Rozcestník >> Náboženství >> Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.

Informace

Název: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.
Kategorie: Náboženství
Založil: SynBohaOtce
Správci: SynBohaOtce
Založeno: 28.08.2021 14:10
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 67126x
Příspěvků:
4082

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou. - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je milujícím vlastním Tatínkem všech věřících i nevěřících lidí všech generací člověka od počátku a současně je i LÁSKOU celého lidstva!
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: (Bible, Žalm 119:1-3)
26.11.21 17:11:45 | #4122

(Bible. Žalm 119:1-3)

*15154* Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí zákon Živého Boha /JHVH/.
*15154* Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.
*15154* *4511* *15154* Ti podlosti nepáchají, jeho cestami se berou. *3474*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: Hezké odpoledne!
26.11.21 15:30:56 | #4121

*24611* Lidé! Hezké odpoledne! *24611*

  • *15154* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: Tatínku! Omlouvám se Ti.
26.11.21 08:02:32 | #4120

*3456* Tatínku! Lásko moje! Omlouvám se Ti! *6195*

*3474* Miluji Tě, Tatínku můj milovaný! *8164*

  • *30457* Miluji Tě moc a moc! *17063*


| Předmět: (Bible, Matouš 26:24-25)
26.11.21 07:25:27 | #4118

(Bible, Matouš 26:24-25)

Tu se začal zaklínat a zapřísahat: "Neznám toho člověka." Vtom zakokrhal kohout; tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." Vyšel ven a HOŘCE se rozplakal.

(Živé Slovo Boží)

*5671*
A co Ty? Znáš toho člověka, který tu byl Ježíšem nazýván? Žije v nebi! Je i Tvým bratrem a přítelem!
*34091* Nebo znáš pouze tu modlu, údajného "Pána Boha Ježíše Krista", pro kterou jméno Ježíše zneužili?
Ježíš Syn Boží Tatínkovi láskyplně a věrně slouží! Je to skutečně láskyplný, dobrý a velmi hodný člověk!
*19975* Ta modla, kterou po něm pojmenovali, je ale pouze ďábelským nástrojem k uchvácení celosvětové moci pokřtěným panstvem! Za nepravosti a ukrutnosti, páchané ve jménu této modly, pravý Ježíš nemůže! Všechna ta zvěrstva, co se tu děla a dějí, jdou na vrub pokřtěného panstva! Vždyť i v jednotkách "SS" byla celá řada pokřtěných lidí! Nenávist k Židům jim byla vštěpována od dětství... *3456* Jasné? *6578*
*5671*| Předmět: RE: (Bible, Matouš 26:24-25)
26.11.21 07:59:03 | #4119 (1)

(Bible, Marek 1:11)

A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

(Živé Slovo Boží)

*5671*
Ano, Ježíš byl vyvolen k roli proroka v Izraeli, vyvolen Živým Bohem /JHVH/, jediným Bohem lidstva!
Ježíš nebyl vyvolen k tomu, aby se v jeho jménu mučilo, znásilňovalo, loupilo, popravovalo, zabíjelo a vraždilo! Toto krvavé peklo zášti a nenávisti ke všem, kteří křest odmítali, tu pokřtěné panstvo rozpoutalo samo!
A dnes se jejich pokračovatelé této ďábelské ideologie tváří, jako kdyby za tehdejší zločiny nemohli, ale majetek získaný těmito zločiny vesele a nemravně užívají! A hned se soudí, když by jim chtěl někdo něco vzít! Soudí se u světských soudů, Bohu oni moc nevěří! V Česku to můžete pozorovat velmi dobře... *3456*
*3456* *6578* *3456*


 #4118 

| Předmět: Bůh nás miluje!
26.11.21 06:55:16 | #4115

*30383* *4437* *30383* Bůh nás miluje i dnes! *30383* *4437* *30383*

  • *23658*


| Předmět: RE: Bůh nás miluje!
26.11.21 07:00:27 | #4116 (1)

*3456* A já se tu Tatínkovi, našemu Bohu a Pánu, v srdci opět omlouvám! *3456*

*3474* Mám Tatínka moc a moc rád, ale radost mu moc nedělám! Jsem darebák! *6195*

*3456* Ano, já umím být velmi zlý! Ale radost z toho nemám!!! To jediné mohu na svou omluvu říci. *3456*

  • *35060*

 #4115 

| Předmět: RE: Bůh nás miluje!
26.11.21 07:00:28 | #4117 (1)

*3456* A já se tu Tatínkovi, našemu Bohu a Pánu, v srdci opět omlouvám! *3456*

*3474* Mám Tatínka moc a moc rád, ale radost mu moc nedělám! Jsem darebák! *6195*

*3456* Ano, já umím být velmi zlý! Ale radost z toho nemám!!! To jediné mohu na svou omluvu říci. *3456*

  • *35060*

 #4115 

| Předmět: Dobré ráno, lidé Bohu milí!
26.11.21 06:54:02 | #4114

*15154* Dobré ráno, lidé Bohem milovaní! *15154*

*15154* Prožijte láskyplný den plný radosti... *15154* *3775* *15154*| Předmět: Dobrou noc!
25.11.21 22:54:28 | #4111
*4483* *3775* *6665* *23670* *6665* *3775* *4483*


| Předmět: boha miluji,
25.11.21 22:04:36 | #4109

se ale děsně stydím u zpovědi| Předmět: RE: boha miluji,
25.11.21 22:52:42 | #4110 (1)

*3456* To já se stydím za svou hříšnost! *3456*


 #4109 

| Předmět: RE: RE: boha miluji,
25.11.21 22:58:32 | #4112 (2)

moc nerozumím, proč vy


 #4110 

| Předmět: RE: RE: RE: boha miluji,
26.11.21 06:51:56 | #4113 (3)

*3456* Tak to jsme dva, já tomu také nerozumím, proč já! *3456*

  • *15154* Přeji Vám hezký den! *15154* *3775* *15154*

 #4112 

| Předmět: Láska!
25.11.21 21:49:28 | #4107

Láska k Bohu Otci lidstva má být pro Vás smyslem Vašeho života! *15154* *30457* *15154*| Předmět: RE: Láska!
25.11.21 21:58:06 | #4108 (1)

*3474* Ano, láska a úcta k našemu Tatínkovi, který jediný je naším Bohem, má být pro člověka smyslem celého jeho života! LÁSKU nelze modlitbami nahradit! *19975*


 #4107 

| Předmět: Lidé!
25.11.21 21:36:13 | #4106

Lidé! *6195*

Budete neustále číst a poslouchat Slovo Boží a nic nepochopíte! *3456*
Budete hledět na jednotlivá slova a pointu ani ideu textu svým srdcem vnímat nebudete! *3456*
Jste v zajetí svých domněnek o Bohu! A jste otroky své pýchy, která Vás oslepila a ohlušila... *3456*

*33684* Nejste bohové ani bohyně! Nemáte protekci v nebi, jak Vás Vaše panstvo obelhává! *33684*

Jste lidé! Nezapomínejte na to! Jste pouze lidé! Sice Boží lidé, ale současně lidé svévolní... *6195*