! Vládne láskyplně a moudře...

Lidé, co moc Boží popírají nebo pohansky dělí mezi tři údajné Boží osoby jsou bláhoví a rozhodně nemají CELOU LÁSKU a úctu ke svému milujícímu Otci! Vždyť mnozí z nich dokonce tvrdí, že kdo se nedá pokřtít, nestane se Božím dítětem a skončí v pekle ohnivého jezera! Tu nelásku k Bohu a bezcitnost k ostatním lidem oni v sobě mají! Natolik jsou pyšní a zpupní, ti lidé co jiné lidi křtí! Vždyť oni tím svým lživým tvrzením o křtu současně tvrdí, že Bůh člověka stvořil špatně a že pouze oni ho mohou křtem spasit! Tu aroganci oni v sobě mají! Obchod je prostě obchod! A křesťanství je velký obchod! Zákazník platí za zboží, které dostane údajně po své smrti!!! Mají to dobře vymyšlené! Pokřtěné panstvo není hloupé! Obchodníci jsou to zdatní! Ovšem lásku a úctu k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva skoro vůbec nemají! Často jsou přímo nevěřící a chechtají se, jak jsou lidé, co se od nich nechají pokřtít a vykořisťovat, hloupí! Hrůza!!! *6195*

Lidé! Božími dětmi jsou úplně všichni lidé bez ohledu na víru nebo nevíru v Boha! Od početí jsi i Ty, co tu s úsměvem pročítáš tato slova, Božím dítětem! Jsi vlastním sourozencem všech lidí všech věků! Amen.

  • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*

 #4090 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás miluje!
25.11.21 07:18:13 | #4092 (2)

*34027* Ano, my všichni lidé jsme sourozenci - sestry a bratři před Bohem! *34041*

Ano, my všichni lidé si jsme v Lásce Boží rovni, nikdo z nás nemá u Tatínka protekci, a víra nebo nevíra v Boha na tom nic nemění! Víra nebo nevíra v Boha je pouze součástí naší dočasné životní role v Otcově "Hře o dobru a zlu", která je součástí naší výchovy, kdy nám Bůh Otec náš o sobě cosi citlivě sděluje s mnohdy až bolestně surovou upřímností! Jak říkám, zatím se můžeme pouze domýšlet, co vše Bůh prožil a čím si ve svém životě prošel. Myšlenky, které mnozí lidé o původu Boha mají jsou podobné "sci-fi" a pravdu zatím nikdo z nás nezná, tedy podle mne! Kdyby ji totiž někdo znal, musel by mít důkazy, a žádné důkazy o původu Boha lidstvu zatím předloženy nebyly. A nemají je ani andělé, kteří žijí v Boží přítomnosti... *4511*

Smiřme se tedy s tím, že Bůh žije a že Tatínkův původ je zahalený tajemstvím! A radujme se, že nás Bůh vnímá jako své vlastní děti a že nás miluje! RADUJME SE, ŽE MILUJE NÁS VŠECHNY. *6084*


 #4091 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
25.11.21 07:22:24 | #4093 (3)

*34031* Ano, Bůh miluje nás všechny! Bůh je milujícím Otcem každého člověka! *34031*

  • *34694* *32830* Ano! Bůh Tě miluje! *32830* *6084* *34027*

 #4092 

| Předmět: Dobré ráno!
25.11.21 06:28:02 | #4089

*25702* Dobré ráno, Bohu milí lidé! *25702*

  • *5265* *5265* *2756* *5265* *5265*


| Předmět: Dobrou noc!
24.11.21 22:32:36 | #4088
*15154* *6665* *15154* *23670* *15154* *6665* *15154*